Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Bulut Stratejisine

Cloud Strategy

Buluta Geçiş :
Doğru Bulut Stratejisine Sahip Olma

John Abel, Head of Technology and Cloud for UK,
Ireland and Israel, Oracle @JAbel_Oracle


İşletmeler, dijital çağda rekabet edebilecekleri bir kurumsal bulut modelinin peşinde

Intel

Artık buluta geçişin kaçınılmaz bir karar olacağı geniş bir kesimce kabul ediliyor. Dijital çağda işletmelerin doğru bulut çözümlerine sahip olmadan rekabet etmeleri de her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bulut olgunlaştıkça yenilik ve büyüme konusunda temel bir bileşen halini de alıyor. Aynı zamanda sektörler de faaliyetlerini ve hizmetlerini geleneksel yöntemlerle faaliyetlerini sürdüren rakiplerini geride bırakmak için yeni “önce dijital” kavramını benimsemiş işletmelerce alt üst ediliyor. Yakın geçmişte düzenlenen bir kurumsal araştırma yüzde 80’den fazlasının dijital girişimlere dayalı stratejilere sahip olduğu günümüzde dijitalleşmenin işletmeler için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

 Konu bulut yatırımlar olduğunda yeni çevik işletmeler, genel ve özel bulut arasındaki klasik farklılığın da ötesine geçip her iki bulut modelinin seçeneklerini ve özelliklerini biraraya getiren daha eksiksiz bir modeli tercih ediyorlar. 

İşletme çevikliğinin ön planda olduğu dünyamızda kuruluşlar da doğru teknolojilere yatırım yapma konusunda hiç olmadığı kadar baskı altında. Teknolojiler arka ofis teknolojilerinden iş stratejisini etkinleştirici teknolojilere doğru kaydıkça günümüzdeki BT yatırımlarına yönelik kararların da iş performansı üzerindeki etkileri açısından ‘ya hep ya hiç’ halini aldığını ve bu nedenle de işletmelerin mutlaka doğru kararları almaları gerektiğini söyleyebiliriz. Konu bulut yatırımlar olduğunda yeni çevik işletmeler, genel ve özel bulut arasındaki klasik farklılığın da ötesine geçip her iki bulut modelinin seçeneklerini ve özelliklerini biraraya getiren daha eksiksiz bir modeli tercih ediyorlar. Gelişmekte olan dijital işletmeler iş yükleri konusunda da çevikliği talep ettikçe bu durum sadece kurumsal BT’nin çevre birimlerine değil kurumsal uygulamalarına da her geçen gün daha fazla uygulanıyor.

Temel olarak bulut, kurumsal uygulamaların düşük maliyetle hızlı bir şekilde sunulmasından ibarettir. Bu özellikleri ise müşterilerin ve çalışanların iş uygulamalarından edindikleri deneyimi tanımlar. Gelişmekte olan kurumsal bulut modeli ise tüm bu faydaları daha geniş kitlelere sunarken karmaşıklığı da azaltma üzerine odaklanmıştır. Özellikle BT tüketiminin (ister tesiste, ister birleşik bir altyapıyla veya özel ve genel bulutta isterse de tesisteki genel bulutta) iş yüklerinin bu ikisi arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına izin vermesi gerekir. Kurumsal bulut modelinin esasını bu esneklik oluşturur.

 Başlangıç olarak BT’nin mevcut bulut yatırımlarını sadece ortak bir altyapıda biraraya getiren değil, aynı zamanda uyumlu iş hedefleriyle de paralel bir vizyona sahip olması gerekir. 

Bu bağlamda da kurumsal bulutların bambaşka bir BT esnekliği seviyesini ortaya çıkartma potansiyeli mevcuttur. İşletmelerin tüm verilerini ve BT kaynaklarını, yeni uygulamaların hızla ve düşük maliyetle test edilmesine olanak sağlayan, sanallaştırılmış ve çevik bir ortamda ve her bir projeye ilişkin verilere doğru seviyelerde erişim imkanı sunan bir tarzda birleştirmelerine olanak tanır.

Peki işletmeler, etkin bir entegre bulut stratejisine sahip olduklarından nasıl emin olabilir? Başlangıç olarak BT’nin mevcut bulut yatırımlarını sadece ortak bir altyapıda biraraya getiren değil, aynı zamanda uyumlu iş hedefleriyle de paralel bir vizyona sahip olması gerekir. Buna, izole iş yükleri veya uygulama ihtiyaçlarına yanıt olarak genel ve özel bulut unsurlarını biraraya getirmeye çalışmanın aksine sistematik olarak entegre bir bulut stratejisinin geliştirilmesi de dahildir. Bulut kaynaklarını uyumlu kılmak ile bulut kaynaklarını ortak bir amaç doğrultusunda kullanmak arasındaki fark budur. Günümüzde işletmelerin çoğu ikisini de yapamamaktadır.

 Gelecekte başarılı olacak olan bulut stratejisi, birlikte sorunsuz şekilde çalışan ve uyumlu ve tutarlı olan bir genel ve özel buluta sahip olmayı gerektirir. 

Gelecekte başarılı olacak olan bulut stratejisi, birlikte sorunsuz şekilde çalışan ve uyumlu ve tutarlı olan bir genel ve özel buluta sahip olmayı gerektirir. Birçok işletmenin bu ideal modele geçebilmek için zamana ihtiyacı olabilir ancak bu modele hazırlanmaya ve bu model için yatırım yapmaya hemen şimdi başlamaları gerektiği de açıktır.

Dijital dönüşüm isteğe bağlı bir seçim değildir. İşletmeler hayatta kalmaya devam etmek istiyorlarsa çevik olmalı, verilerle yönlendirilmeli, değişimlere tepki verebilmeli ve hızla yenilikler yapabilmelidir ve işletmelerin bu gereksinimlere cevap verebilmesini sağlayacak tek yöntem de dijital dönüşümdür. Artık dijital bir işletmenin temel yapısını bulutun oluşturduğu ve işletmelerin önümüzdeki birkaç yıl içinde bulut stratejilerini geliştirebilecekleri kapsamın da, kelimenin tam anlamıyla çevik ve rekabette de etkin olabilmelerini sağlayacak unsurlar olduğu net bir şekilde görülmektedir.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel® işbirliği ile hazırlanmıştır.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Daha fazlasını keşfet