Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Bulutun Başarısı

Cloud Success

Bulutun başarısıyla ilgili yapılması ve yapılmaması gereken üç şey

Hıdır Mağ, Sistem Satışlarından Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı, Oracle Ortadoğu ve Avrupa Bölgesi


İşletmeler, bulut yatırımlarının potansiyelinin tümünden ancak temel noktaları ele almaları halinde faydalanabilirler.

Intel

Bulut, işletmelere tüm iş birimlerini kapsayan basitleştirilmiş, çevik ve ölçeklenebilir bir BT altyapısı sunarak kelimenin gerçek anlamıyla dönüştürücü bir yapıya sahip olabilir. Ancak genelde işletmeler, bulutun avantajlarından faydalanamamaktadırlar. Araştırmamız , bunun altında yatan sebeplerin teknolojik olmaktan ziyade genelde kültürel veya finansal sebepler olduğunu ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda bu yazıda, kuruluşların işlerini hem şimdi hem de gelecekte refaha eriştirecek başarılı bir kurumsal bulut stratejisini hayata geçirmek için uygulamaları gereken üç temel noktayı ve ayrıca kaçınmaları gereken üç hususu belirteceğim.

 • Güncelliğini yitirmiş bir yatırım yaklaşımına bağlı kalmayın
 • Kuruluşlara genelde BT finansmanıyla ilgili modası geçmiş fikirler köstek olurlar. Klasik olarak BT satın alması, donanımların belirli sürelerle yenilendiği ve altyapı değişiklikleri için uzun süreler alan teklif toplamalarla uğraşılan dönemsel bir yapıdadır. Ancak katılımcıların yüzde 74’ü, daha fazla esneklik sunabilmek için finansman modellerinin değişmesi gerektiği kanaatindeler. Artık BT’nin bir masraf merkezi olarak görülmekten ziyade iş birimlerinin başarılı projelere yaptıkları katkıların net bir biçimde görüldüğü bir kar merkezi olarak nitelendirildiği yaklaşıma geçilmesi gerekmektedir.

 Artık BT’nin bir masraf merkezi olarak görülmekten ziyade iş birimlerinin başarılı projelere yaptıkları katkıların net bir biçimde görüldüğü bir kar merkezi olarak nitelendirildiği yaklaşıma geçilmesi gerekmektedir.  

 • ‘Gölge BT’nin oluşmasına izin vermeyin
 • İşletmelerin yüzde 46’sı, ‘gölge BT’den muzdarip. Genelde mevcut hizmetlerin mükerrer bir hal almasından ve daha geniş çaplı teknoloji altyapısıyla entegrasyon zorluklarından kaynaklanan bu yapı, parçalara ayrılmış BT yaklaşımının somutlaşmış bir hali olup iş birimi yöneticilerinin, BT bütçesinin bir kısmını kontrol ettikleri hallerde karşımıza çıkmaktadır. Hatta düşündüğümüzden daha da yaygın bir yapıdadır: esasen CIO’ların yüzde 66’sı, BT bütçelerinin yarısından azını kontrol edebilmektedir. Bu durumsa bir yandan karmaşıklığa yol açarken öte yandan da CIO’ların tüm iş birimlerine kaliteli ve entegre bulut hizmetlerini sunabilme yetkinliğini kısıtlamaktadır.

 • İş birimerinin silolar oluşturmasına izin vermeyin
 • Birbirleriyle bağlantısı olmayan, kendi işleriyle uğraşan ve işletmenin geri kalanıyla her yönüyle entegre olmayan iş birimleri, kuruluşun genelinin ihtiyaçlarına bakmaksızın kendi iş alanları için teknolojiler satın alabilmektedir. CIO ise işletmenin tamamını kapsayan bir platform, altyapı ve bilişim hizmetleri sunan kurumsal bir bulut modeli ile teknoloji sunumunu basitleştirebilir. Bu yaklaşım, kurum içindeki bölünmelerin ortadan kaldırılması için de önemlidir.

  CIO, işletmenin tamamını kapsayan bir platform, altyapı ve bilişim hizmetleri sunan kurumsal bir bulut modeli ile teknoloji sunumunu basitleştirebilir.  

 • İşbirlikçi bir kültürü besleyin
 • İş birimleri, organizasyonun hedeflerine yönelik ortak bir yaklaşım sergilediklerinde işletmeyi daha da ileriye taşıyacak şekilde birlikte çalışabilmektedirler. Ortak BT kaynağı kadar ortak amaçlar üzerine de inşa edilen kurumsal bulut modeli, tüm iş birimlerinin aynı ekibin birer üyesi gibi hareket edebilmelerini teşvik edecektir. CIO da iş birimlerinin BT ile birlikte çalışmalarını teşvik etmek ve kuruluşu bir araya getirmek için diğer üst düzey yöneticilerle yakın bir işbirliği halinde çalışmalıdır.

 • BT finansmanını yeniden ele alın
 • Bütçeleme, kuruluşların bulutun sunduklarından tam anlamıyla faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları dönüşümün tam merkezindedir. BT, finansmanın kilit projelere bağlı olduğu ve cüzdanları da CIO ile CFO’nun kontrol ettiği bir aktivite esaslı finansman modeline geçiş yapmalıdır. Bu modelde, BT harcamalarının mümkün olduğu kadar işe yaramasını sağlamak ve karmaşıklığı ortadan kaldırmak amacıyla BT’de yapılan yatırımı ve elde edilen geliri takip etmek mümkündür. BT departmanlarının yüzde 95’inin iş birimlerinin BT yatırımlarının teknoloji yönetimini daha da karmaşıklaştırdığı kanaatinde olduğunu düşünürsek, bu sorunun ele alınmasının gerektiği aşikardır.

 Artık kuruluşlar için buluta parçalar halinde yatırım yapmak yeterli değil. Bunun yerine CIO, ‘bulut kılavuzu’ rolünü üstlenerek bulut yaklaşımının tüm işletme çapında aynı olmasını sağlamalıdır.  

 • Bulutta kılavuzluk yapın
 • Artık kuruluşlar için buluta parçalar halinde yatırım yapmak yeterli değil. Bunun yerine CIO, ‘bulut kılavuzu’ rolünü üstlenerek bulut yaklaşımının tüm işletme çapında aynı olmasını sağlamalıdır. Bulutun önde ve merkezde olduğu bir rota çizmeleri ve her biri birbirinden ayrı bulut tabanlı silolara yer bırakmamaları gerekir.

Kuruluşlar günümüzde, eskisinden çok daha fazla bir şekilde hizmetlerini hızlıca ve düşük maliyetle sunmaları yönünde bir baskıyla karşı karşıyalar. Bu nedenle de iyi uygulanmış bir kurumsal bulut stratejisi , ve iş birimlerini kuruluşun ortak amaçları etrafında toplayabilecek bir CIO, başarı için hiç olmadığı kadar önemli bir konumda.


Bu Oracle Bulut Altyapısı konulu makale Oracle ve Intel® tarafından bilgilerinize sunulmuştur.

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.