Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Bulut Dönüşümü

Cloud Transformation

Sadece bulutta çalışan işletmelerin devlerinden dersler

Gerhard Schlabschi, Rekabetçi Satış Programları Başkanı, Oracle EMEA Teknoloji ve Sistemler


Veri ve teknoloji kaynaklarına doğru şekilde erişim imkanı sağlayarak bulut, işletmelerin potansiyellerini azami seviyeye çıkartmalarını sağlayan birleştirici olabilir

Intel

Bulutun, işletmenin dönüşümünü sağlayan etken olarak üstlendiği role örnek olarak genelde aşina olunan düzeni değiştiren ‘bulutta doğan’ markalar gösterilir. Bu markalar, bulutun nasıl çok daha köklü rakiplerini zorlayan çevik ve değişimlere yanıt verebilen işletmeler yarattığının oldukça ikna edici örnekleridir. Bunun için ise film seyretme, müzik dinleme ve hatta taksi çağırma şeklimizin dahi geçtiğimiz yıllar içinde nasıl değiştiğine bakmanız bile yeterli.

Bunun gibi markalar tüm sektörlerde meydan okuyarak diğerlerini de kendi oyunlarını oynamaya ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaya zorluyor. Bulut ise daha klasik yapıdaki işletmelerin bu meydan okumayı kabul edip mücadeleden zaferle ayrılmaları için gereken imkanı sağlıyor. Ancak başarı için sadece bulutun kurulması gibi bir yaklaşımdan fazlası gerek. Bulutun sunduğu avantajlar ancak işletmenin kendisinin bulutu ön plana koyacak ve net olarak tanımlanmış bir kurumsal bulut stratejisini merkeze alacak şekilde yeniden yapılandırmasıyla elde edilebilir.

 Sadece bulutta inşa edilmiş markalar tüm sektörlerde meydan okuyarak diğerlerini de kendi oyunlarını oynamaya ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaya zorluyor. Bulut ise daha klasik yapıdaki işletmelerin bu meydan okumayı kabul edip mücadeleden zaferle ayrılmaları için gereken imkanı sağlıyor. 

Bunun için de yeni markaların muhtemelen deneyimlemeyeceği bir organizasyonel dönüşüm gerekmektedir. Bir şirket bulutu merkezine alarak işe başladığında iş birimleri de o merkeze temelden bağlanır.Yani işletme, müşteri verilerinin ve gerçek zamanlı bilgilerin toplanmasına ve bunların müşteri ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılamak ve yeni hizmetler geliştirmek amacıyla kullanılmasına odaklanabilir.

Daha köklü işletmeler, bulut var olmadan ve hatta veri merkezlerinin tesislerde yer aldığı zamanların da öncesinden bu yana faaliyette olabilirler. BT’ye daha organik ve daha az yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olabilirler, ancak kurumsal bir bulut stratejisini hayata geçirme sürecinin bir parçası olarak bu yaklaşımın değişmesi ve yeniden yapılandırılması gerekir.

 Bir şirket bulutu merkezine alarak işe başladığında iş birimleri de o merkeze temelden bağlanır. İşletme, müşteri verilerinin ve gerçek zamanlı bilgilerin toplanmasına ve bunların müşteri ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılamak ve yeni hizmetler geliştirmek amacıyla kullanılmasına odaklanabilir. 

Oracle’ın Kültürel dönüşümü bulutun başarısının merkezine yerleştirme, adlı araştırma raporu bu gerçeği ortaya koymaktadır. Raporumuz, kuruluşun kültürünün, köklü işletmelerin buluttan en iyi şekilde yararlanabilmelerinin önünde nasıl bir engel olabileceğini gösteriyor. BT sektöründe çalışan katılımcıların yüzde otuz üçü, kuruluşlarının bulut çağına uygun olmayan bir BT kültürüne sahip olduğunu söylerken yüzde 95’i ise bulut teknolojisine yatırım yapan iş birimlerinin karmaşıklığa neden olduğunu belirtiyor.

Sadece bir bulut işletmesi olabilmenin tek yolu kurumsal bir bulut stratejisine sahip olmak. Bu strateji, işletmelerin iş yüklerini ihtiyaçlarına göre ister tesislerindeki isterse de buluttaki farklı ortamlar arasında taşıyabilme yaklaşımlarında daha çevik olabilmelerini sağlayan teknolojik temeli sunuyor.

Kurumsal bulut stratejisi ayrıca gerçek zamanlı müşteri verilerinin tek bir noktada toplanarak rekabette avantaj elde edebilmek amacıyla analiz edilmeye ve kullanılmaya hazır hale gelmesini de resmileştiriyor. Bu da veri silolarının ortadan kalkmasına yardımcı olurken kuruluşun bulutta yapacağı harcamayı azaltarak finans yönetimini merkezileştiriyor.

 İşletmeler, kurumsal çapta bir bulut stratejisinin etrafında yeniden yapılanmalıdır. Çünkü kendilerini zorlayan markalara en esnek ve doğrudan şekilde ortak hedeflerine tamamen odaklanma imkanı veren yöntem bu yaklaşımdır.  

Sonuç itibariyle işlerini tamamen bulut üzerinde inşa etmiş olan ve köklü işletmeleri zorlayan markalardan edinilen ders, kelimenin tam anlamıyla değişimlere yanıt verebilen, çevik ve esnek bir işletme olabilmenin, yani müşterilere yenilikçi hizmetleri hızlıca sunabilmenin tek yolunun bu olduğu.

Ancak tüm kuruluşların tamamen bulut üzerinde kurulmuş markalarla rekabet edebilme potansiyeli yok. Bunun için işlerini kurumsal çapta uygulanacak bir bulut stratejisi doğrultusunda yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Çünkü kendilerini zorlayan markalara en esnek ve doğrudan şekilde ortak hedeflerine tamamen odaklanma imkanı veren yöntem bu yaklaşım.

Bu yaklaşım, tüm veri ve teknoloji kaynaklarının kuruluş çapında erişim imkanını geliştirirken aynı zamanda veri silolarının oluşumunun ve aynı teknolojinin tekrar satın alınmasının da önüne geçecek. Böylece bulut da işletmeye potansiyelini azami seviyeye çıkartma imkanını sağlayabilecek.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel işbirliği ile hazırlanmıştır

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Daha fazlasını keşfet