Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

İK ve Bulut

Effective Employee Engagement

İş gücünün taleplerini
değiştirmenin anahtarı
bulutta

John Abel, Oracle İngiltere, İrlanda ve İsrail Teknoloji ve Bulut Başkanı. @JAbel_Oracle


İK ekiplerinin yetkinliklerinin işletme çapında entegre edilebilmesi, etkin çalışan katılımı için temel bir gereksinim olacaktır

Intel

Batı Avrupa’daki büyük çaplı işletmelerde görev alan İK konusunda karar verici konumdaki 250 kişiyle yapılan Oracle’ın ‘Sadece Yetenek: Bir Batı Avrupa Perspektifi’ adlı anketinde katılımcıların yüzde 93’ünün çalışanların katılımının işletmeleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğu kanaatinde oldukları görülmüştür.

İK karar vericileri ayrıca ekipler arasındaki işbirliğinin üst düzey hedeflerinin, operasyonel verimliliğin, iş performansının, müşteri hizmetlerinin ve yaratıcılığın/yenilikçiliğin tümünün katılım gösteren çalışanlardan olumlu anlamda etkilendiğini söylemektedirler.

 Katılım gösteren bir işgücüne sahip olmanın önemini anlamakla uygulamada fiilen bu tür bir işgücüne sahip olmaksa aynı şey değildir ve İK ekiplerinin, eksiksiz katılım sergileyen, iyi ödüllendirilen ve yüksek motivasyona sahip işgücüne sahip olmak için çalışmaları gerekir.  


Şirket çapındaki bulut altyapısının üstündeki bulut uygulamaları, İK yöneticilerinin çalışan performansı hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olduklarından ve çalışanların katılımının stratejik iş hedefleriyle paralel olmasını sağladıklarından ötürü karışımın önemli bir parçasını oluşturmaktadırlar.

Hatta bu tür bir kurulumun kuruluşu nasıl güçten düşürdüğünü görmüşlüğüm de vardır. Bu gibi kurulumlar için ayrı yönetim sözleşmelerine ve bağımsız yükseltme ve geliştirme stratejilerine ihtiyaç duyulur. Ve bunların günlük kullanımları da buluta ve kuruluşun geri kalanında kullanılan tesis bünyesindeki mevcut sistemlere tam olarak uymayacağından bir dizi ayrı ve bağlantısız hizmetlere neden olabilirler.

 Bulut sistemlerini en iyi şekilde kullanabilmek için CHRO’nun kuruluşun geri kalanıyla iyi bir şekilde entegre olan bulut kaynaklarına ihtiyacı vardır. İşletme çapında kullanılan daha geniş çaplı bulut teknolojisinden faydalanamayan İK fonksiyonlarının sağladığı avantaj çok azdır.  

İlaveten işletme ile entegrasyondaki eksiklik, İK verilerinin en iyi şekilde kullanılamaması anlamına da gelir. Örneğin, çalışanların fayda sağlayabilecekleri fırsatlara erişimi olmayabilir ve İK haricindeki bölümlerin yöneticilerinin, personelleri hakkındaki kilit verilere hızlı ve talepleri doğrultusunda erişimi olmayabilir. Yetersiz şekilde entegre edilen İK bulut hizmetleri ise yeni, genişleyen veya farklılaşan iş alanları için yeni yetenekler arayan diğer işletme bölümleri için bir engel teşkil edebilir.

Bu da İK ekibini kuruluşun temel yapısının dışında bırakabilir. Ancak yine de İK, modern bir işletmede sadece bir bilgi silosu değildir. İK ekiplerinin tamamen entegre bir buluta ihtiyaçları vardır ve bunu elde edebilmek için de CHRO, CIO ile yakın bir işbirliği halinde çalışmalıdır.

 CIO, daha geniş çaplı kurumsal bulut stratejisinin parçasını oluşturan İK bulutu fonksiyonlarını geliştirerek uygulamaların hızlı şekilde sunulmasını sağlayabilir. 

Bu sayede de İK ekibi, yetenek yönetimi ve performans yönetimi sistemleri gibi alanlara verimli bir şekilde odaklanırken bulut sistemlerinin yalın ve kuruluşun geri kalanıyla da entegre olabilmesini sağlayacaktır.

Çalışan katılımı anketimizin de gösterdiği üzere çalışanların en üst kalitede katılımının yerine konulabilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır ve CHRO’lar da bu durumu bilmektedir. Bu nedenle de kuruluşu kapsayan İK bulut fonksiyonlarının geliştirilmesinde CIO ile birlikte sergilenecek işbirliği, işletme, İK ekibi ve iş gücünün her bir üyesinin yararına olacaktır.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel®işbirliği ile hazırlanmıştır.

Intel®ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Daha fazlasını keşfet