Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Bulut ve pazarlama

Getting Cloud Right for Marketing

Pazarlama için doğru
bulut modeline sahip olmak

John Abel, Oracle İngiltere, İrlanda ve İsrail Teknoloji ve Bulut Başkanı. @JAbel_Oracle


CMO’lar günümüzdeki ve gelecekteki güçlüklerin üstesinden gelecekler ise kurumsal bulut modelini benimseyerek daha çevik bir hal almalıdırlar

Intel

Süregelen dijital dönüşüm, web, sosyal ağlar ve mobil ortamda gerçekleşen birçok etkinlik ile birlikte modern pazarlamanın fonksiyonu da tanımlanmaktadır.

Bu nedenle, sunduğu hız ve esneklik avantajlarının yanısıra yeni dijital hizmetleri geliştirebilme ve belirli kampanyaların ya da etkileşimlerin etkisini takip edebilme konusunda sahip olduğu gelişmiş özellikleri de aradığı özellikler olduğundan Pazarlama Yöneticilerinin (CMO’lar) bulut teknolojisini bu kadar hızlı bir şekilde benimsemiş olması hiç de şaşırtıcı değil.

 Pazarlama bölümleri, anlık güçlüklerin üstesinden gelebilmek için buluta parçalar halinde bir çözüm gibi yaklaşmama konusunda dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde gelecekte yapmak istediklerini engelleyebilecek, esnek olmayan bir teknolojiye sahip olmanın yanısıra istenmeyen bir karmaşıklığı da yaratmış olabilirler 

Her ne kadar bu olumlu olsa da, pazarlama bölümleri, anlık güçlüklerin üstesinden gelebilmek için buluta parçalar halinde bir çözüm gibi yaklaşmama konusunda dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde gelecekte yapmak istediklerini engelleyebilecek, esnek olmayan bir teknolojiye sahip olmanın yanısıra istenmeyen bir karmaşıklığı da yaratmış olabilirler.

Marketing Society’nin ikinci 24 Saatlik Küresel Görüşme çalışmasına göre günümüzde pazarlama fonksiyonunun karşı karşıya kaldığı en temel güçlükler arasında analitik araçları daha iyi kullanma, müşteriyi eksiksiz bir şekilde tanıyabilme ve hem kurum içindeki hem de dışındaki işbirliğini iyileştirebilme konuları yer almaktadır.

Bulut, desteklediği veritabanı ve analitik özellikleri ile ve dijital ve çevrimiçi varlıklara bağlanabilmesi sayesinde tüm bu sorunları ele alabilmektedir. Örneğin, kritik önemdeki müşteri bilgilerini daha da geliştirebilmek için kurumsal ve sosyal verileri harmanlayabilmektedir.

Ancak tüm bu özelliklerden en iyi şekilde faydalanabilmek ve bunları gelecekte pazarlama alanında etkin yenilikler oluşturmak amacıyla kullanabilmek için ise CMO’ların, bulut teknolojilerinin daha geniş kapsamlı olan işletme stratejisi ile entegre olmasını sağlamaları gerekir.

Örneğin belirli bir pazarlama ihtiyacını ele almak amacıyla uyarlanmış bir Yazılım Hizmeti uygulaması, işletmedeki diğer hizmetlerle birlikte çalışabilme esnekliğine sahip olmayabilir ve bu da gelecekte bu uygulamanın kullanımının sınırlı olacağı anlamına gelir. Ayrıca işletmenin bütünüyle doğru bir şekilde entegre olmayan bir bulut altyapısı da hem karmaşıklık hem de güvenlik riskleri doğurabilir.

 Bulut özelliklerinden en iyi şekilde faydalanabilmek ve bunları gelecekte pazarlama alanında etkin yenilikler oluşturmak amacıyla kullanabilmek için CMO’ların, bulut teknolojilerinin daha geniş kapsamlı olan işletme stratejisi ile entegre olmasını sağlamaları gerekir 

Bu nedenle CMO, bulutta yaptıkları çalışmaların işletmenin diğer faaliyetleriyle uyumlu olabilmesini temin amacıyla CIO ve BT ekibiyle yakın bir işbirliği halinde çalışmalıdır. Yani, bulut kaynaklarını sadece uyumlu kaynaklar haline getirmekten ziyade pazarlama ve BT bölümleri, bulut yatırımlarının işletmenin hedefleriyle uyumlu olduğu ortak bir amaç doğrultusunda çalışmalıdır.

Burada önemli olan nokta, tesis bünyesindeki uygulamaların, birleşik altyapının veya özel, genel ve hibrit bulutların ve hatta tesis bünyesindeki genel bulutun özelliklerini bir araya getiren bir kurumsal bulut stratejisi doğrultusunda çalışmaktır. Bu da iş yüklerinin ortamlar arasında sorunsuz şekilde hareket edebilmesine imkan tanıyarak kullanılan hizmetlerin işletmenin ihtiyacına göre değiştirilebilmesi esnekliğini sağlar.

Güçlü bir kurumsal bulut stratejisi sayesinde tüm veriler ve BT kaynakları birleştirilebilir ve veri odaklı pazarlama kampanyalarını da içeren birçok farklı yetkinlik pazarlama bölümünün kullanımına sunulabilir. Oracle Veri Yönetimi ile Oracle Veri Bulutu’nun entegrasyonu aracılığıyla kuruluşların şirket çapındaki verilere erişebilmesini sağlayan Oracle Pazarlama Bulutu’nu örnek olarak alalım

 Bir kurumsal bulut stratejisi çerçevesinde çalışarak ve CIO ile daha yakın bir işbirliği sergileyerek pazarlama profesyonelleri, doğru müşterilere daha iyi şekilde erişebilmekte ve etkileşime girebilmekte ve ayrıca müşteri deneyimini de kişiselleştirebilmektedir 

Oracle Pazarlama Bulutu sayesinde satış ve müşteri verilerini daha iyi kullanmak suretiyle bir video konferansı çözümleri sağlayıcısı olan , Lifesize, doğru içeriği zamanında sunarak müşteri deneyimini kişiselleştirebilmekte ve müşterilerin görüşmelerinin süresini de uzatabilmektedir. Bu sayede de satışa dönüşme oranlarında yüzde 25 artış elde ederken 100 milyon dolardan fazla bir satış yapabilmiştir.

Bir başka örnek ise daha kişiye özel ve ilgili mesajlaşmalar üretebilmek amacıyla pazarlama ile BT’yi entegre etmek için Oracle Pazarlama Bulutu’nu kullanarak müşteri deneyimini daha da geliştiren birABD havayolu olan JetBlue Airways'dir. Pazarlama içeriğini geliştirirken ve dağıtırken artık müşterileri etkileyen faktörlerin tümü göz önüne alınabilmektedir.

Kurumsal bulut modeli, günümüzde pazarlama departmanlarının hem şimdi hem de gelecekte ihtiyaç duyduğu esneklik ve çevikliği sağlamaktadır. Daha fazla veri odaklı bir yaklaşımı ve müşterileri daha iyi anlamayı desteklemek için amaca uyan modern uygulamaları, daha iyi iş akışlarını ve daha derin analitik çalışmaları desteklemektedir.

Bir kurumsal bulut stratejisi çerçevesinde çalışarak ve CIO ile daha yakın bir işbirliği sergileyerek pazarlama profesyonelleri, doğru müşterilere daha iyi şekilde erişebilmekte ve etkileşime girebilmekte ve ayrıca müşteri deneyimini de kişiselleştirebilmektedir ve böylece dijital dünyanın karşılarına çıkardığı, sürekli değişim halindeki talepleri de karşılayabilmektedirler.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel® işbirliği ile hazırlanmıştır.

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Daha fazlasını keşfet