Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

BT Yetkinlikleri

Reskilling IT for the Cloud Era

BT Yetkinliklerinin Bulut Çağına Göre Yeniden Ayarlanması

John Abel, Oracle İngiltere, İrlanda ve İsrail Teknoloji ve Bulut Başkanı. @JAbel_Oracle


BT departmanları, kurumsal bulut modeline geçişle birlikte yeniden yapılanırken yeni ihtiyaçlara da gereksinim olacaktır

Intel

Bulut hizmetlerinin her geçen gün daha da fazla benimsenmesi, BT departmanının rolünü yeniden tanımlamaktayken daha azıyla daha çok iş yapmaya yönelik artık kökleşmiş bir hale gelen ihtiyaç ve işletmenin artan taleplerini karşılama ihtiyacı da BT’nin daha işbirliğine dayalı ve daha istişari bir yapıya bürünmesini gerektirmektedir.

BT ekibinin, yeni yetkinliklerin tüm verilerin ve BT kaynaklarının bir araya geldiği ve en iyi şekilde kullanıldığı entegre bulut stratejisine uymasını sağlamak amacıyla işletme çapında bulut etkin hizmetlerin bir aracısı şeklinde hareket etmesi gerekir. İşletmenin hedeflerini ve amaçlarını anlamak ve bunlar doğrultusunda hizmetleri sunmak için işletmeyle birlikte çalışan bir yenilik iş ortağı olmalıdırlar.

 BT ekibinin, yeni yetkinliklerin tüm verilerin ve BT kaynaklarının bir araya geldiği ve en iyi şekilde kullanıldığı entegre bulut stratejisine uymasını sağlamak amacıyla işletme çapında bulut etkin hizmetlerin bir aracısı şeklinde hareket etmesi gerekir. 

Bu nedenle de BT departmanının odaklandığı nokta veri merkezlerinin yönetiminden veya donanımların bakımını yapmaktan farklı bir alana kaymaktadır. Uzaktan yönetilen bulut hizmetlerini tesislere getiren, tüm kritik konumdaki kurumsal uygulamalar için bulut etkin bir stratejinin oluşturulmasını destekleyen Oracle Cloud Machine –gibi yenilikler sayesinde BT’nin klasik destek fonksiyonu gittikçe daha az bağlantılı bir hal almaktadır.

Ancak bunu söylerken BT’nin rolünün de daha az önemli hal aldığını söyleyemeyiz. Hatta durum tam tersi. Her ne kadar bulut sayesinde hizmetler hızlıca kurulup kullanıma sunulmaktaysa da bulut tabanlı teknolojilerin hayata geçirilmesi sadece bu teknolojilerin devreye sokulması kadar basit değildir. Sürecin, mevcut iş süreçlerini ve eski teknolojileri desteklemesinin yanısıra yeni çalışma şekillerini de etkinleştirmesi gerekir.

Mimarilerin gücünü anlamanın klasik meziyetleri ise, yeni karmaşıklıkları veya veri silolarını kullanıma sunmadan kurumsal bulut modelini benimseme konusunda ciddi bir rol oynayacağından önemini de korumaya devam edecektir.

 Mimarilerin gücünü anlamanın klasik meziyetleri ise, yeni karmaşıklıkları veya veri silolarını kullanıma sunmadan kurumsal bulut modelini benimseme konusunda ciddi bir rol oynayacağından önemini de korumaya devam edecektir.  

Bulut karmaşıklığı azalttığından yeni uygulamaları tasarlayabilen, geliştirebilen, taşıyabilen ve entegre edebilenlerin yanısıra mevcut uygulamaları da hızlı bir şekilde büyütebilen BT profesyonellerine olan ihtiyaç artacaktır.

Kısacası BT’nin klasik bakım yaklaşımı, yerini daha stratejik ve yazılım odaklı bir vizyona bırakacaktır.

Operasyonel düzeyde ise BT’nin rolü, geliştirme ve operasyon faaliyetleri arasındaki çizgi inceldikçe ortaya çıkan ‘geliştirme operasyonları’ çalışmalarının artmasıyla birlikte daha da genişlemiş olup BT ekipleri de daha fazla uygulama ve hizmet odaklı bir hale bürünmektedir.

 BT departmanları, bulut tabanlı analitik araçları kullanarak İK, finans veya pazarlama projelerinde çalışan veri uzmanlarıyla birlikte bu iş birimleri etrafında yapılanabilmektedir.  

Rolün genişlediği bir başka alansa finans, satış ve pazarlama alanlarındaki yüklü miktarlardaki verilerin işlenmesinde BT’nin yardımına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyan iş birimleridir. BT departmanları, bulut tabanlı analitik araçları kullanarak İK, finans veya pazarlama projelerinde çalışan veri uzmanlarıyla birlikte bu iş birimleri etrafında yapılanabilmektedir.

Bu da CIO’lar için bu zamanların kritik olduğunu gösterir. Departmanları için doğru yetkinliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi artık bir ihtiyaç halini alacaktır ve tüm bu çalışmaları da önceden planlamaları gerekmektedir. Bir yandan geliştirme ve entegrasyon gibi alanlarda yetenekler bulma ve bunları eğitme konusunu planlamaları öte yandan da işletmeleri gittikçe dijital bir hal alırken BT rollerinin nasıl gelişeceğini düşünmeleri gerekecektir.

BT personelinin, bakım personelinden ziyade kullanıcı deneyimine odaklanan iş uygulaması geliştiricileri olarak görüldüğü bir geleceğe hazırlanırken BT liderlerinin, bu geleceğin ne anlama geldiğini ve bulutun, ekip üyelerinin rollerini nasıl genişletebileceğini ve kariyerlerini nasıl geliştirebileceğini ekiplerine anlatmaya başlaması gerekir.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel® işbirliği ile hazırlanmıştır .

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Daha fazlasını keşfet