Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.

 

Popüler Sorular

Oracle ve KPMG Bulut Tehdit Raporu 2019

İş açısından kritik bulut hizmetlerine geçişteki güvenlik boşluklarını vurguluyoruz.

İşletmeniz Hibrit Bulutta Güvende mi?

Bulut konuşlandırmaları, yeni bir iş sürecini pekiştirmek olanağı olmaktan çıkıp iş açısından kritik hale gelirken koordineli, katmanlı bir güvenlik stratejisine duyulan ihtiyacı artırıyor. Oracle ve KPMG 2019 Bulut Tehdit Raporu, kuruluşların iş yüklerini artırırken ve buluta taşırken karşılaştığı temel güvenlik zorluklarını anlatan önemli bir küresel ankettir. Bu rapor, dünyanın her yanından 450 katılımcısından alınan bulguları derlemektedir, güvenlik liderlerine ve uygulayıcılarına ortak bir temada daha derin içgörüler sağlamak için tasarlanmıştır: Bulut, bu kritik iş servislerinin sağlanmasında çok yönlü bir yaklaşım geliştirilmesini stratejik bir zorunluluk haline getirdi.

Yanıt verenler arasında, tehdit türleri hakkında en azından biraz endişe duyanların yüzdesi

Buluta Geçişler ve Dağıtımlar, Açıkları Kapatmak İçin Katmanlı Bir Savunma Stratejisi Gerektiriyor

Bulut kullanımı; iş açısından kritik iş yükleri, kullanıcılar, uygulama yazılımları, veriler ve altyapı ile arttıkça, saldırı yüzeyinin siber suçluların daha kolay yararlanabileceği şekilde genişlediğine tanık olduk. Hassas müşteri verileri ve kurumsal veriler birden fazla bulut ortamında yayılırken, güvenlikteki yetersizlikler riskleri artırıyor. Bu rapor bu riskleri vurgular ve kuruluşların risklerini azaltmak için insanlar, süreçler ve teknolojilere yönelik gerçekleştirebileceği en iyi uygulamaları tanımlar.

Bu Yılın Bulut Tehdit Raporuna İç Bakış

CSA’den Jim Reavis, Oracle ve KPMG Bulut Tehdit Raporu'nun yazarları ile röportaj yapıyor.

Bulut Güvenliği Tehditlerine Daha Derin Bir Bakış

Kuruluşlar buluta güvenli bir yolculuk gerçekleştirmek konusunda birçok zorlukla karşı karşıya. Bu rapor geniş bir bilgi yelpazesini vurguluyor olsa da odaklanmış özetler, özet bulgular ve Oracle Cloud Security Blogumuzda (aşağıda) süregelen online sohbetle bu çığır açan anketin bulgularını derinlemesine araştırmak için ek fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz.

Bulut Merkezli CISO

Bulut Merkezli CISO

CISO öncelikleri ve zorlukları hakkında daha fazla bilgiyi Oracle ve KPMG Bulut Tehdit Raporu'ndan edinin.

Bulut Tehdit Raporu 2019 Yönetici Özeti

Yönetici Özeti

Oracle ve KPMG'nin bulut güvenliği, tehditler ve içgörüler üzerine yaptığı yeni çalışmada 2019 yılı için temel bulguların bir özetini okuyun.

Bulut Tehdit Raporu Bilgi Görseli

Sayılarla Bulut Tehditleri

Katmanlı güvenlik savunma stratejinizdeki görünürlük açıklarını kapatın. Araştırmadaki temel istatistiklere bakın.