Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.

 

Popüler Sorular

Sizin Bulutunuz, Sizin Yolunuz: Altyapı Hizmetleri

next Industrial Revolution

Bulut yeni Sanayi Devrimi’ni nasıl yönlendiriyor

Pascal Giraud, Kıdemli Müdür EMEA, IaaS Temel ve Bulut Platformu, Oracle @PGiraud13


İlk Sanayi Devrimi’nde olduğu gibi kaynakların ve teknolojilerin entegrasyonu bir sonraki büyük sıçramanın da anahtarıdır

Intel Logo

Onsekizinci yüzyılın sonlarında yaşanan ilk Sanayi Devrimi, işçilerin ürünleri daha çabuk üretmelerini sağlayacak şekilde su ve buhar enerjisini makinelere aktararak içinde yaşadığımız dünyayı baştan aşağıya değiştirmişti.

İkinci Sanayi Devrimi ise seri üretim hatlarının kullanıma sokulmasıyla yaşanmıştı. Yirminci yüzyılda bilgi teknolojisinin üretimi otomatik bir hale getirmesiyle birlikte üçüncü Sanayi Devrimi’ne girdik.

Bugünse Nesnelerin İnterneti, otomasyon ve robot teknolojisi alanındaki gelişmeler sayesinde dördüncü Sanayi Devrimi hız kazanıyor. Büyük veri ve analitik ile birlikte ele alındığında bu teknolojiler, yeni sanayi devriminin, genel olarak kullanılan adıyla Endüstri 4.0’ın temel unsurlarıdır.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Kıdemli Müdür EMEA, IaaS Temel ve Bulut Platformu, Oracle

Endüstri 4.0 birçok sektörde gelişmelerin temel unsuru. İmalat sektöründe otomatik bakım ve verimlilik alanındaki önemli iyileştirmelerle donatılmış akıllı fabrikalar artık birer gerçek. Finansal hizmetler sektöründe ise otomasyon, gerek müşteri hizmetleri için gerekse de odaklanılan noktaların güvenlik ve risk gibi alanlara aktarılması için her geçen gün sürekli büyüyen veri hacmiyle başa çıkabilmek amacıyla kullanılıyor.

Ancak hangi sektörde olursanız olun bulut teknolojisi, işletmelerin bu teknolojiler etrafında yenilikler yapmasının yollarını sağlayarak bir sonraki Sanayi Devrimi’nin kritik etkenlerinden biri konumunda.Bunun merkezinde ise bilişim hizmetlerinin (altyapı hizmetleri) ve bulut platformlarının (platform hizmetleri) entegrasyonu yatmaktadır.

Oracle’ın Bulut: Endüstri 4.0’a giden yol adlı raporu, EMEA’daki orta ve büyük ölçekli şirketlerde çalışan ve teknoloji konusunda karar verici konumdaki 1.200 kişiyle yapılan araştırma sonucunda bu kişilerin %60’ının entegre bir bulut yaklaşımının robot teknolojisi ve yapay zeka gibi teknolojilerin kilidini açacağına inandığını gösteriyor.

 Ancak hangi sektörde olursanız olun bulut teknolojisi, işletmelerin bu teknolojiler etrafında yenilikler yapmasının yollarını sağlayarak bir sonraki Sanayi Devrimi’nin kritik etkenlerinden biri konumunda. 

Bilişim hizmetlerinin sunduğu bilişim, depolama ve ağ kurma özellikleri, bu entegre yaklaşımın temelini oluşturuyor. Yeniliğin hammaddesi olan veriler de burada saklanıp işleniyor. Daha önemlisi ise bilişim hizmetleri, Endüstri 4.0’ın getirdiği cihazların giderek büyüyen çok yönlü ekosisteminden kaynaklanan iş yüklerini de destekliyor. Örneğin, ilk Sanayi Devrimi’nde mevcut kaynakların gücünü harmanlayan bilişim hizmetleri, su çarkları veya buharlı motorlardı.

Ancak bulutun dördüncü Sanayi Devrimi’ni destekleme konusundaki gerçek potansiyeli ancak bilişim hizmetlerinin bir bulut platformuyla entegre edilmesi sayesinde ortaya çıkabiliyor. Bilişim hizmetlerinin gücünden faydalanan bulut platformları yenilikçi ve klasiğin ötesindeki uygulamaları rahatça destekleyebiliyor.

 Bulutun dördüncü Sanayi Devrimi’ni destekleme konusundaki gerçek potansiyeli ancak bilişim hizmetlerinin bir bulut platformuyla entegre edilmesi sayesinde ortaya çıkabiliyor. Bilişim hizmetlerinin gücünden faydalanan bulut platformları yenilikçi ve klasiğin ötesindeki uygulamaları rahatça destekleyebiliyor. 

Su çarkı veya buharlı motor olmasaydı bir mühendis enerjiyle çalışan bir dokuma tezgahı geliştiremezdi. Benzer şekilde bilişim hizmetleri olmadan bulut platformları da yeni ve yenilikçi uygulamalar sunabilmek için otomasyonu, robot teknolojisini veya Nesnelerin İnterneti’ni bir araya getirecek güce sahip olamazdı.

Endüstriyel ekipman imalatçısı GE, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve en verimli hale getirmek ve bu sayede de daha verimli bir tedarik zincirine sahip olup öngörüye dayalı bakım sunabilmek için endüstriyel cihaz verilerini güvenle saklayan ve analiz eden bir platform geliştirmek amacıyla Oracle Bulut Platformu teknolojisini kullanmaktadır. Tüm Endüstri 4.0 projeleri gibi modern ERP sistemi de GE’nin entegre bulut katmanlarındaki süreçleri otomatikleştirmesi ve en verimli hale getirmesi için gereken yönetimi sağlamada kilit bir unsurdur.

 Kritik bulut teknolojilerini entegre etmek suretiyle işletmeler gelecekte refaha erişebilmek amacıyla yeni uygulamalar ve hizmetler geliştirirken bazı durumlarda ise mevcut uygulama ve hizmetleri yepyeni bir düzeye taşıyabilecek. 

Bilişim hizmetleri ayrıca yenilikçi uygulamaların ölçeklenebilecek entegre bir bulut platformunda geliştirilmesini ve bu uygulamaların mevcut düzeni değiştiren bir niteliğe sahip olmasına da imkan tanır. Bu da birbirleriyle bağlantılı şeyleri arttırarak öngörülebilir bir performans sağlayan, esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Sanayi devriminin ilk günlerinde seri üretim hatları küçük sanayi firmalarının dahi küresel bir boyuta sahip olmasını sağlamıştı. Dördüncü Sanayi Devrimi’nde de bulut sayesinde hem orta hem de büyük ölçekli işletmelerin yenilikler yoluyla rakiplerinin önüne geçebildiğine şahit oluyoruz.

Şu an Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yaşıyoruz ve önceki üçü gibi bu da kaynakların yeni teknolojilerle entegrasyonuyla şekilleniyor. Kritik bulut teknolojilerini entegre etmek suretiyle işletmeler gelecekte refaha erişebilmek amacıyla yeni uygulamalar ve hizmetler geliştirirken bazı durumlarda ise mevcut uygulama ve hizmetleri yepyeni bir düzeye taşıyabilecek.


Bu blog dizisi, Intel® işbirliği ile hazırlanmıştır.

Intel® ve Intel logosu, ABD’de ve/veya diğer ülkelerde Intel Corporation’ın ticari markalarıdır.


Detaylı bilgi alın