Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Sizin Bulutunuz, Sizin Yolunuz: Platform Hizmetleri

Why PaaS?

İşletmelerin esnek ve ölçeklenebilir Bulut Platform Hizmetlerine ihtiyacı var

Dain Hansen, Director,
Cloud Platform GTM, Product Business Group @Dainsworld


Bulut Platform Hizmetleri, işletmelerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde düzenlenebilecek dijital dönüşüm araç kitleri şeklinde görülmelidir

Intel

Bulut Platform Hizmetleri, kuruluşların dijital dönüşümünün merkezindedir. Hem bir kuruluşun dahili yönetimi hem de müşteriyle yüzyüze olan hizmetleri için avantajlar sunar.

Bulut Platform Hizmetlerinin sunduğu birçok avantajın tam merkezinde ise bu platformların esneklikleri yer alır. Kuruluşlar, Bulut Platform Hizmetleri ihtiyaç duydukları belirli unsurları içerebilecek şekilde inşa edebilecekleri bir araç kiti olarak görebilirler. Ve tıpkı bir araç kiti gibi ihtiyaç duyuldukça bu kite yeni araçlar eklenirken zaten var olanlar da değişen taleplere göre yeniden boyutlandırılabilir.

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

Bunun uygulamada nasıl çalıştığını gösterebilmek için üç farklı kuruluşun Bulut Platform Hizmetlerini nasıl uygulamaya aldıklarına bakalım.

Sigorta sektöründen Generali Grubu, Oracle Bulut Platform Hizmetleri çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Oracle HCM Bulutu’nda gerekli düzenlemeleri yapabilmek için kullanmaktadır. 60’tan fazla ülkede 77.000 çalışanı olan bu şirket için bünyesinde İK fonksiyonlarının tutarlı ve esnek olması çok önemlidir. Generali Grubu, çalışanlarının tümüne aynı İK hizmetlerini sunma ve tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu destek ve hizmeti almalarını sağlamak ihtiyacı duymaktadır.

 Kuruluşlar, Bulut Platform Hizmetlerini ihtiyaç duydukları belirli unsurları içerebilecek şekilde inşa edebilecekleri bir araç kiti olarak görmelidirler. 

Oracle HCM Bulutu’nu kullanmaya başlamadan önce İK hizmetleri yerel düzeyde yönetiliyor ve bu nedenle de birçok tutarsızlıkla karşılaşılıyordu ve genel bir görünüme sahip olunulamıyordu. Bu durum, personelin zamanı ve finansal kaynaklar açısından yetersizliğe yol açmasının yanı sıra tüm çalışanların potansiyellerinin tamamını sergileyebilmelerine veya hizmetlere güvenilir bir şekilde erişebilmelerine de izin vermiyordu. Oracle HCM Bulutu’nun uygulamaya konulması ve Oracle Bulut Platform Hizmetleri ile de ince ayarının yapılmasıyla birlikte bu durum değişmiştir ve artık çalışanların işe alım tarihinden itibaren hedeflerinin belirlenmesi, performans yönetimi, yetkinlik incelemesi, halef planlaması, ödüllendirme ve eğitim süreçleri boyunca şirket içinde takibi mümkün hale gelmiştir.Ayrıca Oracle Sosyal Ağlar Bulutu da sosyal iletişim ihtiyacını karşılamakta olup kuruluş çapındaki işbirliğini önemli ölçüde geliştirmiştir.

 Oracle HCM Bulutu’nun uygulamaya konulması ve Oracle Bulut Platform Hizmetleri ile de ince ayarının yapılmasıyla birlikte Generali’nin çalışanlarının işe alım tarihinden itibaren hedeflerini belirlemesi, performanslarını yönetmesi, yetkinliklerini incelemesi, haleflerini planlaması, ödüllendirmesi ve eğitim süreçleri boyunca şirket içinde takibi mümkün hale gelmiştir. 

Öte yandan iletişim hizmetleri sağlayıcısı Avaya da hizmetlerini özel, genel veya iş ortağının etkin olabileceği bir bulut ortamında sunmak için ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve güvenilir çözümlere ihtiyaç duymaktaydı. Oracle Bulut Platform Hizmetlerini kullanarak Avaya, hizmetlerindeki özelleştirme ihtiyacını %80’e varan oranlarda azaltabilmiş ve maliyetlerini de verimli hale getirebilmiştir.

Farklı bir senaryo türünde ise Boise Devlet Üniversitesi’nin yaklaşık 22.000 öğrencisi ile ilgili bilgileri yönetmesi gerekiyordu ve öğrenci, konu ve mezuniyet verilerindeki trendleri belirleyip öğrencilerin deneyimlerini arttırabilecek ve mezuniyet başarı oranlarını yükseltebilecek programlara yatırım yapabilmeyi amaçlıyordu. Oracle Bulut Platform Hizmetlerine yaptığı yatırım sayesinde bu üniversite hedefine erişmesine yardımcı olması için tüm veri kaynaklarını kapsayan ortak bir raporlama ve analitik çalışma ortamını uygulamaya koyabildi.

Bu örnekler, Bulut Platform Hizmetlerinin bir kuruluşa daha verimli ve etkin olabilmesinde birçok farklı şekillerde nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

 Oracle Bulut Platform Hizmetlerini kullanarak Avaya, hizmetlerindeki özelleştirme ihtiyacını %80’e varan oranlarda azaltabilmiş ve maliyetlerini de verimli hale getirebilmiştir. 

Kuruluş bağlamında anlayabilmek için verilerin bir yapıya yerleştirilmesi, yeni hizmet veya girişimlerin kullanıma sunulması halinde bunların tahmini çalışmalardan ziyade verilerin ortaya çıkarttıklarını esas alması anlamına gelmektedir. Hizmetleri geliştirmek ve test etmek için Bulut Platform Hizmetlerinin kullanılması, sorun giderme ve test çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve tüm sorunlar giderildikten sonra da hizmetlerin hızlıca ölçeklenebilmesi demektir. Kuruluş bünyesindeki İK hizmetlerini yönetmek için Bulut Platform Hizmetlerinin kullanılması sayesinde düzenli ve biçimlendirilmiş ama aynı zamanda da (ve daha da önemlisi) insan odaklı bir sistem elde edilir.

Tüm bu örneklerde görünen ortak nokta ise esnek ve ölçeklendirilebilir yapısıyla yeniliklerin hızlıca ortaya çıkartılmasını desteklemek suretiyle kuruluşların potansiyellerine erişmesine yardımcı olan Bulut Platform Hizmetleridir.


This blogs series was created in association with Intel.®.

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Detaylı bilgi alın