Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Sizin Bulutunuz, Sizin Yolunuz: Neden PaaS?

Why PaaS?

Bulut’u bir orkestraya benzetirsek, PaaS da bu orkestranın şefi midir?

Dain Hansen, Director,
Cloud Platform GTM, Product Business Group @Dainsworld


Müzik aletlerinin her biri kendi başlarına harika sesler çıkartır; ancak birlikte çalındıklarında ortaya çıkan ses muazzamdır. Aynı şey bulut hizmetleri için de söylenebilir.

Intel

Yıllardır bulut uygulamaları farklı seçenekler ile sunulmaktaydı. Bu seçenekler arasında genel veya özel bulutun mu seçileceği; yoksa her ikisini de göz ardı edilip kendi kurumsal BT sistemlerine mi sahip olunacağı gibi kararlar yer alıyordu. İşletmelerin ayrıca birçok farklı hizmet alması da gerekiyordu; Yazılım Hizmetleri (SaaS) ile başlayıp ardından hızlıca Altyapı Hizmetlerine (IaaS) ve sonra da Platform Hizmetlerine (PaaS) geçmeleri gibi. Bu da çeşitli sorular sorulmasına neden oluyordu: bu hizmetlerden hangileri kendilerine en çok yarar sağlayacak? Hangilerine hemen yatırım yapmalı ve hangilerini bekletmeli?

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

Bulut bilişimin gelişen yapısıyla birlikte artık önemli kararlar alınırken işletmelerin doğru seçimler yapması hiç olmadığı kadar kolay. Bunun nedenlerinden biri kurumsal BT’nin geleceğinin bir veya iki farklı bulut hizmetinin uygulamaya konulmasında değil de (ne kadar stratejik olursa olsunlar) bulutun bütünleşik bir yaklaşımla ve tüm alanlarıyla uygulamaya konulmasında yatmasıdır. Bir diğer nedeni de bulut hizmetlerinin ve altyapının değerinin bir bütün olarak sunulduğunda çok daha fazla artmasıdır.

Tıpkı bir trombon sanatçısının tek başına çıkarttığı sesin, bir orkestranın bir bütün olarak çıkarttığı sese kıyasla cılız kalması gibi bütünleşik bulut stratejisi uygulayan işletmeler de bulutun tekil parçalarını kullananlara kıyasla bambaşka ayrıcalıklara sahipler. Bulut hizmetlerini ayrı ayrı olarak kullananlar kısa vadede verimlilik artışı ve maliyetlerde düşüş gibi faydalar sağlasa da bu hizmetlerin tümünü bütünleşik bir yaklaşımla benimseyenlerse işletmelerinin dönüşümünü tamamlamalarının ardından çok daha fazla faydalar elde etmektedir.

 Bütünleşik bulut stratejisine sahip işletmeler, bulutun tekil unsurlarını kullananlardan çok daha farklı ayrıcalıklara
sahipler. 


Burada bir noktayı açıklığa kavuşturmakta fayda var. ‘Bütünleşik’ bulut stratejisinden bahsederken yüzde 100 bulut tabanlı BT sistemlerinden bahsetmiyorum, en azından henüz değil. Bu gibi sistemler için daha en az on seneye ihtiyacımız var ve o ana kadar bulut altyapılarının kurumların kendi altyapılarıyla birlikte kullanılacağı bir dönem olacak. İşletmeler mevcut sistemlerine bugüne dek çok fazla yatırım yaptıklarından bu yaklaşım tamamen mantıklı. Bu nedenle de şirketlerin sahip oldukları kaynakları ve teknolojileri bulut sistemleriyle ve hibrit nitelikteki eşdeğerleriyle birarada kullanmanın yollarını aramaları gerekiyor.

Bu bulut yaklaşımı, dijital çağda rekabet içinde olan her kuruluşun ilgisini çekecektir, çünkü bu yaklaşım sayesinde genel ve özel bulut hizmetlerinin en iyilerini, işletmelerindeki kaynaklarla birlikte kullanabileceklerdir. Ancak bu tür bir sistemin çalışabilmesi için, çeşitli argümanları biraraya getirecek bir yapıştırıcıya ihtiyaç var. Genel ve özel bulut ile şirketlerin kendi uygulamalarını, orta katman uygulamalarını ve altyapılarını entegre etmenin ve bunların her birini işletmenin her bir noktasından elde edilen verilerle zenginleştirmenin bir yolu olmadan bulut, sahip olduğu potansiyeli sonuna dek kullanamayacaktır.

Bu nedenle doğru Platform Hizmetleri (PaaS) çözümünü seçmek önemlidir. PaaS, orkestramızın şefidir. Bulut ortamındaki tüm unsurların tıpkı bir konserde gibi çalışmasını ve mükemmel bir uyuma sahip olmasını sağlar.

Örneğin, en iyi PaaS sistemleri, çeşitli bulut hizmetleri (SaaS ve IaaS çözümleri gibi) arasındaki entegrasyonu sağlayabilenlerdir. Bu sayede işletmeler web uygulamasının geliştirilmesi gibi süreçleri sanallaştırabilirken aynı zamanda kendi ortamlarında kullandıkları standart ve araçların aynılarına erişmeye de devam edebilirler. Modern PaaS çözümleri ayrıca işletmelerin iş yüklerini genel ve özel bulut, kurumdaki uygulamalar ve hibrit ortamlar arasında paylaştırmasına imkan tanıyarak kendi sistemlerindeki uygulamaları kolayca buluta taşıyabilmelerine de izin verir.

 PaaS, orkestramızın şefidir. Bulut ortamındaki tüm unsurların tıpkı bir konserde gibi çalışmasını ve mükemmel bir uyuma sahip olmasını sağlar. 


Ancak PaaS’nin bütünleşik bulut yaklaşımını hayata geçirmede sadece bulut ve kurum içi uygulamalar arasında bir köprü vazifesi görmekten çok daha büyük bir rolü bulunmaktadır: PaaS ayrıca bulut hizmetlerinin sunabilecekleri her tür fonksiyonu sunmalarını sağlamanın da önemli bir yoludur. Örneğin, bir kuruluş kullanıma hazır SaaS uygulamalarının iş ihtiyaçlarını tamamen karşılamadığını, en azından ‘eski alışkanlıkları’ ve (muhtemelen) yüksek oranda özelleştirilmiş kurumsal uygulamasının yaptığı gibi karşılamadığını düşünebilir.  Rekabette farklılaşmasını sağlayanlar da zaten genelde bu uyarlanmış özelleştirmelerdir. Bu durumda işletmeler özel kodlar geliştirip uygulamaya koymak veya SaaS uygulamalarının fonksiyonlarını genişletip özelleştiren ve kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyen uygulama uzantılarını tamamlamak için uygulama geliştirme özelliğine sahip bulut hizmetlerini (veritabanı ve orta katman yazılımı) kullanabilirler.

İşletmeler ayrıca SaaS uygulamalarını, belge paylaşımı ve analitik fonksiyonlar gibi ek özellikler sağlaması için platform hizmetleriyle birlikte de kullanabilirler. Etkin bir PaaS ortamı bu özellikleri sunmakla kalmayacak aynı zamanda güncelleme sürecinin karmaşıklığı gibi uygulamaların özelleştirilmesi durumunda genel olarak yaşanan sorunları da ortadan kaldırabilecektir.

 En iyi PaaS sistemleri, SaaS ve PaaS gibi çeşitli bulut hizmetleri arasındaki entegrasyonu sağlayabilenlerdir. 


Günümüzde birçok işletme hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Her geçen gün daha fazla taleple gelen müşteriyle, dijital dünyaya yeni geçen rakiplerle ve iş modelleriyle karşılaşmaktadırlar. Artık işletmelerin bulut konusunu ciddi bir şekilde düşünmelerinin zamanı geldi ve bu da kendi özel uygulamalarını tamamen bir orkestra gibi yönetilen bulut platformuyla değiştirmek anlamına geliyor. İşletmeler ancak bu gibi bir platform ile dönüşebilecek, rekabet edebilecek ve kazanabilecektir.


This PaaS article is brought to you by Oracle and Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Learn More