Oracle Database 12c

Database 12c

Oracle Database 12c:
Buluta bağlanın

 

Oracle Database 12c Tanıtımı - Dünyanın bulut için tasarlanmış ilk veritabanı.

Opinie klientów

Oracle Database'in arka arkaya yayınlanan sürümleriyle Oracle, müşterilerimizin bulut üzerinde veritabanı hizmetlerini standartlaştırma, konsolide etme ve otomatikleştirme çalışmalarını kolaylaştırmaya devam etmektedir. On yıl önce Oracle Real Application Clusters ve Oracle Automatic Storage Management gibi öncü özelliklerle yaptığımız başlangıç, BT'nin kaynak paylaşımı, yönetim esnekliği ve maliyet tasarrufları gibi bulut avantajlarından tamamen yararlanmasını sağlayan Oracle Multitenant ile devam ediyor.


Buluta Oracle Multitenant ile bağlanın

Larry Ellison: Oracle Database 12c Is Vastly More Efficient (Video)

Opinie klientów

Veritabanı konsolidasyonu, bulut yolculuğunda en önemli adımdır. Oracle Database 12c sürecin daha hızlı ve basit olmasını sağlayarak şema tabanlı konsolidasyonda yüksek yoğunluğa olanak tanır—hem demevcut uygulama yazılımlarında değişiklik yapılmasını gerektirmez.

Bunu mümkün kılmak için tek bir birden çok kiracılı konteyner veritabanı artık birçok "takılabilir" veritabanı barındırabilir. Konsolide edilen veya takılan her veritabanında, birden çok kiracılı konteynerdaki uygulama yazılımları önceden konsolide edilmiş sürümdekiyle tamamen aynı görünür. Bulut yolculuğunun hızlandırılmasına ek olarak, konsolidasyon yönetimi basitleştirir; bu, yüzlerce hatta binlerce veritabanı yöneten kuruluşlar için çok büyük bir avantajdır.


Bilgi Yaşam Döngüsünü Otomatikleştirin ve Optimize Edin

Bilgi yaşam döngüsünü yönetirken normal bir şirket manuel olarak verileri büyük ölçüde veri yaşını temel alan farklı depolama katmanlarına taşır ve sıkıştırır.

Oracle Database 12c sadece veri yaşını değil veri kullanımı veya "sıcaklığını" da izleyen ve ardından verileri buna göre farklı depolama ve sıkıştırma kademelerine taşıyan Otomatik Veri Optimizasyonunu şeklini değiştirir.


Maksimum Kullanılabilirlik ve Veritabanı Güvenliği

Veritabanı Konsolidasyonunu Basitleştirin: Oracle Multitenant

Database Consolidation
Bilgi Görselini Görüntüleyin (PDF)

500'den fazla yeni özelliğiyle Oracle Databases 12c, Oracle müşterilerinin bulut bilgi işlem, büyük veri, güvenlik, kullanılabilirlik için ihtiyaç duyduklarını söyledikleri şeyi aynen sağlamak için tasarlanmıştır.