Bulut Ortamına Geçiş Sorunsuz

Oracle otomatik araçları, şirket içi veritabanınızı neredeyse hiçbir kesinti olmaksızın sorunsuz bir şekilde Oracle Cloud'a taşımanızı sağlar. Oracle Database Cloud Service, şirket içinde kullandığınız aynı standartları, ürünleri ve becerileri kullanarak veritabanı iş yüklerini kolayca genel buluta taşımanızı sağlar. Bütünleşik yönetim sayesinde şirket içi ve bulut ortamınız üzerinde kontrolünüzü sürdürebilir ve daha yüksek düzeyde verimlilik kazanabilirsiniz.

Veritabanınızı Bulut Ortamına Yükseltin

Pek çok yöntem ve araçtan faydalanarak şirket içi Oracle Database çözümünüzün Oracle Database Cloud'a geçişini sağlayabilirsiniz. Her geçiş yöntemi her geçiş senaryosuna uygulanamaz. Geçiş yöntemi seçiminde göz önünde bulundurmanız gereken özelliklerden ve faktörlerden bazıları şu şekildedir: şirket içi olarak ve bulut ortamında kullanılan Oracle Database sürümü; şirket içi ana makine işletim sistemi ve sürümü; veritabanı özellik seti; dizinler dahil olmak üzere veri miktarı; veri hazırlamaya yönelik tüm depolama alanları; sistem kesintisi için kabul edilebilir süre ve ağ bant genişliği. İlgili konteyner veya konteyner olmayan veritabanınızın (CDB veya CDB olmayan) geçiş senaryosu için hangi geçiş yöntemlerinin uygun olduğunu görmek üzere bu bilgileri kılavuz olarak kullanın.

Yöntem Konteyner Olmayan Veritabanı Konteyner Veritabanı
Çıkarın/Takın: Konsolide edin ve geçiş yapın Hedef tek bir bulut CDB Hedef DBaaS örneği
Uzaktan klonlama: Oracle Database 12c şirket içi veritabanını kopyalayın Buluttaki veritabanına DBaaS örneği için
Oracle Database Cloud'a geçiş için Datapump, RMAN ve SQL geliştirici yöntemlerini kullanın Evet—tüm yöntemler kullanılabilir Evet—tüm yöntemler kullanılabilir
Geçiş Yöntemleri Geçiş Planlaması ve Metodolojisi Dokümantasyon