Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Finansal Yönetim Sistemi Nedir?

Çok çeşitli finansal işlemleri oluşturmak, bağlantılı hale getirmek, saklamak ve raporlamak üzere tasarlanan finansal yönetim sistemi nihayetinde tek bir temel amaca hizmet eder: para saymak.

Oldukça basit bir şekilde, herhangi bir muhasebe yazılımı kullanılmayan kuruluşlar yok olmaya mahkumdur. En temel düzeyde her kuruluşun giren ve çıkan para akışını yönetmek için sistemlerden yararlanması gerekir. Ancak gerçekten etkili bir finansal yönetim sistemi çok daha fazlasını sağlayabilir: kârlılığı optimize edebilir, nakit akışını ölçebilir, vergi yükümlülüklerini belirleyebilir, mevzuata uyumluluk sağlayabilir ve uzun vadeli kurumsal sürdürülebilirliği güvence altına alabilir.

Muhasebe Yazılımının Temel Avantajları

Finansal yönetim yazılımları gelir, masraf ve varlıklar hususunda yönetim ve yönetişim sağlayan araç ve süreçleri içerir. Kapsamlı olarak her finansal yönetim çözümünün hedefi, kuruluşun günlük işlerini sürdürmenin yanında kârı en yüksek düzeye çıkarmak ve finansal verileri sürekli olarak dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı korumaktır. Temel düzeyde bir muhasebe sistemi aşağıdaki avantajları sağlar:

Hatasız Finans Yönetimi Günümüzün kuruluşları, yalnızca elektronik tablolar ile taktiksel muhasebe tutmanın dijital versiyonundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Finansal yönetim yazılımı yalnızca işlemlerin kaydını tutmanın ötesinde finans ekiplerinin mutemet idarelerini sağlamalarına, muhasebe hatalarını azaltmalarına, faturalama döngülerini kısaltmalarına, sürekli değişen vergi kanunlarına ve düzenleme gereksinimlerine uyumluluk göstermelerine ve günlük, aylık ve yıllık nakit akışını optimize etmelerine yardımcı olur.
Mevcut ve Gelecekteki Muhasebe Standartlarına Uyum Ulusal ve uluslararası muhasebe standartları, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları için kurallar belirliyor. Belirlenen kurallar, tanımlar ve süreçler sayesinde bu standartlar finansal bilgileri normalleştirmektedir. Ancak bu standartlar sık sık değişmektedir. Son birkaç yıl içinde IFRS 15 ve ASC 606 dahil olmak üzere yeni standartlar uygulamaya konulmuştur. Bir finansal yönetim sistemi, yeni değişiklikler söz konusu olduğunda bu değişikliklere uyum sağlama esnekliği ile son muhasebe standartlarını uygulamaya koyabilecektir.
Doğru Finansal Veriler Finans yazılımı, temel muhasebenin ötesinde olanaklar sağlamalı, kuruluşların şunları gerçekleştirmesine yardımcı olmalıdır: Kayıt fazlalığını azaltma; daha iyi bütçeleme, tahmin ve planlama yapma; ayrıntılı ve uygun kategorize edilen masraf yönetimi sağlama; bankacılık sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlama; daha doğru denetimlere olanak tanıma, tüm varlık ve yükümlülüklere ilişkin ayrıntılı bir takip kaydı tutma.
Veri ve Sistem Güvenliği Muhasebe, finans ve denetim faaliyetleri aynı zamanda tüm finansal yönetim çözümü geneline entegre edilen mutlak veri bütünlüğü ile kapsamlı sistem güvenliği sağlamalıdır.
Bağlantı Halinde Kurumsal Operasyonlar Daha büyük şirketler için finansal yönetim yazılımı, finansal ve diğer verileri şirketler arası, tesisler arası veya bölümler arası sınırlar genelinde bağlantılı hale getiren kurumsal kaynak planlaması (ERP) sisteminin bir parçasıdır. Finansal verilerin konsolidasyonu, kurumsal süreçleri uyumlu hale getirir ve karmaşıklığı azaltır.
Büyüme için Ölçeklenebilirlik Şirketler büyüdükçe sistemleri ve süreçleri de artış gösterir. Yani finansal yönetim yazılımlarının pazarlar, coğrafyalar ve ürünler genelinde büyümeyi kontrol altında tutabilmek için hızlı ve kolayca ölçekleme becerisine sahip olmaları gerekir.
Veri ve Sistem Güvenliği Kurum genelinde para takibi ve yönetimi sağlandığında finansal yönetim sistemleri kritik verileri hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer cezai zararlara karşı korumaya yardımcı olacaktır. Finansal yönetim çözümleri risk ve uyumluluk yönetimi içerdiğinde şirketler, denetim izlerinin ve hata kontrollerinin ötesinde bu olanaklardan yararlanarak kurum genelinde görevler ayrılığı ve rollerin sorumluluklara eşlenmesini sağlayabilir.

Kapsamlı Muhasebe Sisteminin Temel İşlevi

Finansal yönetim sistemleri kuruluş genelinde doğru finansal bilgilerin kullanılmasını sağlar. Finansal yönetim yazılımı bu verilerden yararlanarak kuruluşlara aşağıdaki fonksiyonel alanlarda daha fazla yardım sunabilir:

Defterler: Defteri Kebir (GL) ve Yardımcı defterler
 • Ek donanım ve ara yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırma
 • Kurulum ve uygulama maliyetlerini azaltma
Borç Hesapları (AP) ve Alacak Hesapları (AR)
 • Finans yazılımı, temel muhasebenin ötesinde olanaklar sağlamalı, kuruluşların şunları gerçekleştirmesine yardımcı olmalıdır: Kayıt fazlalığını azaltma; daha iyi bütçeleme, tahmin ve planlama yapma; ayrıntılı ve uygun kategorize edilen masraf yönetimi sağlama; bankacılık sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlama; daha doğru denetimlere olanak tanıma, tüm varlık ve yükümlülüklere ilişkin ayrıntılı bir takip kaydı tutma.
Varlık Yönetimi
 • Eksiksiz bilançolar için varlıkların değerinin ve durumunun bilinmesi envanter yönetiminin bir gereksinimidir. Finansal yönetim yazılımı, değer artışı ve değer kaybı konusunda doğru bilançolar sunulması için varlıklara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı sermaye ve operasyonel verilere ihtiyaç duymaktadır.
Tahsilat Yönetimi
 • Tedarikçiler ve müşteriler ile ilgili tahsilat yönetimi, önemli bir finansal yönetim yazılımı özelliğidir. Kapsamlı tahsilat yönetimi ile müşterileri derecelendirmek, tahsilat stratejileri belirlemek, tahsilat ödemelerini yönetmek ve iflas eden müşteriler için son aşama tahsilatını başlatmak daha kolaydır.
Çalışan Gider Yönetimi
 • Çalışan gider raporlarını oluşturmak ve işlemek, bir finansal yönetim sisteminin temel gereksinimlerindendir. Önemli olan, çalışanların self servis girdiler ekleyebilmesi ve bu giderleri projeler ve seyahat hesapları ile eşleştirebilmeleridir.
Raporlama ve Analitik
 • Finansal yönetim çözümlerinden verilerin alınması, organize edilmesi ve analiz edilmesi şirketin operasyonel performansına ve güncel finansal durumuna ilişkin anlamlı öngörüler elde edilmesini sağlar. Finansal yönetim yazılımının en etkili servisi sağlaması için gömülü yerel raporlama çözümlerini içermesi gerekir.
 • Finansal yönetim çözümleri self servis raporlama ve veri görselleştirme özellikleri ile çok boyutlu raporlama platformları sağladığında şirketler, kullanıcılarına gerçek zamanlı bilgi sağlayarak finansal performanslarını daha da fazla iyileştirebilir.
Gelir Yönetimi
 • Finansal yönetim sistemlerindeki gelir yönetimi uygulama yazılımlarıASC 606 ve IFRS 15gibi standart ve düzenlemelere uyumluluğa ilişkin otomasyon ve denetim sağlar.
Risk Yönetimi
 • Finansal yönetim çözümleri, şirketleri dahili ve harici hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı izlemek ve korumak için görevler ayrılığını (SOD) ve ödeme kurallarını yönetmek üzere dahili kontrol ve denetim araçları sunmaktadır.

ERP Sisteminden Alınması Gereken Raporlar

Çoğu finansal yönetim sistemi kurumsal verilere dinamik görünürlük sağlamada iyi bir iş çıkarır. Son yüzyılda ERP yazılımı çok büyük iş verilerini yakalamada mükemmelleşse de rapor oluşturma konusunda zorluk çekmiştir. Bu geçmişte kaldı.

Günümüzün kuruluşları kârlılığı iyileştirmek, operasyonları kolaylaştırmak ve karar alma sürecini iyileştirmek üzere finansal verilerini kullanabilmeyi istemektedir. Son yıllarda raporlama ve diğer veri çıktı ve izleme olanakları kuruluşlar için çok daha fazla önem kazandı. Finansal yönetim sistemlerine ilişkin raporlama gereksinimleri kısa süre içinde bu talebe ayak uyduracak şekilde evrimleşmiştir.

Minimum düzeyde tüm şirketler gelir, gider ve bakiyelere ilişkin temel bilançolarla birlikte ay sonu kapanışı, üç aylık kapanış ve yıllık kapanışı içeren raporlara ihtiyaç duymaktadır. Bu çıktılar her zaman kullanılabilir olsa da bu raporları ayarlamak ya da diğer ihtiyaçlar için türevleri eklemek kolay olmamıştır.

Hızlı tempolu iş ortamımızda önceden oluşturulmuş raporları hazırlayabilmek ve kolayca geçici çıktılar oluşturabilmek yalnızca ek bir özellik değil, finansal yönetim sistemleri için kritik bir gereksinimdir. Ayrıntılı veri analizi, bilgi görselleştirme, daha operasyonel görünürlük ve açıklayıcı raporlar için ek gereksinimlerin yanında şirketler hızlı bir şekilde ERP yazılım çözümlerinin kurumsal performans yönetimi (EPM) çözümleri gibi gelişmiş raporlama sistemleri ile birlikte kolayca çalışmasının gerektiğini keşfetmektedir.

Daha İyi Performans ve Finansal Planlama: İdeal olarak bir finansal yönetim sistemi yalnızca borçlar ve alacaklar genelinde mali mekanikleri yönetmenin ötesinde bazı raporlar da oluşturur. İyi tasarlanmış bir finansal yönetim sistemi operasyonel süreçleri kolaylaştırarak ve bunları ideal uygulamalara uyumlu hale getirerek iş performansını ve kârı artırır. Çalışanların zamanını ve enerjilerini, şirketleri ve kurumları dönüştüren stratejik (taktiksel yerine) faaliyetlere yatırmalarını sağlayarak daha verimli olmalarına yardımcı olur.

Defteri Kebirin Ötesinde: Kuruluşlar yeni pazarlar eklediğinde, yeni coğrafyalara genişlediğinde ve pazar yeri dönüşümlerine (özellikle dönüşüme neden olanlarsa) uyum sağladığında kuruluşların finansal yönetim çözümleri de hızlı bir şekilde ek hukuki ve raporlama gereksinimlerini, ek varlıkları, yeni kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükleri, daha nitelikli mal ve servis tedarikçilerini ve farklı ülkelerde çalışan bordrolarına ve politikalarına yönelik altyapıyı içerecek şekilde hızlı bir ölçeklendirme sağlamalıdır.

Yeni Nesil İş Gücü İçin Planlama: Günümüzün iş gücü emekli olmaya başladığından ve bu çalışanların yerine y kuşağındakiler istihdam edildiğinden yeni nesil çalışanlar için cazibe yaratılması öncelik haline gelmektedir. Finansal yönetim sistemleri aynı zamanda sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanımı kolay tasarımı ve aynı zamanda y kuşağının hali hazırda benimsediği gömülü sosyal medya ve diğer sosyal araçlar ile dijital iş gücünün beklentilerini de karşılamalıdır.

Finansal Yönetim Sistemleri için Oracle’ın Modern Yazılım ve Çözümleri

Oracle, kuruluşların dijital bir ekonomide rekabet etmesine yardımcı olan modern, bulut tabanlı finansal yönetim çözümleri sunar. Bu kapsamlı çözümler aşağıdaki özellikleri içerir:

Raporlamada Devrim Önceden oluşturulmuş ve geçici raporlar için sağlam, gerçek zamanlı raporlama ve Oracle EPM Cloud uygulama yazılımlarında önceden oluşturulmuş entegrasyonlar. Şirketler daha atik ve doğru raporlama sayesinde, bağlantı halinde olmayan elektronik tabloların ve bölünmüş raporların ötesine geçerek kuruluş genelinde planlamayı uyumlu hale getirebilir ve daha hızlı yanıt verebilir.
Güvenli ve Küresel Altyapı

Oracle'ın sektör lideri veritabanı ile oluşturulan son teknoloji veri merkezlerinden faydalanarak Oracle'ın sahip olduğu, tasarladığı ve yönettiği küresel altyapı sayesinde elçilik düzeyinde güvenlik sağlayabilirsiniz. Oracle finansal yönetim çözümleri bu altyapıdan yararlanarak ülke içinde veri barındırma gereksinimlerini sonuna dek desteklemektedir.

Üstün Ölçeklenebilirlik Oracle'ın bulut çözümleri yüksek hacimli, yüksek süratli ölçeklenebilirlik sunar. Test sırasında karmaşık finansal işlem setlerinde saatte 360 milyon işlemi aşkın hız kaydedilmiştir.
Kapsamlı Finansal Yönetim

Oracle temel muhasebe ve finans, gider yönetimi, risk yönetimi, uyumluluk, doğrudan ve dolaylı satın alma ve proje portföy yönetimine (PPM) yönelik uygulama yazılımları ile en kapsamlı finansal çözümleri sunar.

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Modern tasarım paradigmaları ve sosyal araç desteği sayesinde Oracle, verimliliği en yüksek düzeye çıkarmanıza ve iş birliğini teşvik etmenize yardımcı olan modern bir kullanıcı deneyimi sunar.

Eksiksiz Uçtan Uca Kurumsal Çözümler

Aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm yaygın iş işlevleri için önceden oluşturulmuş, yerel entegrasyonlar ile kurum genelinde tutarlı iş akışları oluşturun, veri silolarını ortadan kaldırın ve üstün iş fikirleri üretin: insan kaynakları (HCM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), üretim, satış gücü otomasyonu (CRM) ve servis desteği.

İdeal Uygulamalar

180'i aşkın iş sürecini kapsayan Oracle Modern Best Practice finansal atikliği iyileştirir. Oracle finansal yönetim yazılımı, kuruluşların üretkenliği hızlandırmasına, kapanış sürelerini azaltmasına, gerçek zamanlı öngörüleri keşfetmesine yardımcı olmak üzere ezber bozan süreçler ile uyumlu hale getirilmiştir.

Modern Finans Yönetimi Çözümüne İlişkin Bulut Hususları

Yukarıda belirtilen tasarım ilkelerine ek olarak finansal yönetim yazılımının şirket içinden buluta geçişini destekleyen üç temel operasyon konsepti bulunmaktadır. Örneğin:

Çalıştıran değil, çalışan yazılım

Eski tip finansal yönetim sistemleri personel ve danışmanların çok fazla bakım yapmasını gerektiriyordu. Bu şirket içi ERP ve EPM paketleri sürekli olarak hata düzeltme, yama ve yükseltme yapılmasını gerektiriyordu ve güncelliğin ve güvenliliğin korunması için arka arkaya projeler gerekiyordu. Bulut tabanlı finansal yönetim yazılımı sayesinde ağır takip, tanı, kurulum ve düzeltme testi yükleri müşteriden satıcıya geçer. Sizin sürekli sistemi düzeltmeye çalışmanızdan ziyade sistem sürekli sizin için çalışır.

Maliyetli sapmalardan kaçınma

Eski sistemlerin çalışması için fazlasıyla zaman, çaba ve para harcanması gerekmektedir. Bulut tabanlı finansal sistemler sayesinde yükseltmeler, olağanüstü durumdan kurtarma, donanım yenilemeleri, yedeklemeler ve özel kod yönetimi çalışmalarının tamamı servisin bir parçası olarak gerçekleştirilir.

Doğru Finansal Veriler

Finans yazılımı, temel muhasebenin ötesinde olanaklar sağlamalı, kuruluşların şunları gerçekleştirmesine yardımcı olmalıdır: Kayıt fazlalığını azaltma; daha iyi bütçeleme, tahmin ve planlama yapma; ayrıntılı ve uygun kategorize edilen masraf yönetimi sağlama; bankacılık sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlama; daha doğru denetimlere olanak tanıma, tüm varlık ve yükümlülüklere ilişkin ayrıntılı bir takip kaydı tutma.

Artık sürekli yeni lisans almak yok

Gelecekteki kullanıcılar ve potansiyel projeler için ekstra lisans alma dönemi modern finansal yönetim yazılımı ile sona eriyor. Bulutun SaaS abonelik modeli sayesinde şirketler ihtiyaç duydukları lisansları kullanır ve büyüdükçe daha fazla kullanıcı ya da ürün ekler. Kullanıma hazır yazılımlar için yapılan sermaye giderleri de artık geçmiş yüzyılın bilgisayar bilimi uygulamaları arasında yerini alan bir BT kalıntısı haline geldi.

Bulut, Yeni Nesil Finansal Yönetim Sistemlerini Destekliyor

Açık bir şekilde finansal yönetim çözümleri dijital dünyanın taleplerini karşılayacak şekilde evrilmiştir. Bulut, bu dönüşümün kilit noktası oldu. Bulut, ERP ve finansal çözümleri temel, arka ofis muhasebe yazılımından inovasyon için tasarlanmış kapsamlı, misyon açısından kritik, entegre bir çözüme dönüştürdü. Şirketler yeni çığır açıcı güçlerle ve rekabet baskısıyla karşı karşıya. Normalleşen bu durum için oluşturulan modern finansal yönetim sistemleri geleceğe yönelik finansal güç elde etmelerini sağlayabilir.