Oracle OpenWorld 2017 Önemli Notu—Thomas Kurian

Bulutun Ötesi: Oracle Bir Tutam Gelecek Sunuyor

Oracle yöneticileri Thomas Kurian ve Dave Donatelli, sohbet robotlarından yapay zekaya şirketlerin yeni fırsatlardan nasıl faydalanabileceklerini açıklıyor.

Yazar: Chris Murphy


Oracle ürün geliştirmeden başkanı Thomas Kurian Oracle'ın önünde uzanan teknoloji yolunu ayrıntılarıyla açıklıyor ve yapay zeka, otomatik öğrenme, sohbet robotları ve yeni insan arayüzleri gibi özelliklere de değiniyor.


Ürün Geliştirme Başkanı Thomas Kurian, Oracle'ın yeni insan arayüzü formlarını ve yeni teknolojileri bulut tekliflerine nasıl entegre ettiğini anlatıyor.

San Francisco'daki Oracle OpenWorld açılış sunumu sırasında Kurian, gelişmekte olan bu teknolojilerin Oracle'ın on yılı aşkın süre önce bulut tekliflerini oluşturmaya başlamasından bu yana benimsediği vizyonuna uygun olduğunu belirtti: Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin yalnızca bir tarayıcı ya da telefon kullanarak Oracle teknolojilerinin gücüne erişebilmesini sağlamak.

Kurian, "Sizlere hem Oracle Cloud'daki yeni yenilikleri gösterecek hem de yeni bağımsız bilişim teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, kayıtzinciri ve yeni insan arayüzü formlarını bulut teklifimize nasıl entegre ettiğimiz konusunda Oracle'dan bir tutam gelecek sunacağız" ifadesini kullandı.

Oracle idari başkan yardımcısı Dave Donatelli yine aynı oturumda bu hızlı gelişen teknolojilerin şirketlere rekabet avantajı elde etme fırsatı sunduğunu ve bunun da şirketlerin iyi tanımlanmış bir bulut stratejisine sahip olmalarının önemini daha da artırdığını ifade etti.


Oracle İdari Başkan Yardımcısı Dave Donatelli hızlı gelişen teknolojilerin şirketlere nasıl rekabet avantajı elde etme fırsatı sunduğunu açıklıyor.

Donatelli şu soruyu yöneltti, "Tüm gün nasıl bir iş çıkardığımızla meşgulüz, peki işimizi dönüştürmeye ve bu teknolojilerin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya nasıl zaman bulabiliriz?" Şirketler bulut servisleri sayesinde rutin BT destek ve bakım çalışmaları için daha az zaman ve paraya ihtiyaç duyuyor ve yetenek ve kaynakları işlerinde yeni teknolojileri kullanmak için ayırabiliyor.

Donatelli, bulut sağlayıcılar arasında benzersiz olan Oracle'ın şirketlerin bu yeni teknolojileri benimsemesi için üç farklı yöntem sunduğunun altını çiziyor. Oracle Cloud at Customer modelini ya da saf bir bulut modelini kullanarak kendi veri merkezlerini dahili olarak çalıştırırken her zaman olduğu gibi şirket içinde dağıtım yapabilir ve bulut abonelik modelinin tüm avantajlarından faydalanabilirler. "Bu, tüm biçimlerdeki, büyüklüklerdeki ve olgunluk düzeylerindeki müşterilere hizmet sağlayabilmemize olanak tanıdı."

Kurian daha sonra Oracle Cloud servislerinin uygulama yazılımları, altyapı, platform ve servis olarak veri genelinde ne denli geniş olduğundan bahsetti. Kurian ve geliştirme ekibinin üyeleri, Oracle'ın bu bulut vizyonunu ilerletmek adına gelişen teknolojileri nasıl kullandığını gösterdi. Buna ilişkin üç örnek aşağıdaki şekildedir.

Sohbet Robotlarının ve Yeni İnsan Arayüzlerinin Yükselişi

Kurian bir spor takımının sohbet robotu kullanarak kullanıcılarına Facebook Messenger aracılığıyla koltukların doluluk durumunu kontrol etme, seçeneklere göz atma ve bilet satın alma olanağı sağladığını gösterdi. Arka planda yapay zeka algoritmaları çalışırken robot, müşterinin koltuğuna yiyecek gönderilmesi gibi ek gelir sağlama olasılığının en yüksek olduğu fırsatı belirler.

Oracle Mobile Cloud Enterprise kapsamında Oracle'ın yeni robot oluşturma özelliği, şirketlerin sürükle ve bırak araçlarını kullanarak bu tür yeni etkileşimli müşteri deneyimleri oluşturmasını sağlar. Geliştiriciler konuşmanın akışını, müşterilerin ne tür sorular sorabileceğini ve müşterilerin hangi mesajlaşma kanallarını (ör. Messenger, Slack, sesli asistanlar ve diğerleri) kullanabileceğini tanımlar. Platformda yer alan doğal dil işleme özellikleri konuşmalardaki küçük farklılıkları ve içeriği anlayıp öğrenir. Geliştiriciler API'ları kullanarak robotu arka uç sistemlere takım programı ve koltuk doluluk durumu gibi verileri çekme yöntemi olarak entegre edebilir.

Analitik vizyonumuz oldukça basittir: dünyanın her yerinden herkesin… herhangi bir veri kaynağından elde edilen tüm veri türlerini analiz edebilmesi…

—Oracle Ürün Geliştirme Başkanı Thomas Kurian

Sohbet robotları Kurian'ın ifadesine göre Oracle'ın geliştirmeye ve sunmaya devam edeceği yeni insan arayüzleri olarak açıklanan formlardan yalnızca biridir.

"Uygulama yazılımlarına yönelik insan arayüzünü insanlar için sorunsuz hale getirme vizyonunu benimsedik" “Artık yalnızca web ve mobil ekranlar yok, uygulama yazılımı ile konuşabilirsiniz. Mesajlaşma yoluyla etkileşim kurabilirsiniz. Fotoğraf çekersiniz ve görüntüleri tanımlayıp diğer nesnelerle karşılaştırabilir ve işlemleri otomatik hale getirebiliriz."

Yeni Analitik Özellikleri

Bir gösterimde, pazarını ve olası müşterilerini daha iyi anlamak üzere Facebook, Twitter ve Instagram'ı izlemek isteyen bir şirket örneği gösterildi. Ancak tüm resmi görebilmek için yalnızca bir ürünün adından ne sıklıkla bahsedildiğinden fazlasını bilmek gerekir. Bir ayakkabı üreticisi kendi ürününün veya rakibinin ürünün resminin ne sıklıkla göründüğünü, hatta kullanıcının profesyonel atlet veya oyun alanındaki bir çocuk olması gibi bağlama ilişkin bilgileri de öğrenmek isteyecektir.

Kurian, "Analitik vizyonumuz oldukça basittir: yalnızca profesyonel analistlerin değil dünyanın her yerinden herkesin, herhangi bir veri kaynağından elde edilen tüm veri türlerini analiz edebilmesi" sözlerini kullandı. "Yalnızca sayılar değil, görüntüler, ses, video, metin verileri, sensör verilerinden yararlanılır."

Thomas Kurian

Oracle Başkanı Thomas Kurian, Oracle'ın müşterilerinin ve geliştiricilerinin bilgi teknolojilerini tamamen yeni bir yöntemle kullanmalarını istediğini belirtti.

Kurian, şirketlerin bu tür veri çeşitliliğini bulut ortamında yönetmesine ve bu verilerden elde edilen öngörüleri işlemesine, özetlemesine ve görselleştirmesine yardımcı olan yeni bir servisi, Oracle Analytics Cloud'u tanıttı. Sistemde bulunan otomatik öğrenme özelliği, pasif bir şekilde analistin soru yöneltmesini beklemektense önerilerde bulunacaktır. Örneğin, robot trafiğini tanımlayacak ve bunu sonuçlara dahil etmek ya da sonuçlardan hariç tutmak isteyip istemediğinizi soracak ya da temel performans göstergelerini belirleyecek ve sistemin bunları izlemesini isteyip istemediğinizi soracaktır. Analist bu önerileri kabul edebilir ya da kendi KPI'larını oluşturmayı isteyebilir.

KPI hareket ettiğinde bunu yalnızca grafiklerden öğrenmezsiniz.

Kurian'a göre, “Sistem sizin için bunları izleyecektir. Robot aracılığıyla en sevdiğiniz mesajlaşma platformundan size bir mesaj gönderecek ve 'Veriler değişti ve temel performans göstergesi etkileniyor' bilgisini verecek." "Ayrıca verilerin neden değiştiğine ilişkin bir sesli mesaj da bırakabilir. Verileri görselleştirme ve bu verileri kullanan diğer insanlarla iş birliği kurma konusunda yeni düşünce biçimleri oluştu."

Daha Akıllı Hale Gelen Uygulama Yazılımları

Oracle, geliştiricilerin otomatik öğrenme ve yapay zeka algoritmaları oluşturmasını ve uygulamasını sağlayan yapay zeka platformu sunuyor. Aynı zamanda Oracle yapay zekayı ERP, HCM ve CRM için optimize edilen derin, etki alanına özgü algoritmalar kullanarak doğrudan servis olarak yazılım uygulama yazılımlarına gömülü olarak sunuyor.

Kurian, "Uygulama yazılımlarının zamanla daha akıllı olması gerektiğine inanıyoruz." "Bu uygulama yazılımlarına insanlar tarafından manuel olarak kodlanan iş kurallarının, yapay zekaya dayalı öğrenme algoritmaları ile artırılacağına ya da değiştirileceğine inanıyoruz."

Örneğin ERP sistemleri bir ürün için daha iyi fiyat önerileri sunmak üzere fiyat karşılaştırmaları yapacaktır. Satınalma uygulamaları dolandırıcılık işlemlerini daha iyi tespit edecektir. İK sistemleri en iyi adayların belirlenmesine ya da çalışanları elde tutmak ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için gerekli adımların belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Müşteriler ve geliştiriciler bilgi teknolojilerini tamamen yeni bir yöntemle…kuruluşunuzu, şirketlerinizi ve dünyayı değiştirmek üzere kullanır [kullanabilir].

—Thomas Kurian, Oracle Ürün Geliştirme Başkanı

Kurian örnek olarak tipik bir yöneticinin rutin faaliyetlerinde onaylaması istenen 100 maddenin 99'una onay vereceğinden bahsetti. "Yani reddedebileceğiniz bir maddeyi bulmak için 99'unu inceleyerek zamanınızı boşa harcıyorsunuz." "Sistemin sizin için bunu yapabileceğini düşünün."

Kurian, Oracle'ın bu tür yenilikleri desteklemeye devam edeceğini taahhüt etti.

"Sizlere, müşterilerimize ve geliştiricilerimize kuruluşunuzu, şirketlerinizi ve dünyayı dönüştürmek üzere bilgi teknolojilerini tamamen yepyeni bir yöntemle kullanmanız için vizyonunuzu, emellerinizi ve hayallerinizi çizebileceğiniz bir tuval sunuyoruz."

Daha Fazla Bilgi Edinin


Güvenli Liman
Yukarıdaki bilgiler genel olarak ürünlerimizle ilgili bir özet sunmak üzere verilmektedir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı olup hiçbir sözleşmeye dahil edilemez. Herhangi bir materyal, kod veya işlevsellik sunmaya ilişkin bir taahhüt niteliği taşımaz ve satın alma kararlarında temel alınmamalıdır. Oracle ürünlerine ilişkin açıklanan özelliklerin veya işlevlerin geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi, zamanlaması ve fiyatı değişikliklere tabi tutulabilir ve tamamen Oracle Corporation'ın takdirine bağlıdır. Yeni Database ürün teklifleri için ücretler geçerlidir.

Bu makalede yer alan Oracle'ın gelecek planları, beklentileri, inançları ve amaçlarıyla ilgili ifadeler, "geleceğe dönük ifadeler" olup maddi risk ve belirsizliklere tabidir. Bu tür ifadeler, Oracle'ın bugünkü beklentileri ve varsayımlarına dayanır ve bunların bazıları Oracle'ın kontrolünün ötesindedir. Bu makaledeki tüm bilgiler 4 Ekim 2017'ten itibaren güncel olup Oracle'ın yeni bilgiler veya gelecekteki etkinlikler ışığında ifadeleri güncelleme sorumluluğu yoktur.