Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular
Basın Bülteni

Küresel Çalışma: İnsanların %82’si, Robotların Zihinsel Sağlıklarını İnsanlardan Daha İyi Destekleyebileceğine İnanıyor

COVID-19 salgını, tarihin en stresli yılına neden olurken dünyanın dört bir yanındaki iş gücünün %78’inin de zihinsel sağlığını olumsuz bir şekilde etkiledi

İnsanların %85’i, işte yaşadıkları zihinsel sorunlarının evlerindeki yaşamı da etkilediğini söylüyor

İnsanların %68’i, iş yerindeki stres ve kaygı konusunda yöneticileriyle konuşmak yerine bir robotla konuşmayı tercih ediyor

İnsanların %76’sı, şirketlerin iş gücünün zihinsel sağlığını desteklemek için daha fazla şey yapması gerektiği kanaatinde

Redwood Shores, Kaliforniya—07 Ekim 2020 Çarşamba

2020 küresel iş gücü açısından tarihteki en stresli yıl oldu ve Oracle’ın ve bir İK araştırma ve danışmanlık firması olan Workplace Intelligence’ın birlikte yaptıkları yeni çalışmaya göre de insanlar robotların yardımcı olmasını istiyor.11 farklı ülkede 12.000’den fazla çalışan, yönetici, İK lideri ve üst düzey yönetici arasında yapılan çalışma, COVID-19 salgının dünyanın dört bir yanındaki insanlar açısından iş yerindeki stresi, kaygıyı ve tükenmişliği arttırdığını ve insanların, kendilerine yardımcı olması için başka insanlar yerine robotları tercih ettiğini ortaya koyuyor.

COVID-19, Küresel İş Gücünün Zihinsel Sağlığını Olumsuz Etkiledi

Dünyanın dört bir yanında insanlar, COVID-19 nedeniyle işlerinde daha fazla kaygı ve depresyon ile mücadele ediyor. 

 • İnsanların yüzde 70’i, daha önceki yıllara kıyasla bu yıl işte daha fazla stres ve kaygı yaşıyorlar.
 • Bu artan stres ve kaygı da küresel iş gücünün yüzde 78’inin zihinsel sağlığını olumsuz etkilerken bu da daha fazla strese (yüzde 38), iş - özel hayat dengesinin olmamasına (yüzde 35), tükenmişliğe (yüzde 25), sosyalleşme olmamasından kaynaklanan depresyona (yüzde 25) ve yalnızlığa (yüzde 14) neden oluyor.
 • Küresel çaptaki pandeminin neden olduğu bu yeni baskılar, performans standartlarını tutturma (yüzde 42), rutin ve sıkıcı görevleri yerine getirme (yüzde 41) ve yönetilmesi güç iş yükleriyle boğuşma (yüzde 41) gibi iş yerinde her gün karşılaşılan stres nedenlerinin üstüne eklenmiştir.

İş Yerlerindeki Zihinsel Sağlık Sorunları, Çalışanların Kişisel Hayatlarını Olumsuz Etkiliyor

Küresel çaptaki pandemi, iş yerlerinde yaşanan zihinsel sağlık sorunlarını daha da artırmış durumda ve bu durum sadece mesleki yaşamlarla da sınırlı değil, insanlar bu yaşananların etkilerini evlerinde de hissediyor.

 • İnsanların yüzde 85’i, iş yerlerindeki zihinsel sağlık sorunlarının (örn. stres, kaygı ve depresyon) ev hayatlarını da etkilediğini söylüyor.
 • En sık görülen tepkiler ise uyku eksikliği (yüzde 40), yetersiz fiziksel sağlık (yüzde 35), evde azalan mutluluk (yüzde 33), sorun yaşanan aile ilişkileri (yüzde 30) ve arkadaşlardan kopma (yüzde 28) şeklinde sıralanmaktadır.
 • İnsanların uzaktan çalışmaya başlaması ile birlikte kişisel ve profesyonel dünyalar arasındaki sınırlar bulanıklaştıkça insanların yüzde 35’i her ay 40 saatten daha fazla çalışmaya başlamış ve yüzde 25’i de fazla çalışmaktan tükenmiş durumda.
 • Uzaktan çalışmanın bu gibi engelleri olmasına rağmen katılımcıların yüzde 62’si, pandemi öncesine kıyasla uzaktan çalışmayı artık daha cazip bulduklarını ve aileleriyle daha fazla zaman geçirdiklerini (yüzde 51), daha fazla uyuduklarını (yüzde 31) ve daha çok iş yapabildiklerini (yüzde 30) söylüyor.

Çalışanlar Yardım İstiyor ve İnsanlar Yerine Teknolojiyi Tercih Ediyorlar

İnsanların teknolojiden beklentisi, işbirliği araçlarından çok daha fazlası ve bu araçlar yerine teknolojinin, zihinsel sağlıklarını desteklemesini istiyorlar.

 • İnsanlar, robotların ön yargısız bir alan (yüzde 34), sorunların paylaşılabileceği tarafsız bir ortam (yüzde 30) ve sağlıkla ilgili sorunlara hızlı yanıtlar (yüzde 29) verebileceğine inandıklarından zihinsel sağlıklarını desteklemesi için insanlar yerine robotları tercih ederken sadece yüzde 18’i insanları tercih ediyor.
 • Katılımcıların yüzde 68’i, iş yerindeki stres ve kaygı konusunda yöneticileri yerine bir robotla konuşmayı tercih ederken yüzde 80’i ise terapist veya danışman olarak bir robotla konuşmaya istekli.
 • Yüzde 75’i, yapay zekanın iş yerinde zihinsel sağlıklarına yardımcı olduğunu söylüyor. Bu konuda teknolojinin sağladığı faydalar ise robotların, işlerini daha etkin yapabilmek için ihtiyaç duydukları bilgileri çalışanlara sunmaları (yüzde 31), tükenmişliği önlemek için görevleri otomatik hale getirip iş yükünü azaltmaları (yüzde 27) ve görevleri önceliklendirmeye yardımcı olarak stresi azaltmaları gösteriliyor.
 • Yapay zeka ayrıca işçilerin çoğunluğuna (yüzde 51) çalışma haftalarını kısaltma konusunda yardımcı olarak daha uzun tatil yapmalarına da imkan sağlıyor (yüzde 51).. Katılımcıların yarısından fazlası, yapay zeka teknolojisinin çalışan verimliliğini artırdığını (yüzde 53), iş memnuniyetini iyileştirdiğini (yüzde 54) ve genel iyi oluşu geliştirdiğini (yüzde 52) söylüyor.

İş Yerindeki Zihinsel Sağlık Sorunları Kendiliğinden Kaybolmuyor ve Göz Ardı Edilemez

Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar, kuruluşlarından daha fazla zihinsel sağlık desteği beklerken bu yardımın sunulmaması halinde ise bu durumun, dünyanın dört bir yanındaki iş gücünün hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarının yanı sıra küresel verimlilik üzerinde de önemli bir etkisi olacaktır.

 • İnsanların yüzde 76’sı, şirketlerinin iş gücünün zihinsel sağlığını korumak için daha fazla şey yapması gerektiği kanaatinde Yüzde 51’i ise, COVID-19 nedeniyle şirketlerinin zihinsel sağlık hizmetlerini veya desteğini sunmaya başladığını belirtiyor.
 • Dünyanın dört bir yanındaki iş gücünün yüzde 83’ü, şirketlerinin çalışanların zihinsel sağlığını desteklemek için teknolojik imkanları da sunmasını isterken bu teknolojik imkanlar arasında sağlık kaynaklarına self-servis erişim (yüzde 36), talebe göre danışmanlık hizmetleri (yüzde 35), proaktif sağlık takip araçları (yüzde 35), iyi oluş veya meditasyon uygulamalarına erişim (yüzde 35) ve sağlıkla ilgili soruları cevaplandıracak sohbet robotları (yüzde 28) yer alıyor.
 • Çalışanların yüzde 84’ü uzaktan çalışırken çeşitli güçlükler yaşamış durumda ve bunlar arasında en önemlileri ise kişisel ve mesleki hayat arasında bir ayrım kalmaması (yüzde 41) ve stres ve kaygı gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya kalma (yüzde 33) yer alıyor.
 • Katılımcıların yüzde 42’si, iş yerindeki stresin, kaygının veya depresyonun, verimliliklerini dibe çektiğini söylerken yüzde 40’ı ise bunların, karar verme sürecinde zayıflıklara neden olduğunu belirtiyor. Yüzde 85’i ise işle ilgili stres, kaygı ve depresyonun, ev hayatlarını da etkilediğini ifade söylüyor.

Destekleyici Görüşler

“Uzaktan çalışmaya yönelik yeni beklentiler ve kişisel yaşam ile profesyonel yaşam arasındaki çizgilerin bulanıklaşması ile birlikte COVID-19’un zihin sağlığımız üzerindeki etkisi de önemli bir hal alıyor ve bu durum da her bir sektördeki ve ülkedeki çalışanların ilgilenmesi gereken bir sorun” diyor Workplace Intelligence’da yönetici ortak olan Dan Schawbel. “Pandemi, zihin sağlığını hem ön plana yerleştirmiş hem de tam merkeze konumlandırmış durumda, zamanımızın ve önümüzdeki on yılın en büyük iş gücü sorunu. Çalışmamızın sonuçları, bu sorunun ne kadar yaygınlaştığını ve kuruluşların bu konuyu konuşmaya ve yeni çözümler keşfetmeye başlamasının zamanının neden geldiğini gösteriyor.”

“Küresel çaptaki pandemi ile birlikte zihinsel sağlık sadece daha geniş çapta olmak üzere toplumsal bir sorun olmakla kalmıyor, iş yerlerinin karşı karşıya kaldığı önemli bir konu halini de almış durumda. Bireysel performans, takım etkinliği ve organizasyonel verimlilik üzerinde önemli bir etkisi var. Geçmişte hiç olmadığı kadar ele alınması önemli bir konu ve çalışanlar da işverenlerinin öne çıkıp bu soruna çözüm bulmasını bekliyor” diyor Oracle Bulut HCM’den sorunlu kıdemli başkan yardımcısı Emily He. “Küresel çaptaki iş gücünün zihinsel sağlığını desteklemek için yapılabilecek birçok şey var ve yapay zeka gibi teknolojilerin yardımcı olabileceği birçok yol var. Ama öncelikle kuruluşların zihin sağlığı konusunu gündemlerine alması gerekiyor. Bu konuşmaları başlatabilirsek - hem İK hem de yönetici seviyesinde - bir değişim yaratmaya da başlayabiliriz ve bu değişimin de zamanı gelmiş durumda.”

Küresel çaplı bu rapor hakkında daha fazla bilgiyi buradan temin edebilirsiniz.

Metodoloji

Araştırma bulguları, Savanta, Inc. tarafından 16 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tüm dünyada yürütülen bir ankete dayanmaktadır. Bu anket için dünyanın dört bir yanındaki (Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İtalya, Almanya, Hindistan, Japonya, Çin, Brezilya ve Kore) 12.347 katılımcıya, zihinsel sağlık, yapay zeka teknolojisi, dijital asistanlar, sohbet robotları ve iş yerindeki robotlar ile ilgili liderlik ve çalışan davranışlarını keşfetmeye yönelik sorular sorulmuştur. Çalışma ile 22 ila 74 yaş arasındaki çalışanlar hedeflenmiştir. Katılımcılar, panellere katılmak için farklı kaynaklar aracılığıyla bir dizi farklı mekanizma kullanılarak çalışmaya dahil edilmiş ve pazar araştırması anketlerine katılmışlardır. Tüm katılımcılar çift tercihli bir süreçten geçmiş ve araştırmada yer almadan önce ortalama 300 adet profilleme veri noktasının incelemesine tabi tutulmuşlardır. Katılımcılar e-posta yoluyla çalışmaya katılmaya davet edilmiş ve katılımları karşılığında da küçük bir parasal teşvik verilmiştir. Her tür örneklemin sonucu, örneklem varyasyonuna tabi tutulmuştur. Varyasyonun derecesi ölçülebilir nitelikte olup çeşitli görüşmelerden ve sonuçları ifade eden yüzdelerin seviyesinden etkilenmiştir. Bu özel çalışmada bir anket sonucunun, örnek tarafından temsil edilen evrendeki tüm kişilerle görüşmeler yapılmamış olsa idi elde edilecek sonuçtan en çok yüzde 0,9 oranında, artı veya eksi olarak, farklılık gösterme olasılığı 100 üzerinden 95’dir.

İletişim Bilgileri

Workplace Intelligence Hakkında

Workplace Intelligence, LLC, liderlerin trendlere adapte olmalarına, performansı yönlendirmelerine ve gelecek için hazırlanmalarına yardımcı olan bir İK araştırma ve danışmanlık firmasıdır. Misyonumuz, verilere dayalı bilgilerle daha akıllı iş yerleri oluşturmaktır. Daha fazla bilgi için web sitemizi LinkedIn profilimizi ziyaret edin.

Oracle Hakkında

Oracle Bulut, Satış, Servis, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik Zinciri ve Üretim için entegre uygulamalardan oluşan eksiksiz bir çözümün yanısıra Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı’nı içeren Tamamen Otomatik ve Güvenli 2. Nesil Altyapı’yı da sunmaktadır. Oracle (NYSE:ORCL) hakkında daha fazla bilgi için lütfen oracle.com adresini ziyaret edin.

Ticari Markalar

Oracle ve Java, Oracle’ın ve/veya iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer isimler, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.