BackSearchSearch by voice
 
Basın Bülteni

Oracle, MySQL HeatWave Servisi için MySQL Autopilot’ı Duyurdu

MySQL Autopilot, makine öğrenimi destekli dokuz yeni otomasyon özelliği sunarak MySQL Heatwave Servisinin performansını ve ölçeklenebilirliğini daha da arttırıyor

MySQL HeatWave artık Snowflake’e kıyasla 35 kat daha iyi fiyat/performans sunabilirken sektörde standart olan TPC-H kıstasına göre Amazon Redshift with AQUA’ya kıyasla ise 13 kat daha iyi fiyat/performans sergileyebiliyor

Tetris.co, Red3i ve FAN Communications, Amazon Aurora’dan MySQL HeatWave’e geçmiş olup eski maliyetlerinin yarısına 10 kata varan bir performans artışı elde ettiklerini belirtmektedirler

AUSTIN, Teksas10 Ağustos 2021
MySQL HeatWave Service

Oracle bugün, Oracle Bulut Altyapısı’nda (OCI) MySQL Veritabanı Servisi için bellek içi sorgu hızlandırma motoru MySQL HeatWave service’in yeni bir bileşeni olan MySQL Autopilot’un kullanıma sunulduğunu duyurdu. MySQL Autopilot, HeatWave’i otomatik hale getirmek için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini kullanarak HeatWave’in kullanımını daha kolaylaştırmakta ve performansı ve ölçeklenebilirliğini de arttırmaktadır. Kendi veritabanı ürünleri için bu kadar ileri düzeyde otomasyon özellikleri sunabilen başka herhangi bir bulut tedarikçisi bulunmamaktadır. Autopilot, MySQL HeatWave müşterilerinin kullanımına ek herhangi bir ücret uygulanmaksızın sunulmaktadır.

MySQL Autopilot, kaynak ayırma, veri yükleme, sorgu yürütme ve hata işleme gibi yüksek sorgu performansı elde etmenin en önemli ve en zorlu unsurlarının birçoğunu otomatik hale getirmektedir. Verilerden örnek almak, verilere ve sorgulara ilişkin istatistikleri toplamak ve bellek kullanımını, ağ yükünü ve yürütme süresini modellemek amacıyla Oracle AutoML’yi kullanarak makine öğrenimi modelleri geliştirmek için gelişmiş teknikler kullanmaktadır. Bu makine öğrenimi modelleri de daha sonra temel özelliklerini yürütebilmek için MySQL Autopilot tarafından kullanılmaktadır. MySQL Autopilot, daha fazla sorgu yürütüldükçe HeatWave sorgu optimize ediciyi daha akıllı bir hale getirmekte ve bu da zamanla sistem performansının sürekli olarak iyileşmesini sağlamaktadır, ki bu özellik Amazon Aurora, Amazon Redshift, Snowflake veya diğer MySQL tabanlı veritabanı servislerinde bulunmamaktadır.

MySQL Autopilot, aşağıdaki özellikleri içermektedir:

 • Otomatik kaynak ayırma, analitiğe ihtiyaç duyulan tablo verilerinden uyarlanabilir şekilde örnek toplayarak bir iş yükünü çalıştırmak için gereken HeatWave düğümlerinin sayısını tahmin etmektedir. Bu sayede de müşterilerin artık kendi kümelerinin optimal boyutunu manuel olarak tahmin etmelerine ihtiyaç kalmamaktadır. Başka hiçbir veritabanı servisi bu özelliği sunmamaktadır.
 • Otomatik paralel yükleme, HeatWave’e yüklenmekte olan her bir tablo için en verimli paralellik derecesini tahmin ederek yükleme süresini ve bellek kullanımını en iyi hale getirmektedir. Başka hiçbir bulut tedarikçisi bu özelliği sunmamaktadır.
 • Otomatik veri yerleştirme, sorgular için en iyi performansın elde edilmesine yardımcı olmak amacıyla tabloların bellek içinde hangi sütunda bölümlere ayrılacağını tahmin etmektedir. Ayrıca yeni sütun önerisiyle de sorgu performansında elde edilmesi beklenen kazancı da öngörebilmektedir. Bu da operatörler tarafından sütunu manuel olarak seçerken yapılabilecek seçeneklerden kaynaklanan düğümler arasındaki veri hareketini en aza indirmektedir. Başka hiçbir veritabanı servisi bu özelliği sunmamaktadır.
 • Otomatik kodlama, sorguları göz önüne alarak HeatWave’e yüklenmekte olan sütunların en iyi temsilini belirleyebilmektedir. Bu da en iyi sorgu performansını sunarken maliyetleri en aza indirmek için gereken küme boyutunu en aza indirmektedir.
 • Otomatik sorgu planı iyileştirme özelliği, sorguların yürütülmesinden elde edilen çeşitli istatistikleri öğrenerek gelecekteki sorguların yürütülme planlarını iyileştirebilmektedir. Bu da daha fazla sorgu çalıştırıldıkça sistemin performansını da arttırmaktadır. Başka hiçbir veritabanı servisi bu özelliği sunmamaktadır.
 • Otomatik sorgu süresi tahmini, bir sorguyu yürütmeden önce ilgili sorgunun ne kadar süre boyunca yürütüleceğini tahmin edebilmektedir. Bu sayede bir sorgunun ne kadar süreceği öngörülebilerek müşterilerin sorgunun süresinin çok uzun olup olmadığı ve bunun yerine farklı bir sorgu çalıştırmak isteyip istemeyeceklerine karar vermelerine imkan sağlanmaktadır.
 • Otomatik değişiklik yayılımı, MySQL Veritabanındaki değişikliklerin HeatWave Scale-out Veri Yönetimi katmanına en uygun olarak ne zaman aktarılması gerektiğini belirlemektedir. Bu da değişikliklerin en doğru ve uygun sıralama ile yayılmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Başka hiçbir bulut tedarikçisi bu özelliği sunmamaktadır.
 • Otomatik çizelgeleme, kuyruktaki hangi sorguların kısa sürdüğünü belirleyerek bunları uzun süreyle çalışan sorgulara kıyasla akıllı bir şekilde önceliklendirerek toplam bekleme süresini kısaltabilmektedir. Diğer birçok veritabanı ise çizelgeleme için İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) mekanizmasını kullanmaktadır.
 • Otomatik hata geri kurtarma, yeni düğümler için kaynak ayırmakta ve yazılım ya da donanım kusurları nedeniyle bir veya daha fazla HeatWave düğümü tepkisiz bir hale geçerse gereken verileri yeniden yüklemektedir.

“Oracle’ın HeatWave ile MySQL Veritabanı Servisi, hem OLTP hem de OLAP’ı verimli bir şekilde destekleyerek kullanıcıların, diğer analitik veya MySQL tabanlı veritabanlarına kıyasla yarısından daha az bir maliyetle 10 ile 1000 kat daha iyi performans ile MySQL veritabanlarında karma iş yüklerini veya gerçek zamanlı analitiklerini çalıştırabilmelerine imkan sağlamaktadır,” diyor Oracle’da Şef Kurumsal Mimar Edward Screven. “MySQL HeatWave, OCI’da en hızlı büyüyen bulut hizmetlerinden biri ve gittikçe daha çok sayıda müşteri de MySQL iş yüklerini HeatWave’e taşıyor. Bugün, Oracle’daki uzun yıllar süren araştırmaların ve ileri düzeydeki geliştirme çalışmalarının bir sonucu olan bir dizi yeniliği duyuruyoruz. Bu yenilikler hep birlikte otomasyon, performans ve maliyet konusunda muazzam gelişmeler sunarken HeatWave ile diğer veritabanı bulut hizmetleri arasındaki farkı da çok daha fazla açmış oluyor.”

Bu duyurunun bir parçası olarak Oracle ayrıca HeatWave’e verilerin geri yüklenmesi performansını 100 kata kadar arttırabilen MySQL Scale-out Veri Yönetimini de kullanıma sunuyor. HeatWave artık 24 düğüm yerine 64 düğüme kadarki küme boyutunu destekleyebilirken 12 TB yerine 32 TB’a kadar veriyi de işleyebilmektedir. Bu yeni gelişmeler, HeatWave’in önceki rakiplerine kıyasla fiyat/performans avantajlarını da daha fazla arttırmaktadır.

HeatWave artık, tüm diğer rakip veritabanı ve analitik bulutu hizmetlerine kıyasla analitik ve karma iş yükleri için daha düşük bir fiyatla daha iyi performans sunabilmektedir. Özellikle yapılan testlerde HeatWave’in ulaştığı değerler şunlardır:

 • Amazon Redshift with AQUA’dan 13 kat daha iyi fiyat/performans - maliyetin yarısına 6,5 kat daha hızlı (TPC-H 10TB)
 • Snowflake’den 35 kat daha iyi fiyat/performans - maliyetin beşte birine 7 kat daha hızlı (TPC-H 10TB)
 • Google Big Query’den 36 kat daha iyi fiyat/performans - maliyetin dörtte birine 9 kat daha hızlı (TPC-H 30TB)
 • Azure Synapse’den 15 kat daha iyi fiyat/performans - maliyetin beşte birine 3 kat daha hızlı (TPC-H 30TB)
 • Karma iş yükleri için Amazon Aurora’dan 42 kat daha iyi fiyat/performans - maliyetin yüzde 42’sine 18 kat daha az gecikme ve 110 kat daha yüksek kapasite (CH-benCHmark 100G)

Oracle, bu karşılaştırma kodlarını herkesin erişimine açarak müşterilerin burayı ziyaret ederek kendi karşılaştırma çalışmalarını gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. Oracle ayrıca sektörde standart olan TPC-DS karşılaştırmasının artık HeatWave kullanılarak hızlandırılabileceğini de duyurmaktadır.

OCI üzerinde Amazon’dan MySQL HeatWave’e geçiş yapan müşteriler şu ana dek maliyetlerinde kaydadeğer bir düşüş ve bulut iş yüklerinin performansında da önemli bir artış yaşadılar.

Red3i, ABD’de iş zekası ve dijital pazarlama alanında önde gelen bir şirkettir. “6 TB boyutundaki veritabanımızı ve kurum içindeki dijital pazarlama ve medya yönetimi uygulamalarımızı OCI üzerinde başarıyla AWS Aurora’dan MySQL HeatWave’e geçirdik. Bu sayede de maliyetlerimizi yüzde 60 oranında azaltırken karmaşık sorguların performansını da 1000 kattan daha fazla arttırdık ve genel iş yükümüzde de yüzde 85 oranında bir iyileşme elde ettik,” diyor Red3i’nin Kurucu Ortağı ve CTO’su Amit Palshikar. “Tüm bunlara ilaveten uygulamalarımızda herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadık, otomatik geri kurtarma atıl süreyi en aza indirdi ve artık sürekli artan bir ihtiyacımız olduğu için de binlerce çekirdek ile ölçeklendirebiliyoruz.”

Tetris.co, Brezilya’daki müşterileri için büyük çaplı dijital reklam yatırımlarını yöneten bir pazarlama teknolojisi firması. “MySQL HeatWave, AWS Aurora ve Redshift’i birlikte kullandığımız zamanlara kıyasla bulut veritabanı maliyetlerimizi yüzde 50’ye varan bir oranda azalttı,” diyor Tetris.co Kurucu Ortağı ve CTO’su Pablo Lemos. “Artık verileri etrafta oradan buraya taşımak zorunda kalmıyoruz ve herhangi bir çaba sarf etmeksizin gerçek zamanlı bilgilere olağanüstü bir hızda erişebiliyoruz. Daha da önemlisi, ölçeklenebilirliği sayesinde genişleme planımızı hayata geçirebilir hale geldik ve maliyetler üzerinde herhangi bir etkisi olmadan daha fazla veriyi ve yeni müşterileri kabul edebiliyoruz. Hayalimiz gerçek oldu.”

Fan Communications, Japonya’da faaliyet gösteren, 280 milyon dolarlık bir pazarlama ve reklam hizmeti. “AWS Aurora’dan geçiş yaptıktan sonra MySQL HeatWave’in performansımızı 10 kat daha fazla arttırdığını ve maliyetlerimizi de önemli ölçüde azalttığını gördük. Ayrıca bu muhteşem deneyim için uygulamalarımızda değişiklik yapmak zorunda da kalmadık,” diyor FANCOMI’de Geliştirici olan Kanami Suzuki.

Tamara, Suudi Arabistan’ın önde gelen Şimdi Al Sonra Öde platformu. “Kısa süre önce üretim iş yükümüzü bir başka bulut çözümünden MySQL HeatWave’e taşıdık,” diyor Tamara’da Mühendislik Müdürü olan Chien Hoang. “Bu kararımız maliyetlerimizi 3 kat kadar azaltırken sorgularımızın birçoğunu da önemli ölçüde hızlandırdı. HeatWave ile gözlemlediğimiz hızlanmayı göz önüne aldığımızda diğer bulut çözümünde makul bir sürede yürütülemeyen daha karmaşık sorguları artık yazabileceğimizi ve uygulamamızı da geliştirebileceğimizi düşünüyoruz.”

Bugünkü haberle ilgili görüşlerini ileten sektör analistleri:

“Bu yeni ve tamamen şeffaf karşılaştırmalar, HeatWave’in tüm diğer MySQL ve bulut veritabanlarına kıyasla performans, fiyat ve ölçek açısından ne gibi avantajlara sahip olduğunu gözler önüne seriyor,” diyor Futurum’da Kıdemli Analist ve Araştırma Müdürü olan Ron Westfall. “Snowflake’e kıyasla 7 kata kadar daha fazla performans ve 35 kat fiyat/performans özelliği ile maliyetin çok küçük bir kısmı ile HeatWave’de aynı anda 5 düzine patenti çalışırken görebiliyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse bulut veri ambarı pazarı bu performansa hazır değildi ve artık rekabette kartların yeniden dağıtılması gerekiyor.”

“Oracle, AWS ve Snowflake’e gerçek bir MySQL Bulut Veritabanının nasıl tasarlanıp mimarisinin yapılması gerektiğini gösterdi,” diyor Wikibon’da CTO ve Kurucu Ortak olan David Floyer. “Müşteriler, MySQL Heatwave’den 2-5 kat daha düşük maliyetle Amazon Redshift veya Snowflake’e kıyasla 7 kat daha hızlı bir performans bekleyebilir. HeatWave’in sunduğu avantajlar Amazon Aurora’ya kıyasla ise çok daha fazla. Her boyuttan işletme artık hem OLTP hem de OLAP için tek bir MySQL veritabanını çalıştırabilir ve ETL’den kurtulabilir. İş birimleri de gerçek zamanlı analitiği kayıt sistemleriyle entegre etmeyi planlayarak iş süreci otomasyonunu ve maliyetlerini önemli ölçüde iyileştirebilir.

“Oracle geliştirici hızını daha da arttırırken MySQL’in gelişimi de devam ediyor. Oracle, hem OLTP hem de OLAP için tek bir yekpare platformu daha önceden kullanıma sunmuş ve veritabanları arasında ETL için birden çok veritabanı ve araç kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırmıştı,” diyor Constellation Research’de Başkan Yardımcısı ve Baş Analist olan Holger Mueller. “Şimdi ise pazarda önemli değişimlere neden olacağı muhtemel yenilikler getirerek açık kaynak bulut veritabanlarından beklentileri daha da yükseltiyor. Autopilot’daki makine öğrenimi tabanlı otomasyon ve bellek, düğümler ve depolama alanlarındaki ölçeklendirme ile Oracle, geliştiricilere yeni nesil uygulamalarını, deneyebilecekleri diğer her tür platformdan daha hızlı ve daha ucuz MySQL HeatWave üzerinde çalıştırarak geliştirme imkanı sunuyor.”

“Bazı bulut veritabanı sağlayıcıları, belirli iş yükleri için uzmanlaştırılmış veritabanları sunmaya devam ediyor ve özellikle açık kaynak alanında geliştiricilerin performansı en verimli hale getirebilmek için parametrelerle manuel şekilde oynamayı tercih edeceğini vasayıyor,” diyor Data Management Software, IDC’de Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Carl Olofson. “Oracle ise veritabanı işlevselliğini tek bir sistemde bir araya getirmenin yollarını arayarak farklı bir yol izliyor. Açık kaynak bulut veritabanı hizmeti olan MySQL HeatWave’de veritabanı yakınsaklığı ve otomasyonu sunuyor. Oracle, MySQL HeatWave’i 2020’nin sonlarında piyasaya sürerek tamamen buluta özgü bir destek sunmuş ve OLTP ile OLAP’ı da tek bir veritabanında birleştirerek ETL’e olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştı. HeatWave’in bu yeni duyurulan sürümünde ise Oracle makine öğrenimi tabanlı otomasyona yer vererek kaynak ayırma, veri yükleme, sorgu yürütme ve arızaları giderme çalışmalarında deneme ve yanılmaları ve manuel iş gücünü ortadan kaldırıyor. Bu otomasyonlar ayrıca şirketin herkese açık olarak ve yinelenebilir bir şekilde erişime sunduğu ve diğer bulut veritabanı hizmeti sağlayıcılarının değerlerine kıyasla önemli ölçüde başarılı gözüken performans ve fiyat/performans sonuçlarının elde edilmesinde de önemli bir etken.

“MySQL’i kullanan kuruluşlara Oracle, Snowflake gibi çözümlerin maliyetinin beşte birine yedi kat daha hızlı performans sunan HeatWave’e yatırım yapmaları için bir başka neden daha sundu,” diyor Data Center Compute, Moor Insights & Strategy’de Kıdemli Analist olan Matt Kimball. “Oracle, inovasyonlarını ve kaynaklarını müşterilerine ve pazara uyumlu bir şekilde sunmaya devam ediyor. MySQL ortamlarından en iyi verimi almak isteyenler, HeatWave’i dikkatlice incelemeli.”

“HeatWave’i içeren MySQL Veritabanı Hizmeti’ne henüz geçiş yapmamış açık kaynak geliştiricilerinin, bu kararları için ileri sürebilecekleri nedenler gittikçe azalıyor,” diyor DS Consulting’in Kurucusu ve Başkanı ve Wikibon’da da Analist olan Marc Staimer. “Oracle, OLTP ve OLAP MySQL servislerini birleştirerek bu geliştiricilerin hayatlarını kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda ayrı bir analitik veritabanına veya veri ambarına ve bunlar arasındaki ETL’lere yönelik ihtiyacı da ortadan kaldırdı. Üstelik şimdi de benzersiz bir performans ve fiyat/performans sunuyor. En son yenilikleri arasında ise kaynak ayırmadan veri yüklemeye ve sorgu yürütmeye dek birçok zahmetli manuel görevi otomatik hale getiren MySQL Autopilot özelliği yer alıyor. Muazzam ölçeklenebilme özellikleriyle birlikte bu son özellik sayesinde MySQL HeatWave, Snowflake’i eritip Amazon Redshift with AQUA’yı da buharlaştıracak.”

"MySQL HeatWave ile ilgili yapılan en son duyuru, Oracle’ın açık kaynak veritabanı pazarına yönelik bağlılığını bir kez daha gözler önüne sererken boyutlarını da geliştiriyor,” diyor Omdia’da Yapay Zeka Platformları, Analitik ve Veri Yönetimi konusunda Baş Analist olan Bradley Shimmin. “MySQL Veritabanı ile entegre olan ve OCI içinde optimize edilen HeatWave, analitik ve operasyonel iş yüklerini tek bir veritabanında sorunsuz bir şekilde bir araya getirirken bunu da ölçek ve performanstan ödün vermeden gerçekleştiriyor. Üstelik MySQL HeatWave, MySQL'in fiyat/performans değerini oldukça arttırmayı vaat eden bir dizi yenilik de getiriyor. Örneğin, MySQL HeatWave bünyesinde mühendislik tarafından geliştirilen makine öğrenimi algoritmaları sayesinde Oracle artık veritabanı kaynağını ayırma, veri yükleme, sorgu yürütme ve arıza işleme çalışmalarını otomatik hale getirebilmekte ve optimize edebilmektedir. Bu da kopyalanması kolay olmayan bir özellik.”

“Oracle’ın MySQL HeatWave’e kattığı yeni özellikler, bu ürünü açık kaynak veritabanlarının en ön cephesine yerleştiriyor,” diyor KuppingerCole Analysts’de Baş Analist olan Alexei Balaganski. “Sadece Autopilot ile otomatikleştirilen bazı yönetim fonksiyonları deneme-yanılma süreçlerini ortadan kaldırmakla kalmıyor, ölçekleme konusundaki yeni geliştirmelerle birlikte ele alındığında ortaya çıkan fiyat/performans oranı da diğer bulut veritabanı hizmetlerinin çok ötesine uzanıyor. Daha önceden de belirttiğimiz gibi ETL önemli güvenlik tehlikelerine neden oluyordu. HeatWave’in OLTP ve OLAP’ı tek ve korumalı bir veritabanında birleştirmesi, saldırı olasılığını önemli ölçüde azaltırken güvenlik duruşunu da geliştiriyor ve nihayetinde de veri ihlallerinin ya da uyumsuzluk cezalarının önüne geçiyor.”

“Açık kaynak bir bulut veri ambarı arayan müşteriler için MySQL HeatWave, AWS Redshift, Aurora ve Snowflake’e kıyasla önemli rekabetçi avantajlar sunan bir bellek içi sorgu hızlandırma motoru sağlıyor,” diyor Wintercorp CEO’su Richard Winter.

MySQL HeatWave, Oracle’ın portföyünün bir parçası. OCI Veri Kataloğu, MySQL Veritabanı Hizmeti’nin yanı sıra Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı ve OCI Nesne Depoplama Alanından gelen verilerin de aralarında bulunduğu bu portföy için tek katalog. Portföy kullanıcıları, katalog üzerinden MySQL verilerini keşfedebilir ve ihtiyaçlarına göre analiz edebilir. Oracle Analitik Bulutu ve Oracle Bulutu Veri Entegrasyonu hizmeti gibi başka bazı OCI hizmetleri de MySQL HeatWave ile entegre.

En son MySQL HeatWave sürümünde kullanıma sunulan yeni özellikler artık 30 Oracle Bulut Bölgesinin tümünde OCI üzerinden kullanılabilir.

Ek Kaynaklar

İletişim Bilgileri

Oracle Hakkında

Oracle, birbiriyle entegre uygulamaların yanı sıra Oracle Bulut’ta güvenli ve kendi kendini yönetebilen bir altyapı da sunmaktadır. Oracle (NYSE:ORCL) hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.oracle.com adresini ziyaret edin.

Ticari Markalar

Oracle, Java ve MySQL, Oracle Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.