Basın Bülteni

İnsanların %82'si, Robotların Kariyerlerini İnsanlardan Daha İyi Destekleyebileceğini Düşünüyor

Küresel bir araştırmaya göre, insanların %75'i kişisel ve mesleki olarak "sıkışmış" hissediyor

İnsanların %88'i, pandemi başladığından bu yana başarı algılarının değiştiğini söylüyor

İnsanların %85'i, teknolojinin geleceklerini tanımlamaya yardımcı olmasını istiyor

Austin, Texas26 Ekim 2021
AI

Oracle ve bir İK araştırma ve danışmanlık firması olan Workplace Intelligence tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre insanlar, COVID-19 pandemisi nedeniyle yalnız kaldıklarını ve kendi hayatlarıyla olan bağlantılarının koptuğunu hissettikten sonra kariyer gelişimleri için robotlardan destek beklemeye başladı. 13 ülkede 14.600'ün üzerinde çalışan, yönetici, İK lideri ve üst düzey yönetici ile yapılan bir araştırmada, tüm dünyada insanların kişisel ve profesyonel hayatlarında sıkışmış hissettikleri ancak geleceklerinin kontrolünü tekrar ele almaya hazır oldukları görülmüştür.

Küresel iş gücü kendini yalnız, bağlantısını yitirmiş ve kontrolünü kaybetmiş hissediyor

Bir yıldan uzun süren kapanma süreci ve pandemi nedeniyle devam eden belirsizlik, birçok çalışanı duygusal çalkantıya sürükleyerek hayatlarının ve kariyerlerinin kontrolünü kaybettiklerini hissetmelerine neden oldu.

 • İnsanların %80'i geçtiğimiz yıldan negatif etkilenirken, çoğu finansal sıkıntılar (yüzde 29) ve zihinsel sağlığında bozulmalar yaşadı (yüzde 28), kariyer motivasyonunu kaybetti (yüzde 25) ve kendi hayatıyla olan bağının koptuğunu hissetti (yüzde 23).
 • İnsanların yüzde 62'si, 2021'in iş açısından en stresli yıl olduğunu düşünüyor. İnsanların yarısından fazlası (yüzde 52) 2020'ye göre 2021'de iş yerinde daha fazla zihinsel sağlık sorunu yaşadı.
 • • Kişisel ve mesleki hayatları üzerinde hiç kontrolü olmadığını hisseden insan sayısı, pandeminin başından bu yana ikiye katlandı. İnsanlar gelecekleri (yüzde 43), kişisel hayatları (yüzde 46), kariyerleri (yüzde 41) ve ilişkileri (yüzde 39) üzerindeki kontrollerini kaybettiklerini belirtti.
 • • İnsanların yüzde 76'sı kişisel hayatlarında sıkışmış, gelecekleri hakkında endişeli (yüzde 31), aynı rutine hapsolduklarını (yüzde 27) ve hiçbir zaman olmadığı kadar yalnız hissediyor (yüzde 26).

İnsanlar değişiklik yapma motivasyonuna sahip ancak büyük zorluklarla karşı karşıya

Geçen yıl zorlanmalarına rağmen dünya genelindeki insanlar kişisel hayatlarında değişiklik yapmaya istekli.

 • İnsanların yüzde 93'ü, geçtiğimiz yılı hayatları üzerinde düşünmek için kullandı ve yüzde 88'i kendileri için başarının anlamının pandemi başından bu yana değiştiğini, artık en önemli önceliklerinin iş yaşam dengesi (yüzde 42), zihinsel sağlık (yüzde 37) ve iş yeri esnekliği (yüzde 33) olduğunu ifade etti.
 • Yüzde 75'i mesleki olarak sıkışmış hissediyor çünkü kariyerlerinde ilerlemek için gelişim fırsatlarına sahip değiller (yüzde 25) ve hiçbir değişiklik yapamayacak kadar bunalmış hissediyorlar (yüzde 22).
 • İnsanların yüzde 70'i kariyerlerinde sıkışmış olmanın ekstra stres ve kaygı yaratarak (yüzde 40), kişisel hayalarında da sıkışmış hissetmelerine neden olarak (yüzde 29) ve odak noktalarnı kişisel hayatlarından uzaklaştırmalarına neden olarak (yüzde 27) kişisel hayatlarını da olumsuz etkilediğini belirtiyor.
 • İnsanların yüzde 83'ü değişiklik yapmaya hazır ancak yüzde 76'sı büyük engellerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. En büyük zorluklar arasında finansal istikrarsızlık (yüzde 22), ne tür bir kariyer değişikliğinin kendileri için anlamlı olacağını bilememe (yüzde 20), değişiklik yapacak kadar kendilerine güvenmeme (yüzde 20) ve şirketlerinde hiçbir gelişim fırsatı görememe (yüzde 20) yer alıyor.
 • 2022'ye doğru ilerlerken, mesleki gelişim en büyük öncelik olarak ortaya çıkıyor. Çoğu insan kariyer fırsatları için tatil süresi (yüzde 52), parasal ikramiyeler (yüzde 51) ve hatta maaşlarının bir kısmı (yüzde 43) gibi temel avantajlardan feragat etmeye hazır.
 • Küresel iş gücünün yüzde 85'i, işvereninin sağladığı desteği yeterli bulmuyor. Kuruluşların daha fazla öğrenme ve gelişim imkanı (yüzde 34), daha yüksek maaş (yüzde 31) ve şirketleri dahilinde yeni rollere geçebilme fırsatları (yüzde 30) sağlamasını istiyor.
 

Tüm dünyada çalışanlar yeni beceriler edinmeye çok istekli ve bunun için teknolojiden yardım almayı istiyor

İşverenlerin değişen iş yeri dinamikleri ortamında yetenekli kişileri elde tutabilmek ve sayısını artırabilmek için çalışanların ihtiyaçlarına hiç olmadığı kadar dikkat etmesi ve daha iyi destek sunmak için teknolojiden yararlanması gerekiyor.

 • İnsanların yüzde 85'i teknolojinin geliştirmeleri gereken becerileri tanımlayarak (yüzde 36), yeni beceriler öğrenmek için yollar önererek (yüzde 36) ve kariyer hedeflerine doğru ilerlemek için atmaları gereken adımları göstererek (yüzde 32) geleceklerini tanımlamaya yardımcı olmasını istiyor.
 • İnsanların yüzde 75'i, robot tavsiyelerine göre yaşam değişiklikleri yapacaklarını ifade ediyor.
 • Yüzde 82'lik kısım robotların tarafsız öneriler vererek (yüzde 37), kariyerleri hakkındaki sorulara hızlıca yanıtlayarak (yüzde 33) veya mevcut becerilerine uygun yeni işler bularak (yüzde 32) kariyerlerine insanlardan daha fazla destek olabileceğini düşünüyor.
 • İnsanlar kariyer gelişiminde insanların kritik rol oynamaya devam edeceklerini düşünüyor ve kişisel deneyime dayalı olarak destek verme (yüzde 46), güçlü ve zayıf yönleri belirleme (yüzde 44) ve özgeçmişin ötesini görerek kişiliğe uygun roller önerme (yüzde 41) gibi konularda daha iyi destek sağlayabileceğine inanıyor.
 • İnsanların yüzde 87'si şirketlerinin kendilerini dinlemek için daha fazla şey yapması gerektiğini düşünürken yüzde 55'i kariyer gelişimini desteklemek için yapay zeka gibi gelişmiş teknolojiler kullanan bir şirkette kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Destekleyici Görüşler:

"Geçtiğimiz bir buçuk yıl nerede çalıştığımız ve pek çok kişi için, kimin için çalıştığımız dahil olmak üzere çalışma biçimimizi değiştirdi. Hem çalışanlar hem de işverenler için çok fazla zorluk olmasına rağmen bu koşullar, iş yerini daha iyi hale getirmek üzere değişiklik yapmak için bir fırsat da sundu," diyor Workplace Intelligence yönetici ortağı Dan Schawbel. "Sonuçlar, becerilere ve kariyer gelişimine yatırım yapmanın işverenler için fark yaratacak başlıca faktör olduğunu açıkça gösteriyor çünkü çalışanların kişisel ve mesleki hayatları üzerinde kontrol sahibi olduklarını hissetmelerinde önemli bir rol oynuyor. Çalışanlarına yatırım yapan ve fırsatlar bulmalarına yardımcı olan işletmeler üretken ve bağlı bir iş gücünün avantajlarından faydalanacaktır."

"Geçtiğimiz yıl, iş dünyası geleceğinin yönünü değiştirdi. Şaşırtıcı şekilde, küresel pandeminin getirdiği stres, kaygı ve yalnızlığın yanında çalışanlar kendilerini buldu, daha güçlü hissetmeye başladı ve artık ne istediklerini ifade ediyorlar," diyor Oracle Cloud HCM kıdemli başkan yardımcısı Yvette Cameron. "İş yerinin dönüşen doğası, insanların başarı hakkındaki düşüncelerini değiştirdi ve insanların kuruluşların kendilerine en iyi ne şekilde destek olabileceklerine dair beklentilerini baştan şekillendirdi. Yetenekli kişileri çekebilmek ve elde tutabilmek için işletmeler, çalışanların yeni beceriler belirlemesine ve geliştirmesine yardımcı olmayı daha büyük bir öncelik haline getirmeli ve kariyerlerinin kontrolünü tekrar ellerine aldıklarını hissedebilmeleri için kişiselleştirilmiş kariyer yolculukları sunmalıdır."

Bu küresel rapor hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için: https://www.oracle.com/tr/human-capital-management/ai-at-work/

Metodoloji

Araştırma bulguları, Savanta, Inc. tarafından 27 Temmuz - 17 Ağustos 2021 tarihleri arasında ABD, BK ve BAE, Fransa, Hollanda, Almanya, Brezilya, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Avustralya'da yürütülen bir ankete dayanmaktadır. Bu anket için 14.639 üst düzey yönetici, İK lideri, yönetici ve tam zamanlı çalışana COVID-19'un iş yeri üzerindeki etkisi, yapay zeka ve kariyer gelişimi ve iş yerinde yapay zekanın benimsenmesi hakkında genel sorular yöneltilmiştir. Araştırmada 22-74 yaş aralığındaki tam zamanlı çalışanlar hedeflenmiştir. Katılımcılara bir dizi farklı mekanizma aracılığıyla ulaşılmış, panellere katılmak ve pazar araştırması anketlerinde yer almak için farklı kaynaklar sunulmuştur. Tüm panelistler ankete katılmadan önce bir seri seçim sürecinden geçmiş ve ortalama 300 profil çıkarma veri noktasını tamamlamıştır. Katılımcılardan e-posta yoluyla katılmaları talep edilmiş ve bunun için cüzi tutarda bir parasal teşvik sunulmuştur. Herhangi bir örneğin sonucu örnekleme varyasyonuna tabidir. Varyasyonun boyutu ölçülebilirdir ve görüşme sayısından ve sonuçları ifade eden yüzdelerin seviyesinden etkilenir. Bu araştırmada, bir anket sonucunun, dünyada örneğin temsil ettiği tüm kişilerle görüşme yapılmış olsa elde edilecek olan sonuca göre artı veya eksi yönde yüzde 0,8'den daha fazla değişmeme ihtimali 100'de 95'tir.

İletişim Bilgileri

Workplace Intelligence Hakkında

Workplace Intelligence, LLC, liderlerin trendlere adapte olmasına, performansı yönetmesine ve geleceğe hazırlanmasına yardımcı olan bir İK araştırma ve danışmanlık firmasıdır. Misyonumuz, veriye dayalı görüşler kullanarak daha akıllı iş yerleri oluşturmaktır. Daha fazla bilgi için lütfen workplaceintelligence.com adresini ziyaret edin ve Workplace Intelligence Insider Newsletter belgesini okuyun..

Oracle Hakkında

Oracle, Oracle Bulut üzerinde entegre uygulama ürün gruplarının yanı sıra güvenli, otonom altyapı sunar. Oracle (NYSE: ORCL) hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizi oracle.com.adresinden ziyaret edin.

Ticari Markalar

Oracle, Java ve MySQL, Oracle Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.