Oracle Cloud SCM Müşteri Hikayeleri

Müşterilerin inovasyonu desteklemek ve devam eden değişime uyum sağlamak için Oracle Cloud SCM'yi nasıl kullandığını öğrenin. Esnekliği ve büyümeyi yönlendirmek için arz ve talebi düzenleyerek müşterilerimizin mal ve hizmetleri planlama, üretme ve sunma şekillerini düzenlemelerine yardımcı oluyoruz.

Öne çıkan müşteri başarı öyküleri