Oracle ve KPMG Bulut Tehdit Raporu 2020

Buluttaki risk ve tehditleri azaltmak konusundaki zorluklara ve fırsatlara ayrıntılı bir bakış.

Kuruluşlar iş yüklerini buluta geçirirken temel konulara ve zorluklara odaklanan bu yıla ait 2020 serisindeki Oracle ve KPMG raporlarının beşini de indirin.

Bulut Riskini Yönetme ve Güvenlikte Yasalarla Uyumluluğu Sürdürme

Oracle ve KPMG Bulut Tehdidi Raporu, kurumların bulut çözümlerini uygularken ve bakımlarını sağlarken karşılaştıkları temel riskleri ve zorlukları tanımlar. Bir kurumun veri ve bakım alanlarındaki yasalarla uyumluluğunu güvenceye almak için kültür ve altyapıya yönelik güvenliğe öncelik veren bir yaklaşımın yanında bulut güvenliğinin gerektirdiği sorumluluk paylaşımının açıkça anlaşılması gerekir.

Buluta Hazırlıkta Açıklar Yaratan Geleneksel Veri Güvenliği Yaklaşımları

BT profesyonellerinin %75'i genel bulutu kendi veri merkezlerinden daha güvenli görürken, %92'si bulut güvenlik programlarının yeterince olgunlaşmamış olmasının bir hazırlık açıklığı yarattığını düşünüyor. Giderek artan sayıda işletme, sık sık yapılan yanlış yapılandırmaların ve açıklarının temelde bulut güvenliği konusunda sorumluluk paylaşımı bilgilerinin eksikliğinden kaynaklandığı tespit ediyor. Bu yanlış anlama en tepeye dek ulaşırken siber liderlerin yalnızca %8'i bulut servis sağlayıcısının ve kendi ekiplerinin bulut güvenliğindeki rolünü tümüyle anlıyor.

Hatalı Yapılandırmalar Hassas Verilerin Tehlike Altına Girmesine ve İfşa Olmasına Neden Oluyor

Kurumlar en üst düzey yöneticileri kapsayan, her seviyede benimsenen ve güvenliğe öncelik veren bir kültürü hayata geçirmediklerinde, veri kaybı, kötü amaçlı yazılımların yayılması ve bulut servisine güvensizlik gibi sonuçlarla karşılaşıyor. Ankete katılanların %59'u, ayrıcalıklı bulut kimlik bilgilerinin kimlik avına konu olduğunu ve %75'i bir bulut servisinde birden fazla kez veri kaybına uğradığını bildirirken, işletmeler görev açısından kritik verilerin güvenliğini sağlamak için tüm ekiplerinin konuyu sahiplendiğinden ve sorumluluk üstlendiğinden emin olmak zorunda kalıyor.

Bulut Güvenliği Tehditlerine Daha Derin Bir Bakış

Kurumlar buluta güvenli bir yolculuk gerçekleştirmek konusunda birçok zorlukla karşı karşıya. Bu rapor geniş bir bilgi yelpazesini vurguluyor olsa da odaklanmış özetler, özet bulgular ve Oracle Cloud Security Blogumuzda süregelen online sohbetle bu çığır açan anketin bulgularını derinlemesine araştırmak için ek fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz.

Bulut Güvenliği Sorumluluk Paylaşım Modelini Aydınlatma

Oracle ve KPMG, BT ekipleri ve siber liderlerin karşılaştığı ortak zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışıyor. Bulut güvenliği sorumluluk paylaşım modeli gibi temel bulut unsurlarının anlaşılmaması da bu zorluklar arasında.

Bulut Güvenliği Tehditlerine Daha Derin Bir Bakış

Kurumlar buluta güvenli bir yolculuk gerçekleştirmek konusunda birçok zorlukla karşı karşıya. Bu rapor geniş bir bilgi yelpazesini vurguluyor olsa da odaklanmış özetler, özet bulgular ve Oracle Cloud Security Blogumuzda (aşağıda) süregelen online sohbetle bu çığır açan anketin bulgularını derinlemesine araştırmak için ek fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz.

Bulutta Siber Risk ve Dolandırıcılığı Ele Alma

Kuruluşların gelişmiş bulut stratejileriyle risk ve dolandırıcılığı nasıl ele aldığını öğrenin.

CISO Zorlukları ve Önceliklerini Anlama

Günümüzün CISO'larının sürekli karşılaşılan tehditlere karşı riski önleyici bir organizasyon geliştirmek için nasıl çalıştığını öğrenin.

Bulut Tehdit Raporu Blogu

Bulut Tehdit Raporunda bulunan önemli konular ve değerlendirmelerle ilgili sektör liderlerinin en son görüşlerini okuyun.