O firmie Oracle

Informacje o firmie

Witamy w Oracle. W tym miejscu możesz uzyskać podstawowe informacje o firmie Oracle (PDF) i dowiedzieć się, jak stymulujemy innowacje przez upraszczanie struktury informatycznej. Zachęcamy do zapoznania się z biogramami członków zarządu i rady nadzorczej Oracle, którzy określają kierunki rozwoju spółki. Ponadto warto zapoznać się z historią Oracle oraz wprowadzonymi przez nas innowacjami i przejęciami , a także przykładami wdrożeń rozwiązań Oracle i listą laureatów nagrody Oracle Excellence Awards .

Zamieściliśmy tu również informacje na temat współpracy Oracle z lokalnymi i globalnymi społecznościami, których jest częścią w ramach obywatelstwa korporacyjnego , oraz stosowanych przez Oracle zasad zrównoważonego rozwoju .

Oracle przestrzega najwyższych standardów dotyczących zarządzania korporacją. Skład i działania Rady dyrektorów, dokumenty udostępniane do wiadomości publicznej, a także bogaty zestaw materiałów dotyczących etyki biznesu dla pracowników odzwierciedlają nasze głębokie zaangażowanie na rzecz przestrzegania zasad w zakresie zarządzania korporacją.

Analitycy i inwestorzy także znajdą tu wiele przydatnych informacji. Czy chcą Państwo porozmawiać o rozwiązaniach, produktach lub usługach Oracle? Kontakt z Oracle.

Klienci i partnerzy

Witamy obecnych i przyszłych klientów lub partnerów Oracle. Zachęcamy do zapoznania się z wyjątkowym programem rozwoju strategii biznesowej Oracle Insight, odwiedzenia naszego wirtualnego Centrum spotkań z klientami lub uzyskania informacji, jak inni klienci i partnerzy osiągają sukcesy dzięki współpracy z firmą Oracle. Można tam uzyskać wiele informacji na temat korzyści wynikających z uczestnictwa w sieci Oracle PartnerNetwork. Warto również zapoznać się z informacjami na temat usług zarządzania licencjami, cen i zasad udzielania licencji oraz dostawców Oracle.

Kariera

Czy rozważali Państwo możliwość rozwoju kariery zawodowej w Oracle? Oracle ma dla Państwa wiele ofert pracy. Dla studentów przygotowaliśmy portal poświęcony rekrutacji oraz bazę informacji na temat staży. Ponadto oferujemy pracę i szkolenia dla inwalidów wojennych. Oracle jest bowiem zwolennikiem różnorodności i włączenia i w związku z tym poszukuje pracowników w skali globalnej.

Wiadomości i wydarzenia

Najnowsze informacje na temat wydarzeń dotyczących Oracle można znaleźć w tej sekcji. Czy chcą Państwo wziąć udział w tych wydarzeniach osobiście, czy w trybie online? Należy wybrać odpowiednią pozycję z listy.

Komunikacja

Aby uzyskać bliższe informacje o Oracle, należy skorzystać z podanych poniżej łączy. W sekcji Raporty analityków można znaleźć informacje o działalności, strategii, technologiach i produktach Oracle. W sekcji Publikacje Oracle można znaleźć czasopisma przedstawiające różne punkty widzenia na biznes i technologie, w tym Oracle Magazine, Profit i Java Magazine. W sekcji Oracle Press można znaleźć informacje o książkach na tematy związane z Oracle — napisane przez ekspertów z i spoza Oracle. Globalne kampanie reklamowe podkreślają czołową pozycję Oracle na konkurencyjnym rynku.

 
 
 
 
Oracle +48 22 690 87 01
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View