Achiziţii strategice

 

Achiziţii strategice

Prin activităţile de achiziţie, Oracle doreşte să-şi completeze oferta de produse, să accelereze procesul de inovare, să răspundă mai rapid cerinţelor clienţilor şi să-şi extindă oportunităţile pentru parteneri. O parte integrantă a filozofiei Oracle de achiziţii şi fuziuni este angajamentul nostru constant faţă de serviciile pentru clienţi şi asistenţa pentru produse şi, în acelaşi timp, realizarea obiectivelor noastre financiare, precum şi crearea de valoare pentru acţionari.

 
 

Aplicaţii

 
 

Soluţii pentru domenii de activitate

MICROS Systems

spacer

Comunicaţii şi media

Proiectare şi construcţii

Ştiinţe medicale

Utilităţi

 
 

Middleware

 
 

Servere, stocare şi reţelistică

 
 
Oracle 40213476002
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View