Veelgestelde vragen

Alles openen Alles sluiten
 • Wanneer wordt mijn factuur verzonden?

  Zodra uw services zijn geactiveerd, wordt een factuur gegenereerd en verzonden naar het factuuradres dat u bij de order hebt opgegeven. De activering van de service (ook wel provisioning genoemd) zet het factureringsproces in gang. De provisioningtijden variëren per product:

  • PaaS en IaaS worden binnen een paar uur geactiveerd.
  • SaaS kan langer duren. De productprovisioningtijden variëren.

  Facturen worden verzonden:

  • nadat alle producten op de order zijn geactiveerd
  • of

  • na 15 dagen

  , welke dan ook eerder is. Als de activering van de service langer dan 15 dagen duurt, kunnen meerdere facturen worden gegenereerd voor één enkele order.

 • Kunt u inzicht geven in het factuurproces?

  Natuurlijk. Bekijk deze nuttige video waarin cloudfacturering wordt uitgelegd.

 • Waarom heb ik meerdere facturen ontvangen voor mijn order?

  Als de activering voor een bepaald product langer dan 15 dagen duurt, kunnen meerdere facturen worden gegenereerd voor één enkele order. Toekomstige facturen worden geconsolideerd.

 • Waarom worden facturen verstuurd voordat de implementatie is voltooid?

  Met de activering van de service (provisioning) begint het factureringsproces. De tijdlijn voor provisioning varieert voor verschillende cloudproducten, zelfs als ze op dezelfde order zijn geboekt. U kunt dus meerdere facturen ontvangen voordat uw implementatie is voltooid.

 • Waarom heb ik een factuur ontvangen voor gebruik na de initiële einddatum van de abonnementsperiode?

  De abonnementen op de openbare cloudservice PaaS en IaaS van Oracle verlopen niet. Klanten kunnen de service blijven gebruiken na het einde van de initiële abonnementsperiode. Doet u dit, dan krijgt u een factuur en wordt uw gebruik:

  • bijgehouden per uur
  • maandelijks achteraf gefactureerd via het Pay As You Go-model

  De prijs is gebaseerd op de huidige catalogusprijs per uur voor de service.

 • Hoe wordt mijn factuur verzonden?

  Zodra uw services zijn geactiveerd, wordt een factuur gegenereerd en verzonden naar het factuuradres dat u bij de order hebt opgegeven.

  De contactpersoon voor de factuur kan deze ook downloaden door in te loggen op zijn account op shop.oracle.com.

 • Waarom komt het factuurbedrag niet overeen met het orderdocument of de order?

  Meerdere gegenereerde facturen voor één enkele order en co-termijnen zijn twee redenen waarom het bedrag op een factuur lager kan zijn dan het bedrag op het orderdocument. Dit zit zo:

  Meerdere facturen voor één enkele order
  De activering van de service (provisioning) is de trigger voor het genereren van facturen. De provisioningtijden variëren per product. Om deze reden kunnen meerdere facturen worden gegenereerd voor één enkele order, wat resulteert in een verschil tussen het factuurbedrag en het orderdocument.

  Co-termijnen
  De serviceperioden voor alle producten met een abonnement verlopen op dezelfde dag. Dit worden co-termijnen genoemd. De provisioningtijden variëren per product, en als gevolg hiervan zal de serviceperiode voor producten die later worden geleverd een kortere termijn hebben dan vermeld op het orderdocument. Kosten worden pro rato weerspiegeld in de verkorte serviceperiode. Een voorbeeld:

  PaaS 1 januari t/m 31 december 12 maanden $24,000
  SaaS 1 februari t/m 31 december 11 maanden $22,000
 • Hoe kan ik de order vinden waarvoor ik een factuur heb ontvangen?

  Er zijn een aantal manieren om de order op uw factuur te vinden:

  • Zoek het orderreferentienummer onderaan op uw orderdocument. Dat nummer verschijnt ook in de factuurregelbeschrijving.
  • Als u een ordernummer hebt opgegeven, wordt dit op de factuur in het veld Ordernummer weergegeven.
  • Als u graag wilt dat wij het inkoopordernummer op uw factuur toevoegen, neemt u contact met ons op. Contactgegevens voor factureringsvragen staan ook op uw factuur.
 • Waarom heb ik één factuur ontvangen voor meerdere orders?

  Oracle factureert per abonnement. Meerdere orders voor één enkel abonnement worden op volgende facturen geconsolideerd. Bijvoorbeeld: een basisorder met een add-on- of uitbreidingsservice.

 • Waarom is mijn factuurbedrag lager dan de totale waarde van mijn order?

  Vertragingen bij het activeren van services (provisioning) resulteren in een factuurbedrag dat lager is dan het bedrag van de hele order. Oracle brengt geen kosten in rekening voor de periode dat de service niet actief was.

 • Hoe worden uitbreidings- en add-on-orders gefactureerd?

  Tijdens de serviceperiode kunt u op twee manieren zaken toevoegen aan het basisabonnement:

  • Uitbreiding: het aantal services verhogen
  • Add-on: aanvullende producten toevoegen

  Het factureringsproces begint bij serviceactivering (provisioning) voor elk toegevoegd product. Facturen worden verzonden nadat:

  • Alle producten op de order zijn geactiveerd
  • of

  • 15 dagen

  , indien dit eerder is.

  Als de activering van de service langer dan 15 dagen duurt, kunnen meerdere facturen worden gegenereerd.

 • Waarom heb ik meerdere facturen ontvangen voor mijn uitbreidings- of add-on-order?

  In de volgende gevallen kunnen meerdere facturen worden gegenereerd voor één enkele order:

  • De activering van de service duurt langer dan 15 dagen
  • De betaalmethode voor de uitbreiding of add-on wijkt af van de oorspronkelijke order
  • Het inkoopordernummer voor de uitbreiding of add-on wijkt af van de oorspronkelijke order

  Latere facturen worden gefactureerd volgens de voorwaarden van het basisabonnement.

 • Wat is overschrijding?

  Overschrijding is gebruik dat hoger ligt dan de aangeschafte hoeveelheid. Als dit gebeurt, worden extra kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie bekijkt u deze video met een gedetailleerdere uitleg.

 • Wat is het factureringsproces voor bursting?

  Bij Oracle kunt u extra capaciteit gebruiken bovenop het abonnementstarief voor bepaalde niet-gemeten services. Dit wordt ´bursting´ genoemd. De totale capaciteit (abonnementstarief plus bursting) mag niet hoger zijn dan twee keer (2x) uw abonnementstarief. Als u bijvoorbeeld een abonnement hebt gekocht voor 4 OCPU's per maand, bedraagt uw burst maximaal 8 OCPU's voor die service. Uw gebruik voor deze verhoogde capaciteit wordt per uur in rekening gebracht en achteraf maandelijks gefactureerd met behulp van het Pay As You Go-model. De prijs voor deze verhoogde capaciteit is gebaseerd op de huidige catalogusprijs per uur. U vindt deze op cloud.oracle.com.

  Bekijk deze video voor meer informatie.

 • Waarom heb ik een factuur voor overschrijding ontvangen, ondanks dat ik al voor de uitbreiding heb getekend?

  Er kunnen overschrijdingskosten in rekening worden gebracht als een uitbreidingsorder wordt geplaatst en geactiveerd na de einddatum van het oorspronkelijke abonnement.

 • Waarom ontvang ik nog steeds facturen voor een verlopen abonnement?

  Oracle's abonnementen voor PaaS en IaaS hebben geen:

  • contracteinddatum
  • gedefinieerde abonnementsperiode

  Als u uw cloudabonnement blijft gebruiken, wordt er een factuur gegenereerd. Als u uw prepaid abonnement hebt verbruikt en een actieve cloudservice blijft gebruiken, ontvangt u een factuur.

 • Hoe kan ik de inkooporder vinden waarvoor ik een factuur heb ontvangen?

  Als u ons een ordernummer hebt verstrekt toen u uw order plaatste, wordt dit op uw factuur afgedrukt.

 • Waarom ontbreekt het inkoopordernummer op mijn factuur?

  Als u ons op het moment dat u uw order plaatste een inkoopordernummer hebt verstrekt, wordt dit opgenomen op alle betreffende facturen. Controleer of u een ordernummer hebt opgegeven toen u de order plaatste.

 • Kan ik een inkoopordernummer toevoegen aan mijn factuur?

  Ja. Als u graag wilt dat wij het inkoopordernummer op uw factuur toevoegen, neemt u contact met ons op. Contactgegevens voor factureringsvragen staan ook op uw factuur.

 • Hoe kan ik het ordernummer op mijn factuur wijzigen?

  Neem contact met ons op om een update van het ordernummer aan te vragen. U moet de volgende informatie verstrekken:

  • een factuurnummer
  • een kopie van de juiste inkooporder
 • Wat is de POEF-1-referentie op mijn factuur?

  De POEF-1 bevestigt dat het verstrekken van een inkooporder geen standaardproces is voor uw bedrijf.

 • Kan ik een factuur krijgen met een andere regelbeschrijving die overeenkomt met mijn order?

  Oracle boekt orders volgens het orderdocument, niet volgens de inkooporder van de klant.

 • Ik heb nog UCM-credits. Waarom heb ik een factuur voor overschrijding ontvangen?

  Als uw gebruik het maandelijks toegezegde bedrag overschrijdt, worden er extra kosten in rekening gebracht die als overschrijding worden berekend. De kosten worden berekend tegen hetzelfde gereduceerde tarief als uw maandelijkse toezegging.

 • Hoe worden Pay As You Go-orders gefactureerd?

  Pay As You Go-facturering vindt maandelijks ´achteraf´ plaats. Bekijk deze video voor een gedetailleerde uitleg.

 • Hoe kan ik mijn cloudservicecredits krijgen?

  Controleer of u een contractclausule hebt waarin staat dat u servicecredits kunt aanvragen. Als dat het geval is, neemt u contact met ons op via het e-mailadres op uw factuur.

 • Mijn gepoolde capaciteitsservices zijn vertraagd. Waarom brengt Oracle het volledige abonnementsbedrag in rekening?

  Gepoolde capaciteitsproducten worden niet evenredig berekend op basis van de duur van het contract. Alle gekochte services kunnen op elk moment tijdens de serviceperiode worden gebruikt.

 • Wat is het factureringsproces voor een UCM Maandelijks flex-abonnement?

  Bekijk deze video om te weten hoe het factureringsproces werkt.

 • Wat is het factureringsproces voor Software as a Service (SaaS)-abonnementen?

  Software as a Service wordt aangeboden als een niet-gemeten abonnement. De serviceconfiguratie wordt bepaald op het moment dat de order wordt geplaatst. De kosten zijn gebaseerd op een maandelijks tarief met een looptijd van één tot drie jaar. Factureringsopties zijn jaarlijks of per kwartaal vooraf.

  Bekijk deze video om te weten hoe verschillende abonnementsmodellen worden gefactureerd.

 • Kan ik de frequentie van mijn facturering wijzigen?

  Als u de frequentie van uw facturering wilt wijzigen, is een contractwijziging vereist. Voor verdere details neemt u contact met ons op via het e-mailadres op uw factuur.

 • Hoe kan ik de factuurgegevens op mijn factuur wijzigen?

  Voor het wijzigen van factuurgegevens op uw factuur neemt u contact met ons op via het e-mailadres op uw factuur.

 • Het btw-nummer op mijn factuur is onjuist. Hoe kan ik dit corrigeren?

  Voor het aanvragen van een nieuw btw-nummer op uw factuur neemt u contact met ons op via het e-mailadres op uw factuur. Vergeet niet het gecorrigeerde btw-nummer in uw aanvraag op te nemen.

 • Hoe kan ik een creditcard toevoegen, verwijderen of bijwerken?

  U kunt uw creditcard bijwerken door in te loggen op uw account op shop.oracle.com.

 • Is er een drempel voor creditcardbetalingen?

  Ja. Een klant kan facturen betalen met een creditcard als:

  • De factuurwaarde (inclusief regel en belasting) niet hoger is dan US$ 99.999,99
  • Een creditcard een acceptabele vorm van betaling is in het land waar het contract is gesloten en/of de order is geboekt

  Een creditcard de enige acceptabele betaalmethode is voor alle transacties met een waarde van minder dan US$ 2.000,00 in landen waar een creditcard een acceptabele betaalmethode is. Meerdere orders kunnen niet worden gecombineerd om de drempel van US$ 2.000,00 te overschrijden.

 • Hoe kan ik controleren of de hoeveelheid op mijn factuur correct is?

  Voor een volledige uitleg van uw factuur op basis van uw contract en orderdocument neemt u contact met ons op via het e-mailadres op uw factuur.

 • Kan ik mijn facturering in de wacht zetten?

  Nee. Oracle verstrekt facturen op basis van de voorwaarden van uw contract.

 • Wat zijn de opties voor de factureringsfrequentie die worden aangeboden door Oracle?

  Oracle biedt vier verschillende opties voor de factureringsfrequentie aan:

  • Jaarlijks vooraf: het totale bedrag voor het jaar wordt aan het begin van de factureringsperiode gefactureerd.
  • Elk kwartaal vooraf: een kwart van het totale jaarlijkse bedrag wordt aan het begin van elk kwartaal in vier intervallen gefactureerd.
  • Elk kwartaal achteraf: een kwart van het totale jaarlijkse bedrag wordt aan het einde van elk kwartaal in vier intervallen gefactureerd. Alleen beschikbaar voor klanten in de publieke sector.
  • Maandelijks achteraf: Pay As You Go en overschrijding worden aan het einde van de maand gefactureerd op basis van uw werkelijke gebruik.
 • Kan ik mijn facturen vooraf ontvangen?

  Ja. Met het factureringsbeleid van Oracle is het mogelijk om transacties in de toekomst te factureren zodra de levering van de cloudservice is voltooid. De datum van de factuur is de datum waarop de factuur is verzonden (niet de toekomstige datum). Er kunnen geen facturen worden gegenereerd voor services die nog niet zijn geleverd.

 • Wat zijn de standaard betalingsvoorwaarden van Oracle?

  Netto 30 dagen na factuurdatum.

 • Biedt Oracle pro-formafacturen?

  Nee.