Oracle OpenStack for Oracle Linux – Resurser

Förenklad hantering av privata moln

Oracle OpenStack for Oracle Linux förenklar implementeringen och hanteringen av en optimal molnbas för företagstäckande applikationer och databaser.

  • Certifierad av OpenStack Foundation som OpenStack Powered med högsta poäng för interoperabilitet.

  • Förenklad implementering och uppgradering med Docker

    Kom igång enkelt med Oracle OpenStack for Oracle Linux på ditt företag.

  • Oracle OpenStack for Oracle Linux: Helintegrerad OpenStack Cloud-lösning med en enda supportkontakt

    Helintegrerade OpenStack-molnlösningar för storföretag med en enda supportkontakt.

  • Oracles implementeringsarkitektur

    Minska tiden för planering och implementering med Oracle OpenStack Docker-paket.





Kom igång