Oracle ile Akbank kârlılığını ve müşteri ilişkilerini geliştiriyor

Akbank, rekabet avantajı sağlayan günlük fiyatlandırma kararlarını ve operasyonel maliyet analizlerini desteklemek için Oracle Financial Services Profitability Management'a güveniyor.
Paylaş:

Oracle Financial Services Profitability Management, operasyonel ve stratejik karar alma sürecinde bizim için önemli bir fark yaratıyor. Daha bilinçli fiyatlandırma ve diğer ilgili operasyonel kararlar almamıza yardımcı oluyor ve bu da nihayetinde karlılığımızı ve müşteri bağlılığımızı olumlu yönde etkiliyor.

Aynur SatıcıAkbank Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Bütçeleme ve Yönetim Raporlaması Başkanı

İşletme zorlukları

Akbank, Türkiye'nin en büyük ve finansal açıdan en başarılı özel bankalarından biridir. Şirketin 771 şubesi ve 65 milyar ABD dolarının üzerinde konsolide varlığı bulunmaktadır. Banka, son olarak Euromoney'nin 2019 En İyi Dijital Banka Ödülü'ne layık görülerek performansıyla sürekli olarak övgü almaktadır.

Banka, kârlılığı sağlamaya ve müşteri sürekliliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için günlük fiyatlandırma kararlarına ve uzun vadeli operasyonel stratejilere yön vermek için gerçek zamanlı içgörü gerekir.

Akbank, kritik fiyatlandırma ve operasyonel kararlarda yeni bir hassasiyet sağlamak için Oracle Exadata üzerinde çalışan Oracle Financial Services Profitability Management'ı kullandı.

Akbank Neden Oracle'ı Seçti?

Akbank, uzun yıllardır Oracle Financial Services Analytical Applications çözümünden yararlanıyor. Oracle'ın yazılımı bankada günlük karar alma süreçlerinin temelini oluşturuyor. Banka, Oracle Financial Services Profitability Management'ın genişletilmiş sektör lideri işlevselliğinden yararlanmak istedi.

Sonuçlar

Akbank, Temmuz 2019'da Oracle Financial Services Analytical Applications'ın önceki bir sürümünden Oracle Financial Services Profitability Management'a geçiş yaptı. Oracle Exadata üzerinde çalışan yeni çözüm, bankanın günlük kârlılık raporlarını eski çözümle yedi ila sekiz saat yerine dört saatte çalıştırmasını sağlayan olağanüstü bir performans sunuyor. Yöneticiler, mevduat ve krediler için günlük fiyatlandırmayı belirlerken Fon Transfer Fiyatlandırması (FTP) oranlarını sürekli olarak kullanır ve gerektiğinde piyasa koşullarına ve oynaklığa göre ayarlama yapabilir.

Çözüm, Akbank'ın en çok ve en az kâr eden müşterilerini belirleme ve elde tutma stratejileri geliştirme becerisi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Banka ayrıca, öngörülen yaşam boyu değere dayalı olarak müşteri kârlılığını artırmak için üst satış ve çapraz satış stratejilerini hedefleyebiliyor.

Örneğin, Akbank artık daha akıllı kararlar alınmasını sağlayan simülasyon analizleri yapabiliyor. Konut kredileri kâr lideri olmayabilir. Ancak müşterinin ömürboyu süreci göz önüne alındığında, banka çapraz satılan ürünlerden gelir elde etmek için önemli bir fırsat görebilir. Diğer hizmetlerden elde edilmesi öngörülen ömür boyu gelire dayalı olarak ipotek ürününden elde edilen geliri sübvanse etmeye istekli olabilir. Akbank, müşteri kârlılığını bireysel düzeyde olduğu kadar şube, bölge, iş birimi ve kanal düzeyinde de yönetebilmektedir. Ayrıca kârlılığı ürün, müşteri segmenti, ilişki yöneticisi, iş birimi ve daha fazlasına göre değerlendirebilir.

Banka ayrıca operasyonel kararları yönlendirmek için çözümden yararlanıyor. Örneğin, bir kredi kartı girişimi gibi belirli bir BT projesinin gelir etkisini değerlendirebiliyor. Banka, daha sonra net kâr ve maliyet-gelir oranını belirleyebildiğinden proje önceliklendirmesi yapabiliyor ve daha bilinçli kararlar alabiliyor. Çözümün sağladığı veri kalitesi sayesinde liderler yatırım kararlarını verirken kendilerini rahat hissediyor.

Çözüm, Akbank'ın maliyetleri daha hassas bir şekilde tahsis etmesini sağlıyor. Artık faaliyet tabanlı maliyetlendirmeyi perakende, ticari, kurumsal ve şirket segmentlerine çok daha ayrıntılı bir şekilde uygulayabiliyor. Bu kabiliyet, bankanın %33'lük maliyet-gelir oranıyla Türkiye'nin en düşük maliyetli ve en kârlı bankalarından biri olarak faaliyet göstermesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca, manuel müdahalelerin, hataya açık Excel girdilerinin ve çoklu mutabakat çabalarının ortadan kaldırılması sayesinde Akbank, Oracle Finansal Hizmetler Analitik Uygulamaları ile kârlılığı hesaplarken veri yönetimi maliyetlerinde %20'den fazla tasarruf sağlıyor.

Yöneticilerin harcamaları takip etmesine ve sonuçları değerlendirmesine olanak tanıyan çözüm, Akbank'ta hesap verebilirlik kültürünü güçlendiriyor. Sonuç olarak, gereksiz harcamalar ortadan kalkıyor ve yöneticiler, kaynakları işi büyütecek girişimlere tahsis ettiklerinden emin oluyor.

İş ortakları

Loxon, finansal hizmetler sektörü için entegre kredilendirme, tahsilat ve risk yönetimi çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzmanlaşmış bir iş çözümleri sağlayıcısı olup bankalara ve leasing şirketlerine tüm kredi verme, tahsilat ve risk yönetimi yaşam döngüsünü kapsayan iş yazılımı çözümleri ile hizmet vermektedir. OFSAA, Veri Ambarı, İş Zekası ve gelişmiş analitik uygulamalar konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Loxon, 2004 yılından bu yana finansal hizmetler sektöründe Oracle'ın EMEA bölgesindeki en iyi 20 iş ortağından biridir. Benzersiz teklifimiz, OFSAA ve Oracle teknolojilerindeki derin uzmanlığımızla birlikte, başta Tier 1 ve Tier 2 Bankaları olmak üzere farklı ülkelerde çok sayıda projede çeşitli faaliyet alanlarında biriken güçlü ticari bilgidir.

Yayınlanma tarihi:7 Temmuz 2020