Kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg

Waarom AI in de gezondheidszorg de toekomst is

Er is een wereldwijde verschuiving gaande naar het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Dit wordt deels veroorzaakt door de transitie van de gezondheidszorg naar een cloudomgeving voor databeheer. Dankzij de cloud zijn data nu realtime beschikbaar voor verdere analyse. Maar in plaats van te vertrouwen op personeel om nauwgezet data te doorspitten, is met kunstmatige intelligentie een veel efficiënter proces mogelijk. En dit is in veel gevallen een veel nauwkeuriger proces.

Nu de mogelijkheden van AI steeds groter worden, profiteren alle aspecten van de zorg, van interne processen tot medische dossiers, van de integratie van voorspellende modellering, het automatisch genereren van rapporten en andere functies van kunstmatige intelligentie. Laten we eens kijken naar vier specifieke gebruiksscenario's voor AI in de gezondheidszorg:

Kunstmatige intelligentie verbetert processen in de gezondheidszorg

Of het nu gaat om een ziekenhuis of privékliniek, de gezondheidszorg bestaat uit een reeks gecompliceerde en veelzijdige processen. Er worden grote hoeveelheden data verzameld, van interne HR-processen tot afhandeling van verzekeringsclaims en invoer van patiëntgegevens van andere zorgaanbieders. Decennia geleden bestonden deze processen voornamelijk uit papierwerk en telefoontjes. Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruikgemaakt van e-mail en digitale bestanden en in afgelopen jaren is er een verschuiving te zien naar het gebruik van clouddatabases en aangepaste applicaties.

Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen de processen in de gezondheidszorg nog soepeler verlopen. HR-afdelingen kunnen bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie gebruiken voor het verwerken van personeelsgegevens en zo inzichten bieden voor realtime, uitvoerbare beslissingen. Financiële afdelingen kunnen kosten en kostentrends identificeren en tegelijkertijd zorgdragen voor de facturatie. Voor patiënten kunnen eerdere autorisaties worden geautomatiseerd om handmatige processen te beperken. AI kan ook worden gebruikt voor Supply Chain Management om zo potentiële bottlenecks en andere problemen te identificeren.

AI verbetert de patiëntenervaring in de gezondheidszorg

Zorgpatiënten hebben te maken met een hele papierwinkel, van intakeformulieren tot follow-up rapporten. Dit geldt met name voor de COVID-19-pandemie. In deze periode zijn vragen over iemands gezondheid essentieel voor een veilige en effectieve zorgverlening. Nu de gezondheidszorg steeds meer in de richting van een cloudmodel verschuift, worden data in realtime verzameld. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie kan dit echter veel meer zijn dan het simpelweg weergeven van formulieren.

Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen medische teams automatisch updates, analyses en rapporten genereren, waardoor ze tijd besparen en dus ook meer aandacht hebben voor de preventieve zorgkwesties van hun patiënten. Dit leidt tot een meer proactieve aanpak en een verlaging van de werkdruk voor het personeel.

AI voor financiën in de gezondheidszorg

De financiën van een zorginstelling gaan verder dan de typische behoeften van een bedrijf. Met het oog op de wettelijke voorschriften, de privacy van patiënten en de verschillende vereisten van verzekeringsmaatschappijen, leidt de overstap naar een uniform cloudsysteem tot aanzienlijk minder rompslomp en een grotere nauwkeurigheid. Wanneer deze cloudapplicaties kunstmatige intelligentie implementeren, kunnen zaken verder worden gestroomlijnd.

Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie voor financiële behoeften en processen kan een zorginstelling onder andere het volgende maken:

  • Oorzakenanalyse van zowel plotselinge als geleidelijke problemen
  • Voorspellende analyse van trends in de gehele organisatie die van invloed zijn op de financiële resultaten
  • Modellen voor het optimaliseren van processen, resources en supply chain-behoeften
  • Herhalende taken die kunnen worden geautomatiseerd voor het verbeteren van de procesefficiëntie

De voordelen van AI voor databeheer in de gezondheidszorg

Resourcemanagement is altijd essentieel geweest voor zowel ziekenhuizen als privéklinieken. Tijdens de COVID-19-pandemie, toen het gebruik en de beschikbaarheid van resources in zwaar weer kwamen, was dit duidelijker dan ooit. In deze situatie hadden resources een groot aantal verschillende betekenissen, van personeel tot vaccins tot tools en voorraden. Het verplaatsen van deze data naar de cloud en het ontstaan van een centrale databron voor het nemen van beslissingen betekende een belangrijke stap voorwaarts voor de sector. Het implementeren van kunstmatige intelligentie is echter net zo belangrijk gebleken.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning in de gezondheidszorg heeft een aantal voordelen voor databeheer gecreëerd. Door deze tools toe te passen op realtime data, kunnen automatisch rapporten en metrics over het resourcegebruik worden gegenereerd, wat een aanzienlijke tijdbesparing oplevert. Voorspellende modellering op zowel micro- als macroschaal zorgt bovendien voor een beter evenwicht tussen het gebruik van resources en het identificeren van situaties en seizoenen wanneer organisaties moeten opschalen. Met datagestuurde voorspellende modellering kunnen organisaties vooruitplannen en hun patiënten betere zorg verlenen.

AI en de gezondheidszorg: een perfecte match in de cloud

De integratie van kunstmatige intelligentie met de gezondheidszorg wordt mogelijk gemaakt door consolidatie en sourcing in de cloud. Als u meer wilt weten over de voordelen van kunstmatige intelligentie voor uw organisatie, leest u het artikel over Oracle Cloud.