Sorry, er is geen overeenkomst gevonden voor uw zoekopdracht

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Cloudaccount Aanmelden bij de cloud
Oracle-account

Oracle Cloud Free Tier

Bouw, test en implementeer applicaties in Oracle Cloud, helemaal gratis.

Wat is blockchain?

Blockchain wordt gedefinieerd als grootboek van gedecentraliseerde data die veilig wordt gedeeld. Met de blockchain-technologie kan een collectieve groep van selecte deelnemers data delen. Met blockchain-cloudservices kan transactiedata uit meerdere bronnen worden verzameld en gedeeld. Data wordt opgedeeld in gezamenlijke blokken die aan elkaar zijn gekoppeld met unieke identifiers in de vorm van cryptografische hashes.

Blockchain biedt data-integriteit met één enkele waarheidsbron, waardoor data niet kan worden gedupliceerd en de beveiliging wordt verhoogd.

In een blockchain-systeem worden fraude en manipuleren van data voorkomen, omdat data zonder toestemming van een quorum van de partijen niet kan worden gewijzigd. Een blockchain-grootboek kan worden gedeeld, maar niet worden veranderd. Als iemand probeert data te wijzigen, worden alle deelnemers gewaarschuwd en weten zij wie daarachter zit.

Hoe werkt blockchain-technologie?

Denk aan een blockchain als een historisch record van transacties. Elk blok is 'geketend' aan het vorige blok in een reeks en wordt onveranderlijk geregistreerd via een peer-to-peernetwerk. Cryptografische vertrouwens- en zekerheidstechnologie past een unieke identificatiecode (of digitale vingerafdruk) toe op elke transactie.

Vertrouwen, verantwoording, transparantie en veiligheid worden tot een keten gesmeed. Hiermee kunnen verschillende soorten organisaties en handelspartners toegang krijgen tot data en die data te delen, een fenomeen dat bekend staat als op consensus gebaseerd vertrouwen van derden.

Alle deelnemers houden een versleuteld register bij van elke transactie binnen een gedecentraliseerd, zeer schaalbaar en veerkrachtig opnamemechanisme dat niet kan worden omzeild. Blockchain vereist geen extra overhead of tussenpersonen. Dankzij één gedecentraliseerde bron van waarheid worden de kosten verlaagd van het uitvoeren van vertrouwde zakelijke interacties tussen partijen die elkaar mogelijk niet volledig vertrouwen. In een blockchain met machtigingen, die door de meeste bedrijven wordt gebruikt, zijn deelnemers geautoriseerd om deel te nemen aan het netwerk en houdt elke deelnemer een versleuteld record van elke transactie bij.

Elk bedrijf of elke groep bedrijven die een veilig, realtime, deelbaar record van transacties nodig heeft, kan profiteren van deze unieke technologie. Er is geen sprake van één locatie waar alles wordt opgeslagen, wat leidt tot betere beveiliging en beschikbaarheid zonder een centraal kwetsbaarheidspunt.

Om meer te weten te komen over blockchain, de onderliggende technologie en gebruiksscenario's kunt u de onderstaande belangrijke definities doorlezen.

 • Gedecentraliseerd vertrouwen:

  De belangrijkste reden dat blockchain-technologie in plaats van andere datastores door organisaties wordt gebruikt, is om de data-integriteit te kunnen waarborgen zonder daarvoor te hoeven terug te vallen op een centrale autoriteit. Dit wordt gedecentraliseerd vertrouwen door middel van betrouwbare data genoemd.
 • Blockchain-blokken:

  De naam blockchain komt van het opslaan van data in blokken, waarbij elk blok is verbonden met het vorige blok, waardoor er een kettingachtige structuur ontstaat. Met de blockchain-technologie kunt u alleen nieuwe blokken toevoegen aan een blockchain. Blokken die aan de blockchain zijn toegevoegd, kunt u niet meer wijzigen of verwijderen.
 • Consensusalgoritmen:

  Dit zijn algoritmen waarmee de regels binnen een blockchain-systeem worden afgedwongen. Zodra de deelnemende partijen regels voor de blockchain hebben opgesteld, zorgt het consensusalgoritme ervoor dat die regels worden gevolgd.
 • Blockchain-knooppunten:

  Blockchain-datablokken worden opgeslagen op knooppunten. Dit zijn de opslageenheden waar data wordt gesynchroniseerd of up-to-date wordt gehouden. Met elk knooppunt kan snel worden bepaald of een blok is gewijzigd nadat het is toegevoegd. Wanneer een nieuw, volledig knooppunt aan het blockchain-netwerk wordt toegevoegd, downloadt dat knooppunt een kopie van alle blokken die zich momenteel in de chain bevinden. Nadat het nieuwe knooppunt is gesynchroniseerd met de andere knooppunten en de nieuwste blockchain-versie eraan is toegewezen, kan dat knooppunt net als andere knooppunten nieuwe blokken ontvangen.

Er zijn in principe twee typen blockchain-knooppunten:

 • Volledige knooppunten waarmee een complete kopie van de blockchain wordt opgeslagen.
 • Lichtgewicht knooppunten waarmee alleen de meest recente blokken worden opgeslagen en oudere blokken worden opgevraagd wanneer gebruikers die nodig hebben.

Drie typen blockchain

 • Public blockchain.

  Een public blockchain-netwerk, oftewel zonder machtigingen, is een netwerk waaraan iedereen zonder beperkingen kan deelnemen. De meeste soorten cryptovaluta's staan op een public blockchain die wordt beheerst door regels of consensusalgoritmen.
 • Private blockchain.

  Met een private blockchain-netwerk, dus met machtigingen, kunnen organisaties bepalen wie toegang tot blockchain-data heeft. Alleen gebruikers aan wie machtigingen zijn verleend, hebben toegang tot specifieke datasets. Oracle Blockchain Platform is een blockchain met machtigingen.
 • Gefedereerde of consortium-blockchain.

  Een blockchain-netwerk waarbij het consensusproces (miningproces) zorgvuldig wordt beheerd door een vooraf geselecteerde set knooppunten of door een vooraf geselecteerd aantal belanghebbenden.

Voordelen van blockchain: de zakelijke waarde

Het gebruik van de blockchain-technologie zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Deze baanbrekende technologie wordt zowel als innovatief en als verstorend beschouwd omdat blockchain bestaande bedrijfsprocessen zal veranderen met gestroomlijnde efficiëntie, betrouwbaarheid en beveiliging.

Blockchain-technologie biedt specifieke zakelijke voordelen die bedrijven op de volgende manieren helpen:

 • Schept vertrouwen tussen partijen samen zakendoen door betrouwbare, gedeelde data aan te bieden
 • Geen data in silo's meer door data in één systeem te integreren via een gedistribueerd grootboek dat wordt gedeeld binnen een netwerk waartoe geautoriseerde partijen toegang hebben
 • Biedt een hoog niveau van beveiliging van data
 • Vermindert de behoefte aan tussenpersonen van derden
 • Creëert realtime, fraudebestendige records die met alle deelnemers kunnen worden gedeeld
 • Stelt deelnemers in staat de authenticiteit en integriteit te waarborgen van producten die worden verhandeld
 • Maakt naadloos volgen en traceren van goederen en services in de gehele supply chain mogelijk
 • Biedt voedselveiligheid met Oracle Blockchain Platform

Partnerschappen tussen blockchain en IoT

Blockchain is niet langer een opkomende technologie. Blockchain is in feite doorgegaan met het ontwikkelen van oplossingen en het voorzien in zakelijke behoeften met behulp van andere technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), het Internet of Things (IoT) en machine learning. Deze belangrijke technologische partnerschappen helpen gebruikers om belangrijke inzichten uit data te halen.

Traditionele IT-systemen in een IoT-implementatie zijn niet geschikt voor het verwerken van de enorme hoeveelheid data die wordt gegenereerd. Het volume, de snelheid en de verscheidenheid aan data die door IoT-netwerken wordt geproduceerd, kunnen bedrijfssystemen overbelasten of de mogelijkheid om tijdige beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data ernstig vertragen. De gedistribueerde grootboektechnologie van blockchain heeft de potentie om deze schaalbaarheidsproblemen met een verbeterde beveiliging en transparantie op te lossen.

Wat is Hyperledger?

Hyperledger is een open source-project dat is gestart door de Linux Foundation om de wereldwijde samenwerking van blockchain-technologieën te bevorderen. Het belangrijkste doel van Hyperledger is om open source blockchain-implementaties te ontwikkelen die zich richten op bedrijfsdoelen voor schalen, prestaties en beveiliging. Hyperledger ondersteunt een neutrale, open community van leden die code hebben bijgedragen voor het ontwikkelen van Hyperledger Fabric, de software die door veel bedrijven als basis voor blockchain-projecten wordt gebruikt.

Oracle is een belangrijk lid van Hyperledger en onze blockchain-oplossingen zijn gebouwd op Hyperledger Fabric, waarbij wordt gebruikgemaakt van open source en de interoperabiliteit met kernprotocollen behouden blijft.