Wat is cloudkostenbeheer?

Kevin Bogusch | Senior Competitive Intelligence Analyst bij Oracle | 20 december 2023

Ondanks alle voordelen van het verplaatsen van computerinfrastructuur naar de cloud, kan het moeilijk zijn om weloverwogen beslissingen te nemen over hoe u binnen het budget kunt blijven. Cloudkosten hangen onder andere af van de provider, de hoeveelheid opslag die wordt gebruikt, de rekenkrachtbehoefte en de applicatie die op elke cloudinstance draait.

Het bijhouden en beheren van cloudkosten is een grote uitdaging geworden. In een recente IDC-enquête zei 64% van de responderende CIO's dat ze hun budgetten voor de cloud aan het overschrijden zijn. En hun collega's in het hoger management merken op: meer dan de helft van de ondervraagde leidinggevenden in een wereldwijde IDC-enquête onder CEO's uit 2022 zei zich zorgen te maken over de clouduitgaven.

Een effectieve strategie voor cloudkostenbeheer vereist gedetailleerde kennis van alle cloudkosten en servicevereisten. De cruciale vraag: sluit het geld dat besteed wordt aan cloudinfrastructuur aan bij de behoeften van het bedrijf?

Wat is cloudkostenbeheer?

Cloudkostenbeheer is het proces dat organisaties gebruiken om de cloudkosten onder controle te houden. Een poging om het gemak te vergroten en geld te besparen door de lokale infrastructuur te vervangen, kan snel een schaduw-IT-nachtmerrie worden naarmate de cloud minder mysterieus en gemakkelijker beschikbaar wordt voor niet-technische gebruikers in de sector. Niet alleen worden mogelijk overbodige services opgezet, maar men realiseert zich vaak ook niet dat het bedrijf de clouduitgaven probeert bij één leverancier te concentreren. Het gebruik van meerdere cloudserviceproviders, vooral wanneer dit niet expliciet is toegestaan, maakt het niet alleen veel moeilijker om uitgaven te beheren, maar kan ook de kosten verhogen in termen van verloren volumekortingen.

Cloudserviceproviders gebruiken verschillende gangbare kostenmodellen, elk met voor- en nadelen. Typische keuzes zijn een pay-as-you-go-model dat gefactureerd wordt op basis van gebruik, een abonnement tegen een vaste prijs, betaling voor langdurig, stabiel gebruik, kortingen voor volumeverplichtingen en kortingen voor gebruik in tijden van verminderde vraag. Effectief cloudkostenbeheer kan ongeoorloofde uitgaven beteugelen en beschikbare kortingen helpen benutten en bovendien ervoor zorgen dat IT-afdelingen efficiënt budgetteren. U minimaliseert verspilling en administratieve rompslomp, bespaart tijd en voorkomt onaangename verrassingen als de rekeningen binnenkomen.

Voornaamste conclusies

 • Zorgvuldig beheer is de sleutel tot het beheren van cloudkosten.
 • Cloudkostenbeheer kan moeilijk zijn omdat cloudinstances eenvoudig in te richten zijn en even gemakkelijk worden vergeten.
 • Kosten besparen en algemene budgetcontrole zijn de belangrijkste redenen om aandacht te besteden aan kostenbeheer in de cloud.

Cloudkostenbeheer uitgelegd

Naarmate bedrijven steeds afhankelijker worden van cloudcomputing, neemt ook de complexiteit van hun IT-infrastructuren toe. Het gemak van instellen en implementeren, dat terecht wordt gezien als een sterk punt van cloudactiviteiten, leidt vaak tot wildgroei. Een veelvoud aan leveranciers en prijsopties, vooral in multicloudomgevingen, kan het moeilijk maken om bij te houden waar een bedrijf voor betaalt en waarom.

Hier komt cloudkostenbeheer om de hoek kijken. Met tools voor het beheer van cloudkosten kunnen bedrijven hun uitgaven beheersen door het gebruik van en de vraag naar de cloud te bewaken. Deze tools kunnen IT-managers waarschuwen over cloudresources die onderbenut zijn of die onverwacht duur zijn geworden. De meeste cloudserviceproviders bieden basistools voor kostenbeheer, maar gespecialiseerde systemen van derden geven bedrijven volledig inzicht en beheer over meerdere providers.

Waarom is cloudkostenbeheer belangrijk voor bedrijven?

Eenvoudig gezegd is cloudkostenbeheer belangrijk omdat geen enkel bedrijf het zich kan veroorloven om geld te verspillen. In een gedecentraliseerde IT-omgeving is het voor teams zo eenvoudig om nieuwe cloudinstances op te zetten, dat de kosten vaak een ondergeschikte overweging zijn - of helemaal niet overwogen worden. Vaak worden cloudservices gekocht voor specifieke doeleinden en vervolgens verlaten, terwijl de meter blijft lopen.

Kostenbeheer is net zo belangrijk voor het budget als afleggen van verantwoording. Wanneer cloudinstances terloops worden ingesteld en vergeten, kunt u ze gemakkelijk uit het oog verliezen. Dat kan leiden tot duplicatie van gegevens, corruptie of beveiligingsproblemen. Cloudkostenbeheer geeft bedrijven inzicht in de cloudinstances die zijn gemaakt, door wie en tegen welke kosten, zodat kosten kunnen worden toegewezen en problemen kunnen worden getraceerd naar de bron.

Waarom is cloudkostenbeheer zo moeilijk?

Het gaat om een combinatie van ingewikkelde prijzen en gemakkelijke installatie. Cloudproviders hebben vaak gedetailleerde en dynamische prijsmodellen, waarbij onder andere het aantal gebruikers, opslag, uitgaand dataverkeer en add-onservices van invloed zijn op wat uw cloudinfrastructuur op een bepaalde dag kost. Fluctuaties begrijpen en beheren is moeilijk.

Bovendien zijn clouddiensten maar al te gemakkelijk aan te schaffen en te installeren door line-of-business medewerkers. Teams of afdelingen kunnen veel verschillende services of instances gebruiken, waarbij ze vaker opschalen dan terugschalen en waarbij IT zich zorgen moet maken over de kosten.

Welke factoren dragen bij aan de cloudkosten?

Cloudkosten kunnen moeilijk te berekenen zijn omdat er zoveel factoren een rol spelen bij de prijsbepaling, die niet allemaal meteen duidelijk zijn. Hier zijn enkele factoren die kunnen bijdragen aan buitensporige uitgaven.

 • Gebruik van middelen: hoe meer bronnen - rekenkracht, opslag, bandbreedte - elke cloudinstance gebruikt, hoe hoger de rekeningen zullen zijn. Een bedrijf dat de middelen niet in de gaten houdt, kan verrast worden door onverwacht hoge kosten.
 • Instancetypen: virtuele machines (VM's) en containers hebben verschillende kosten en cloudproviders brengen kosten in rekening die afhangen van de gecontracteerde prestaties van elke instance. Een VM is een computerbron die software gebruikt om een instance van een besturingssysteem te emuleren, in plaats van een geheel nieuwe hardwareserver te implementeren. Een container is een geprefabriceerde set software waarmee een bepaalde applicatie wordt uitgevoerd wanneer dat nodig is. Er kunnen meerdere containers op één VM draaien, dus containers zijn meestal goedkoper, hoewel gebruikskosten het verschil teniet kunnen doen.
 • Opslagkosten: de hoeveelheid gegevens die online wordt opgeslagen en het type opslag dat wordt gebruikt, hebben invloed op de kosten. Er zijn ook kosten verbonden aan het verplaatsen van gegevens naar en uit een opslag. Een gegevensintensief bedrijf, vooral een bedrijf dat vaak gegevens uploadt naar en downloadt uit de cloud, kan hoge kosten met zich meebrengen.
 • Automatisch schalen: sommige clouddiensten omvatten automatische monitoring die de beschikbare middelen op verzoek omhoog of omlaag schaalt. Dit is logisch omdat pieken duur kunnen zijn. Denk aan een bedrijf dat adverteert via sociale media of radio en als een product of dienst viraal gaat. Met automatische schaalaanpassing, hoewel duur, kan een bedrijf verkeerspieken opvangen die anders de servers zouden kunnen lamleggen wanneer prestaties het hardst nodig zijn.
 • Geografische locatie: veel cloudserviceproviders hebben datacenters over de hele wereld. Sommige aanbiedingen kosten meer dan andere, en de beslissing (of besluiteloosheid) van een bedrijf over waar ze hun diensten moeten hosten, kan van invloed zijn op wat het betaalt. Het hosten van gegevens ver van de plaats waar ze worden gebruikt - bijvoorbeeld in Azië als de klanten zich in de VS bevinden - kan goedkoper zijn dan het gebruik van datacenters die geografisch gezien dichterbij liggen, omdat de middelen, nutsvoorzieningen en infrastructuur op afgelegen locaties goedkoper zijn. Bovendien bieden sommige landen belastingvoordelen of overheidssubsidies die de kosten verder kunnen drukken. Het is echter van belang om prestatieoverwegingen, zoals toegenomen netwerklatentie en tragere reactietijden, alsook beveiligings- en regelgevingskwesties, af te wegen tegen de kostenbesparingen.
 • Ondersteuning: als ondersteuning is inbegrepen in een cloudcontract of als ondersteuning op ad-hocbasis nodig is, zijn hier vaak extra kosten aan verbonden. Ondersteuning die wordt gegarandeerd door contractuele SLA's (Service Level Agreements) kan duur zijn, tot u het nodig hebt en dan kan het onbetaalbaar zijn. Toch vereist niet elke cloudinstance 99,999% uptime met 24/7 telefonische ondersteuning.

Voordelen van Cloud Cost Management

Er zijn veel voordelen aan het beheren van cloudkosten, waarvan sommige duidelijk zijn, andere minder. Ze vallen grofweg in de categorieën geld, bestuur en controle van het begrotingsproces.

 • Kosten besparen: als een bedrijf bijhoudt wat het uitgeeft aan cloudinfrastructuur, kan het inefficiënties elimineren en uitgaven optimaliseren. Bedrijven met een slecht IT-beheer kopen vaak dubbele services en betalen voor middelen die al lang niet meer bruikbaar zijn. Cloud Cost Management kan helpen om verspilling op te sporen en, nog beter, te voorkomen.
 • Kostentoewijzing: vaak kunnen bedrijven niet ontcijferen welke afdelingen welke IT-kosten hebben gemaakt. Door de uitgaven in de cloud te beheren, kan een bedrijf de kosten doorbelasten aan de afdelingen die de services gebruiken. Dat geeft individuele afdelingen een stimulans om uitgaven te beheersen.
 • Budgetcontrole: in bedrijven waar IT-governance laks is en kosten niet worden toegewezen, gebeuren IT-uitgaven vaak terloops en ongecontroleerd omdat ze niet meetellen voor het budget van een afdeling. Tools voor cloudkostenbeheer helpen bedrijven inzicht te krijgen in wat ze uitgeven aan cloudservices, waardoor ze beter in staat zijn een budget vast te stellen en zich daaraan te houden of te begrijpen wanneer en waar budgetten worden overschreden. Voor zowel kostentoewijzing als budgetcontrole zijn doorbelastingen en terugboekingen - inboeken zonder de werkelijke kosten - een goede manier om iedereen te laten begrijpen welke middelen worden verbruikt.
 • Prognoses: als u weet wat u in het verleden aan cloudservices hebt besteed, weet u wat er nodig is om bedrijfsinitiatieven te ondersteunen. Door vandaag de cloudkosten te beheren, kunnen bedrijven budgetten opstellen voor de toekomst.
 • Zichtbaarheid: bij het beheren van cloudkosten gaat het niet alleen om geld; het gaat er ook om dat u kunt controleren waar en hoe gegevens en andere middelen worden gebruikt. Het beheer van cloudkosten is een belangrijke eerste stap in het begrijpen van het gebruik van bedrijfsgegevens, het elimineren van dubbele en conflicterende databases en het beveiligen van bedrijfs- en klantgegevens.
 • Rightsizing: het is niet ongebruikelijk dat een cloudinstance wordt aangemaakt met middelen die niet geschikt blijken te zijn - bijvoorbeeld meer geheugen of verwerkingscores dan nodig is om een applicatie te draaien. Een tool voor cloudkostenbeheer kan deze inefficiënties detecteren en voorstellen dat een bedrijf de instance optimaliseert, waardoor geld wordt bespaard.

4 belangrijkste strategieën voor kostenbeheer in de cloud

Zodra een bedrijf besluit om de cloudkosten te beheren, kunnen verschillende strategieën helpen om de uitgaven te optimaliseren.

 1. Onnodige instances verwijderen: er is geen reden om te betalen voor een ongebruikte cloudinstance, en de meter loopt over het algemeen, of hij nu wordt gebruikt of niet. Dit is een eenvoudige overwinning: identificeer en schakel uit wat niet nodig is.
 2. Organisatorische regels instellen: veel bedrijven hebben veel succes gehad met interne processen om schaduw-IT te controleren. Een soortgelijke inspanning, zoals regels die bepalen wie clouddiensten mag contracteren, onder welke omstandigheden en binnen welke uitgavenlimieten, kan afdelingen ervan weerhouden om ongeautoriseerde en verspillende cloudinstances op te starten. Als er geen andere opties zijn, kan zorgvuldige aandacht voor de uitgaven van afdelingen aan cloudservices, vooral in combinatie met kostentoewijzing, aanzienlijk bijdragen aan kostenreductie.
 3. Automatisch schalen implementeren: in plaats van cloudinstances voor maximale belasting in te zetten, kunnen bedrijven autoscaling gebruiken om die instances efficiënt pieken en dalen in de vraag te laten opvangen. Automatisch schalen kan duur zijn, maar het is minder duur dan dagelijks betalen voor meer services dan nodig zijn.
 4. Vraag plannen: niet alle instances hoeven continu beschikbaar te zijn. Instances 's nachts of in het weekend uitschakelen of 'slapende' houden wanneer niemand ze waarschijnlijk zal gebruiken, kan geld besparen zonder de service te beïnvloeden.

Wat zijn tools voor cloudkostenbeheer?

Cloudinfrastructuur kan zich uitstrekken over meerdere leveranciers en producten, wat kan leiden tot onbeheersbare kosten en vrijwel onmogelijke governance. Tools voor het beheer van cloudkosten, vaak aangeboden in een SaaS-model (Software-as-a-Service), bewaken uw infrastructuur en helpen verspilling te voorkomen door cloudgebruik te volgen en te rapporteren. Managers kunnen rapporten analyseren om onderbenutte of overbodige resources te identificeren en te elimineren.

Elke cloudleverancier heeft zijn eigen tools voor kostenbeheer, maar een oplossing van derden is het beste als een bedrijf zijn cloudinfrastructuur voor meerdere leveranciers moet beheren. Een tool van derden kan belangrijke inzichten bieden in de vergelijkende kosten van verschillende cloudproviders en zelfs specifieke serviceproducten.

En in veel gevallen heeft een tool van een derde partij functies, zoals aanpassingen, visualisaties en een gedetailleerd inzicht in het gebruik, waar de eigen tools van een leverancier niet aan kunnen tippen.

Top 8 tools voor cloudkostenbeheer

Er zijn ,misschien wel honderden tools voor het beheren van cloudkosten, elk met sterke en zwakke punten. Hier is een greep uit populaire tools die het onderzoeken waard zijn.

 1. pptio Cloudability: richt zich op budgettering, voorspelling en rightsizing van cloudkosten.
 2. AWS Cost Explorer: de eigen tool van Amazon, het beste voor kleinschalig beheer.
 3. Azure Cost Management + Billing: de eigen tool van Microsoft, werkt ook met AWS-instances.
 4. CloudZero: bewaakt Kubernetes en Snowflake-instances.
 5. Densify: een tool voor machine learning die in meerdere cloudomgevingen werkt.
 6. Harness Cloud Cost Management: maakt het arbeidsintensieve taggen van resources overbodig, wat vaak nodig is voor het nauwkeurig bijhouden van gebruik, biedt updates per uur.
 7. nOps: richt zich op AWS.
 8. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) iensten voor kostenbeheer en governance: bijzonder goed geschikt voor beheer van gebruik en kosten in Oracle Cloud Infrastructure.

Welke tool voor cloudkostenbeheer is het beste voor uw bedrijf?

De 'beste' tool voor het beheren van cloudkosten hangt af van de omvang, schaal en samenstelling van uw cloudinfrastructuur en van uw IT-ontwikkelings- en managementcultuur. In de kleinste en meest gecentraliseerde bedrijven, bedrijven die weinig cloudservices gebruiken en bedrijven waar slechts één persoon of een klein team de inkoop en het beheer regelt, kan een spreadsheet, gecombineerd met het handmatig labelen van elke instance om te helpen bij het traceren, prima werken. Maar als een bedrijf meerdere teams heeft die aan meerdere groepen van cloudinstances werken, en als bedrijfsmanagement het handmatig labelen van cloudresources niet goed kan beheren of afdwingen om deze nauwkeurig te kunnen volgen, dan moet waarschijnlijk een speciale cloudbeheertool worden overwogen.

Beantwoord de volgende vragen bij het bepalen welke tool moet worden gebruikt:

 • Gebruiken we één cloudservice of meerdere providers?
 • Kopen operationele teams cloudinstances op eigen gezag, of valt cloudinkoop strikt onder IT?
 • Hoe groot is ons bedrijf?
 • Hoe geavanceerd zijn onze IT- en financeteams en hoe rigoureus moeten controlesystemen zijn?
 • Worden cloudkosten toegewezen aan verschillende bedrijfsonderdelen of projecten, of worden ze opgenomen in één budget dat niet echt wordt beheerd?

Oracle en cloudkostenbeheer

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) levert complete cloudservices over de hele wereld in verschillende clouds of in het datacenter van een bedrijf. De tool biedt innovatieve functies, zoals flexibele rekenkracht, lagere prijzen, opslag met automatische afstemming, tot 10 keer lagere kosten voor uitgaand dataverkeer en gratis tools en rapporten om onnodige overbetaling en factuurverrassingen te voorkomen.

De services van OCI voor kostenbeheer en -governance omvatten tools voor cloudkostenbeheer die de uitgaven bewaken, de verantwoording vergroten en de efficiëntie optimaliseren. Financieel managers kunnen de tools gebruiken om vangrails op te stellen die kostenbeheersing en governance helpen garanderen zonder groei in de weg te staan. De services omvatten organisatiebeheer, kostenanalyse en -rapportage, governance en controle, budgettering en prognoses en optimalisatie.

Zelfs bedrijven met de eenvoudigste cloudinfrastructuur kunnen profiteren van aandacht voor kostenbeheersing, maar de noodzaak wordt groter naarmate een bedrijf meer op de cloud vertrouwt. Om weloverwogen beslissingen over clouduitgaven te kunnen nemen, hebben leidinggevenden gegevens nodig over hoeveel ze uitgeven, waaraan en waarom.

Cloudkostenbeheer kan hiermee helpen. Het volgt cloudinstances en hoe deze worden gebruikt, zodat bedrijven hun budgetten kunnen beheren, het beheer van hun IT-infrastructuren kunnen verbeteren en meer en diepgaandere inzichten kunnen verkrijgen.

AI kan CIO's helpen data te crunchen om clouduitgaven te optimaliseren. Ontdek hoe u de kracht van kunstmatige intelligentie kunt inzetten om talent, beveiliging en andere uitdagingen aan te pakken.

Veelgestelde vragen over cloudkostenbeheer

Wat zijn de drie verschillende cloudkostenmodelstrategieën?

Cloudkosten zijn over het algemeen gebaseerd op een van de drie modellen: tijdgebaseerd, kostengebaseerd of veilinggebaseerd. De eerste is gebaseerd op hoe lang de resource wordt gebruikt. Kostengebaseerde modellen worden aangedreven door hoe duur het is om de service te leveren. Op veilingen gebaseerde systemen zijn gebaseerd op de concurrerende vraag van meerdere klanten op eindige computerbronnen.

Wie is verantwoordelijk voor cloudkostenbeheer?

Uiteindelijk is het topmanagement van het bedrijf verantwoordelijk voor het beheer van cloudkosten. Afhankelijk van de structuur van een bedrijf, kunnen kosten de verantwoordelijkheid zijn van een IT-afdeling, functionele bedrijfsonderdelen of van elk afzonderlijk project. Het toewijzen van de verantwoordelijkheid voor kosten is een van de redenen waarom cloudkostenbeheer zo belangrijk is.

Wat zijn de cloudkostenmodellen?

Cloudservices maken gebruik van verschillende gangbare kostenmodellen, elk met voordelen voor bepaalde toepassingen.

 • Pay as you go: bedrijven worden gefactureerd op basis van het werkelijke gebruik.
 • Vooruitbetaalde vaste abonnementen: klanten betalen vooraf voor een bepaalde tijd en een bepaald serviceniveau.
 • Gereserveerde instances: bedrijven verbinden zich op lange termijn voor stabiel gebruik.
 • Besparingsplannen: veel cloudproviders hebben pakketaanbiedingen die flexibele prijzen bieden in ruil voor specifieke gebruiksverplichtingen.
 • Spot-instances: kortetermijncontracten maken gebruik van de overtollige capaciteit van een cloudleverancier tegen een fikse korting.