Wat is cloudeconomie? De ultieme gids

Mike Chen | Content Strategist | 25 oktober 2023

Voor bedrijfsleiders is cloudmigratie misschien wel de meest logische IT-beslissing in deze hedendaagse datagerichte wereld. Er is echter geen eenvoudige strategie die voor iedereen geschikt is. De voordelen van de cloud in vergelijking met datacenters op locatie verschillen van organisatie tot organisatie. Een complexe reeks van praktische en technische factoren speelt een rol bij de keuze om over te stappen naar de cloud en hebben bedrijven een doordachte analyse en vooruitziende blik nodig om te bepalen wat de gevolgen zijn op de lange termijn.

Cloudeconomie bestudeert de financiële impact van cloudcomputing, waaronder elementen zoals investeringen in verouderde hardware, maandelijkse budgettering voor clouddiensten en verwachte besparingen door betere samenwerking en technische innovaties, om een organisatie te helpen haar situatie beter te beoordelen. Cloudcomputing kan voor bijna elke organisatie voordelig zijn, maar elke specifieke situatie beïnvloedt de manier en de reden om over te stappen. Daarom is cloudeconomie een essentiële stap in het besluitvormingsproces.

Wat is cloudeconomie?

Cloudeconomie is het proces van het onderzoeken van de financiële en functionele impact van cloudcomputing op een organisatie. Leiders beoordelen de kritieke elementen die bij een potentiële cloudmigratie komen kijken. Een economische cloudanalyse weegt financiële factoren af, zoals rendement op investering (ROI), investering in verouderde hardware en de totale eigendomskosten (TCO) voor de cloud ten opzichte van datacenters op locatie.

Naast verwachte financiële en technologische overwegingen, moet bij een analyse van de cloudeconomie met de volgende culturele elementen rekening worden gehouden:

 • Bestaande vooroordelen: de menselijke natuur maakt ons allemaal vatbaar voor vooroordelen. Of het nu gaat om medewerkers die gebonden zijn aan verouderde applicaties of om een simpele weerstand tegen nieuwe technologieën, organisaties moeten zelfreflectie toepassen om deze vooroordelen te overwinnen om de economische aspecten van de cloud objectief te kunnen beoordelen.
 • Risico/opbrengstdrempel: het risiconiveau van elke organisatie varieert en is afhankelijk van criteria zoals cultuur, budget en technische expertise. Door de standaard risico-/opbrengstbenadering van een organisatie te kennen en te weten wanneer deze kan worden aangepast, worden toleranties en grenzen voor cloudeconomische berekeningen bepaald.
 • Huidige processen: heeft een overstap naar cloudcomputing gevolgen voor processen die de kernactiviteiten aansturen? Zo ja, vereist de verandering nieuwe training en vaardigheden? En zullen de betrokken teams de bandbreedte hebben om deze verandering op te vangen? De antwoorden zijn van invloed op de lengte en omvang van elk cloudmigratieplan.

Voornaamste conclusies

 • Cloudeconomie is de studie naar de kosten, het gebruik van middelen en de zakelijke impact van een IT-platform in de cloud voor een organisatie.
 • Een economische cloudanalyse onderzoekt of de voordelen van een cloudplatform opwegen tegen de kosten en het gedoe van een migratie, zowel op de korte als op de lange termijn.
 • Een sterke business case voor de cloud bevat elementen zoals de aanloopkosten, de overstap van CapEx naar OpEx, de gevolgen voor governance en beveiliging en de financiële voordelen van verbeterde processen.

Cloudeconomie uitgelegd

Bij het overwegen van cloudcomputing moeten organisaties begrijpen dat de reikwijdte van de analyse verder gaat dan investeringen in hardware of maandelijkse kosten. Een cloudmigratie kan de activiteiten en ontwikkeling volledig veranderen, afhankelijk van de functionele, gegevens- en budgettaire realiteit. Voor sommige organisaties is de IT-configuratie al eenvoudig en gaat het bij cloudmigratie vooral om het verhogen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid, terwijl andere functies minder belangrijk zijn.

Een veelgebruikte cloudeconomische benadering bestaat uit het opsplitsen van de analyse in de volgende vier pijlers:

 • Totale eigendomskosten: een TCO-analyse van een datacenter omvat de kosten voor de infrastructuur, zoals de aankoop of huur van het fysieke gebouw, stroom- en koelsystemen en netwerken. Daarnaast zijn er kosten in verband met hardware en software; personeel, inclusief salarissen en vergoedingen voor IT-personeel; onderhoud en ondersteuning, inclusief software-updates; en energie, aangezien datacenters een aanzienlijke hoeveelheid stroom nodig hebben om te kunnen werken.

  In een cloudmodel verschuift de TCO naar maandelijkse gebruikskosten voor computing en opslag en wordt geschetst hoe een verschuiving in de personeelsbehoefte van invloed is op de salarisadministratie. Deze analyse van de cloudeconomie splitst deze details uit en geeft zo inzicht in de kosten en baten voor de hele organisatie.

 • Efficiëntieverbeteringen: cloudplatforms bieden organisatorische voordelen, zoals een betere samenwerking en sterkere DevOps-ondersteuning. De verbeteringen in efficiëntie kunnen verschillen in grootte en bereik. Dit zijn bijvoorbeeld snellere gegevensoverdracht tussen sales- en marketingteams, nieuwe IT-innovaties nadat het personeel is vrijgemaakt van datacentertaken en automatische integratie van gegevens in applicaties zoals zelfbedieningsanalyse.
 • Operationele veerkracht: lokale datacenters lopen voortdurend het risico op realistische problemen die de beschikbaarheid beïnvloeden. Natuurrampen, stroomuitval en zelfs lokale politiek met betrekking tot infrastructuur kunnen allemaal leiden tot onverwachte uitval van on-premises apparatuur. Cloudproviders bieden uptimegaranties aan in SLA's en baseren hun bedrijfsmodellen op redundantie, waardoor klanten meer weerbaarheid krijgen.

 • Operationele flexibiliteit: het volume van netwerkverkeer kan door veel verschillende factoren veranderen, zoals app-updates en externe toegang. Om piekbelastingen te kunnen verwerken, hebben lokale datacenters de fysieke middelen nodig die daarvoor nodig zijn. Schaalbaarheid is in een cloudomgeving net zo simpel als het kiezen van een hoger serviceniveau. Dit zorgt voor organisatorische flexibiliteit, of het nu gaat om tijdelijke pieken, zoals bij vakantieverkopen, of om het begin van een aanzienlijke en duurzame groei.

Waarom is cloudeconomie belangrijk?

Cloudeconomie is belangrijk omdat een cloudmigratie zowel tastbare budgetten als theoretische verschuivingen in de bedrijfsvoering en IT beïnvloedt. Er is geen one-size-fits-all strategie. Elke organisatie heeft haar eigen interne en klantbehoeften en unieke netwerk- en hardwareconfiguraties. Sommige organisaties hebben misschien nog steeds verouderde netwerken die zijn ontworpen voor bedrijven rond 2000, waarbij de connectiviteit zich beperkt tot e-mail en het uploaden van bestanden.

Cloudeconomie geeft IT-afdelingen meer inzicht in waar organisaties rekening mee moeten houden, nu en in de toekomst. Een analyse van de cloudeconomie moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wat hebben interne operationele teams nodig?
 • Wat hebben klanten nodig?
 • Vereisen de producten of diensten van het bedrijf IT-ondersteuning om goed te functioneren?
 • Welke cloudgebaseerde tools gebruiken werknemers?
 • Welke factoren op het gebied van naleving en regelgeving zijn relevant?

Bekijk deze twee voorbeelden. Om cloudeconomie goed te kunnen inschatten, moet een organisatie in elke situatie verschillende variabelen afwegen.

Een kleine regionale zorggroep: de IT-afdeling van een zorgnetwerk is verantwoordelijk voor het beheren van elektronische medische dossiers, het verwerken van inkomende gegevens van IoT-apparaten, het faciliteren van telezorg en het ondersteunen van algemene activiteiten. Omwille van de privacy zijn ook bepaalde governance- en beveiligingskwesties van toepassing. Een stabiel patroon van dataquery's en verkeer kenmerkt het netwerk, maar het moet ook voorbereid zijn op noodsituaties.

Een softwarebedrijf dat een app-versie van een videogame lanceert: de app stimuleerde de interne IT-behoeften van de ontwikkel- en operationele teams voordat hij werd gelanceerd. Een aantal taken zijn het faciliteren van codegebaseerde samenwerking en het bieden van ondersteuning aan externe aannemers wereldwijd. De app-lancering verandert echter het perspectief. We hebben nu servers nodig die de verwachte gebruikersaantallen aankunnen - en als de app van de ene op de andere dag een virale sensatie wordt, moet de infrastructuur flexibel genoeg zijn om grote schommelingen in het gebruik op te vangen.

De cloud kan voor beide organisaties voordelig zijn, maar hun situaties vragen om verschillende strategieën en implementatieplannen. Veel organisaties houden geen rekening met de besparingen die de cloud kan opleveren. Daardoor verspillen ze middelen, geld of blijven ze erbarmelijk onvoorbereid. In sommige gevallen misschien al het bovenstaande.

Waarom stappen bedrijven over op de cloud?

Cloudmigratie biedt niet alleen kostenbesparingen (zie het volgende gedeelte voor meer informatie), maar ook een breed scala aan functionele voordelen om de efficiëntie in de hele organisatie te verbeteren. Deze voordelen zijn onder andere:

Schaalbaarheid: in een datacenter is de groei van bronnen, of het nu gaat om rekenkracht of opslagcapaciteit, afhankelijk van de aanschaf en integratie van nieuwe hardware. Als dus de vraag toeneemt, kan het opschalen om aan die vraag te voldoen een kostbaar en traag proces zijn. Een cloudomgeving biedt de mogelijkheid om middelen flexibel te schalen naar gelang de behoefte, met inachtneming van configuraties en SLA's. Dit maakt het eenvoudiger om stabiliteit en functionaliteit te waarborgen naarmate de behoeften groeien.

Verbeterde samenwerking: een cloudinfrastructuur zorgt voor een betere ondersteuning van cloudapplicaties, integratie van gegevens, toegang op afstand en andere flexibele synchronisatiemethoden voor gebruikers. Door tools, gegevens en communicatielijnen gemakkelijker toegankelijk te maken, kan cloudcomputing de samenwerking tussen medewerkers aanzienlijk verbeteren en het delen van gegevens tussen afdelingen versnellen.

Flexibiliteit: de schaalbaarheid van de cloud maakt het gemakkelijk om met plotselinge pieken in de vraag om te gaan. Een app kan bijvoorbeeld na een onverwachte virale gebeurtenis te maken krijgen met een enorme toename van downloadverzoeken. De hardware in een lokaal datacenter kan dan niet snel genoeg worden opgeschaald om de nieuwe gebruikers te bedienen, die misschien niet meer terugkeren. Clouds werken volgens een pay-as-you-use-model, waardoor ze plotselinge pieken kunnen opvangen zonder dat er langetermijninvesteringen of onderhoud nodig zijn.

IT-productiviteit: met de cloud hoeft u zich geen zorgen te maken over het dagelijkse serveronderhoud. Dat is de taak van de cloudprovider. Cloudmigratie verlaagt de druk van vervelende, maar noodzakelijke IT-taken en geeft medewerkers meer ruimte om zich te richten op cruciale projecten die de organisatie als geheel verbeteren, zoals governance of productontwikkeling.

Verbeterde beveiliging: de cloudinfrastructuur zorgt voor veel verbeteringen op het gebied van gegevensbeveiliging. Openbare cloudproviders baseren hun hele bedrijfsmodellen op het garanderen van de veiligheid voor hun klanten. Daarom zijn hun investeringen en inspanningen om de veiligheid te handhaven meestal groter dan die van individuele IT-afdelingen. Grote cloudproviders beschikken over meer verdedigingsmechanismen, grotere investeringen in de nieuwste beveiligingsinnovaties, een beter vermogen om schaars beveiligingspersoneel aan te trekken en een snellere aanpassing aan de nieuwste regelgeving. Daarnaast zorgt een centraal beheer voor snelle en minimale of geen downtime bij het uitvoeren van patching- en beveiligingsupdates voor infrastructuur en applicaties.

Better herstel na calamiteiten: net zoals bij de implementatie van beveiliging, bieden cloudproviders vaak meer opties en snellere uitvoering voor noodherstel, omdat hun bedrijfsmodellen afhangen van de beschikbaarheid van gegevens. Gebruikers kunnen gegevens herstellen, zelfs als er een natuurramp gebeurt, dankzij de hoge niveaus van redundantie, snelle overschakeling en toegang die altijd en overal mogelijk is.

Wat zijn de economische voordelen van de cloud?

Directe kostenbesparing en functionele voordelen voor een organisatie zijn de belangrijkste economische voordelen van het migreren naar de cloud. Een organisatie kan op de volgende manieren kosten besparen met de cloud:

Lagere TCO: bij een lokale configuratie moet een organisatie rekening houden met alle fasen van een hardwarecyclus, van de initiële aankoop tot de onderhoudskosten en de tijd die nodig is voor de configuratie. In een cloudomgeving zorgt de provider voor de behoeften van datacenters. Het personeel van de provider zorgt voor vervanging en reparatie, waardoor cloudklanten geen kapitaalinvesteringen hoeven te doen en geen lopende licentie- en onderhoudskosten hebben.

Bespaar op immateriële zaken: als uw IT-medewerkers niet worden belast door onderhoudstaken, zoals het oplossen van problemen met een problematische server, waar kunnen ze die tijd en moeite dan aan besteden? Door over te stappen op de cloud krijgen ze meer ruimte, zodat ze de IT-innovatie voor de organisatie kunnen bevorderen en verbeteringen kunnen stimuleren die efficiëntie en stabiliteit creëren.

OpEx in plaats van CapEx: door over te stappen naar de cloud verschuiven bedrijfsbudgetten van een voornamelijk CapEx-model naar een OpEx-model. Dit zorgt voor een efficiëntere uitgavenstrategie, omdat cloudgebaseerde OpEx-budgettering geen investeringen op lange termijn vereist in rekenkracht, opslag en capaciteit - allemaal resources die mogelijk nooit volledig worden benut.

Schaal naar behoefte: wanneer u met een lokaal datacenter werkt, moet bij hardwareplannen het maximaal mogelijke resourcegebruik worden meegenomen. Als bijvoorbeeld wordt verwacht dat een aanstaande lancering veel verkeer zal genereren, dan moet IT op dat volume worden afgestemd met extra veiligheidsnetdekking. Maar als de lancering van de app minder verkeer oplevert dan verwacht, zijn al die overheadkosten voor niets geweest. Cloudproviders schalen naar behoefte met een pay-as-you-go prijsmodel.

Belangrijkste gebruiksscenario's en overwegingen voor cloudeconomie

Er is niet één ideale cloudstrategie - elke organisatie moet haar eigen strategie ontwikkelen op basis van een evaluatie van de behoeften en het budget. De volgende gebruikscases kunnen helpen. Ze bevatten enkele verschillende gebieden waarop organisaties de nadruk kunnen leggen bij het opstellen van een cloudstrategie. Daarnaast moet een gedegen cloudstrategie rekening houden met de specifieke uitdagingen van een organisatie.

Gebruikscases voor cloudeconomie

Kostenoptimalisatie: voor organisaties met gevarieerde functies die een scala aan workloads creëren, biedt een cloudprovider de flexibiliteit om rekenkracht-, opslag- en andere technische resources aan te passen zonder te hoeven investeren in hardware die mogelijk niet volledig wordt benut.

Schaalbaarheid: voor organisaties zoals startups, waar workloads meegroeien met een groeiend klantenbestand, maken cloudplatforms schaalbaarheid mogelijk zodat de toegewezen kosten gelijke tred houden met de bedrijfsbehoeften.

Noodherstel en bedrijfscontinuïteit: voor on-premise omgevingen brengt noodherstel inherente uitdagingen met zich mee. Failover-protocollen vertrouwen op redundante infrastructuur en fysieke omstandigheden, zoals lokale nutsvoorzieningen en toegankelijkheid. Zowel downtime als gegevensverlies leiden tot verloren omzet, naast de kosten van reparatie of vervanging. Cloudproviders bieden stabiliteit en beschikbaarheid die worden gegarandeerd door service level agreements (SLA's).

Digitale initiatieven: de cloud zorgt voor een efficiëntere ontwikkelingscyclus dankzij de beschikbaarheid van capaciteit op aanvraag. Voor zowel software- als microservice-releases kunnen ontwikkelaars zich richten op de applicatie in plaats van op het gebruik van resources, opslagruimte of rekenmogelijkheden. Dit alles leidt tot een snellere time-to-market, wat een gezondere omzet bevordert.

Werken en samenwerken op afstand: in een cloudomgeving hebben werknemers op afstand toegang tot applicaties en databases om hybride werk beter te ondersteunen. Dit biedt niet alleen meer flexibiliteit voor werknemers, maar samenwerking wordt ook eenvoudiger dankzij gedeelde applicaties en gesynchroniseerde gegevensbronnen.

Belangrijke overwegingen bij cloudeconomie

TCO: hoewel de cloud organisaties bevrijdt van hoge datacenterkosten, moeten ze de migratiekosten beoordelen, inclusief mogelijke downtime. Om de lopende TCO te berekenen, moeten organisaties de verwachte maandelijkse technologiekosten koppelen aan lopende kosten voor beheer en beveiliging.

Beveiliging en compliance: hoewel cloudproviders de onderliggende infrastructuur verzorgen, blijven organisaties verantwoordelijk voor hun gegevens en de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot clouddiensten, of het nu pc's, IoT-eindpunten of smartphones zijn. IT-teams zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens, de naleving van regelgeving en het beheer van gegevensintegratie.

Vendor lock-in: migreren van on-premises naar de cloud kan eenvoudig zijn omdat veel leveranciers standaardstrategieën en -processen gebruiken. Maar de overstap van bijvoorbeeld AWS naar Google Cloud of Oracle Cloud Infrastructure is een heel ander verhaal. Vendor lock-in komt vaak voort uit beperkingen zoals bedrijfseigen gegevensformaten, applicaties die vastzitten in workflows en bedrijfsprocessen die afhankelijk worden van specifieke applicaties.

Vaardigheden en training: voor IT-teams die hun taken hebben opgebouwd rond lokaal datacenteronderhoud en -beheer, veroorzaakt cloudbeheer nieuwe uitdagingen waarvoor training nodig is. Organisaties moeten investeren in de juiste leermiddelen voor hun IT-teams en verwachtingen stellen voor overgangsperioden.

Gegevensbeheer: organisaties moeten een doorlopende beheerstrategie hanteren om ervoor te zorgen dat workloads voldoen aan de noodzakelijke compliancestandaarden van de overheid en tegelijkertijd via identiteiten en rollen de toegang van gebruikers beheren. Omdat zowel interne als overheidsregels zich ontwikkelen, vereist governance een voortdurende investering in tijd en budget om gegevens veilig te houden.

Schema met gebruikscases en overwegingen voor cloudeconomie
Factoren die moeten worden beoordeeld tijdens een economische analyse van de cloud zijn beveiliging, vendor lock-in, training en gegevensbeheer.

Maak de business case voor cloudeconomie

Om goedkeuring te krijgen voor het cloudmigratieproces moeten organisaties een business case maken die hun specifieke behoeften aanpakt. Een overheidskantoor heeft andere behoeften dan een kleine technische startup of een gevestigd bedrijf met verouderde databases. Een cloudomgeving biedt waarschijnlijk meer flexibiliteit en verlaagt de kosten in bijna alle omstandigheden, maar het realiseren van de voordelen hangt af van de uitvoering.

Om een solide business case voor cloudeconomie te maken, moeten organisaties de volgende vragen overwegen:

Wat zijn onze bestaande datacenterkosten? Om te beginnen, moeten organisaties hun bestaande hardware, software, onderhoud en operationele uitgaven voor datacenters evalueren. Technische resources, licenties, regelmatige reparaties en onderhoud en personeelskosten vormen samen een getal dat als benchmark dient voor een cloudeconomische analyse.

Hoe moeilijk wordt de migratie? Elke organisatie maakt een aantal unieke kosten bij de eerste overstap naar de cloud. Een bedrijf dat een bestaande configuratie van databases en interne netwerken gebruikt, kan waarschijnlijk gemakkelijker migreren dan een bedrijf dat zijn omzet haalt uit een groot klantenbestand dat via een app databaserecords doorzoekt. Een migratie kan op verschillende manieren worden gedaan: stapsgewijs, in fases of in één keer met een geplande downtime en een bestaande back-upstrategie. Organisaties dienen de kosten voor de eenmalige migratie te begroten, inclusief de tijd die nodig is om de apps op de nieuwe infrastructuur te testen. Moeten er veel aangepaste applicaties of zelf ontwikkelde applicaties naar de cloud worden verplaatst?

Wat zijn de maandelijkse cloudkosten? Na de voltooiing van de migratie kunnen organisaties de verwachte maandelijkse kosten gaan inschatten op basis van een combinatie van historisch verbruik en toekomstige activiteiten. Budgetprognoses moeten niet alleen gebaseerd zijn op schattingen van aanbieders voor maandelijkse vergoedingen, maar ook rekening houden met kosten die daarmee verband houden, zoals managementtijd, training en governance.

Hoe gaat dit processen verbeteren? Als een cloudmigratie de maandelijkse kosten verlaagt, dan is dat een sterke business case om over te stappen. Om de verandering volledig te begrijpen, moeten besluitvormers echter niet alleen naar de cijfers kijken, maar ook naar de bredere context. Verbeterde samenwerking, machine learning-mogelijkheden, verbeterde processen en verhoogde beveiligingsniveaus zijn nog maar het begin. De cloud kan voor ontwikkelaars en technici de implementatie versnellen en tegelijkertijd kleine updates mogelijk maken in plaats van grote releases met veel veranderingen. De cloud maakt het voor operationele teams makkelijker om gegevens te integreren en te verspreiden, zodat verschillende groepen de inzichten kunnen krijgen wanneer ze die nodig hebben. Om de bedrijfseconomische voordelen van de cloud te bepalen, moeten organisaties de financiële effecten van deze verbeteringen meenemen in hun langetermijnplanning.

Veelgemaakte fouten bij de cloudeconomie vermijden

Een cloudmigratie kan veel voordelen opleveren, maar de details van cloudeconomie vragen om zorgvuldige, intelligente beslissingen en voortdurende controle. Anders kunnen de volgende veelvoorkomende fouten optreden:

Ervan uitgaande dat financials zich niet ontwikkelen: financiële prognoses op de langere termijn weerspiegelen niet noodzakelijk de besparingen die in de eerste week, maand of zelfs het eerste jaar zijn behaald. Een holistische benadering van cloudbesparingen houdt rekening met veel verschillende factoren, zoals de verkorte ontwikkeltijd en de nieuwe mogelijkheden die de cloud biedt. Door alleen te kijken naar de hardwarevoordelen van cloudopslag, maken organisaties onjuiste voorspellingen die de voordelen van de cloud verkleinen en andere mogelijkheden over het hoofd zien.

Prognoses op basis van historisch gebruik: cloudbudgettering is gebaseerd op een pay-as-you-go-model, maar organisaties die alleen op historische gebruikspatronen vertrouwen, kunnen voor verrassingen komen te staan bij een piek in de activiteit. Historisch gebruik is niet het enige gegevenspunt dat in de projectiebudgetten moet worden opgenomen. Voor een goede cloudresourceplanning moet uook rekening houden met seizoensgebondenheid, de frequentie van releases en upgrades, en publiciteits- en marketingcampagnes, naast andere factoren.

Alle cloudelementen hetzelfde behandelen: elke organisatie heeft waarschijnlijk verschillende prioriteiten voor reken-, opslag- en andere infrastructuurelementen. IT-teams moeten hun prioriteiten en de omvang van hun resources in kaart brengen om te begrijpen welke elementen het meest profiteren van de schaalbaarheid en elasticiteit van een cloudomgeving.

Alle gegevens in de cloud plaatsen: niet alle applicaties zijn geschikt voor de cloud. In deze situaties zorgt het migreren van de app voor extra werk en kosten, terwijl het eenvoudiger en kosteneffectiever zou kunnen zijn om de status quo te behouden. Om kosten- en resource-efficiëntie te bereiken, moeten organisaties al hun mogelijke workloads onderzoeken en beslissen wat ze moeten behouden.

Hoe kan Oracle helpen met cloudeconomie?

Een volgende stap voor uw organisatie, nadat u een cloudbudget heeft vastgesteld, operationele voordelen heeft onderzocht en mogelijke innovaties heeft overwogen, is het beoordelen van cloudproviders. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) maakt het gemakkelijk om naar de cloud te migreren, biedt betere prestaties, lagere kosten en betere integraties met gegevens- en beveiligingssystemen.

OCI biedt een flexibele en schaalbare basis die de kosten voor uitgaand dataverkeer vermindert en onverwachte facturen voorkomt. Het heeft ook een reeks kant-en-klare applicaties die de ontwikkelingstijd verkorten, diepere zakelijke inzichten opleveren en de activiteiten verbeteren.

Organisaties die echte AI-projecten uitvoeren, merken vaak dat deze initiatieven beter functioneren in de cloud. In dit eBook geven we 10 voorbeelden van AI-toepassingen die u nu kunt uitvoeren en laten we zien hoe de cloud ze mogelijk maakt.

Veelgestelde vragen over cloudeconomie

Wat zijn de vier pijlers van een cloudwaardemodel?

Dit zijn de vier pijlers van een waardeframework voor de cloud.

 • TCO: besparingen door het verlagen van hardware- en overheadkosten en de overstap naar een pay-as-you-go-model.
 • Efficiëntie: versnelde ontwikkeling, meer samenwerking en andere operationele voordelen die de efficiëntie van een organisatie op lange termijn verbeteren.
 • Veerkracht: een sterkere operationele ervaring door betere netwerkprestaties, verbeterd noodherstel en hogere en stabielere beschikbaarheid.
 • Flexibiliteit: de mogelijkheid om te lanceren met micro-updates, naar behoefte te schalen en de ontwikkelingscyclus te verkorten, wat allemaal leidt tot betere zakelijke kansen.

Wat is een cloudeconoom?

Een cloudeconoom is iemand in een organisatie die kijkt naar de tastbare en theoretische voordelen van cloudinfrastructuur. Het onderzoeksbereik varieert van praktische kostenbesparingen via hardwarevermindering tot verwachte besparingen door versnelde workflows en verhoogde samenwerking.

Welk cloudmodel is het goedkoopst?

Cloudproviders bieden meestal publieke en private modellen aan. Tussen deze twee is publiek het gemakkelijkst te implementeren, zowel qua functionaliteit als qua kosten. Privéclouds vereisen meer beheer en initiële installatie. Organisaties kunnen echter hybride modellen gebruiken om publieke en private systemen met elkaar te verbinden. De kosten van hybride clouds variëren en vallen qua kosten vaak ergens tussen de publieke en private cloud in.

Wat is het verschil tussen FinOps en cloudeconomie?

Deze twee termen worden soms door elkaar gebruikt, maar er is een verschil tussen FinOps en cloudeconomie. FinOps verwijst meestal naar financiële cloudactiviteiten, maar wordt soms ook gebruikt om te verwijzen naar financiële activiteiten van organisaties in het algemeen. In de context van de cloud verwijst FinOps naar het beheer van cloudintegratie en -gebruik in een organisatie, inclusief de culturele impact. Aan de andere kant onderzoekt cloudeconomie alleen het financiële aspect, inclusief de TCO en de financiële impact van verbeterde processen.