Oracle Cloud Free Tier

Bouw, test en implementeer applicaties in Oracle Cloud - helemaal gratis.

Objectopslag versus blokopslag versus bestandsopslag

Er zijn veel vragen en discussies over objectopslag versus blokopslag en bestandsopslag. Het is niet altijd mogelijk om een duidelijk antwoord te geven omdat deze typen opslag allemaal een andere toepassing hebben. Objectopslag is echter de populairste oplossing als u data wilt opslaan waartoe u op elk gewenst moment toegang wilt hebben, zoals mediabestanden (foto's en video's). Objectopslag neemt namelijk doorgaans minder ruimte in beslag dan blokopslag en bestandsopslag. Lees meer over de verschillen en voordelen van deze cloudopslagservices.

Functies en voordelen van objectopslag

Objectopslagservices zijn gebaseerd op objecten. Dit betekent dat bestanden worden opgesplitst in objecten die eenvoudig kunnen worden verplaatst. De datacapaciteit wordt alleen beperkt door de server die u gebruikt om uw objectopslagaccount te hosten. Ook bevat objectopslag een systeem voor objectversiebeheer. Als u dus een bepaald bestand wilt behouden terwijl u dit per ongeluk hebt verwijderd, kunt u het bestand gewoon herstellen.

Objectopslag kent veel meer voordelen dan traditionele cloudopslag. Een voordeel van objectopslag is dat de opslag oneindig kan worden geschaald. Omdat bij objectopslag kleine tekstbestanden maar ook terabytes aan data kunnen worden opgeslagen, is er geen limiet voor de grootte van de objectopslag.

Traditionele cloudopslagservices hebben echter beperkingen waar u met objectopslag geen last van heeft. Objectopslag biedt bijvoorbeeld opslag van het type WORM (write once/read many). Dit betekent dat objecten naar de objectopslag kunnen worden geschreven en kunnen worden geopend aan de hand van de unieke ID van het object. Oude data worden echter verwijderd door de traditionele cloudopslag wanneer de opslaglimiet is bereikt.

Andere voordelen van objectopslag zijn de beveiliging en kostenbesparingen. Bedrijven kunnen objectopslag gebruiken om kritieke data te vergrendelen en de hoge kosten voor de opslag van ongestructureerde data te vermijden. Dit is geen probleem voor objectopslag omdat deze oplossing ontworpen is voor langetermijnarchivering. Oracle Cloud Infrastructure Object Storage ondersteunt meerdere opslaglagen die een flexibele verhouding tussen kosten en prestaties bieden.

Functies en voordelen van blokopslag

Bij blokopslag worden datablokken toegewezen aan de server die u gebruikt om uw opslagaccount te hosten. Het maakt dus niet uit hoeveel data u opslaat: een blok kan 15 TB groot zijn, terwijl een ander blok slechts 100 MB in beslag neemt. En net als bij objectopslag is in blokopslag een systeem voor objectversiebeheer beschikbaar. De twee typen blokopslag die openbare cloudproviders bieden, zijn magnetische draaiende vaste schijven en solid-state schijven.

Blokopslag heeft verschillende voordelen. Het is ten eerste efficiënter dan andere typen gegevensopslag omdat u blokken kunt opslaan in één bestand. Dit betekent dat er geen afzonderlijke bestanden zijn voor elk blok, waardoor de overhead voor het bestandssysteem wordt verkleind.

Ten tweede vermindert blokopslag het energieverbruik wanneer er magnetische draaiende harde schijven worden gebruikt. De schijven draaien namelijk niet tegelijk en omdat er geen afzonderlijk bestand is voor elk opslagblok, draaien de schijven alleen wanneer de gevraagde data moeten worden gelezen of geschreven.

Ten derde kunnen opslagblokken asynchroon naar schijven worden geflusht, waardoor geoptimaliseerde I/O-bewerkingen mogelijk zijn door ze samen te groeperen. Er zijn minder I/O-bewerkingen nodig en de CPU wordt vrijgemaakt voor andere taken. Hierdoor worden er dus minder systeemresources gebruikt.

Ook heeft blokopslag veel meer opties voor dataflexibiliteit omdat dit type opslag zelfherstellende functies biedt naast de mogelijkheden van opslag op basis van een bestandssysteem. Blokopslag kan bijvoorbeeld multiregionale replicatie bieden. Hierbij zorgen redundante replica's die op een groot aantal verschillende locaties zijn opgeslagen, voor duurzaamheid die verdergaat dan traditionele opslag op basis van een bestandssysteem. Oracle biedt blokvolumes die persistent zijn, die een langere levensduur hebben dan een virtuele machine en die tot 1 PB kunnen schalen per rekeninstance.

Functies en voordelen van bestandsopslag

Bestandsopslag is de beste keuze als u documenten, spreadsheets en tekstbestanden wilt opslaan. U kunt deze bestanden op dezelfde manier openen als traditionele bestanden die op uw computer of smartphone zijn opgeslagen. U kunt met bestandsopslag doorgaans geen grote bestanden opslaan omdat dit te veel ruimte in beslag neemt.

De service Oracle File Storage biedt een flexibel, schaalbaar en veilig netwerksysteem dat verbinding maakt via meerdere technologieën.

Conclusie

Objectopslag is bij uitstek geschikt voor kleine bestanden waarvoor geen structuur is vereist, zoals e-mail of een documentarchief. WORM-data zijn vaak zeer geschikt. Blokopslag kan het beste worden gebruikt als u kleinere hoeveelheden data wilt opslaan die minder ruimte in beslag nemen en als er geen systeem voor objectversiebeheer beschikbaar is in de objectopslag. Bestandsopslag is een geweldige oplossing als u data wilt opslaan waarvoor veel kleine transacties nodig zijn, zoals een transactiedatabase, tijdreeksbestanden en bestanden waaraan slechts enkele gebruikers tegelijk werken, bijvoorbeeld één gebruiker die een tekstbestand, spreadsheet of document bewerkt.