Waarom migreren naar de cloud: 11 voordelen voor uw bedrijf

Mike Chen | Content Strategist | 20 maart 2023

Als u nog steeds voornamelijk op een on-premises datacenter vertrouwt, levert de overstap naar cloudcomputing veel zakelijke voordelen en een hele reeks technische mogelijkheden op, waarvan de kostprijs kan worden afgestemd op vrijwel elk gebruiksscenario en budget. Zelfs als uw organisatie te maken heeft met de traditionele uitdagingen voor een cloudmigratie, zoals zeer gevoelige data of hoge prestatievereisten, kan er een bedrijfsmodel voor cloudcomputing worden gevonden waarvan de schaalbaarheid, prestaties, beveiliging en kosten minstens vergelijkbaar zijn met, maar waarschijnlijk beter zijn dan die van uw on-premises datacenter, zonder de kosten vooraf en de overhead van werknemers.

Wat is de cloud?

Cloudcomputing verwijst naar computingresources, data en applicaties die draaien op servers in een datacenter dat wordt onderhouden door een cloudleverancier, en die toegankelijk zijn via internet.

Overstappen naar een cloudcomputingmodel biedt niet alleen voordelen op het gebied van IT-processen, maar kunnen voor de organisatie als geheel rendabel zijn. Door gebruik te maken van de cloud, kunnen de initiële kapitaaluitgaven en de vaste personeelskosten die nodig zijn om een on-premises datacenter te installeren en runnen, worden verlaagd. Hierdoor kunnen IT-teams hun focus verplaatsen van handmatige, steeds terugkerende werkzaamheden naar nieuwe projecten en ontwikkeling. Meer in het algemeen kunnen met de best practices uit de branche die in cloudapplicaties zijn ingebouwd, de bedrijfsprocessen worden verbeterd en de productiviteit van werknemers worden verhoogd. Cloud-apps en -infrastructuur zijn op afstand toegankelijk, waardoor de efficiëntie toeneemt en werken op afstand eenvoudiger wordt. Dit zorgt weer voor meer tevredenheid en minder verloop van medewerkers. En omdat er snel computingcapaciteit kan worden toegevoegd (of weggehaald) en nieuwe functies kunnen worden geïmplementeerd, is een organisatie beter in staat om kansen te benutten en te reageren op tegenvallers.

Cloudtechnologie kan worden geleverd via public, private en hybride cloudmodellen.

Public cloud
In een public cloud biedt de cloudprovider computingcapaciteit en applicaties aan via het internet. De computinginfrastructuur bevindt zich in het datacenter van de leverancier en de klanten van de cloud delen de IT-infrastructuur van de leverancier. Dat betekent dat meerdere organisaties tegelijkertijd workloads kunnen uitvoeren op een public cloudserver. Providers van public clouds bieden doorgaans een betalingsmodel naar gebruik aan met verschillende vaste niveaus voor beschikbaarheid, prestaties en snelheid (serviceniveau-overeenkomsten of SLA's genoemd). Organisaties hoeven zich niet bezig te houden met onderhoudswerkzaamheden, zoals beveiligingspatches en hardware-upgrades, want deze zijn de verantwoordelijkheid van de provider. Dit betekent dat organisaties en hun IT-personeel hun energie kunnen besteden aan creatiever werk, zoals het ontwikkelen van nieuwe applicaties en het onderzoeken van de mogelijkheden van cloudfuncties, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning.

Private cloud
Bij een private cloud gebruikt één organisatie een specifiek deel van de computingresources van de cloudleverancier. Deze resources kunnen dedicated hardware zijn in het datacenter van de cloudprovider of worden gehost in het datacenter van de klant en worden uitgevoerd door de provider. Organisaties kiezen vaak voor een private cloud om gevoelige data te verwerken of te voldoen aan specifieke prestatiecriteria, vereisten voor databeheer of andere bedrijfsbehoeften die de kosten rechtvaardigen, want deze kosten zijn hoger dan de kosten voor het delen van resources in een public cloud. Afhankelijk van de leverancier van de private cloud kunnen de mobiliteit van de data, de beschikbaarheid van functies en de schaalbaarheid beperkt zijn. Hier moet dus rekening mee worden gehouden bij de beslissing om al dan niet een private cloud te gebruiken.

Hybride cloud
Hybride clouds maken gebruik van public en private clouds en kunnen in sommige gevallen ook on-premises datacenters omvatten. Hybride clouds kunnen op allerlei manieren worden geconfigureerd om aan de unieke behoeften van een organisatie te voldoen. Het uiteindelijke ontwerp wordt vaak gebaseerd op welke data strikt moeten worden beheerd en welke data kunnen worden opgeslagen op gedeelde resources. Een organisatie kan er bijvoorbeeld voor kiezen om voorspelbare interne processen, zoals financiën en supply chain, uit te voeren in een private cloud en klantgerichte webapplicaties in een public cloud te draaien, zodat deze kunnen worden op- en afgeschaald wanneer de vraag verandert. Een organisatie kan ook de public cloud gebruiken voor algemene, minder gevoelige data en een private cloud voor data zoals medische dossiers of gevoelige klantgegevens waarvoor strengere wettelijke verplichtingen gelden. Wanneer u kiest voor een hybride cloud, is het heel belangrijk dat u een duidelijk plan voor ogen hebt wat betreft de functionaliteit, beveiliging en prestaties van elk element, om een optimale beschikbaarheid en probleemloze werking te kunnen realiseren.

Servicemodellen voor de cloud

Cloudcomputing heeft betrekking op software, hardware en data die via internet toegankelijk zijn en die een organisatie huurt op basis van een abonnement of betaling naar gebruik. Er zijn drie hoofdtypen cloudservices.

 • Infrastructure as a Service (IaaS): IaaS omvat de fundamentele computing-, opslag- en netwerkservices van een datacenter die worden aangeboden en geleverd via internet. Door over te stappen naar IaaS, hoeven IT-medewerkers geen datacenterapparatuur meer te laten draaien en te onderhouden. Bovendien kan de capaciteit eenvoudig worden op- en afgeschaald.
 • Platform as a Service (PaaS): PaaS neemt de IaaS-omgeving en voegt daar cloudmogelijkheden aan toe, zoals databases, besturingssystemen, de integratie en het beheer die nodig zijn om applicaties te ontwikkelen. PaaS biedt gebruikers de cloudtechnologie om applicaties te bouwen zonder zich bezig te houden met de onderliggende infrastructuur. IaaS en PaaS worden gewoonlijk verkocht op basis van een model waarbij wordt betaald naar gebruik.
 • Software as a Service (SaaS): SaaS omvat een applicatie die gebruikers via internet kunnen gebruiken. SaaS-applicaties worden uitgevoerd, gepatcht en bijgewerkt door de cloudprovider. Gebruikers hebben meestal toegang tot de applicaties via een webbrowser of mobiele app, en meestal worden de services afgenomen in de vorm van een abonnement. Voorbeelden van SaaS-applicaties zijn bedrijfssoftware zoals ERP- en CRM-systemen, social media of streamingservices en videoconferenties.

Implementatiemodellen voor de cloud

IaaS, PaaS en SaaS zijn allemaal services die in de cloud draaien, maar hoe zit het met de structuur daaronder? Om aan de uiteenlopende vereisten van verschillende organisaties te kunnen voldoen, worden er verschillende implementatiemodellen aangeboden voor cloudtechnologie, waaronder:

 • Public: een gedeelde cloud waarin meerdere klanten de resources van de server gebruiken. Public clouds worden het meest gebruikt.
 • Private: een cloud waarin één specifieke klant toegang heeft tot alle resources van de server. Private clouds kunnen zich in het clouddatacenter van de provider bevinden, of soms op de locatie van de klant. In beide gevallen wordt de cloud beheerd door de leverancier.
 • Hybride: een configuratie waarbij resources van public clouds en private clouds worden gebruikt. Dit model omvat soms ook on-premises datacenters. Om een hybride cloud te doen slagen, moet duidelijk worden afgebakend welke workloads in een public cloud, in een private cloud en on-premises worden verwerkt, en moeten alle betrokken integratie- en netwerkfuncties worden beveiligd.
 • Multicloud: een configuratie waarbij meerdere cloudleveranciers worden gebruikt en organisaties de cloud kunnen kiezen die het meest geschikt is voor het uitvoeren van een bepaalde workload. Een applicatie en de bijbehorende analytics kunnen bijvoorbeeld in de ene cloud worden uitgevoerd, terwijl de ondersteunende database in een andere staat. Het succes van een multicloud-omgeving is afhankelijk van de kwaliteit van de verbindingen en de beveiliging van het delen van data.

Voornaamste conclusies

 • Door gebruik te maken van cloudcomputing, kunnen de totale eigendomskosten van een IT-afdeling worden verlaagd en repetitieve handmatige taken worden geautomatiseerd, zodat teams zich kunnen richten op belangrijker werk.
 • Met behulp van cloudtechnologie kan de beveiliging van data worden verbeterd en kunnen mogelijke risico's worden beperkt.
 • Een cloudomgeving kan meer mogelijkheden bieden voor herstel na calamiteiten dan een on-premises datacenter, tegen lagere kosten.
 • Met cloudcomputing kunnen groeiende organisaties infrastructuur en functionaliteit toevoegen naar behoefte, en afschalen als de groei afneemt.
 • Met cloudresources hebben medewerkers overal ter wereld toegang tot applicaties, databases en infrastructuur. Dankzij deze flexibelere externe toegang kan beter worden samengewerkt.
OCI levert grote bedrijfswaarde

Volgens IDC kan met OCI na vijf jaar een rendement van 474% en een verlaging van de totale eigendomskosten met 53% worden gerealiseerd.

Elf voordelen van overstappen naar de cloud

Snelheid, kostenbesparing en schaalbaarheid: dit zijn slechts drie van de vele redenen waarom bedrijven overstappen naar de cloud. De elf voordelen die hieronder worden genoemd, geven aan in welke verschillende opzichten een organisatie kan profiteren van migratie naar de cloud.

1. Kostenbesparing

Voor veel organisaties is de belangrijkste reden om cloudservices te gaan gebruiken heel eenvoudig: het kost minder dan gebruikmaken van een on-premises datacenter. Er zijn geen hoge investeringen vooraf nodig, klanten van een cloud betalen voor de IT-services als bedrijfskosten. Cloudleveranciers profiteren van het schaalvoordeel, wat besparingen oplevert waar ook hun klanten van profiteren. En een klant van de cloud heeft minder onderhoudstechnici nodig, omdat er geen on-premises datacenter moet worden gerund, geen hardware moet worden onderhouden en geen patches en upgrades van software moeten worden uitgevoerd. In plaats daarvan kunnen de IT-medewerkers hun tijd en energie in meer strategische werkzaamheden stoppen.

2. Flexibiliteit

Met cloudinfrastructuur en -applicaties kunnen organisaties snel reageren op zowel nieuwe kansen als problemen door gebruik te maken van technologische innovaties. IT-teams kunnen sneller nieuwe cloudapplicaties implementeren, omdat er geen hardware voor een datacenter moet worden aangeschaft en geen software moet worden geïnstalleerd. Gebruikers die zijn overgestapt naar apps in de cloud, krijgen regelmatig de beschikking over nieuwe functionaliteit voor deze apps, zonder dat ze software-upgrades hoeven te installeren. Teams hoeven zich niet meer bezig te houden met het aanschaffen en ter beschikking stellen van hardware, databases en containers, maar kunnen binnen enkele minuten nieuwe ontwikkelingsprojecten configureren in AppDev-omgevingen.

3. Flexibele schaalbaarheid

Met een cloudinfrastructuur kunnen organisaties hun computingkracht vergroten of verkleinen als de vraag verandert. Toen er in de begindagen van de COVID-19-pandemie een wereldwijde verschuiving naar hybride en thuiswerken plaatsvond, ontstond er bijvoorbeeld een plotselinge afhankelijkheid van videoconferenties. Videoproviders, zoals Zoom, konden hun capaciteit vergroten om aan die toenemende vraag te voldoen door gebruik te maken van cloudinfrastructuur. Meer in het algemeen kunnen veel organisaties dankzij cloudleveranciers hun resources opvoeren om te kunnen voldoen aan een sterke toename in online verkopen en computingresources afschalen als de verkoop daalt, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd. Met een datacenter dat eigendom is van het bedrijf zelf, zou het onmogelijk zijn om zo snel een dergelijke toename of afname van de beschikbare resources te realiseren.

4. Beveiliging

Hoe getalenteerd of groot het IT-team van een on-premises datacenter ook is, het is vrijwel onmogelijk om evenveel resources in te zetten als een cloudleverancier kan toewijzen voor beveiligingsbewaking, patches, onderzoek en ontwikkeling. Een cloudleverancier is voortdurend bezig met het bewaken van de beveiliging en het uitvoeren van patches en upgrades van systemen, waarbij vaak automatisering wordt gebruikt, op een manier die alleen haalbaar is in de cloud. Veel IT-organisaties hebben daarentegen moeite om hardware- en softwarepatches up-to-date te houden, wat leidt tot kwetsbaarheden en datalekken. Bovendien beschikken veel cloudomgevingen over ingebouwde beveiligingsfuncties waarmee het eenvoudiger is om tools als tweeledige verificatie en datacodering te implementeren.

5. Duurzaamheid

Cloudleveranciers kunnen voor een bepaalde server een veel hoger gebruikspercentage behalen, wat betekent dat ze meer capaciteit van een bepaalde machine gebruiken dan conventionele on-premises datacenters. Traditionele datacenters hebben een laag gebruikspercentage, wat betekent dat er veel energie wordt verspild aan het actief houden van servers met inactieve capaciteit, om te kunnen voldoen aan incidentele pieken in de vraag of vanwege de complexiteit van het verdelen van workloads over verschillende servers. Het hoge gebruikspercentage van cloudleveranciers leidt tot een efficiënter gebruik van elektriciteit. Bovendien hebben veel cloudleveranciers toegezegd hun koolstofemissie binnen tien jaar aanzienlijk te verminderen of zelfs een netto-nul-emissie na te streven door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

6. Betrouwbaarheid

Door plotselinge pieken in de vraag kunnen IT-systemen tergend traag worden, waardoor een domino-effect ontstaat waarbij het werk van medewerkers wordt belemmerd en de productiviteit wordt tegengehouden. Een volledige uitval van het systeem is nog erger. Een cloudoplossing omvat mitigerende lagen, waaronder een combinatie van failoveropties en geautomatiseerd resourcebeheer om applicaties draaiend te houden. Als bij een cloudprovider bijvoorbeeld een piek in de vraag van een bepaalde applicatie ontstaat, kan deze automatisch enkele resources van applicaties met een lagere vraag aanspreken. Dit type realtime automatisering zorgt voor een maximale betrouwbaarheid zonder het IT-personeel van een organisatie te belasten.

7. Toegankelijkheid

Door het datacenter en de applicaties van een organisatie naar de cloud te verplaatsen, wordt thuiswerken veel eenvoudiger. Voor veel werkzoekenden is dit een belangrijke overweging geworden. Met cloud-apps en -infrastructuur kunnen organisaties eenvoudiger overstappen op thuiswerken, omdat werknemers kritieke apps, bijvoorbeeld voor de boekhouding, supply chain en personeelszaken, kunnen openen via hun browser. Zelfs hoogwaardige workloads, zoals engineering, machine learning en digitale simulaties, kunnen indien nodig worden benaderd via de cloudinfrastructuur.

8. Beschikbaarheid

De kwaliteit van een datacenter wordt bepaald door de plannen voor bedrijfscontinuïteit en herstel na calamiteiten. Cloudproviders zorgen voor een maximale beschikbaarheid door een hoge redundantie en distributie via afzonderlijke zones binnen hun datacenters en via meerdere cloudfaciliteiten. Het herstel na een calamiteit is inherent geïntegreerd in de cloudcomputingstrategie van een organisatie zonder dat hier een grote aanvullende investering voor nodig is.

9. Efficiëntie

Wanneer een organisatie overstapt naar de cloud, hoeft de IT-afdeling van de organisatie geen tijdrovende onderhouds- en updatetaken meer uit te voeren, omdat deze nu door de cloudleverancier worden gedaan. Automatisering is een belangrijke factor voor de efficiëntie in een organisatie en dankzij cloudapplicaties kunnen repetitieve en routinetaken op het gebied van financiën, personeelszaken, supply chain, marketing en verkoop worden gestroomlijnd.

10. Samenwerking

De technologie van de cloud heeft de manier waarop mensen online samenwerken aanzienlijk veranderd. Dankzij cloudapplicaties kan op een effectievere manier op afstand worden gewerkt, zoals hierboven is beschreven. Maar nog belangrijker: omdat alle medewerkers via een browser toegang hebben tot dezelfde cloudapplicatie-instance en data, kunnen medewerkers uit alle delen van de organisatie samenwerken, omdat ze weten dat ze allemaal met dezelfde informatie werken. Hierdoor is een snellere en beter onderbouwde besluitvorming mogelijk.

11. Groei

Omdat bedrijven snel cloudinfrastructuur en -applicaties kunnen toevoegen en gebruiken, kunnen ze beter profiteren van nieuwe zakelijke kansen en de capaciteit ontwikkelen om een snelle groei te ondersteunen. Als de verouderde systemen voor interne processen (bijvoorbeeld financiën, personeelszaken of de klantenservice) in een bedrijf aan vervanging toe zijn, is het sneller om cloudapplicaties te implementeren dan conventionele, on-premises apps. En door gebruik te maken van cloudgebaseerde infrastructuur en platformdiensten, kunnen cloudproviders, wanneer de groeiplannen van een bedrijf realiteit worden, hun services opschalen om pieken in de vraag op te vangen en klantgerichte, verkoopbevorderende systemen draaiend te houden.

Migreren naar de cloud met Oracle

Als u overweegt om over te stappen naar de cloud, moet u beginnen met het in kaart brengen van de behoeften van uw datacenter, zoals capaciteitsgroei, aankomende vernieuwing van hardware, mogelijkheden voor herstel na calamiteiten en zakelijke responsiviteit. Als u die informatie hebt, kunt u bepalen welke cloudservicemodellen en implementatieopties voor uw organisatie het beste zijn en deze vergelijken met de huidige situatie. Of u nu kiest voor een public, private of hybride model, het is aangetoond dat een overstap naar de cloud meetbare zakelijke voordelen biedt, onder andere wat betreft kostenbesparingen, marktintroductietijd, systeemprestaties en betrouwbaarheid.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) is een cloud van de tweede generatie die alle services levert die nodig zijn voor het migreren, bouwen en uitvoeren van de applicaties en infrastructuur die u nodig hebt om de moeilijkste problemen op te lossen. Van het uitvoeren van on-premises bedrijfssoftware tot het ontwikkelen van nieuwe cloud-native applicaties, met OCI kunnen organisaties workloads naar de cloud verplaatsen zonder dat er dure aanpassingen in de architectuur nodig zijn. OCI ondersteunt ook multicloudarchitecturen. Met Oracle Database Service for Microsoft Azure kunnen organisaties bijvoorbeeld bedrijfskritieke workloads uitvoeren in OCI en Azure. OCI biedt services in meer dan 40 cloudregio's over de hele wereld en helpt organisaties om de vereisten voor dataopslag na te leven. OCI biedt ook diverse Oracle Cloud@Customer-opties voor organisaties die cloudservices in hun eigen datacenters moeten implementeren, waardoor klanten nog meer controle krijgen over hun data. Voor organisaties die SaaS-applicaties implementeren, biedt Oracle Fusion Cloud Applications het meest veelzijdige pakket met cloud-apps in de branche, met onder andere apps voor ERP, HCM, supply chain, marketing en verkoop, evenals branchespecifieke apps voor lifesciences, financiële dienstverlening, telecommunicatie en vele andere sectoren.

Veelgestelde vragen over migreren naar de cloud

Wat zijn de voordelen van een cloudomgeving voor eindgebruikers?
Cloudtechnologie is vaak responsiever dan een on-premises datacenter en meestal ook beter beveiligd, met krachtigere mogelijkheden voor herstel na een calamiteit. Voor eindgebruikers kunnen apps en infrastructuur in de cloud een snellere, stabielere gebruikerservaring creëren waarbij updates automatisch worden uitgevoerd en nieuwe functies sneller beschikbaar worden gemaakt.

Wat doen IT-medewerkers als de data worden verplaatst naar een cloudleverancier?
Als de overstap wordt gemaakt van een door het bedrijf beheerd datacenter naar een cloudinfrastructuur, hoeven IT-medewerkers zich niet meer bezig te houden met het fysieke onderhoud van servers, routers en kabels. In plaats daarvan kunnen ze zich richten op het ontwikkelen van nieuwe applicaties en het onderzoeken van mogelijkheden die ontstaan dankzij opkomende technologieën, zoals machine learning, het verbeteren van processen en het inspelen op nieuwe bedrijfsbehoeften.

Wat gebeurt er als het datacenter van een cloudprovider door een ramp wordt getroffen?
Een datacenter is altijd kwetsbaar voor problemen, variërend van hardwarefouten tot natuurrampen. Het herstel na een calamiteit en bedrijfscontinuïteit zijn twee sterke punten van cloudtechnologie. Omdat clouds zijn opgebouwd uit verschillende redundante en failoverlagen, met beschikbaarheidszones binnen cloudregio's en mogelijkheden om workloads over geografisch ver uiteen liggende datacenters te spreiden, is er geen single point of failure.

De belofte van een moderne cloudeconomie waarmaken

Lees meer over hoe OCI voor een gedifferentieerde cloudervaring zorgt en de belofte van een moderne cloudeconomie waarmaakt.