Overzicht van de migratie van Primavera P6 naar Oracle Primavera Cloud

Migratietraject van Primavera P6

Welkom bij het overzicht van het migratietraject

Het traject van uw migratie wordt bepaald door de mate van gereedheid van uw organisatie.

Met Oracle Primavera Cloud worden de planning en het resource- en risicobeheer geïntegreerd. Dit is de enige oplossing in de sector waarin CPM-contractplanning en taakbeheer in één cloudomgeving worden gecombineerd.

In deze handleiding wordt een overzicht gegeven van het migratietraject en worden de stappen voor een succesvolle migratie uitgelegd.

Fase 1: beoordeling van de gereedheid

Het Oracle team helpt u bij elke fase van het traject.

Door middel van een uitgebreide beoordeling van de gereedheid wordt bepaald wat uw behoeften zijn. Dit is nodig voor een succesvolle migratie.

Fase 2: voorbereiding

Naar aanleiding van de beoordeling van de gereedheid beveelt het Oracle team best practices aan voor de organisatie van data.

In Oracle Primavera Cloud worden data anders georganiseerd dan in Oracle Primavera P6.

Raadpleeg de documentatie voor meer details en best practices uit de sector om uw data te structureren voor uw organisatie.

Bekijk de documentatie

Fase 3: selectie

Op basis van de beoordeling van uw gereedheid en uw individuele behoeften wordt de beste optie voor de migratie gekozen.

Fase 4: migratie

Oracle migreert uw data naar de nieuwe Oracle Primavera Cloud omgeving.

Het Oracle migratieteam werkt nauw met u samen om de nieuwe omgeving te testen en ervoor te zorgen dat de omgeving klaar is om in gebruik te worden genomen.

Fase 5: ingebruikname

Voordat de nieuwe omgeving in gebruik wordt genomen, wordt er een gebruikersacceptatietest uitgevoerd. Het Oracle team werkt nauw met u samen om de data over te zetten, op te schonen en te standaardiseren.

Zodra alle data op de juiste plaats staan, wordt er een uitgebreide, on-demand training verzorgd om ervoor te zorgen dat uw team klaar is voor Oracle Primavera Cloud.

Bezoek onze bibliotheek met on-demand trainingen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met uw Oracle accountmanager voor meer informatie over de overstap naar de cloud.

Meer informatie over Oracle Primavera Cloud

De migratie van Primavera P6 van Oracle naar de cloud is de laatste upgrade die u moet uitvoeren.