Wat zijn datasilo's? Waarom zijn ze problematisch?

Joseph Tsidulko | Content Strategist | 30 januari 2024

Wanneer verschillende afdelingen of divisies binnen een organisatie onafhankelijk van elkaar hun datasystemen aanschaffen en beheren, ontstaan er vaak datasilo's. Dit zijn opslagplaatsen van informatie die nuttig zijn voor het bedrijfsonderdeel dat ze aanmaakt, maar ontoegankelijk voor andere teams die baat zouden kunnen hebben bij de gegevens die ze bevatten. Silo's kunnen bijvoorbeeld gegevens die door het verkoopteam worden verzameld en beheerd, afschermen van productontwikkeling, HR en logistiek.

Gegevenssilo's kunnen een nadelige invloed hebben op grotere organisaties, doordat het voor teams moeilijker wordt om samen te werken, voor planners om inzichten te verkrijgen door gegevens over verschillende activiteiten te analyseren en voor bedrijfsleiders om toezicht te houden. En omdat silo's gegevensbronnen versnipperen, kunnen ze de kwaliteit van bedrijfsgegevens aantasten en de kans vergroten dat waardevolle informatie verloren gaat of moeilijk of tijdrovend terug te vinden en te gebruiken is.

Op al deze manieren vormen gegevenssilo's een belemmering voor organisaties die een centrale, gezaghebbende gegevensopslagplaats willen waar alle bedrijfsonderdelen toegang toe hebben en op kunnen vertrouwen dat deze accuraat is, zonder weglatingen of redundanties. Eén geconsolideerde gegevensopslagplaats is essentieel om inzicht te krijgen in activiteiten, financiën, personeelsbehoeften, toeleveringsketens, klantgedrag en andere facetten van het bedrijf.

Met de juiste strategie en technologieën voor gegevensbeheer is het afbreken van silo's echter minder tijdrovend of duur dan voorheen.

Wat zijn datasilo's?

Datasilo's zijn opslagplaatsen van gegevens die zijn afgeschermd van andere systemen binnen een organisatie. De oorzaak van deze isolatie kan technologisch zijn, wanneer applicaties en datasystemen niet zijn ontworpen om met anderen te communiceren die in hetzelfde bedrijf worden gebruikt. Of het kan van organisatorische aard zijn, waarbij verschillende bedrijfsonderdelen niet gestructureerd zijn om informatie met elkaar te delen.

Vaak is de bedrijfscultuur de boosdoener. Een cultuur die verschillende divisies stimuleert om onafhankelijk of zelfs op een concurrerende manier te werken, kan de ontwikkeling van datasilo's bevorderen. Datasilo's zijn ook vaak het gevolg van overnames, wanneer bedrijven hun eigen verouderde systemen en operationele methoden inbrengen.

Wat de reden voor het ontstaan ervan ook is, datasilo's kunnen een bedrijf op verschillende manieren negatief beïnvloeden. Ze maken het moeilijker voor verschillende divisies om samen te werken, voor planners om datagestuurde strategieën te bedenken, voor datawetenschappers om moderne analysetechnieken toe te passen die business intelligence leveren, en voor bedrijfsleiders om een holistisch beeld te krijgen van hun klanten en bedrijfsactiviteiten om weloverwogen beslissingen te nemen. De toename van silo's heeft ook de neiging om tot dubbele, conflicterende, ontbrekende of onvolledige gegevens te leiden.

Geïntegreerde gegevens zijn van cruciaal belang om AI voor uw bedrijf te laten werken. Zodra CIO's datasilo's hebben doorbroken, is het tijd om een AI-programma te lanceren dat gebruik maakt van die inspanningen.

Veelgestelde vragen over datasilo's

Zijn datasilo's goed of slecht?

Datasilo's hebben een negatieve invloed op organisaties omdat ze het moeilijker maken voor verschillende afdelingen en divisies om samen te werken, voor bedrijfsleiders om uitgebreid inzicht te krijgen in hun activiteiten en financiën en voor planners om uitgebreide gegevens te analyseren om effectieve bedrijfsstrategieën te implementeren. Als HR- en financiële gegevens bijvoorbeeld gescheiden zijn van de verkooporganisatie, kunnen regionale verkoopleiders die gegevens niet gemakkelijk gebruiken om de productiviteit van hun vertegenwoordigers beter te evalueren door rekening te houden met salarissen, provisies en kosten voor reizen en entertainment. Silo's bevorderen ook duplicatie, waardoor de kans groter is dat gegevens verouderd of anderszins onnauwkeurig zijn.

Wat is het verschil tussen datawarehouses en datasilo's?

Datawarehouses zijn gecentraliseerde opslagplaatsen van gegevens die organisaties toegankelijk kunnen maken voor verschillende afdelingen en divisies, zodat ze bijvoorbeeld analyses kunnen uitvoeren en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Datasilo's zijn geïsoleerde opslagplaatsen die het moeilijk of onmogelijk maken om gegevens binnen een organisatie te delen.

Wat is het tegenovergestelde van een datasilo?

Elke systeemarchitectuur die het eenvoudig maakt om gegevens te delen tussen afdelingen en divisies is het tegenovergestelde van een silo. Deze architecturen kunnen de vorm aannemen van gecentraliseerde opslagplaatsen, zoals datalakes, waarin ongestructureerde gegevens worden opgeslagen, en datawarehouses, waarin zeer gestructureerde gegevens worden opgeslagen. Of het kunnen connectoren zijn die ongelijksoortige gegevenssystemen overbruggen, meestal in realtime, waardoor de gegevenstransformatie wordt vereenvoudigd en de tijdigheid van de gegevens die beschikbaar zijn voor analyse wordt gegarandeerd.