Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Wat is een autonomous database?

Een autonomous database is een cloud database die gebruikmaakt van machine learning om de menselijke arbeid die normaal nodig is voor database-afstemming, beveiliging, back-ups, updates en andere routinematige beheertaken en traditioneel wordt uitgevoerd door databasebeheerders (DBA's) uit te bannen.

Oracle Autonomous Database: Hoe het werkt

Oracle Autonomous Database: Hoe het werkt - thumbnail
Bekijk de video (11:00)

Oracle Autonomous Database is een volledig autonome database op basis van tientallen jaren ervaring op het gebied van automatisering van databases en database-infrastructuren en nieuwe technologie in de cloud.

Deze database is zelfsturend, zelfbeveiligend en zelfherstellend. Laten we eens kijken wat elk van deze termen voor u betekent.

Zelfsturend: Oracle Autonomous Database automatiseert alle taken voor database- en infrastructuurbeheer, bewaking en afstemming. Dit verlaagt uw beheerkosten voor volledige stacks, hoewel er nog steeds beheerders nodig zijn voor taken zoals het beheren van hoe applicaties verbinding maken met het datawarehouse en hoe ontwikkelaars de functies in de database kunnen gebruiken zonder hun applicatiecode.

Zelfbeveiligend: Oracle Autonomous Database beschermt u tegen zowel externe aanvallen als tegen kwaadwillende interne gebruikers. Dit betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over cyberaanvallen op niet-gepatchte of niet-versleutelde databases.

Zelfherstellend: Oracle Autonomous Database beschermt tegen alle downtime, inclusief ongepland onderhoud en patches, met minder dan 2,5 minuten downtime per maand.

De oplossing biedt volledige end-to-end automatisering voor:

 • Facilitatie
 • Beveiliging
 • Updates
 • Beschikbaarheid
 • Prestaties
 • Wijzigingsbeheer
 • Fouten

Met Oracle Autonomous Database is 's werelds beste database nu ook de eenvoudigste.

De toepassingen van professionele databases

Databases bieden opslag aan kritieke bedrijfsinformatie en zijn voor moderne organisaties onmisbaar bij een efficiënte bedrijfsvoering. Als de database niet beveiligd is, loopt de onderneming het risico om aangevallen te worden. Als de database traag werkt of niet beschikbaar is, kan de productiviteit van werknemers hieronder lijden en kunnen klanten gefrustreerd raken.

Informatie die is opgeslagen in een databasebeheersysteem kan zeer gestructureerd zijn, maar de data kunnen ook ongestructureerd zijn. De data kunnen rechtstreeks toegankelijk zijn voor klanten en werknemers of indirect toegankelijk via software van andere bedrijven, websites of mobiele apps.

Voorbeelden van gestructureerde informatie in databases
 • Boekhoudverslagen
 • Klantgegevens
 • Gegevens van werknemers
 • Onderhoudsrapporten
 • Logs van het netwerkverkeer
 • Prijsinformatie
 • Productvoorraden
 • Verkooptransacties
 • Social media-interacties
 • Informatie over de supply chain
Voorbeelden van ongestructureerde informatie in databases
 • Digitale afbeeldingen, geluids- en videobestanden
 • Sourcecodes voor programmering
 • Spreadsheets
 • Webpagina's
 • Tekstverwerkingsdocumenten
Software voor het opslaan en openen van informatie die is opgeslagen in een database
 • Boekhouding
 • Op maat gemaakte zakelijke software die is ontwikkeld door de klant
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Data-analyses en Business Intelligence (BI)
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Human Resources (HR) / Human Capital Management (HCM)
 • Product Lifecycle Management (PLM)
 • Beveiliging en logboekbeheer
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Webserver

Via bedrijfsapplicaties kunnen nieuwe bestanden worden toegevoegd aan bestaande databases of kunnen aan de hand van de gegevens uit de databases rapporten worden opgesteld, trends worden geanalyseerd en afwijkingen worden opgespoord.

Databases kunnen vele terabytes groot worden en vanwege de complexiteit is het voor DBA's vaak lastig om ze zo te beheren, te beveiligen en af te stemmen dat er optimale prestaties mee worden behaald.

De rol van de databasebeheerder

Miniatuurweergave voor de rol van de databasemanager
Bekijk de video (0:49)

Bedrijfsdatabases worden sinds jaar en dag beheerd door databasebeheerders (DBA's) die de databases zo samenstellen, veranderen en afstemmen dat er optimale prestaties mee worden behaald, zowel bij het opslaan van nieuwe gegevens in de database als bij het ophalen van die gegevens.

Vaak wordt het proces van het ophalen van gegevens uit een database gestart via de complexe zoekfunctie van een applicatie. Een zoekopdracht kan veel vermogen en opslagruimte vragen. De zoekresultaten kunnen veel databasebestanden bevatten, die dan moeten worden teruggestuurd naar de applicatie waarmee de zoekopdracht werd uitgevoerd.

Een arbeidsintensief onderdeel van de functie van DBA is om de database zo in te richten dat veelvoorkomende zoekopdrachten zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd, met een zo laag mogelijk verbruik van vermogen. De DBA moet daarbij de verschillende soorten zoekopdrachten die in de database worden uitgevoerd goed bestuderen en patronen ontdekken die tot een betere afstemming leiden. Het afstemmen van prestaties is een terugkerend onderdeel bij het onderhoud van databases. Gegevensnormalisatie is een taak die hiermee te maken heeft. Hierbij worden data zo geherstructureerd dat de redundantie wordt verminderd en de data-integriteit wordt verbeterd.

De DBA heeft ook andere taken, waarvan er vele dagelijks of met een andere regelmatige frequentie moeten worden uitgevoerd voor alle bedrijfsdatabases, en dat kunnen er tientallen of honderden zijn. Tot deze taken behoren:

 • Back-ups maken van de database om calamiteiten of verlies van gegevens op te vangen
 • De back-ups testen om er zeker van te zijn dat de database kan worden hersteld
 • Herstel van verloren gegevens in geval van een incident
 • Beveiligingslogs nakijken om te controleren of niemand op ongepaste wijze toegang heeft verkregen tot de database
 • De meldingen ten aanzien van beveiliging, patches en upgrades van de provider van de databasesoftware in de gaten houden
 • Waar nodig patches en upgrades inplannen en toepassen
 • De beveiligingsinstellingen van de databases aanpassen aan eventuele dreigingen
 • Nieuwe gebruikers en applicaties autoriseren om toegang te krijgen tot de database
 • Het verbruik van processor- en geheugencapaciteit van de databaseserver in de gaten houden
 • Schema's maken en beheren; dat wil zeggen voor het categoriseren van data
 • Software-ontwikkelaars bijstaan bij vragen over de database
 • ETL-tools (extract, transform en load) beheren
 • Verbruikte schijfruimte van de databaseserver in de gaten houden
 • Meer opslagruimte toevoegen of opslag migreren, indien nodig
 • Voorzieningen treffen voor toekomstige capaciteitsvereisten van de database
 • Fouten en andere problemen met de database verhelpen
 • Samenwerken met zakelijke gebruikers en ontwikkelaars om datamodellen voor nieuwe toepassingen of modules te definiëren

DBA's zijn overbelast, en dit kan tot menselijke fouten leiden

Volgens sommige schattingen hebben zo´n 40 procent van de DBA's tegenwoordig het dagelijkse beheer over zeker 50 databases. Tegelijkertijd geeft 78 procent van de DBA's aan gedurende hun loopbaan weleens te maken gehad te hebben met ongeplande uitval, en de meesten van hen vinden het lastig om meerdere beheer- en back-uptools op elkaar af te stemmen.

Tegelijkertijd wordt 72 procent van de IT-budgetten besteed aan het simpelweg in stand houden van bestaande informatiesystemen, waardoor er dus maar 28 procent overblijft voor innovatie. Het is dan ook logisch dat men databases graag met minder inspanning zou willen kunnen beheren, waarbij tegelijkertijd de uitvaltijd omlaag wordt gebracht en de prestaties worden verbeterd.

Met de huidige werklast maken DBA's eerder fouten en die fouten kunnen catastrofale gevolgen hebben voor de uptime, prestaties en beveiliging. Als bijvoorbeeld een benodigde patch of beveiligingsupdate niet wordt uitgevoerd, kunnen er zwakke plekken ontstaan. Maar als de patch niet correct wordt uitgevoerd, kan dit de beveiligingsmechanismen verzwakken of helemaal teniet doen.

De fouten die in het nieuws komen, waarbij clouddatabases niet werden beschermd door wachtwoorden of versleuteling en hackers gegevens konden stelen, worden bijna altijd veroorzaakt door menselijke fouten.

Het doel van een autonome database

Miniatuurweergave video voor het doel van een autonome database
Bekijk de video (0:37)

Het doel van een autonome database is drieledig:

 • Zorgen voor maximale uptime en prestaties van de database
 • Zorgen voor maximale beveiliging van de database, inclusief patches en fixes
 • Het uitbannen van handmatige, foutgevoelige beheertaken met automatisering
 • DBA's in staat stellen om hun expertise in te zetten op hogere functies

Door het aantal routinetaken die een DBAbij een autonome database moet uitvoeren terug te dringen, kan de organisatie de DBA voor ander werk inzetten, dat van een hoger niveau is en meer oplevert, zoals voor datamodellering, het aanbieden van hulp aan programmeurs bij het structureren en het plannen van data voor benodigde capaciteit in de toekomst.

In sommige gevallen kan een autonome database het bedrijf geld besparen doordat er minder DBA's nodig zijn om databases te beheren of doordat het bedrijf hen andere, strategisch gezien betere taken kan toewijzen.

Databasetechnologie in de cloud

Voor het implementeren van autonome databases zijn diverse standaardtechnologieën vereist waarmee gepland onderhoud en de gewenste schaalbaarheid, beveiliging, database-afstemming en andere taken kunnen worden uitgevoerd zonder tussenkomst van de databasebeheerder zelf. Dit is met name gunstig voor ontwikkelaars.

 • Resources uitbreiden of inkrimpen: Met een databaseserver in de cloud kunnen de reken- en geheugenresources direct meegroeien of indien nodig krimpen. Een klant kan bijvoorbeeld het aantal database-rekencores van 8 naar 16 verhogen zodat de juiste schaal wordt verkregen voor verwerking aan het einde van het kwartaal, om dit vervolgens weer terug te brengen naar een iets goedkoper aantal van 8 cores. Men kan zelfs overwegen om kosten te reduceren door het complete rekenvermogen in het weekend uit te schakelen, om dit op maandagochtend weer in te schakelen.
 • Database patching: Veel gegevensinbreuken zijn het gevolg van zwakke plekken in het systeem waarvoor al een security- of vulnerability-patch beschikbaar was, maar die nog niet was doorgevoerd. In een autonome databasecloud worden patches uitgevoerd door deze als het ware naast de servers in die cloud uit te rollen, in een dusdanige volgorde dat het bedrijf uitval kan voorkomen.
 • Machine learning: In een autonome database zijn monitoring-, beheer- en analysefunctionaliteiten geïntegreerd die gebruikmaken van machine learning- en AI-technieken. Het doel is om database-afstemming te automatiseren, uitval van applicaties te voorkomen en de beveiliging van de gehele database-applicatie te verbeteren.

In de algoritmen voor machine learning en kunstmatige intelligentie zou de database gebruik moeten maken van technieken als zoekopdrachtoptimalisatie, automatisch geheugenbeheer en automatisch opslagbeheer. Op die manier wordt een database gecreëerd die steeds volledig automatisch wordt afgestemd.

Met behulp van de machine learning-algoritmen kunnen bedrijven hun databases beter beveiligen doordat grote hoeveelheden in logboeken vastgelegde data kunnen worden geanalyseerd en uitschieters of ongebruikelijke patronen worden gesignaleerd voordat indringers schade kunnen aanrichten. Met machine learning is het ook mogelijk om continue patches, afstemming, back-ups en upgrades van het systeem uit te voeren zonder tussenkomst van personen. En dat allemaal terwijl het systeem in bedrijf is. Hierdoor wordt de kans heel klein dat de databaseprocessen of -beveiliging worden verstoord door menselijke fouten of schadelijke activiteiten.

Autonomous Data Warehouse in de Cloud

Autonome databasetechnologie vereist dat bedrijfsdatabases in de cloud worden opgeslagen met behulp van een cloudservice. Door autonoom te zijn in de cloud kan de organisatie cloudresources inzetten om databases effectiever te gebruiken, databaseworkloads te beheren en de database te beveiligen. Met een databasecloudservice is databasefunctionaliteit altijd en overal online beschikbaar.

De voordelen van databaseservices in de cloud ten opzichte van de databases die de klant al langer in zijn datacenter gebruikt, zijn:

Snel In de cloud kunnen databases en datawarehouses in slechts enkele minuten worden gemaakt, waar het eerst nog meerdere dagen of weken duurde.
Eenvoudig Clouddatabases kunnen zo worden ingesteld dat ze volledig autonoom functioneren en eenvoudig via API's (Application Programming Interfaces) te gebruiken zijn door cloud- of lokale applicaties.
Flexibiliteit Bij clouddatabases kan nieuw reken- en/of opslagvermogen onafhankelijk, zonder uitvaltijd, worden toegevoegd, al naar gelang de groei van het bedrijf dit vereist. Tegelijkertijd kan dat extra vermogen wanneer het niet meer nodig is ook weer flexibel en onafhankelijk worden verkleind (waarbij kosten worden bespaard).
Veilig Een clouddatabase is zo beveiligd dat het door middel van meerlaagse controlemechanismen en implementatie van best practices wordt afgeschermd tegen slechte invloeden van zowel buitenaf als binnenuit.
Compliance Toegang tot de clouddatabase wordt te allen tijde bewaakt en geregistreerd voor audit en controle.

Een autonome database kiezen

De volgende kenmerken kan een organisatie als leidraad gebruiken bij het kiezen van autonome databaseproducten.

Automatisering De database moet upgrades uitvoeren, patches installeren en zichzelf blijven afstemmen. Beveiligingsupdates moeten zonder geplande uitvaltijd kunnen worden geïnstalleerd.
Hoge beschikbaarheidsgraad Service Level Agreements (SLA's) moeten een betrouwbaarheid en beschikbaarheid van ten minste 99,995% garanderen om ervoor te zorgen dat kostbare geplande en niet-geplande uitvaltijd tot hooguit 30 minuten per jaar beperkt blijft.
Zelfbeveiligend De autonome database moet alle softwarepatches en updates zelf uitvoeren en ervoor zorgen dat de database wordt beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, zonder de werking te verstoren of de beschikbaarheid te beïnvloeden.
Geautomatiseerde database-afstemming Dit zorgt ervoor dat de database minder vermogen aan rekenkracht, geheugen en input/output verbruikt en snel resultaat levert bij zoekopdrachten en het opslaan/ophalen van gegevens.