Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

JSON gedefinieerd

Data is koning. Maar het is nog belangrijker geworden om te weten hoe u met allerlei data moet werken. Programmeurs, ontwikkelaars en IT-professionals moeten ingevulde datastructuren vanuit elke taal overbrengen naar formaten die herkenbaar zijn voor andere talen en platforms. JavaScript Object Notation (JSON) is het uitwisselingsformaat voor data waarmee dat mogelijk is.

JSON is populair geworden als dataformaat voor ontwikkelaars vanwege de voor mensen leesbare tekst, die lichtgewicht is, minder codering nodig heeft en sneller wordt verwerkt.

JSON-datatypen en voorbeelden

JSON kan in JavaScript-programma's worden gebruikt zonder noodzaak van parsering of serialisering. Het is een op tekst gebaseerde manier om letterlijke JavaScript-objecten, arrays en scalaire data weer te geven.

JSON is relatief gemakkelijk te lezen en te schrijven, terwijl software ook gemakkelijk kan worden geparseerd en gegenereerd. Dit wordt vaak gebruikt voor het serialiseren van gestructureerde data en het uitwisselen via een netwerk, doorgaans tussen een server en webapplicaties.

Gedetailleerd gezien bestaat JSON uit datatypen.

 1. Tekenreeks
 2. Getal
 3. Booleaans
 4. Null
 5. Object
 6. Array

Tekenreeks

Een tekenreeks in JSON bestaat uit Unicode-tekens, met backslash (\) als escape-teken.

Voorbeeld


 { "name" : "Jones" }
 

Getal

Een JSON-getal volgt de drijvendekomma-indeling met dubbele precisie van JavaScript.

Voorbeeld

 {
 "number_1" : 210,
 "number_2" : 215,
 "number_3" : 21.05,
 "number_4" : 10.05
 }
 

Booleaans

Booleaanse waarden worden ofwel aangeduid als true of als false. Booleaanse waarden worden niet tussen aanhalingstekens geplaatst en worden behandeld als tekenreekswaarden.

Voorbeeld

 { "AllowPartialShipment" : false }
 

Null

Null is een lege waarde. Als er geen waarde aan een sleutel is toegewezen, kan deze als null worden behandeld.

Voorbeeld

 { "Special Instructions" : null }
 

Object

JSON-objectdatatype is een set naam- of waardeparen tussen {} (accolades). De codes moeten tekenreeksen en uniek zijn en gescheiden worden door komma's.

Voorbeeld

 {
 "Influencer" : { "name" : "Jaxon" , "age" : "42" , "city" , "New York" }
 }
 

Array

Een array-datatype is een geordende verzameling waarden. In JSON moeten arraywaarden van het type tekenreeks, getal, object, array, Booleaans of null zijn.

Voorbeeld

 {
 
 "Influencers" : 
 {
 "name" : "Jaxon", 
 "age" : 42, 
 "Works At" : "Tech News"
 }
 
 {
 "name" : "Miller", 
 "age" : 35
 "Works At" : "IT Day"
 }
 
 ] 
 }
 

Nu JSON en de datatypen ervan zijn aangegeven en beschreven, gaan we onderzoeken hoe ze kunnen worden gebruikt.

De belangrijkste gebruiksscenario's voor JSON

JSON-zelfstudie
Ontdek de nieuwe functionaliteit voor het werken met JSON-documenten die zijn opgeslagen in een database.

1. Een JSON-object op basis van door gebruikers gegenereerde data genereren
JSON is perfect voor het opslaan van tijdelijke data. Tijdelijke data kan bijvoorbeeld door gebruikers gegenereerde data zijn, zoals een ingediend formulier op een website. JSON kan ook worden gebruikt als data-indeling voor elke programmeertaal om een hoge mate van interoperabiliteit te bieden.

2. Data overdragen tussen systemen
Een websitedatabase bevat het postadres van een klant, maar het adres moet worden geverifieerd via een API om er zeker van te zijn dat het adres een echt adres is. Stuur de adresdata in de JSON-indeling naar de API-service voor het valideren van het adres.

3. Data configureren voor applicaties
Bij het ontwikkelen van applicaties heeft elke applicatie de referenties nodig om verbinding te maken met een database, evenals een pad naar een logboekbestand. De referenties en het bestandspad kunnen worden opgegeven in een JSON-bestand dat kan worden gelezen en beschikbaar is.

4. Vereenvoudigen van complexe datamodellen
JSON vereenvoudigt complexe documenten tot de elementen van het document die als betekenisvol worden aangegeven, door het proces van het extraheren van data terug te brengen tot een voorspelbaar en voor mensen leesbaar JSON-bestand.

Waarom JSON populair is bij ontwikkelaars

Gids voor JSON-ontwikkelaars
Een gids voor een grondiger begrip van hoe applicaties kunnen worden gewijzigd zonder opslagschema's te wijzigen.

JSON heeft pas echt aan belang gewonnen bij het programmeren van API-codes en webservices omdat JSON zorgt voor het sneller uitwisselen van data en snellere resultaten van webservices. JSON is gebaseerd op tekst, is lichtgewicht en heeft een dataformaat dat gemakkelijk zonder extra code kan worden geparseerd. Voor webservices is JSON de ideale keuze voor het retourneren en weergeven van grote hoeveelheden data.

Wat is een documentdatabase?

Een documentdatabase is een type niet-relationele database die is ontworpen voor het opslaan, ophalen en beheren van documentgeoriënteerde informatie. In plaats van vooraf een schema te moeten definiëren, kunnen met documentdatabases data worden opgeslagen in verzamelingen die uit documenten bestaan. NoSQL-databases en JSON-databases zijn typen documentdatabases.

Documentdatabases zijn vaak populair bij ontwikkelaars omdat die databases data opslaan in een documentmodelformaat (semi-gestructureerd) in plaats van relationeel (gestructureerd). Documentdatabases bieden meer flexibiliteit, omdat ontwikkelaars de schema's niet van tevoren hoeven te plannen en ze dezelfde indeling kunnen gebruiken als de indeling die zij in hun applicatiecode gebruiken. Dit betekent dat een zorgvuldige planning van een SQL-database niet daadwerkelijk nodig is, waardoor documentdatabases bruikbaar zijn voor snel groter wordende schema's, wat vaak voorkomt bij de ontwikkeling van software. Maar dit kan ten koste gaan van snelheid, grootte en het specifieke karakter.

Als het gaat om het kiezen tussen een relationele database en een documentdatabase, moeten ontwikkelaars goed nadenken over wat ze met de data van plan zijn te doen. Voor het werken met grote hoeveelheden ongeorganiseerde data is doorgaans een documentendatabase nodig. Voor het werken met gestructureerde data is doorgaans een relationele database nodig. Uiteraard kunnen ontwikkelaars voor een geconvergeerde database kiezen waarmee zij het beste van twee werelden krijgen.

Wat is een JSON-documentdatabase?

Applicaties waarbij verschillende JSON-datatypen en een JSON-georiënteerde querytaal worden gebruikt, kunnen communiceren met data die is opgeslagen in een JSON-documentdatabase. De JSON-documentdatabase biedt ook native ondersteuning voor JSON.

Kenmerken van een JSON-documentdatabase:

 • Een JSON-documentdatabase is een niet-relationele database die is ontworpen om als JSON-documenten te worden opgeslagen en opgevraagd.
 • JSON-data in de database is tekstueel, maar de tekst kan worden opgeslagen met behulp van het datatype BLOB,VARCHAR2,CLOB of het binaire JSON-datatype in 21c
 • Het openen van JSON-data die in de database is opgeslagen, is vergelijkbaar met het openen van andere databasedata, waaronder het gebruik van OCI, .NET en JDBC
 • JSON-data in een JSON-documentdatabase kan worden opgeslagen, geïndexeerd en opgevraagd zonder dat er een schema voor nodig is om die data te definiëren

Werken met een JSON-documentdatabase

Zoals eerder aan de orde is geweest, is JSON een lichtgewicht formaat voor het overdragen van data dat de norm heeft gesteld voor documentuitwisseling van data. Laten we eens kijken hoe JSON-data in een JSON-documentdatabase wordt opgeslagen en beheerd.

JSON-data opslaan

Bij het opslaan van JSON-data in een JSON-documentdatabase worden kolommen gebruikt waarvan de datatypen VARCHAR2, CLOB, BLOB of binair JSON-datatype in 21c zijn. Welk datatype wordt gebruikt, is doorgaans afhankelijk van de grootte van de JSON-documenten. Door JSON-data met behulp van standaard SQL-datatypen in de database op te slaan, kan JSON-data net zoals elk ander datatype worden gemanipuleerd.

JSON-data beheren

JSON-data kan ongeacht het datatype worden beheerd en gemanipuleerd met tabellen in een JSON-documentdatabase. De keuze van de te gebruiken tabel wordt doorgaans ingegeven door de grootte van de JSON-documenten. Een van de kenmerken van Database is dat u eenvoudig tabellen met kolommen kunt repliceren met behulp van JSON-data.

Gebruiksscenario's voor JSON-documentdatabases

Applicaties met meer gepersonaliseerde ervaringen
Bied boeiende gepersonaliseerde klantervaringen en geef realtime aanbevelingen over meerdere digitale eigendommen.

Content- en catalogusbeheer
Ontwikkel services voor contentbeheer en productcatalogi waarmee een breed scala aan attributen en metadata kunnen worden verwerkt.

Geïntegreerde IoT-toepassingen
Creëer geïntegreerde applicaties voor clickstream-, monitoring-, logging- en sensorsystemen om miljoenen inserts en retrievals per seconde te verwerken en nieuwe inzichten te genereren zonder de nauwkeurigheid van de data in gevaar te brengen.

Met een native JSON-documentdatabase kunnen ontwikkelaars bekijken, maken en uiteindelijk meer te weten komen en leren.

Niet alleen worden de klanten in een database aangegeven als namen en adressen, hun respectieve kenmerken kunnen ook worden toegewezen als waarden en verschijnen in arrays voor gepersonaliseerde productaanbevelingen en meer interessante verbintenissen.

De effectiviteit van JSON-data hangt uitsluitend af van de database die de basis voor die data is.

JSON-data en een Autonomous Database

Een JSON-documentdatabase biedt niet alleen native ondersteuning voor JSON-datatypen, maar zorgt ook voor gemakkelijke migraties, ontwikkeling met weinig codes en geen wijzigingen in het schema als het gaat om opslag en beheer. Wat als er een manier zou zijn om gebruik te maken van de voordelen van JSON in een serverloze omgeving? Met een documentendatabase in de cloud is het eenvoudig om JSON-applicaties te ontwikkelen met geautomatiseerde provisioning, schaalbaarheid en reparatie, terwijl een beschikbaarheid van 99,995% wordt geboden.

Bekijk een inleiding tot Oracle Autonomous JSON Database.