Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen
Whitepaper Bent u klaar voor de AVG?
AVG: Wat zijn de prioriteiten      voor de IT-afdeling?

Al te vaak wordt aangenomen dat AVG-compliance het een probleem voor IT is, omdat beschikken over uw persoonsgegevens en technologie hiervan zulke essentiële onderdelen zijn. Maar compliance moet een organisatiebrede verplichting zijn. Eén afdeling kan niet zorgen voor compliance van een organisatie. Bij het plannen van discussies over AVG-compliance zijn er echter duidelijke gebieden waar IT toegevoegde waarde kan bieden.

Word een datakampioen

De potentiële waarde van data voor organisaties neemt voortdurend toe, maar veel afdelingen, bedrijfsonderdelen en zelfs bestuursleden realiseren zich mogelijk niet tot hoeveel data zij toegang hebben, waar deze zich bevinden, hoe deze kunnen worden gebruikt en hoe deze worden beschermd. De IT-afdeling kan een duidelijke rol spelen door organisaties te helpen begrijpen waarom gegevens en in het verlengde daarvan de AVG zo belangrijk zijn en bepalen hoe ze het beste kunnen worden gebruikt en beschermd.

Zorg voor databeveiliging

De AVG beschouwt de bescherming van persoonsgegevens als een fundamenteel mensenrecht. Organisaties moeten ervoor zorgen dat zij begrijpen tot welke persoonsgegevens zij toegang hebben en passende beschermingsmaatregelen treffen. IT moet samen met de organisatie veiligheidsrisico's beoordelen en ervoor zorgen dat gepaste beschermingsmaatregelen, zoals versleuteling, toegangscontroles, aanvalspreventie en detectie, zijn getroffen.

Help de organisatie responsief te zijn

De AVG vereist dat organisaties niet alleen persoonsgegevens beschermen, maar ook reageren op aanvragen van personen die, onder andere, persoonsgegevens die over hen bestaan, willen wijzigen of verwijderen. Dat betekent dat hun persoonsgegevens moeten worden verzameld, geordend en gestructureerd op een manier die effectieve en betrouwbare controle van al deze informatie mogelijk maakt. Dit betekent dat interne silo's moeten worden afgebroken en ervoor moet worden gezorgd dat een organisatie een duidelijk beeld heeft van de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens.

Identificeer de beste tools voor de klus

AVG-compliance gaat zowel over proces, cultuur en planning als over technologie. Er zijn echter producten beschikbaar die organisaties kunnen helpen met belangrijke elementen van AVG-compliance, zoals databeheer, beveiliging en geautomatiseerd afdwingen van beveiligingsmaatregelen. Vooruitgang in automatisering en kunstmatige intelligentie betekent dat veel tools een niveau van proactiviteit en schaalbaarheid bieden waarmee mensen binnen de organisatie niet minder verantwoordelijkheid krijgen, maar wel de werklast wordt verlaagd en een aanpak wordt geïmplementeerd die mee kan bewegen bij veranderende compliancevereisten.

Zie mogelijkheden

Een verbeterde aanpak van beveiligings- en compliancebeheer, die geschikt is voor de digitale economie, kan organisaties het vertrouwen geven om het volledige potentieel van hun data te ontsluiten. Als data veiliger, beter geordend en gemakkelijker te begrijpen is, is het logisch dat een organisatie er meer mee kan. Het is wellicht verleidelijk om de AVG als een onwelkome klus te zien. Bedrijven moeten er echter ook rekening mee houden dat dit tevens een mogelijkheid is om naar differentiatie en meerwaarde te streven, om nieuwe, data-gestuurde bedrijfsmodellen te bouwen en er vol op te vertrouwen dat zij data op een conforme manier gebruiken. Consumenten het vertrouwen geven om hun data te delen, is ook goed voor bedrijven.

De IT-afdeling weet beter dan wie dan ook hoe de volledige waarde van data kan worden ontsloten en kan bedrijven helpen de AVG niet meer te beschouwen als een kostenpost om zaken te doen, maar als een kans om beter zaken te doen.

Meer informatie over de AVG en hoe Oracle kan helpen.


Meer informatie:

We're here to help

Engage a Sales Expert

Trial

Try Oracle Cloud

Sign up by topic