Wat is werknemerservaring?

In de kern is de werknemerservaring het resultaat van elke interactie en elk contactpunt dat de werknemer in een bepaald bedrijf ervaart. Het is ook een georganiseerd geheel van ervaringen en overwegingen die de organisatie ontwikkelt om het werk- en privéleven van haar werknemers te verbeteren, evenals hun algemene productiviteit. De werknemerservaring wordt beïnvloed door elke interactie (pdf) die werknemers hebben met uw bedrijf, te beginnen met uw vacature en eindigend op de laatste werkdag. De bedrijfscultuur en interpersoonlijke interacties met collega's, leidinggevenden en klanten spelen een rol bij de werknemerservaring.

Een werknemerservaringsplatform omvat de processen en activiteiten die te maken hebben met de functie van een werknemer – onboarding van werknemers, voortdurend prestatiebeheer, secundaire arbeidsvoorwaarden en beloning, training en werkomgeving. Het omvat ook de tools, technologie en communicatiesystemen die uw werknemers gebruiken in hun functies.

Miniatuurweergave overstappen naar Cloud

Waarom is de werknemerservaring belangrijk?

Net als de klantervaring heeft de werknemerservaring een directe impact op de winstgevendheid van uw bedrijf. Tevreden werknemers zijn productieve werknemers. Wanneer werknemers niet voldoende opgeleid zijn of niet over de hulpmiddelen beschikken die ze nodig hebben om hun werk efficiënt te doen, daalt hun productiviteit. Ongelukkige, niet betrokken werknemers uiten hun ontevredenheid vaak door niet meer zo productief en toegewijd te zijn aan hun baan of door het bedrijf te verlaten. Dit soort verloop is een kostbaar gevolg voor werkgevers, die voortdurend nieuwe werknemers in dienst moeten nemen en opleiden.

Werknemers die denken dat het gras ergens anders groener is – waar de werknemerservaring beter is - zullen zich misschien nooit volledig inzetten voor hun huidige functie. En als de werknemer niet toegewijd is, krijgt u niet het beste rendement op uw investering in menselijk kapitaal en bouwt u niet aan een positieve werkcultuur. Frustratie over omslachtige systemen en processen kan ook leiden tot een laag moreel en een gevoel van ontmoediging bij uw werknemers. Dit kan leiden tot problemen die van invloed zijn op de prestaties en de marktpositie van uw bedrijf.

Aan de andere kant zijn werknemers met een positieve werknemerservaring meer betrokken bij en productiever in hun werk, zijn ze meer toegewijd aan het bedrijf, hebben ze het gevoel erbij te horen en voelen ze zich verantwoordelijk voor het bedrijf, en is de kans groot dat ze op de langere termijn bij uw bedrijf blijven. Deze factoren leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties in het algemeen. Volgens Gartner zeggen werknemers met een positieve kijk op hun ervaring 60% vaker dat ze van plan zijn bij hun huidige organisatie te blijven en er is 69% meer kans dat ze goed presterende werknemers zijn.

Hoe kunnen HR-professionals een ideale werknemerservaring creëren?

Gezien de vooruitgang die dankzij digitale technologie is geboekt bij het verbeteren van de klanttevredenheid, zijn werknemers nu op zoek naar dezelfde werkplekervaring die zij als consument zijn gaan verwachten. Deze omvatten:

Gemakkelijke en handige toegang tot informatie

Werknemers willen vereenvoudigde, online toegang tot diensten, processen, procedures en persoonlijke informatie. Ze willen toegang krijgen via het apparaat van hun keuze, waar ze ook zijn. Deze interacties moeten naadloos verlopen. Onhandige applicaties die niet goed werken zijn een bron van frustratie voor werknemers, vooral wanneer ze op zoek zijn naar informatie die essentieel is voor het uitvoeren van hun werk, het bereiken van doelen op hun werk of het regelen van werkgerelateerde persoonlijke zaken, zoals het in aanmerking komen voor een vergoeding.

Directe responsiviteit

Het 24 uur per dag beschikbaar zijn van informatie en diensten via self-service is een must. Werknemers willen niet wachten op de informatie die ze nodig hebben of een HR-vertegenwoordiger inschakelen om die informatie te krijgen, vooral wanneer het dringend is. De beschikbaarheid van vergoedingengegevens kan bijvoorbeeld direct van invloed zijn op het persoonlijke leven van een werknemer.

Procestransparantie

Als het gaat om werkprestaties en verwachtingen, ontwikkelingsmogelijkheden en promotie binnen het bedrijf, willen werknemers weten wat de processen van de organisatie zijn en hoe zij hun doelen kunnen bereiken. Procestransparatie zorgt voor vertrouwen en betrokkenheid, wat leidt tot gelukkigere werknemers, een hogere productiviteit en betere algemene bedrijfsprestaties.

Een gevoel van verbondenheid

Werknemers zoeken manieren om zich betrokken te voelen bij hun werk, betekenis te vinden in wat ze doen en zich verbonden te voelen met anderen. Systemen die diversiteit en een gevoel van inclusie niet bevorderen, geven aanleiding tot gevoelens van vervreemding. Omgekeerd zorgen systemen waarmee werknemers zich welkom, erkend en gewaardeerd voelen voor verbondenheid en loyaliteit.

Uitdagingen bij het bieden van een goede werknemerservaring

Enkele uitdagingen voor ondernemingen om een goede werknemerservaring te bieden, zijn:

 • Beheer van meerdere proceszware taken zoals onboarding, prestatiemanagement, training en loopbaanontwikkeling
 • Ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving in de hele organisatie wordt nageleefd
 • Inzicht in de behoeften, verwachtingen en struikelblokken van werknemers, met name bij het gebruik van HR- en andere bedrijfssystemen
 • Optimaal gebruik maken van de tijd en ervaring van het HR-personeel
 • Een consistente en betrouwbare werknemerservaring bieden voor alle werknemers, op een eerlijke manier

Ga de mobiele uitdaging aan en ontdek hoe eenvoudig het kan zijn

Help werknemers om hun werk zo goed mogelijk te doen

Een compleet werknemerservaringsplatform biedt werknemers professionele en persoonlijke activiteiten, biedt responsieve HR-serviceondersteuning, stroomlijnt de communicatie in de hele organisatie, versterkt de relaties tussen managers en werknemers en verbindt werknemers met hun collega's.

Ontdek hoe HCM werknemers een compleet nieuwe ervaring geeft

De HCM-verbinding (Human Capital Management)

De HR-functie is een belangrijk onderdeel van werknemerservaring, mede door de rol als verbinder tussen het bedrijfsbeleid en de werknemers. HR is ook de eigenaar van veel systemen die van invloed zijn op de werknemerservaring, zoals arbeidsvoorwaarden en beloningen, prestatiebeheer, training en meer.

Door de jaren heen is dankzij de invoering van HCM-technologieoplossingen een groot aantal HR-gerelateerde interacties met werknemers overgegaan van persoonlijke naar geautomatiseerde zelfbediening via bedrijfsportals. Hoewel werknemersportals en onlinetransacties meer gemak bieden, heeft deze overstap gemengde resultaten opgeleverd in termen van de werknemerservaring.

Vaak is gebleken dat de gebruikersinterfaces moeilijk te gebruiken en frustrerend zijn voor werknemers. Omdat HCM-oplossingen echter nu stabieler zijn en zijn ontwikkeld om functioneel en ondersteunend te zijn, zijn de mogelijkheden om via deze oplossingen een betere werknemerservaring te creëren, aanzienlijk toegenomen.

Ontdek hoe u de ervaringen kunt bieden die uw werknemers verwachten (pdf)

Wat is een werknemerservaringsplatform en hoe kan dit uw bedrijf helpen?

Een werknemerservaringsplatform bevat een gebruikersinterface die eenvoudig te gebruiken en te begrijpen is. Het is belangrijk om op te merken dat het platform idealiter ook een chatbot of digitale assistent moet bevatten om met meerdere organisatiespecifieke systemen zoals HR en IT om te gaan. Het werknemerservaringsplatform moet ook de optie hebben om voortdurend pagina's te controleren en bij te werken die nuttige informatie en antwoorden op vragen bieden.

Een zelfbedieningsplatform voor werknemerservaring moet de cultuur van de organisatie weerspiegelen. Bij de interactie van de werknemer met het platform leert het systeem over de werknemer op basis van de manier waarop hij het systeem gebruikt; vervolgens past het die informatie toe om de interacties met die werknemer te personaliseren.

Een werknemerservaringsplatform biedt ook een terugkoppeling van gebruikersgegevens, wat een aanzienlijke toegevoegde waarde is, omdat het u kan helpen voortdurend processen te verbeteren en betere werknemerservaringen te bieden. Naarmate gebruikersdata in het systeem terechtkomen, biedt data-analyse cruciale informatie die kan leiden tot bruikbare inzichten die u kunt gebruiken om de werknemerservaring te verbeteren, waardoor een steeds betere, slimmere en meer responsieve oplossing wordt ontwikkeld.

Bekijk hoe een werknemerservaringsplatform uw bedrijf kan helpen (pdf)

Wat zijn de voordelen van een werknemerservaringsplatform?

Een goed werknemerservaringsplatform biedt veel voordelen in de hele onderneming, zowel voor werknemers als werkgevers.

De voordelen zijn:

 • Eenvoudige, gemakkelijke en tijdige toegang tot belangrijke informatie die van invloed is op hun werk en hun leven
 • Een op maat gemaakte, gepersonaliseerde en responsieve ervaring die aan hun behoeften voldoet
 • Transparantie rond bedrijfsprocessen en -beleid
 • Een gevoel van zeggenschap over hun beroepsleven
 • Een groter gevoel van inclusie, betrokkenheid en gemeenschap
 • Toegang tot data en data-analytics die verbeteringen in het hele bedrijf stimuleren
 • Veilige toegang tot voortdurend bijgewerkte werknemersgegevens
 • De mogelijkheid om de tijd van het HR-personeel beter te benutten
 • Snellere en gemakkelijkere verwerking van transacties
 • Uitbreiding van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie
 • Hogere productiviteit
 • Minder personeelsverloop
 • Meer vertrouwen en loyaliteit van werknemers

Volg de rondleiding en ontdek de kracht van een compleet werknemerservaringsplatform.

Waar u op moet letten bij een werknemerservaringsplatform

HCM-oplossingen krijgen nu nieuwe functionaliteiten waardoor ze naar het niveau van een werknemerservaringsplatform worden getild. Deze oplossingen gaan verder dan het beheren van HR- en andere bedrijfsprocessen achter de schermen en creëren een meer betrokken, gepersonaliseerde en interactieve ervaring voor werknemers. Hierdoor ontstaat er een sterkere band tussen bedrijven en hun werknemers en neemt de tevredenheid van werknemers toe.

Belangrijke overwegingen en functies voor het kiezen van een werknemerservaringsplatform zijn onder meer:

 • Gebruiksgemak en intuïtiviteit die resulteren in een naadloze ervaring
 • Eenvoudige toegang en beschikbaarheid via meerdere kanalen, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van werknemers
 • Een consistente datapijplijn die kan samenwerken met andere gebieden van het bedrijf
 • Beveiliging, zodat werknemers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn en hun werkgever voldoet aan de huidige regelgeving
 • Een interface die kan worden aangepast aan de behoeften van werknemers en de bedrijfscultuur
 • AI-functies voor persoonlijke aanpassingen aan individuele werknemers om hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden
 • Gemakkelijke uitbreidingsmogelijkheden, met een platform dat zich voortdurend ontwikkelt om in de loop van de tijd nieuwe en betere ervaringen te bieden

Ontdek de 10 belangrijkste redenen waarom klanten voor Cloud HCM kiezen (pdf)

Zorg voor interessante gesprekservaringen via digitale assistenten en chatbots

Digitale assistenten en chatbots vervullen een cruciale functie in werknemerservaringsplatforms als een manier voor organisaties om in contact te komen met hun werknemers. Deze AI-hulpmiddelen bieden op een gemakkelijke manier informatie en diensten die voldoen aan de individuele behoeften van werknemers op een gepersonaliseerde, interessante en conversationele manier.

Ontdek hoe digitale assistenten voor HR gesprekservaringen mogelijk maken (pdf)

Wat is de toekomst voor de werknemerservaring?

Idealiter zal het werknemerservaringsplatform in de toekomst een naadloze ervaring zijn waarvoor geen werknemersportal nodig is. Het wordt een volledig gepersonaliseerde, unieke ervaring die volledig is afgestemd op de voorkeuren van een werknemer.

Maar er ligt meer in het verschiet voor de werknemerservaring. Nu aanbieders van oplossingen nog meer aangepaste, gepersonaliseerde manieren ontwikkelen om werknemers te laten communiceren met de bedrijven waarvoor ze werken, is het volgende doel voor ondernemingen om hun rendement te maximaliseren.

Volgens Gartner kunt u het grootste rendement behalen uit investeringen in werknemerservaringen door die investeringen te gebruiken om de gevoelens die werknemers bij hun ervaringen hebben, vorm te geven. Dit vormgeven is een emotionele inspanning, minder gebaseerd op directe investeringen van extra geld in systemen en meer op het beïnvloeden van de gevoelens van werknemers over en door die systemen.

Deze vormgeving omvat een drieledige benadering:

1. Verwachtingen van werknemers over wat hun ervaringen zullen zijn, vormgeven
2. Gebruik maken van transparantie en het delen van informatie om uw werknemers in staat te stellen de gewenste ervaringen te creëren
3. Positieve herinneringen aan hun ervaringen versterken

De data verzameld van werknemerservaringsplatforms en hun functie als communicatie- en beïnvloedingskanaal vormen een cyclus van input en output die u kan helpen maximale waarde te krijgen uit het geld dat u al hebt geïnvesteerd. Volgens Gartner levert deze aanpak 32% meer tevreden werknemers op tegen 32% lagere kosten.

De werknemerservaring is zowel tastbaar als immaterieel. Door tastbare voordelen te creëren met technologie, kunt u gevoelens van empowerment en welwillendheid onder uw werknemers vergroten en een immateriële, prestatieverhogende werknemerservaring genereren.

Lees meer over de beste HCM in de branche, die superieure werknemerservaringen ondersteunt.