Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Oracle Cloud Free Tier

Applicaties bouwen, testen en implementeren in Oracle Cloud, helemaal gratis.

EURA (European Union Restricted Access) en SaaS-beveiliging

De snelle evolutie van technologie dwingt bedrijven grote veranderingen door te voeren in hun huidige systemen, tools en infrastructuur. Om te kunnen blijven concurreren in de markt zoeken bedrijven naar oplossingen die hen helpen winst te maken en hun diensten aan te passen overeenkomstig de huidige regelgeving en technologie. Het in gebruik nemen van cloudcomputing en SaaS-services helpt bedrijven een voordeel te behalen door hun automatiseringsniveau uit te breiden tot buiten het bereik en de waarde van wat een conventionele ERP-oplossing doet. De huidige wereldwijde trends zetten bedrijven ertoe aan om bedrijfsprocessen te beoordelen, ze opnieuw te ontwerpen en het automatiseringsniveau uit te breiden om een hogere efficiëntie en uitmuntendheid in hun activiteiten te leveren, waar klanten uiteindelijk van profiteren.

Met de groei van cloudcomputing en Software as a Service (SaaS) oplossingen, hebben problemen met gegevenssoevereiniteit meer focus gekregen bij regelgevende functionarissen, vooral na de goedkeuring van nieuwe privacywetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB (PDF)), en de hangende verordening voor het aanpassen van de Amerikaans CLOUD Act. De AVG vereist dat alle persoonlijke gegevens die over burgers van de Europese Unie (EU) worden verzameld, ofwel in de EU moeten worden opgeslagen, waar deze onderworpen zijn aan de Europese privacywetgeving, of binnen een rechtsgebied met vergelijkbare beschermingsniveaus. Naast dataresidentie heeft dit gevolgen voor gegevensverwerking en toegang tot gegevens.

Markttrends in de EU hebben geleid tot een toenemende behoefte aan clouddiensten die zijn ontworpen voor de EU, zich in de EU bevinden, worden beheerd door EU-personeel en voortdurend worden aangepast aan veranderingen in de EU, waaronder:

 • Dynamisch landschap voor naleving van regelgeving
 • Politieke vereisten
 • Behoeften ten aanzien van risicobeperking

Oracle EURA is ontworpen met datasoevereiniteit in het achterhoofd.

Kaart van EU-lidstaten

Wat is de European Union Restricted Access Cloud Service van Oracle?

Oracle European Union Restricted Access (EURA) Cloud Service voor Oracle Fusion Applications is ontworpen om de datasoevereiniteit en privacykwesties van onze klanten in de EU aan te pakken door ervoor te zorgen dat alle klantenservice-instances, klantgegevens en diagnostische data alleen in EU-datacenters worden opgeslagen. Door de toegang van Oracle-personeel tot klantgegevens en diagnostische data te beperken tot de werklocatie, kunnen alleen in de EU gevestigde Oracle-technici service management en onderhoud uitvoeren. Er is geen locatiebeperking voor toegang door de klant, maar de operationele toegang van Oracle moet vanuit de EU komen. Oracle EURA is gebouwd op deze standaard Oracle Fusion-applicaties:

Met deze cloudservices kunnen bedrijven in de EU hun bedrijfsapplicaties uitvoeren in een Oracle Cloud-omgeving die speciaal is bedoeld voor de EU. De services bieden EU-specifieke controles die zijn ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende vereisten van landen binnen de EU.

Oracle EURA heeft ISO27001- en CSA Star-certificeringen behaald.

Wat zijn de belangrijkste SaaS-beveiligingsvoordelen?

1. Datasoevereiniteit

Door dataopslag te beperken tot datacenters in de EU, waarborgt Oracle EURA datasoevereiniteit in de EU. De service werkt uitsluitend vanuit datacenters in de EU, momenteel in Frankfurt (het primaire datacenter) en Amsterdam (het datacenter voor herstel na calamiteiten). EURA slaat alle klantgegevens en applicatiediagnostiek op in dezelfde omgeving, inclusief trace-bestanden en geheugendumps.

2. Dataverwerking

Oracle EURA zorgt ervoor dat alle dataverwerking plaatsvindt in de Europese Unie - niet alleen kernfunctionaliteit, maar ook virusscans en andere ondersteunende services. Er gaat geen data de Europese Unie uit.

3. Datatoegang

Er zijn controles aanwezig om ervoor te zorgen dat Oracle alleen in de EU gevestigd personeel toegang geeft tot de cloudservice en klantgegevens voor service management. Deze toegangscontroles controleren of het personeel in de EU tewerkgesteld is. Bovendien wordt bij het op afstand inloggen vanaf niet-Oracle-locaties geofencing toegepast om te verifiëren of personeel fysiek aanwezig is in de EU.

Geavanceerde beveiligingsoplossingen voor Oracle EURA

Bovenop de standaard beveiliging binnen de oplossingen van Oracle is binnen deze oplossing een extra beveiligingslaag beschikbaar.

1. Oracle Break Glass

Break Glass voor Oracle Fusion biedt klanten extra beveiliging door administratieve toegang tot systemen en services te beperken. Met Oracle Break Glass hebben vertegenwoordigers van Oracle Support geen toegang tot uw cloudomgeving om problemen op te lossen, tenzij ze goedkeuring en toestemming hebben van u, de klant.

Naast dergelijke gecontroleerde toegang wordt inactieve data beveiligd met Oracle Transparent Data Encryption (TDE) en Oracle Database Vault. U kunt de TDE master-encryptiesleutel beheren en de levenscyclus ervan beheren. Met Break Glass:

 • Worden klantgegevens in de Oracle Cloud-omgeving in rust versleuteld met TDE en beschermd en gecontroleerd met Database Vault.
 • Break Glass-toegang is tijdsgebonden. Het beveiligt klantgegevens door goedkeuring van de klant te eisen voor Oracle-personeel om toegang te krijgen tot de omgeving.
 • Break Glass biedt alleen tijdelijke toegang. De toegangsreferenties worden programmatisch opnieuw ingesteld na een vooraf geconfigureerde periode, meestal 72 uur.
 • Break Glass-toegang wordt gecontroleerd en geregistreerd en er zijn gedetailleerde rapporten beschikbaar.
 • U kunt uw TDE master-encryptiesleutel uploaden, verwijderen of herstellen vanaf de applicatieconsole.

2. Oracle Data Masking

Bedrijven lopen het risico gevoelige gegevens te lekken bij het kopiëren van productiedata naar niet-productieomgevingen voor het ontwikkelen van nieuwe apps, het uitvoeren van tests of het uitvoeren van data-analyse. Om real-world tests uit te voeren, moeten niet-productiegebruikers toegang hebben tot enkele van de originele gegevens, maar niet tot alle gegevens, vooral wanneer de informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd.

Oracle Data Masking beperkt het risico door de oorspronkelijke gevoelige gegevens te vervangen door fictieve gegevens, zodat de gegevens veilig kunnen worden gedeeld met niet-productiegebruikers.

Met Data Masking kunt u:

 • de verspreiding van gevoelige gegevens beperken: Door toenemende beveiligingsrisico's is de noodzaak voor bedrijven toegenomen om de blootstelling van gevoelige informatie te beperken. Tegelijkertijd zorgt het kopiëren van productiedata voor niet-productiedoeleinden, zoals testen en ontwikkeling, voor verspreiding van gevoelige gegevens, waardoor de beveiligings- en nalevingsgrens wordt verlegd en de kans op datalekken toeneemt.
 • Deel wat nodig is: Vaak moeten bedrijven om verschillende redenen een productiedataset delen met interne en externe partijen. In sommige gevallen is het efficiënt om een deel of subset aan informatie eruit te lichten en te delen in plaats van de volledige productiedataset te delen.
 • Zorg dat u zich aan dataprivacywetgeving- en standaarden houdt: Standaarden voor dataprivacy, zoals de AVG, leggen de nadruk op het beschermen van gevoelige informatie in niet-productieomgevingen, omdat deze omgevingen vaak worden gebruikt door een groter aantal gebruikers met meer bevoegdheden dan bij typische in-productiesystemen het geval is.

Neem voor meer informatie contact op met uw Oracle Sales-vertegenwoordiger en vraag naar SKU #B91905 voor Oracle Fusion Cloud.