Grant Thornton omdefinierar personalhanteringslandskapet med Oracle Cloud HCM

Det sjätte största amerikanska redovisnings- och rådgivningsföretaget och prisbelönta Oracle Partnern moderniserar medarbetarupplevelsen med Oracle Cloud HCM.

Share:

Att investera i Oracle Cloud HCM fortsätter att hjälpa vårt företag leverera en upplevelse som är mer personlig, flexibel och proaktiv. Om du växer på en eller flera marknader, vill arbeta mer effektivt, hantera risker eller attrahera och behålla topptalanger, hjälper Oracle Cloud HCM dig att utvecklas.

Enzo SantilliChief Transformation Officer, Grant Thornton

Products list

Affärsutmaningar

Grant Thornton grundades i Chicago 1924 och är den USA-baserade medlemmen av Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av oberoende revisions-, skatte- och rådgivningsföretag. Med ett nätverk med över 8 000 proffs fördelat på 53 kontor, hjälper företaget kunder av alla storlekar att lyckas inom områden som ekonomi och efterlevnad, informationsteknik och övergripande förbättringar av affärsresultaten.

Grant Thorntons medarbetare är dess kärnkompetens, men på grund av år av utveckling och expansion var personalavdelningen tyngd av en mängd olika och äldre programvaror. Dessa system skapade för många manuella uppgifter, inklusive många pappersbaserade processer och ad hoc-lösningar som ställde till det inom organisationen. Eftersom företaget genomgick en snabb tillväxt de senaste åren blev problemen bara ännu mer uttalade.

De gamla systemen bidrog knappast till företagskulturen eller medarbetarupplevelsen, utan orsakade administrativa förseningar som tog tid från att hjälpa kunder och andra intressenter. Ledningen upplevde också att det blev allt svårare att fatta välgrundade beslut utan att få insikter och insyn i personaladministration och andra avdelningar.

Målet för Grant Thornton var att anta en plattform som kunde minska mängden manuella administrativa uppgifter, skapa strömlinjeformade processer och vägleda beslutsfattandet med mer konsekvent och aktuell information.

Våra medarbetare är vår kärnprodukt, och möjligheten att hantera arbetsstyrkan med Oracle Cloud HCM ger oss själva grunden för lönsamhet och kundnöjdhet.

Deron StoeckleinPartner, Technology Transformation, Grant Thornton

Varför Grant Thornton valde Oracle

Grant Thornton valde Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) för att förbättra sin företagskultur och ge medarbetarna möjlighet att överträffa kundernas förväntningar. Företaget insåg att även om andra alternativ skulle möjliggöra löpande verksamhet, var det endast Oracle Cloud HCM som tillhandhahöll den moderna, integrerade miljö som skulle underlätta företagets övergång och planerade tillväxt.

Möjligheten att rationalisera bort en mängd äldre program samtidigt som data och funktioner i företagets befintliga ekosystem sammankopplades var oerhört värdefullt. Med en enda, enhetlig plattform i Oracle Cloud HCM, får företaget den grund det behöver för att koppla samman flera tjänstelinjer samtidigt som det standardiserar och effektiviserar de dagliga personalrutinerna.

I slutänden valde Grant Thornton Oracle Cloud HCM för att hjälpa sin spridda arbetsstyrka arbeta både bättre och mer effektivt, och ge kunderna bättre service.

Grant Thornton har gjort om hela sin rekryterings- och medarbetarupplevelse med hjälp av Oracle Cloud HCM.

Resultat

Oracle Cloud HCM har förenklat vardagen för Grant Thorntons medarbetare och partners. Tack vare att medarbetarna inte längre behöver arbeta med många av de äldre programmen lägger de mindre tid på att interagera med flera olika system och hantera pappersarbete och mer tid på att hjälpa kunderna. Företaget kunde också lämna de besvärliga, isolerade personalhanteringsprocesserna som gjorde medarbetare och jobbsökande frustrerade och designade om sin heltäckande medarbetarupplevelse med Oracle Cloud HCM. Plattformen gav samtidigt företagsledare mer insyn i personaladministration och ekonomi med mer korrekta och lägliga data.

Talanghantering är ett stort fokus för alla organisationer och med Oracle Cloud HCM fick Grant Thornton en toppmodern plattform som underlättar. Med Oracle Recruiting kan företaget initiera en relation med en jobbsökande redan innan ansökningsprocessen. Detta förbättrade företagets förmåga att hitta och rekrytera nya talanger från olika källor, till exempel det växande rekryteringsnätverket inom universiteten. Dessutom kan intresserade sökande som inte passar en viss roll fortfarande ge information som kan leda till en konversation om en annan befattning som skulle passa bättre.

Med Oracle Cloud HCM kan dessutom potentiella och aktuella medarbetare hantera introduktionsuppgifter, proaktivt uppdatera sina personliga profiler, hantera prestationsförväntningar och checka in med chefer för att identifiera framsteg. Dessa självbetjäningsfunktioner underlättade sömlösa interaktioner mellan företagets personal och främjade professionell tillväxt för alla medarbetare hos Grant Thornton.

Genom att använda Oracle Journeys, en del av plattformen Oracle ME inom Oracle Cloud HCM, har Grant Thornton gjort det möjligt för medarbetarna att ta kontroll över sina individuella upplevelser så att de kan växa och utvecklas i karriären. Detta underlättade företagets ansträngningar att förstå och lyssna på sina medarbetare. Företaget kunde till exempel använda Oracle Journeys för att genomföra undersökningar om vaccinationer och hantera specialfall och undantag, ett känsligt ämne. Det skapade också värde med automatisering av företagets avslutsprocess, som tidigare förlitade sig på kalkylblad. Nu är upplevelsen effektiv och kopplad till den större medarbetarupplevelsen, vilket gör det lättare att kontakta tidigare anställda för referenser och i vissa fall locka tillbaka dem till företaget.

Grant Thornton byggde också vidare på sin grundläggande distribution av Oracle Cloud HCM genom att utöka användningen av Oracle Payroll för att förenkla utbetalningar till medarbetare. Plattformen effektiviserade den årliga medarbetarutvärderingen och ersättningscykeln, som tidigare byggde på dussintals manuella processer och icke-integrerade system. Dessa typer av förbättrade processer utgör dessutom grunden för mer välinformerade program för mångfald, eget kapital och inkludering (DEI) samt program för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Partner

Grant Thornton är både en Oracle-kund och implementeringspartner. Företagets experter har djupgående kunskaper om Oracles produkter och tjänster och kan tillhandahålla skräddarsydda lösningar som uppfyller de specifika behoven vid en omvandling av verksamheten, från implementering och optimering till utbildning och support. Företaget erbjuder partnergruppen en mängd tjänster som hjälper kunderna att maximera värdet av sina investeringar i Oracles applikationsmoln.

Published:12 juli 2023

Om kunden

Grant Thornton är en ledande Oracle Cloud Implementation Partner och en del av Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av oberoende revisions-, skatte- och rådgivningsföretag.