Databas

Oracle Database-tjänster och -produkter erbjuder kunderna kostnadsoptimerade och högpresterande versioner av Oracle Database, världens ledande konvergerade, multimodel-databashanteringssystem, minneslagrade databaser och NoSQL- och MySQL-databaser. Oracle Autonomous Database, lokalt tillgänglig via Oracle Cloud@Customer eller i Oracles molninfrastruktur, gör det möjligt för kunder att förenkla relationsdatabasmiljöer och minska arbetsbelastningen för hantering.

Framtiden för data- och apputveckling – Juan Loaizas presentation (1:19:40)

Oracle introducerar en integrerad vektordatabas för att förstärka generativ AI och öka utvecklarnas produktivitet avsevärt

Med den nya likhetssökningen för AI-vektorer i Oracle Database 23c kan du kombinera sökning i semantiska data och affärsdata för att snabbt och säkert ge mycket exakta svar.

Varför ska du välja Oracle Database för alla dina databehov?

Vilken databas passar dig bäst?

Mindre tid ägnas åt att hantera databaser

Oracle Autonomous Database eliminerar komplexiteten med att driva och säkra Oracle Database, samtidigt som kunderna får högsta möjliga prestanda, skalbarhet och tillgänglighet.

Produkter

Upp till 3 gånger snabbare än någon annan lösning

Genom att köra Oracle Database på Exadata, den snabbaste plattformen för Oracle Database, kan kunderna öka transaktionshastigheten, påskynda affärsanalyser och förenkla IT-hanteringen. Exadata finns tillgängligt i kunddatacenter och i Oracles molninfrastruktur, vilket gör det möjligt för kunderna att uppnå de högsta prestandanivåerna för kundhanterade databaser och Oracle Autonomous Database.

Produkter

Branschledande Oracle Database-teknik i kunddatacenter

Oracle Database kan distribueras lokalt när kunderna har problem kopplade till datahemvist och nätverksfördröjning. Cloud@Customer-distributioner gör att den senaste Oracle Cloud-tekniken, inklusive Exadata och autonom databas, kan finnas i kundens datacenter.

Produkter

Koordinera databas- och applikationsuppgraderingar

Kunder med applikationer som är beroende av specifika Oracle Database-versioner har fullständig kontroll över vilka versioner de kör och när dessa versioner byts ut.

Produkter

Snabba upp utvecklingen av JSON-centrerade applikationer

Oracle Database har fullt stöd för schemalös applikationsutveckling med JSON-datamodellen för att öka utvecklarproduktiviteten. Använd Oracle Database-API för MongoDB för att utveckla och köra MongoDB-applikationer med Oracle Database – lokalt och i molnet.

Produkter

Världens mest populära databas med öppen källkod i Oracle Cloud

MySQL HeatWave är en helt hanterad databastjänst som tillhandahålls av den integrerade minnesinterna HeatWave-frågeacceleratorn. Det är den enda molnbaserade databastjänsten som kombinerar transaktioner, analyser och maskininlärningstjänster i en MySQL-databas, vilket ger säker analys i realtid utan komplexiteten, fördröjningen och kostnaden för ETL-dubbletter. Den är tillgänglig på OCI och AWS.

Produkter

Korta svarstider och elastisk skalning

Oracle NoSQL hjälper utvecklare att öka sin produktivitet genom att använda en hanterad molntjänst som stöder dokument- och nyckelvärdesdatamodeller.

Produkter

Oracle Cloud-databas

En helt automatiserad databaslösning

Oracle Autonomous Database är en allt-i-ett-molndatabaslösning för dataförråd, datasjöar, verksamhetsrapportering och batchbearbetning. Oracle använder maskininlärning för att helt automatisera alla rutinmässiga databasuppgifter – vilket garanterar högre prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och driftseffektivitet.

Produkter

Oracle Database

Oracle Database erbjuder marknadsledande prestanda, skalbarhet, tillförlitlighet och säkerhet både lokalt och i molnet.

Produkter

Bygg, skaländra och säkra databaser i molnet

Med Oracles basdatabastjänst kan organisationer skapa och hantera Oracle Database-instanser med fullständiga funktioner i Oracles molninfrastruktur (OCI). IT-teamen tillhandahåller databaser på virtuella maskiner med blocklagringsvolymer som ger kostnadseffektiva molnbaserade databastjänster med ett urval av Oracle Database-editioner.

Produkter

Det bästa lokala Oracle Database-systemet

Oracle Exadata är en helhetslösning som förbättrar prestanda, skala, säkerhet och tillgänglighet för ett företags Oracle-databaser. Den har fler än 60 unika funktioner, t.ex. Smart Scan SQL-avlastning, som utvecklas tillsammans med Oracle Database för att accelerera OLTP-, analys- och maskininlärningsapplikationer. Exadata minskar även kapitalkostnaderna och förvaltningskostnaderna genom att IT-avdelningarna kan konsolidera hundratals databaser i ett enda system. Företag kan distribuera Exadata lokalt, i Oracles molninfrastruktur eller som Cloud@Customer-lösning, och använda autonom databas för att förenkla och påskynda digitala omvandlingar.

Produkter

Kraften med Exadata Cloud i kunddatacenter

Oracle Exadata Cloud@Customer kombinerar Oracle Exadatas prestanda med enkelheten, flexibiliteten och prisvärdheten hos en hanterad databastjänst i kunddatacenter. Det är det enklaste sättet att flytta befintliga Oracle-databaser till molnet eftersom det ger full kompatibilitet med befintliga Exadata-system och molntjänsten för Exadata. Exadata Cloud@Customer uppfyller också kundernas krav på datasuveränitet och anslutningar med låg fördröjning till befintliga datacenterresurser, samtidigt som de kan uppnå högre databaskonsolidering än vad som är möjligt med andra lokala molntjänster för databaser.

Robust datahantering med minimal komplexitet

Oracle Exadata har hög tillgänglighet och höga prestanda och är den säkraste arkitekturen för körning av Oracle Database. Exadata kan göra datacentrets utrymmesbehov mindre och göra utvecklingstiden kortare för verksamhetskritiska arbetsbelastningar.

Produkter

Kör Oracle Database-tjänster i Microsoft Azure

Med Oracle Database@Azure kan organisationer köra arbetsbelastningar där de vill, modernisera och förnya med Oracle- och Azure-tjänster samt förenkla inköp och hantering av molntjänster. Kunderna kan kombinera utvalda Azure-tjänster med Oracle Autonomous Database och Oracle Exadata Database Service, OCI-tjänster som är djupt integrerade med och samlokaliserade i Azure-datacenter.

Egenskaper

 • Den högsta nivån av prestanda, skala och tillgänglighet för Oracle Database med hjälp av Oracle Exadata-infrastruktur
 • Priser och funktionsparitet med OCI, inklusive Oracle Real Application Clusters
 • Enkelheten, säkerheten och svarstiden för en enstaka operativ miljö i Azure, inklusive samordnad identitets- och åtkomsthantering för databastjänster med Microsoft Entra-ID
 • Tjänsteloggar, mätvärden och händelser för Oracle Database är tillgängliga direkt i Azure för att förenkla övervakning och felsökning
 • Möjligheten att köpa via Azure Marketplace med aktuella Azure-åtaganden och använda aktuella Oracle Database-licenser samt obegränsade licensavtal

Enstaka MySQL-databas för OLTP och OLAP

MySQL HeatWave är den enda tjänsten som gör det möjligt för databasadministratörer och apputvecklare att köra OLTP- och OLAP-arbetsbelastningar direkt från sin MySQL-databas. Detta eliminerar behovet av komplex, tidskrävande och dyr dataförflyttning och integration med en separat analysdatabas.

Produkter

Hög tillgänglighet, flexibla datamodeller, elastisk skalbarhet

Oracles molntjänst för NoSQL-databaser ger behovsstyrt dataflöde och lagring som baseras på tilldelning som stöder dokument-, kolumn- och nyckelvärdesdatamodeller, allt med flexibla transaktionsgarantier.

Produkter

Flexibla alternativ för databasdistribution som passar din affärsstrategi

 • Oracle Database 19c och 21c

  Utforska Oracle Database, som ger dig säkerhet, flexibilitet, prestanda och tillförlitlighet stom stöd för de mest krävande verksamhets- och analysarbetsbelastningar lokalt eller i molnet.

  Lär dig mer om Oracle Database

 • Oracle Exadata

  Oracle Exadata är en helhetslösning som förbättrar prestanda, skala, säkerhet och tillgänglighet för ett företags Oracle-databaser. Den har fler än 60 unika funktioner, t.ex. Smart Scan SQL-avlastning, som utvecklas i samklang med Oracle Database för att accelerera OLTP-, analys- och maskininlärningsapplikationer.

  Lär dig mer om Oracle Exadata

Flytta din databas till Oracle Cloud

Flytta sömlöst din lokala relationsdatabas till Oracle Cloud. Vi erbjuder en kostnadseffektiv, helt automatiserad och skalbar lösning med hög tillgänglighet för att flytta databasbelastningar till molnet.

19 SEPTEMBER 2023

Oracle Database 23c: Nästa version med långvarigt stöd

Dominic Giles, ansvarig för huvudprodukter på Oracle

Den senaste versionen av världens mest kraftfulla databas, Oracle Database 23c, är nu allmänt tillgänglig i Oracle Base Database Service på OCI. Tillsammans med många andra förbättringar ger den nya versionen utvecklare bättre möjligheter och förenklar användningen av AI i en databas som är känd för sitt oöverträffade stöd för hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Den nya utgåvan förbättrar dessutom Oracle Database branschledande och konvergerade databaslösning – med stöd för JSON, XML, diagram, spatiala data, text och relationsdatabaser – för alla belastningar samtidigt som utvecklarna kan välja valfritt utvecklingsformat. Upptäck de nya funktionerna och få ytterligare resurser som hjälper dig att navigera i den här spännande nya versionen.

Utvalda bloggar om databaser

Visa alla

Referensarkitekturer för databaser

Se alla referensarkitekturer

Kundberättelser om Oracle Database

Oracle Database-lösningarna stöder kundernas mest verksamhetskritiska appar och skyddar deras data.

Kundens framgångshistoria för Oracle Database

Oracles konvergerade databas
Oracles autonoma datalager hjälper sjukhuset i Sejong att bekämpa hjärtsjukdomar

Sjukhuset i Sejong använder Oracles autonoma datalageroch Oracles analysmoln för att göra mer välgrundade vårdval för sina patienter, bland annat barn med medfödd hjärtsjukdom.

Databasresurser

Dokumentation

Se databasdokumentation

Oracle Help Center ger detaljerad information om våra produkter och tjänster med riktade lösningar, komma igång-guider och innehåll för avancerade användningsfall.

Molnutbildning

Utveckla dina kunskaper om Oracle Database

Oracle University tillhandahåller utbildningslösningar som hjälper till att bygga upp molnkunskaper, validera expertis och påskynda användarinförande. Läs mer om utbildning och certifiering som du kan förlita dig på för att säkerställa din organisations framgång.

TrendandeNyhetsbrev

Upptäck de senaste tekniska nyheterna, instruktionsartiklar och bästa praxis för Oracle Database, autonom databas, OCI-tjänster och mer.

Ta reda på vad våra kunder säger om Oracle Database

 • Logotyp för Gartner

  Omdömen från branschkollegor – verifierade av Gartner

 • Logotyp för TrustRadius

  Topprankad programvara och tjänster baserat på detaljerade omdömen från verifierade användare.

 • Logotyp för G2

  Programvara och tjänster för företag baserade på användarbetyg och sociala data.

Oracle-handboksserien

Vi har sammanställt hemligheterna bakom vår strategi för personal, processer och system. Och vi vill dela dem med dig.

Kom igång med Oracle Database


Testa Oracle Cloud Free Tier

Bygg, testa och distribuera applikationer kostnadsfritt i Oracle Cloud.


Genomför en workshop

Genomför en mängd olika labbar och workshops och upplev vår bästa teknik live.


Certifiera dig

Få tillgång till onlineutbildning och certifieringar för Oracles molntjänster för databaser.


Kontakta en säljare

Vill du lära dig mer? Kontakta någon av våra branschledande experter.

1 Logotypen för GARTNER PEER INSIGHTS är ett varumärke och ett servicemärke som tillhör Gartner Inc. och/eller dess dotterbolag och används här med tillstånd. Med ensamrätt. Gartner Peer Insights-omdömen är subjektiva åsikter baserade på individuella slutanvändarrecensioner, betyg och data utifrån dokumenterade metoder. De representerar varken Gartners eller dess dotterbolags åsikter och innebär inte heller en rekommendation från deras sida.