Database Cloud: Calculate Your Savings

Database Cloud: Beräkna besparingarna

Gör en prognos av kostnadsfördelarna med Oracle Database Cloud Service med den nya ägandekostnadskalkylatorn.

Få en prognos av den totala ägandekostnaden för dig
Free Trial: Oracle Cloud

Testa gratis: börja bygga med Oracle Cloud.

Använd Oracle Clouds tjänster, bland annat beräkningar, Java, big data, databaser, mobiler och integration. Registrera dig och bli krediterad 300 USD.

Starta provperioden nu
Blockchain Benefits

Blockkedjans fördelar: stabila transaktioner, integration med befintliga appar

Analys av IDC: företagen bör testa DLT (distributed ledger technology) och få effektivare leveranskedjor och ekonomi.

Få rekommendationer om blockkedjor
Upplev Oracle Cloud – få 300 USD i kostnadsfri kredit för molntjänster.

Läs mer om Oracle

Vi hjälper dig gärna

Prata med en Oracle Expert

Anmäl dig per ämne