Skanska flyttar till molnet med Oracle Cloud Applications

Det svenska byggföretaget flyttar sina lokala Oracle-applikationer till molnet, vilket minskar behovet av IT-support och ger tillgång till de senaste funktionerna.

Share:

Med Oracle Cloud har vi större kontroll över uppgraderingar och vi slipper de där enorma uppgraderingsprojekten som vi hade tidigare. Vi kan också lättare införa nya funktioner en efter en, snarare än att behöva ta allt på en gång.

Mikael StohmVerkställande IT-direktör, Skanska Sverige

Affärsutmaningar

Från New Yorks flygplats LaGuardia till Londons M5-motorväg har det globala byggföretaget Skanska arbetat med utvecklingsprojekt vid några av världens mest välkända landmärken. Skanska grundades i Sverige 1887 och har vuxit till ett företag värt 17 miljarder dollar som erbjuder tjänster inom kommersiell utveckling och bostadsutveckling på marknader i Europa och USA.

Skanska Sverige var en långvarig användare av teknik och appar från Oracle och år 2000 körde företaget Oracle E-Business Suite lokalt. Skanska uppgraderade senare till Oracle Cloud Applications som körs i företagets egna datacenter för sin verksamhet i Sverige.

I takt med att molnfunktionerna växte bestämde Skanska Sverige att det inte längre var rätt långsiktig strategi att köra dessa viktiga applikationer i en lokal miljö. Företaget såg värdet i att använda molnbaserade applikationer som alltid har de senaste funktionerna och att ha en leverantör som hanterar applikationerna. Företaget ville minska en del av den tekniska börda som den lokala uppgraderingscykeln belastar IT-teamet med. Skanska ville också minska sitt beroende av anpassningar som i många fall är specifika för hur Skanska bedriver sin verksamhet i Sverige.

Vi var tidigt ute med att använda Oracle Fusion lokalt och det är där vi började bygga en väldigt nära relation med Oracle. Och den fortsätter helt enkelt i molnet i dag. Klivet från Fusion lokalt till Oracle Cloud HCM och ERP var minimalt. Under covid-19 träffades projektteamet aldrig, men Oracle as One Oracle har infört en riktigt bra miljö som vi behövde förhålla oss till.

Mikael StohmVerkställande IT-direktör, Skanska Sverige

Därför väljer Skanska Oracle

Skanska Sverige samarbetade med Oracle för att flytta sin lokala installation av Oracle ERP, Procurement, SCM och HCM, till Oracle Cloud Applications. Flytten baserades på det starka förhållandet mellan de två företagen. Skanska har insett fördelarna med att ha en enda leverantör som levererar applikationer med löpande uppdateringar.

Resultat

Tekniker från Skanska och Oracle Consulting flyttade Skanska Sveriges applikationer från äldre system till Oracle Cloud Applications i tid och under budgeten.

Skanska-teamet och dess Oracle-kohort byggde fler än 190 integreringar med andra applikationer som behövde data från de molnbaserade Oracle-applikationerna. Skanska använder exempelvis integreringar som omger den ekonomiska delen av Oracle Cloud ERP, så att företaget kan koppla ekonomiska data till specialiserade projekthanteringssystem från tredje part. På så sätt kan Oracle Cloud ERP fungera som det centrala transaktionscentret för intäkter och utgifter.

Samtidigt minskade teamen avsevärt användningen av anpassade apptillägg. Skanska använder nu 66 tillägg till Oracle Fusion Cloud-appar för bransch- och landsspecifika behov. Företaget planerar att ytterligare minska användningen av tillägg för att minska underhållskraven i sina applikationer.

Skanska Sverige använde dessutom Oracle Analytics Cloud för att generera ekonomi- och HR-rapportering till högsta ledningen. Teamet använder denna plattform för verksamhetsanalyser baserat på data från Oracle Cloud ERP. Oracle Analytics kommer bland annat att hjälpa Skanska att fatta beslut om hållbarhet på vägen mot målet om nettonollutsläpp av koldioxid senast 2045.

I takt med att molnsystemet expanderade använde Skanska Sverige även Oracle Identity and Access Management och OCI API-nätsluss i Oracles molninfrastruktur (OCI) för att säkerställa säker åtkomst till företagets Oracle-system. Tjänsterna hjälper Skanska att spåra och övervaka systemåtkomst och hantera behörigheter.

Skanska Sverige är nu utrustat för att på ett säkert sätt hantera data och ge en tydligare bild av verksamheten med hjälp av molnbaserade applikationer. Företaget drar nytta av en övergripande minskning av kostnader och komplexitet, eftersom Skanskas IT-team inte längre har till uppgift att genomföra programvaruuppgraderingar eller driva ett datacenter för att köra ERP och relaterade applikationer. Och Skanska Sveriges teknikpersonal har nu möjlighet att införa nya appfunktioner och ny funktionalitet när de vill för varje kvartal, i stället för att bara ta emot uppdateringar i samband med stora, periodiska uppgraderingar som de gjorde med lokala applikationer.

Framöver planerar Skanska Sverige att använda sin grund i molnet för att fortsätta integrera ekonomi- och andra backoffice-applikationer med kärnprocesser inom byggbranschen.

Partner

Skanska vände sig till Oracle Consulting för att leverera ett lyckat projekt i tid.

Published:4 maj 2022