Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)

Kontinuerlig förändring kräver kontinuerlig innovation

Morgondagens marknadsledare är de som bäst kan anpassa sig till förändring i dag. Oracle Fusion Cloud ERP är en komplett, modern ERP-svit i molnet som erbjuder dina team avancerade funktioner, t.ex. AI för att automatisera de manuella processerna som fördröjer arbetet, analyser för att reagera på marknadsförändringar i realtid samt automatiska uppdateringar för att hålla sig uppdaterade och få konkurrensfördelar.

Förbättra ERP med GenAI-insikter

Utnyttja ERP-systemets fulla potential med hjälp av GenAI. Se hur avancerad AI-integrering kan revolutionera företagets ekonomi.

Ladda ned ERP for Dummies Cloud ERP for Dummies

Ta reda på hur man hittar rätt ERP-partner i molnet, ökar produktiviteten och flexibiliteten, får en enhetlig vy över hela verksamheten och får nästa generations teknik och förbättringar.

Demoserie: 30 minuters sessioner live och på begäran Demoserie: 30 minuters sessioner live och på begäran

Ta en närmare titt på hur Oracle Fusion Cloud ERP-lösningar kan hjälpa dig att ge personalen ökade möjligheter, klara logistiska utmaningar och överträffa kundernas förväntningar.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning

Få en tydlig ekonomisk bild för att fatta bättre beslut

Oracle Financials ger dig en komplett vy över din ekonomiska ställning och dina resultat så att du snabbt kan agera i en föränderlig affärsmiljö.

Egenskaper
 • Redovisningshubb
 • Rapportering och analys
 • Skulder och tillgångar
 • Intäktshantering
 • Fordringar
 • Inkasseringar
 • Kostnadshantering
 • Joint venture-förvaltning
 • Federala finansinstitut i USA

Anpassa dina projekt efter din affärsstrategi

Oracle Project Management hjälper dig att planera och spåra dina projekt, tilldela rätt kompetens, balansera kapacitet mot efterfrågan och snabbt skala resurser upp eller ned när behoven förändras.

Egenskaper
 • Planera, schemalägg och prognostisera
 • Resurshantering
 • Kostnadshantering och kontroll
 • Fakturering och intäktshantering
 • Bidragsförvaltning
 • Hantering av projekttillgångar

Optimera besparingar och minska risker med effektiviserad upphandling

Oracle Procurement förenklar och integrerar source-to-pay-processen med en intuitiv användarupplevelse, inbyggda analyser och samarbete som förenklar leverantörshanteringen. Detta gör det möjligt att välja den lämpligaste leverantören, genomdriva enhetliga utgifter och förbättra lönsamheten.

Egenskaper
 • Leverantörshantering
 • Leverantörsportal
 • Anskaffning
 • Upphandlingskontrakt
 • Upphandling med självbetjäning
 • Köp
 • Skulder
 • Upphandlingsanalys

Skapa förtroende och minska riskerna med automatiserad övervakning

Oracle Risk Management and Compliance använder AI och ML för att stärka ekonomikontroller som bidrar till att förhindra kontantläckor, genomdriva granskning och skydda mot framväxande risker, vilket sparar timmar av manuellt arbete.

Egenskaper
 • ERP-roll och säkerhetsdesign
 • Automatisering av uppdelning av uppgifter
 • Ständig åtkomstövervakning
 • Certifiering för användaråtkomst
 • Konfigureringskontroller
 • Transaktionskontroller
 • Kontroll- och SOX/ICFR-arbetsflöden
 • ERM (Enterprise risk management)
 • Kontinuitetsplanering för företag

Överträffa förväntningarna med flexibilitet

Oracle Enterprise Performance Management ger dig möjlighet att modellera och planera för ekonomi, HR, leveranskedja och försäljning. Effektivisera bokslutet och få insikter som leder till bättre beslut.

Egenskaper

Förutse och analysera med AI

Oracle Analytics för Cloud ERP kompletterar den inbyggda analysen i Oracle Cloud ERP för att ge förkonfigurerade användningsfall, prediktiva analyser och nyckeltal baserat på variansanalys och historiska trender.

Egenskaper
 • Nyckeltalshantering
 • Bibliotek med mätvärden för bästa praxis
 • Fördefinierade analysmodeller
 • Utbyggbar arkitektur
 • Affärsinnehållsområden
 • Dataupptäckt via självbetjäning
 • Förstärkta analyser
 • Samarbete och publicering
 • Företagsarkitektur och säkerhet
 • Mobil utforskning

Välj analysrapporten för din bransch

Magic Quadrant för Cloud ERP 2022
Läs om varför Gartner® utsåg Oracle Fusion Cloud ERP till marknadsledare för tjänstinriktade företag

Ta reda på varför Oracle utsågs till marknadsledare i Magic QuadrantTM för Cloud ERP 2023 för tjänstinriktade företag, med högsta placering i ”förmågan att verkställa” och längst till höger i ”fulländad vision”.*

Läs om varför Gartner® utsåg Oracle Fusion Cloud ERP till marknadsledare för produktcentrerade företag

Se varför Oracle utsågs till marknadsledare i Magic QuadrantTM för Cloud ERP 2023 för produktinriktade företag i Magic Quadrant för femte gången.**

Komplett ERP i molnet med inbyggd artificiell intelligens

Förutse, upptäck och agera i nya situationer

Ingen gillar stora skillnader mellan prognoser och faktiska resultat. De flesta modeller är dock alltför begränsade och förlitar sig på provdatamängder eller bara magkänsla. Oracle Cloud ERP introducerar maskininlärning i prediktiv planering och prognostisering så att du kan använda bredare datamängder, upptäcka dolda och betydande avvikelser samt snabba upp den totala svarstiden.

Automatisera och eliminera manuella affärsprocesser

Lägg mindre tid på att sammanställa data och mer tid på att förstå innebörden. Oracle Cloud ERP ger ditt team mer tid för strategiskt arbete genom att automatisera de mest tidskrävande och rutinmässiga affärsprocesserna, vare sig du förbereder en kampanj för potentiella kunder eller utvärderar potentiella företagstransaktioner eller företagsförvärv. Med AI kan upp till 96 % av transaktionerna automatiseras.

Förenkla och påskynda det dagliga arbetet

Den AI-drivna digitala assistenten från Oracle förenklar och snabbar upp vanliga uppgifter så att du kan ställa enkla frågor som ”vad är statusen för mina öppna inköpsrekvisitioner?” och "vilka avstämningar ska göras i dag?” Personliga uppgifter som fakturor eller meddelanden om budgetöverskridanden levereras proaktivt så att godkännanden också går snabbare.

Lansera nya affärsmodeller snabbare

Att ligga steget före kundtrender och nya konkurrenter blir allt svårare. Med Oracle ERP i molnet är det enklare att identifiera och lansera nya affärsmodeller samt övervaka resultat i realtid så att du hela tiden kan förfina din strategi. Tillsammans med maskininlärningsinsikter som kundbortfall kan du förutse och undvika problem innan de orsakar skada.

Oracles spelbok för ekonomioptimering

Oracle Fusion Cloud ERP har gjort det möjligt för oss att uppnå mer med mindre, och det kan du också göra.

Kundframgångar med ERP

Se alla kundberättelser

Ta reda på varför nästan 10 000 ledande företag världen över vänder sig till Oracle för att sköta sina affärskritiska funktioner.

Fyra sätt att omvandla data till intäkter i prenumerationsekonomin

Lynne Sampson, Managing Editor, The Modern Finance Leader

Data är en hörnsten i affärsmodellen ”anything-as-a-service”. Det kan hjälpa dig att skapa en bra kundupplevelse, mäta framgång eller till och med skapa själva produkten. Här är fyra förslag på hur du kan använda dina data för ”as-a-service”-produkter.

Utvalda bloggar om resursplanering för företag

Visa alla

Enterprise Resource Planning-resurser

Se varför Oracle Fusion Cloud ERP är marknadsledare

Våra ERP-lösningar har alltid varit molnbaserade. De är intelligenta, helt anslutna och byggda för flexibilitet.

Community

Åtagande till vår kundcommunity

Vi driver hela vår verksamhet på Oracle Cloud och samarbetar med dig för att dela våra erfarenheter och hjälpa dig att lyckas.

Molnutbildning

Utveckla din Oracle Cloud ERP-kompetens

Oracle University tillhandahåller utbildningslösningar som hjälper till att bygga upp molnkunskaper, validera expertis och påskynda användarinförande. Tillgång till kostnadsfri grundutbildning och ackreditering med programmet Oracle Learning Explorer.

Kom igång med Oracle Cloud ERP


Be om en ERP-demonstration

Delta i en genomgång med en av våra experter.


Få en produktgenomgång om ERP

Utforska Oracle Cloud ERP på egen hand.


Kontakta SaaS ERP-försäljning

Prata med en medlem i vårt team om Oracle Cloud ERP.

* Gartner, Inc., Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, 29 augusti 2023. Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan, Robert Anderson.

** Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 2023 Publicerad: 3 oktober 2023.

Analytiker: Greg Leiter, Robert Anderson, Dixie John, Tomas Kiensat, David Penny

Denna illustration publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i samband med hela dokumentet. Gartner-dokumentet kan fås av Oracle på begäran. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i deras forskningspublikationer och råder inte några teknikanvändare att endast välja leverantörer som har högsta poäng eller andra beteckningar. Gartners undersökningspublikationer består av åsikter från Gartners undersökningsorganisation och bör inte tolkas som faktaunderlag. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, däribland alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke och MAGIC QUADRANT är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Med ensamrätt.