RFDS bygger en livräddande IT-arkitektur i Oracle Autonomous Database

Royal Flying Doctor Service levererar viktig vård i landsbygden i Australien genom att replikera data till Oracle Autonomous Database med OCI GoldenGate.

Share:

Digital hälsa handlar om att ha rätt data vid rätt tillfälle. När dessa data blir livsviktiga för patienten behöver du bättre plattformar som alltid fungerar. Oracle Cloud driver vår digitala övergång från våra utplacerade hälsostationer till våra flygtillgångar, för den där gården med 500 km till närmaste granne.

Ryan KloseChief Information Officer, Royal Flying Doctor Service

Affärsutmaningar

Tänk dig att du är sjukvårdspersonal och inte har tillgång till information som kan hjälpa dig att rädda din patients liv. Medan de flesta hälso- och sjukvårdsmedarbetare tar tillgång till kritiska informationssystem i realtid för givet, levererar personalen vid Royal Flying Doctor Service (RFDS) primärvård och 24-timmars akuttjänster till den underbemannade befolkningen i Australiens avlägsna regioner där tillförlitlig internetanslutning ofta inte är tillgänglig. Som en av de största flygmedicinska organisationerna i världen, utför RFDS över 380 000 patientinteraktioner per år, flyger 80 flygplan och upprätthåller mer än 300 vägbaserade ambulanser som kallas hämtningsfordon. 

Historiskt sett registrerade RFDS personal patientinteraktioner på pappersblanketter, med upp till 600 fält per interaktion. Informationen i dessa formulär registrerades sedan manuellt i antingen fristående program eller delades via CSV-filer bland mer än 100 databaser hos sju operativa enheter. Vid interaktioner i avlägsna områden med svag eller obefintlig internetanslutning kunde personalen ofta inte komma åt RFDS-kunskapsbasen med patientdata. Dessa åtskilda system och anslutningsproblem innebar en stor utmaning för organisationens förmåga att leverera tjänster av högsta kvalitet till sina patienter. Och som ideell organisation resulterade det nödvändiga nätet av serviceavtal och supporttjänster i oacceptabelt höga supportkostnader.

RFDS utvärderade därför molnlösningar i företagsklass med målet att inrätta ett landsomfattande patientregistersystem som skulle kunna underlätta delning av konsekvent, tillförlitlig och korrekt information i realtid i hela verksamheten. I slutänden skulle detta nya ramverk hjälpa medarbetare att analysera vård- och tjänstemönster för att förbättra patientresultaten.

Data är det nya guldet i Australiens vildmark. Oracle kör miljarder simuleringar med tävlingsstrategier på Oracle Cloud Infrastructure (OCI) för Red Bull Racing Formula One-teamet, data som gett framgångar på tävlingsbanan. RFDS anpassar samma datakapacitet till våra interaktion med patienter, kliniker och logistik.

Ryan KloseChief Information Officer, Royal Flying Doctor Service

Varför Royal Flying Doctor Service valde Oracle

RFDS utvärderade molnplattformar som tillhandahålls av AWS, Azure och Oracle. Det var av yttersta vikt att hitta en partner med en historik av att hjälpa organisationer minska kostnaderna genom standardisering och automatisering. I idealfallet skulle produkter och tjänster konstrueras tillsammans i en systemarkitektur som skulle lösa RFDS fjärranslutningsproblem, möjliggöra säkra och konsoliderade data och förbättra dataanalysen för att förbättra patientresultaten. Med denna arkitektur på plats kan IT-personalen övergå från underhåll till roller med högre värde som tekniker som kan stödja organisationens strävan att inte bara modernisera systemen utan också bli ledande för digitalisering inom vården. 

Baserat på dessa kriterier valde RFDS Oracle Cloud Infrastructure (OCI) som den perfekta lösningen för att bygga en innovativ, företagsomfattande sjukvårdsteknik. Oracle Autonomous Database för transaktionsbearbetning och blandade arbetsbelastningar (ATP) och OCI GoldenGate gör det möjligt att replikera data från flera källor i RFDS. Som en plattform för datastrukturer i realtid, ser OCI GoldenGate:s replikeringsfunktioner till att data som samlats in offline synkroniseras med andra sjukvårdssystem när anslutningen återställs. Dessa OCI-funktioner, tillsammans med ett bevisat engagemang för vårdbranschen, övertygade RFDS:s ledning att Oracle var det bästa valet.

RFDS slutför nu sina dagliga högsta arbetsbelastningar tre gånger snabbare med OCI.

Resultat

Med sitt flygmedicinska elektroniska patientjournalsystem i en och samma teknikstack synkroniserar RFDS-teamen sina leveranser än mer effektivt över sju operativa enheter. Till exempel kan en sjuksköterska och läkare under flygning få tillgång till potentiellt livräddande medicinsk information på en surfplatta medan de transporterar en kritiskt skadad person till en akutmottagning hundratals kilometer bort. I ett annat scenario kan vårdgivare analysera patientjournaler och använda prediktiv diagnostik när de bygger förtroende i avlägsna samhällen med långsiktiga och komplexa hälsoproblem.

RFDS samlar alla patientinteraktioner elektroniskt i Oracle ATP-databasen, vilket i stort sett eliminerar pappersformulär. För interaktioner som anges i offlineläge uppdaterar och synkroniserar OCI GoldenGate automatiskt data med Oracle ATP-databasen på bara några sekunder när anslutningen återställs. Detta ger RFDS en feltolerant arkitektur utan dataförluster som moderniserar verksamheten till en datanätplattform med realtidsåtkomst.

Oracle ATP justeras automatiskt efter varierande arbetsbelastningar, vilket bidrar till att minska beräkningstiden från i genomsnitt 12 timmar dagligen till 4 timmar eller färre, en förbättring på tre gånger.

Published:30 augusti 2023

Om kunden

Royal Flying Doctor Service (RFDS), förstärkt av ett stort antal frivilliga, utgör en livlina för människor som bor, arbetar och reser på landsbygden och avlägsna delar av Australien, och har gjort detta i över nio decennier.