Oracle Linux – operativsystem

Driv det moderna datacentret

Oracle Linux utgör en nyskapande och säker öppen moln-IT-infrastruktur med stöd för populära maskinvaruplattformar och applikationer.

Oracle Linux 7

Oracle Linux gör det möjligt att skapa ett modernt och molnbaserat datacenter.

Valmöjligheter och mervärde

Valmöjligheter och mervärde

  • Nästa generations molnutveckling med Oracle Linux, Docker, Oracle OpenStack for Oracle Linux och Linux Containers
  • Ksplice ger säkerhet genom kontinuerliga felkorrigeringar av kärna och användarutrymmen utan nedtid
  • Enkelt att hämta
  • Användning, distribution och uppdatering utan kostnad


Relaterade resurser


Relaterade lösningar


Kom igång