Oracles lösningar

Oracles lösningar
Lösningar som förenklar IT

Oracles kompletta, öppna och integrerade lösningar sänker kostnaderna och minskar komplexiteten i IT-infrastrukturen – och frigör pengar, tid och resurser för innovation.

 

Konstruerade för att fungera tillsammans

Oracle levererar maskin- och programvarulösningar i världsklass – från integrerade branschspecifika lösningar till världens mest omfattande moln. Och lösningarna fungerar tillsammans, både i molnet och i ditt datacenter.


HCM, ikon HCM

Kan ditt företag uppfylla behoven hos en arbetsstyrka som spänner över flera generationer?
HCM

Konkurrensen är hård när det gäller för att attrahera och behålla kompetens. Har ditt företag den teknik som krävs för att uppfylla medarbetarnas förväntningar och företagets behov?

ERP-ikon ERP

Kan ditt företags ekonomisystem anpassas till framtida tillväxt?
ERP

Se hur din organisation kan dra nytta av en komplett och integrerad serie molntjänster inom ekonomihantering, anskaffning, projekt och resultathantering, som alla är utformade för att fungera sömlöst och säkert tillsammans.

Customer Experience-ikonCustomer Experience

Kan ditt företag erbjuda personligt anpassade och relevanta kundupplevelser?
Customer Experience

I dagens företagsmiljö är det en nödvändighet att kunna erbjuda en enhetlig, sammankopplad och relevant kundupplevelse i alla kanaler. Använder ditt företag ett modernt arbetssätt i fråga om marknadsföring och försäljning?

 

Big data-ikon Big data

Kan big data ge ditt företag fördelarna ni behöver?
Big data

Modern affärsverksamhet bygger på data. Kan ditt företag använda strukturerade och ostrukturerade data på ett effektivt sätt för att få nya insikter och bli mer konkurrenskraftigt – samtidigt som ni följer företagets regler kring datastyrning och säkerhet?

Mobil-ikon Mobil

Kan ditt företag erbjuda era kunder och anställda mobilfunktioner?
Mobilt

Allt större del av de anställdas och kundernas liv sköts från mobila enheter. Kan ditt företag erbjuda en mobilbaserad arbetsstyrka de verktyg och den åtkomst de behöver?