Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Nedir?

Tedarik zinciri yönetim sistemi (SCM) bir ürün veya servis menşe noktasından nihai varış noktasına taşınırken mal, veri ve finans akışını yönetip denetleyen bir yazılım çözümleri ürün setidir. Tedarik zinciri faaliyetleri satın almayı, ürün yaşam döngüsü yönetimini (PLM), tedarik zinciri planlamayı (SCP), lojistiği ve sipariş yönetimini kapsar.

Eksiksiz ve uçtan uca tedarik zinciri yönetim sistemi ürünü oluşturmak, sipariş yönetimini gerçekleştirmek, ayrıca tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, nakliye sağlayıcıları, lojistik sağlayıcıları ve perakendeciler dahil olmak üzere bilgileri takip etmek için birlikte çalışan tüm taraflara yönelik malzeme işleme ve yazılım paketlerini içerir.

Tedarik Zinciri Ticaretin Omurgasıdır

Tedarik zincirlerinin, ürünleri menşe noktasından dağıtım noktasına taşımakla doğrusal tedarik zincirlerinin oluşturulduğu eski zamanlardan beri var olduğunu söyleyebiliriz.

Geride bıraktığımız zamanlarda ticaret ağları ve güzergahlar çoğaldı. Nakliye yolları açıldı. Limanlar kuruldu. Demiryolları inşa edildi. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin daha verimli akmasına yardımcı olmak için iletişim kolaylaştırıldı. Zamanla, bu basit tedarik ağları daha ayrıntılı ve karmaşık SCM modelleri haline geldi.

Bu çeşitli tedarik zinciri çözümleri, nesiller boyunca özel süreçlerini veya sistemlerini daha verimli hale getirmek için çalışan uzman profesyoneller tarafından yönetilen izole uzmanlık alanları olarak kaldı. Bilgisayarların çalışma hayatına girmesiyle SCM süreçlerini otomatikleştiren ve optimize eden şirket içi SCM çözümleri kullanılmaya başlandı. Bu da tedarik zincirlerinin ölçeklenerek küreselleşmenin artan taleplerini karşılamaya başlamasını sağladı. Bu erken dönem tedarik zinciri çözümleri, genel bir dağıtım ağının bir parçası olduğu halde, ayrı ortamlarda izole çalışıyordu.

Geleneksel SCM çözümleri, üretim planlama, ürün yaşam döngüsü yönetimi, tedarik zinciri planlama, satın alma, lojistik, sipariş yönetimi ve bakım yönetimi dahil olmak üzere var olan her tedarik zinciri faaliyeti için yaratılmıştı. Tedarik zinciri ekosisteminin her bölümüne dokunulmuştu.

Modern SCM'ye Geçiş

Geleneksel tedarik zinciri çözümleri, küresel düşünen ve gelişen dünya ekonomisinin getirdiği ilk zorluklarla karşılarken, sonuçta sınırlarına ulaştı. Mallar ve bilgiler, tedarik zincirinin bir bölümünden diğerine çok fazla manuel çaba sarf etmeden ve yüksek hata potansiyeli taşımadan kolayca geçemiyordu. Entegre olmayan sistemler tedarik zinciri boyunca envanter görünürlüğünü ve taşıma yönetimini sınırlandırıyordu. Kuruluşların tüm tedarik zinciri boyunca gerçek zamanlı görünümlerle daha fazla içgörüye ihtiyacı vardı.

İnternetin gelişi, geleneksel tedarik zinciri sistemlerinin çalışma biçimini değiştirdi. Daha dinamik ve müşteri odaklı bir pazarda daha akıllı ve daha atik çalışma yöntemleri talep edildi. Malların bir üreticiden showroom'a taşınmasını beklemek tüketici seçeneği haline gelmişti. Doğrusal tedarik zinciri çözümleri çok uzun zaman alıyordu. Tüketiciler, ürünlerle değer zincirinin herhangi bir halkasında etkileşim kurmak istiyordu.

Tedarik Zincirini Dönüştürme

Bu yeni, talep odaklı ekonomide, tedarik zinciri operasyon modeli tümüyle değişti. Bu noktada, tedarik zinciri artık bir zincir değildir; tedarik zinciri yönetim sistemi bir ağ koleksiyonuna dönüştü ve birbirinden ayrı bu ağlara günün 24 saati ulaşılabilirsiniz. Bu ağların merkezinde, siparişlerinin teslim edilmesini bekleyen tüketiciler var.

Günümüzün en iyi tedarik zinciri stratejileri tüm insanları, süreçleri ve teknolojiyi entegre yetenekler etrafında bir araya getirebilecek talep odaklı bir operasyon modeli gerektiriyor.

SCM Buluta Taşınıyor

Bulut teknolojisi SCM için hızla öncelikli BT modeli haline geliyor. Düşük maliyet ve minimum riskle bulut, tedarik zincirinin dijital ve ölçeklenebilir bir çözüme dönüştürülmesini sağlar, onu online pazar için entegre ve hazır hale getirir. Gelişmiş envanter görünürlüğü sayesinde, işletmeler büyüme ve kar fırsatlarını tespit edebilir, bunların tüm avantajlarından hızla, güvenle ve uygun maliyetlerle faydalanabilir. Bulutta SCM işletmelerin Internet of Things (IoT) üzerinden akıllı verilere ve tahmine dayalı analitiklere erişmelerini sağlar. Bu becerileri çalışanlarınızın ve iş ortaklarınızın kullanımına sunmak, herkesin daha verimli, doğru ve iş birliği içinde çalışmasını sağlar, daha iyi iş sonuçları elde etmelerine yardımcı olur.

Modern SCM'nin İş Değeri

Giderek daha fazla sayıda şirket tedarik zinciri sistemlerini eksiksiz, güvenli ve bağlantılı bulut tabanlı ürün setlerine taşıyarak dönüştürdükçe, bu sistemin avantajları daha görünür hale geliyor. Örneğin:

 • Görünürlük—Modern tedarik zinciri yazılımı, her palet, parsel ve birim dahil olmak üzere envanterinizin küresel tedarik zincirinde nerede olduğunu gösterir. Üreticiden depoya, taşımadan mağaza rafına kadar.
 • Atiklik—Pazardaki değişiklikler hızla eyleme geçmeyi gerektiriyor. Bulutta SCM sayesinde yeni servis ve becerileri hızla ve güvenle dağıtabilir, yeni zorluklarla başa çıkmak için kolayca ölçeklendirebilirsiniz.
 • Daha Düşük Operasyon Maliyetleri—Entegre SCM sistemleri, BT altyapısı yerine kendi işinize yönelik kararlara odaklanmanıza olanak tanır.
 • Kullanım Kolaylığı—Modern SCM yazılımı, her yerden ve neredeyse her cihazdan erişilebilen doğru ve güncel analitiklere hızlı erişim sağlayan basit ve sezgisel kullanıcı deneyimleri sunar.
 • Güvenlik—Bulut veri merkezleri elçilik düzeyinde güvenlik sağlar. Bulut tabanlı yazılım; şifreleme, virüs taraması ve beyaz liste desteği dahil olmak üzere sınıfının en iyisi güvenlik özellikleri sunar.

Uçtan Uca SCM İşlevlerinin Avantajları

Bulut tabanlı ve eksiksiz, tümüyle birleştirilmiş, entegre tedarik zinciri yönetim çözümleri ürün seti aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • LogisticsLogistics maliyetleri düşürmek, verimliliği arttırmak ve mevzuata uygunluğu sağlamak için sınırların içindeki ve dışındaki tüm depolama ihtiyaçlarını ile tüm taşıma modlarını yönetir.
 • Product Lifecycle ManagementÜrün yaşam döngüsü yönetim sistemi işinizi büyütmek için inovasyon gerçekleştirmenizi, kârlı ürünler geliştirmenizi ve bunları ticarileştirmenizi sağlar.
 • Supply Chain PlanningTedarik zinciri planlama çözümü gelir artışı ve maliyet azaltma stratejilerini proaktif olarak belirleyip bunları kurumsal eşgüdümle yürütmenizi sağlayarak pazardaki değişimlerin bir adım önünde yer almanıza yardımcı olur.
 • ProcurementSatın alma yönetim sistemi maliyetleri kontrol edip daha yüksek kâr marjları elde ederken, kaynaktan ödemeye kadarki sürecinizi otomasyon ve sosyal iş birliği yoluyla kolaylaştırır.
 • Order ManagementSipariş yönetim sistemi müşterinizin bütüncül bir görünümünü elde etmek için tüm kanallarınızdaki siparişleri yönetir.
 • ManufacturingÜretim yönetim sistemi maliyetleri kontrol ederken, üretim sürecinizi görselleştirme, ters çevrilmiş işlemler ve sosyal iş birliği yoluyla kolaylaştırır.
 • Maintenance ManagementBakım yönetim sistemi kuruluşunuzun bakım, tedarik zinciri ve finansal uygulama yazılımlarını birbirine bağlayarak bakım faaliyetlerini kolaylaştırmanıza olanak tanır.
 • Internet of Things (IoT) ApplicationsIoT uygulama yazılımları gerçek zamanlı IoT verileri ve içgörüyle bağlantılı dünyanın gücünden yararlanmanıza olanak tanır.

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemlerinin Geleceği

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemlerinin Geleceği

Değişen iş ortamında, eski tedarik zinciri yönetim paradigması zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olamaz. Tedarik zinciri profesyonelleri, tedarik zincirlerini, yönetilecek ve daha verimli hale getirilecek maliyet merkezleri olarak düşünmeyi bırakmalıdır. Bunun yerine, tedarik zincirinizi şirketinizin rakiplerinden ayrışmasını sağlama potansiyeli sunan bir avantaj olarak düşünün.

E-ticaretin değeri ve büyüme tahminleri göz önüne alındığında, işletmeler dijital olarak bağlı satın alımları kendi dijital olarak bağlı çözümleriyle uyumlu hale getirme çabalarına odaklanmalıdır. Başka bir deyişle, işletmeler teknolojilerinin iş modelleriyle eşleşmesini sağlamalıdır. Modern bir işletme, modern bir tedarik zinciri gerektirir.

Günümüzün en üstün tedarik zinciri yönetim sistemleri, işletmelerin tedarik zincirlerini eksiksiz bir ekosistem olarak yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan uçtan uca ürün setleridir. Tümüyle entegre bulut teknolojileri oldukları için bu sistemler tedarik zincirinde yüzde 100 görünürlük sağlar ve pazarda gerçekleşenlere göre harekete geçmek için yukarı veya aşağı yönde ölçeklenebilir. Talep odaklı modern bir tedarik zinciri sayesinde artan müşteri beklentilerinin, daha kısa ürün yaşam döngülerinin ve talep dalgalanmalarının getirdiği zorluklarla başa çıkabilirsiniz.

Kullanmaya Başlayın