Sağlık hizmetlerinde yapay zeka (AI)

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka geleceği

Dünyada sağlık hizmetleri endüstrisinde yapay zeka (AI) alanına global bir geçiş yaşanıyor. Bunun bir kısmı, sağlık hizmetleri endüstrisinin veri yönetimi için bulut ortamına geçişinden kaynaklanmaktadır. Bulut ile, veriler artık daha ayrıntılı analiz için gerçek zamanlı bir ölçekte kullanılabilir. Ancak, verileri titizlikle işlemek için personele güvenmek yerine, yapay zeka çok verimli ve çoğu durumda çok daha doğru bir süreç sağlar.

Yapay zekanın yetenekleri arttıkça, dahili operasyonlardan tıbbi kayıtlara kadar her şey, entegre tahmine dayalı modelleme, otomatik rapor oluşturma ve diğer yapay zeka özelliklerinden yararlanır. Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın dört kullanım senaryosuna göz atalım:

Yapay zeka sağlık hizmetleri faaliyetlerini iyileştirir

İster hastane ister bireysel klinik olsun, sağlık hizmetleri operasyonları karmaşık ve çok yönlü bir süreç dizisi olmaya devam etmektedir. İK gibi dahili operasyonlardan sigorta talepleriyle ilgilenmeye ve diğer sağlayıcılardan hasta verilerini almaya kadar, sağlık hizmetleri operasyonları için veriler her zaman hem içe hem de dışa doğru akar. Yıllar önce, bu bir sürü evrak işi ve telefon konuşması anlamına geliyordu. Son zamanlarda, e-postalar ve dosyalar şeklinde modernize edildi ve son birkaç yılda sağlık hizmetleri endüstrisinin çoğu bulut veritabanlarına ve özel uygulamalara yöneldi.

Günümüzde yapay zeka, sağlık hizmeti endüstrisinde operasyonları sorunsuz hale getirmek için bunun sınırlarını daha da zorlayabilir. Örneğin, İK departmanları, çalışan bilgilerini işlemek ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir kararlar için içgörü sağlamak amacıyla yapay zekayı kullanabilir. Finans departmanları, faturalamayı işlerken giderleri ve maliyet eğilimlerini belirleyebilir. Hastalar için, insan işçiliğini azaltmak için ön izinler ve uygunluk otomatikleştirilebilir. Tedarik zinciri yönetimi, olası blokları ve boşlukları belirlemek için yapay zeka tarafından da ele alınabilir.

Yapay zeka, sağlık hizmetlerinde hasta deneyimini iyileştiriyor

Sağlık hizmetlerinde hastalar, giriş formlarından takip verilerine kadar her türlü evrak işiyle uğraşır. Bu, özellikle ön tarama sorularının güvenli ve etkili sağlık hizmeti sağlamak için kritik olduğu COVID-19 döneminde de geçerliliğini korumuştur. Sağlık hizmeti endüstrisi bulut modeline doğru geçiş yaparken, veriler artık gerçek zamanlı olarak toplanır, ancak yapay zeka bunun basit form görüntülerinden çok daha fazlası olmasına olanak sağlar.

Yapay zeka ile, sağlık ekipleri güncellemeleri, analizleri ve raporları otomatik olarak alarak zamandan tasarruf edebilir ve randevuları sırasında hastalara iletecekleri önleyici bakım konularını vurgulayabilir. Bu sayede, sağlık hizmetlerine daha proaktif ve kapsamlı bir yaklaşım mümkün olur ve personel iş yükünü azaltılır.

Sağlık hizmetleri finansmanı için yapay zeka

Bir sağlık kuruluşunun finansmanı, bir şirketin tipik ihtiyaçlarının ötesine geçer. Düzenleyici gereksinimler, hasta gizliliği ve çeşitli sigorta şirketlerinin farklı gereksinimleri ile birleşik bulut tabanlı sisteme geçiş, doğruluğu artırırken kesintiyi önemli ölçüde azaltmaya yönelik bir adımdır. Bu bulut uygulama yazılımları yapay zeka uyguladığında işler daha modern hale gelir.

Finansal ihtiyaçlar ve işlemler için yapay zeka kullanarak bir sağlık hizmetleri organizasyonu aşağıdaki yöntemlerle avantaj sağlayabilir:

  • Ani ve kademeli sorunlar için temel neden analizi
  • Organizasyon genelinde, sonuç satırını etkileyen eğilimler hakkında tahmine dayalı analizler
  • Süreçleri, kaynakları ve tedarik zinciri gereksinimlerini optimize etmek için modelleme
  • Süreç verimliliğini artırmak için yinelenen görevleri tanımlama ve otomatikleştirme

Sağlık hizmetleri veri yönetiminde yapay zeka avantajları

Kaynak yönetimi, hem hastaneler hem de bireysel klinikler için bir sağlık hizmeti organizasyonunun her zaman kritik bir parçası olmuştur. Bu, kaynak kullanımının ve kullanılabilirliğin beklenmedik koşullarla karşılaştığı COVID-19 döneminden daha önce hiç bu kadar görünür olmamıştı. Bu örnekler için kaynaklar, personelden aşılara, araç ve gereçlere kadar çok çeşitli konuları kapsıyordu. Bu verilerin buluta taşınması, karar vermek için birleştirilmiş tek bir doğruluk kaynağı oluşturarak endüstri için ileriye doğru atılan önemli bir adım oldu. Bununla birlikte, yapay zekanın uygulanmasının da aynı derecede önemli olduğu kanıtlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka ve makine öğreniminin kullanılması, bir dizi veri yönetimi avantajı yarattı. Bu araçları gerçek zamanlı verilere uygulayarak, kaynak kullanımına ilişkin raporlar ve metrikler otomatik olarak oluşturulabilir, bu da hem süreç hem de tepki süresinde kayda değer biçimde tasarruf sağlar. Hem mikro hem de makro ölçeklerde tahmine dayalı modelleme, aynı zamanda daha iyi bir kaynak kullanımı dengesi sağlar ve kuruluşların ölçeği büyütmesi gereken durumları ve mevsimleri belirler. Veriye temelli tahmine dayalı modelleme sayesinde organizasyonlar, topluluklarının daha iyi hizmet almasını sağlayarak önceden planlama yapabilir.

Yapay zeka ve sağlık hizmetleri: Bulutta yapılan bir eşleştirme

Yapay zekanın sağlık hizmetleri sektörü ile entegrasyonu, bulutta konsolidasyon ve kaynak kullanımı sayesinde mümkün olmaktadır. Yapay zekanın organizasyonunuzu nasıl yönlendirebileceğini hakkında daha fazla bilgi edinmek için Oracle Bulut'u keşfedin.