Yönetilen Veritabanı nedir?

Doğru yönetilen veritabanı hizmeti, organizasyonunuzu kendi bulut veritabanı kaynaklarını yönetmenin yükünden kurtararak işiniz için önemli olan şeylere odaklanmanız için size daha fazla özgürlük ve zaman kazandırır. Hizmet sağlayıcıları nasıl değerlendireceğinizi, hangi yetenekleri talep etmeniz gerektiğini ve ihtiyaçlarınızı karşılayan bir yönetilen hizmet sağlayıcısı seçmenin sağlayacağı avantajları öğrenin.

Yönetilen veritabanı tanımlama

Yönetilen veritabanının tanımı, bir organizasyonun BT personeli yerine üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından yönetilen ve bakımı yapılan depolama, veri ve hesaplama hizmetlerine sahip bir veritabanıdır.

Yönetilen mi yoksa tamamen yönetilen mi? Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı'nın neredeyse tüm manuel iş gücünü nasıl ortadan kaldırdığını görün.

Yönetilen veritabanının avantajları

Kendi kendini yöneten bir veritabanıyla, kuruluşunuz, uçtan uca güvenlikten ölçeklemeye kadar her şey için bir düzeyde dahili uzmanlık ve beceri seti gerektiren işletim sistemini ve veritabanını sağlamak zorundadır. Kendi kendini yöneten bir sistemin sağlanması, kontrole izin verebilir, ancak bu kontrol, zaman içinde artan maliyetler gibi dezavantajların yanı sıra yenilik ve ürün tasarımı yerine şema tasarımı, yamalar, güvenlik ve erişim gibi görevlere zaman ve personel ayırma ihtiyacını doğurabilir.

Bunun aksine, barındırılan bir veritabanı yönetimi, idareyi ve bakımı bir hizmet sağlayıcısına aktarır. Sağlayıcı kurulum, yönetim, güvenlik ve ölçeklendirme işlemlerinden sorumludur. Buna karşılık, kuruluşunuzun BT personeli ve geliştiricileri, vakitlerini yeni uygulama geliştirme ve yenilikler yoluyla daha fazla iş değeri katmaya ayırabilir. Bakım ve desteğin ağır yükü, yönetilen veritabanı hizmet sağlayıcısının sorumluluğu haline gelir.

Yönetilen bir veritabanı çeşitli avantajlar sağlar.

 • Azaltılmış bakım ve yönetim. Kendi kendini yöneten bir veritabanı, bakım ve destek sorumluluklarını hizmet sağlayıcıya devreder. BT personeliz sorun giderme için çok daha az vakit harcayacaktır, bu da ürün tasarımı ve uygulama yazılımı geliştirmeye değer katacak çalışmalar yapmak için alan yaratır.
 • Artırılmış güvenlik. Veritabanı güvenliği, sürekli olarak haberlere konu alan zarar verici veri ihlalleriyle kanıtlandığı üzere doğru yürütülmesi zor, karmaşık bir görevdir. En iyi yönetilen veritabanı hizmet sağlayıcıları, aşağıdakileri kuran, yöneten ve bunlar için gözetim sağlayabilen yerinde siber güvenlik uzmanlarından yararlanmanın yanı sıra güvenliğe çok katmanlı, uçtan uca bir yaklaşım sunar:
  • Erişim kontrol sistemleri
  • Uygulama yazılımı güvenliği
  • Sürekli tehdit izleme
  • Sürekli doğrulama
  • Veri yedekliliği
  • Aktarım ve bekleme sırasında veriler için şifreleme
  • Toplu dosya silme koruması
  • Ağ koruması
  • Şüpheli oturum açma ve etkinlik izleme
 • Yüksek erişilebilirlik. Veritabanı yönetim sistemi, güvenilir erişilebilirlik gerektiren uygulama yazılımlarını çalıştırmak için mükemmeldir. Özellikle bulutta olan, yönetilen bir veritabanı doğru mimari ve araçlar aracılığıyla, üstün erişilebilirlik sağlayabilir. Sağlayıcınızı dikkatlice seçin. Kötü yönetilen bir bulut veritabanı şirket içi veritabanından daha az kullanılabilir hale gelebilir.
 • Daha düşük işletim maliyetleri. Altyapıyı korumanın, güvenceye almanın ve desteklemenin maliyeti, veritabanı yönetim sistemini yöneten bulut hizmeti sağlayıcısının gözetimi haline gelir. Veri merkezi yükseltmeleri ve eklemelerinin yanı sıra yeni altyapıyı yönetmek için uzmanları işe alma ihtiyacı artık bütçe sorununuz olmaktan çıkar. Yönetilen bir veritabanı hizmetiyle, yinelenen bir maliyet, seçilen hizmet sağlayıcının aylık aboneliği haline gelir.

Neden yönetilen bir veritabanı olmalı?

 • BT karmaşıklığını azaltma
  Yönetilen bir veritabanı, bir BT altyapısının, ölçeklenebilirlik, kullanılabilirlik ve iş yükleri açısından mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilen üçüncü bir tarafça yönetilen tek bir platform altında merkezileştirilmesine yardımcı olur.

 • Çevikliği artırma
  Doğru bir yönetilen veritabanı, değişen koşullara daha hızlı tepki verme gücü ve yeteneği sağlayarak organizasyonunuzun çevikliğini artırmaya yardımcı olabilir. Böylece, talep üzerine artışları karşılamak veya gerektiğinde ölçeği azaltmak için otomatik olarak ölçek artırılabilirlik sağlanır.

 • Geliştiriciler için yeni bir ortam sağlama
  Dijital dönüşüm, inovasyon ve yeni uygulama yazılımı planlarıyla başlar. Otomatikleştirilmiş hizmetler sunan tamamen yönetilen bir veritabanı sağlayıcısı seçmek, bazı geliştiricilerin, yoğun BT ekiplerinin çözmesi veya çözmesi için fazladan zaman harcaması gereken manuel görevleri ortadan kaldırabilir. Organizasyonlar, geliştiricilerin en iyi yaptıkları işe, yani geliştirmeye geri dönmelerini sağlayarak yeni ürünleri pazara daha hızlı sunabilir.

 • Performansı optimize etme
  Organizasyonların rekabet avantajı elde edebilmeleri için veritabanlarının günün her saati ideal performans sunması gerekir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıdan yönetilen bir veritabanı ile, bu veritabanı kendi kendini yöneten hizmetlere sahip tamamen yönetilen bir veritabanıysa kullanılabilirlik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik saatlerce yerine otomatik olarak optimize edilebilir ve ayarlanabilir. Ancak bunu sunduğunu iddia eden yönetilen veritabanı sağlayıcılarına dikkat edin ve iyi bir seçim yaptığınızdan emin olun.

 • Maliyet verimliliğini elde etme
  BT departmanınız gerektiğinde ölçeklenen ve tedarik sunan veritabanları sağlayabildiğinde, organizasyonunuz maliyetten tasarruf eder. Kendi kendini yöneten hizmetlere sahip tamamen yönetilen bir veritabanı, maliyetleri optimize eder, çünkü organizasyonlar gerektiğinde yalnızca en doruk noktadaki iş yükü ölçeklenebilirliğinin bir kısmı için ödeme yapar.

Tamamen yönetilen ve otomatik yönetilen karşılaştırması

Tamamen yönetilen bir veritabanı, tamamen sağlayıcı tarafından yönetilir, ancak tüm sağlayıcılar tamamen yönetilen hizmetler sunmaz. Gerçek tamamen yönetilen veritabanı hizmet sağlayıcılarıyla iş ortaklığı yapan müşterilerin, kendi kendini yöneten bir veri merkezinde yaptıkları gibi kendi veritabanını izlemesi, yönetmesi veya bakımını yapması gerekmez. Kendi kendine yönetilen ortamlarda manuel müdahale gerektiren yama ve ayarlama ile birlikte tüm sorun giderme ve güvenlik işlemleri hizmet sağlayıcı tarafından ele alınır.

Yönetilen veritabanı hizmet sağlayıcısı seçme

Yönetilen bir veritabanı için bir bulut hizmeti sağlayıcısı seçmek, bütçeye, veri türlerine ve hedeflere bağlıdır. Daha da önemlisi, yönetilen veritabanı sağlayıcısının şu alanlardaki itibarını göz önünde bulundurun:

 • Yetenekler ve hedefler
  Yönetilen bir veritabanı sağlayıcısı, mevcut kurulumunuza göre organizasyonunuzun ihtiyaçlarını iyi anlamalıdır. Hiçbir sürpriz olmamalıdır. Sağlayıcının yetenekleri, yönetilen bir veritabanına taşınan veri türlerini, kurumsal erişilebilirliği ve mevcut şirket içi ortamı dikkate almalıdır.

 • Müşteri başarı hikayeleri
  Endüstrinize özel deneyimi olan sağlayıcıları göz önünde bulundurun. Örneğin sağlık hizmeti ve finansal hizmet sağlayan organizasyonlar, kendi endüstrilerinden başka organizasyonlarla çalışmış veritabanı hizmet sağlayıcılarını aramalıdır. Endüstri bilgisi, önemli bir başarı faktörüdür ve yalnızca deneyimli elde edilir.

 • Yönetilebilirlik
  Yönetilen bir veritabanının esnekliği ve konfigüre edilebilirliği, organizasyonların üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları seçmesinin önemli nedenleridir. Ancak, bu avantajdan yararlanmak için hizmetlerin her zaman yönetilebilir olması gerekir. Sağlayıcı, kaynakları yönetme, izleme ve değiştirme becerisini sağlamaya yardımcı olmak için yönetilebilirlik SLA'ları sunuyor mu?

 • Performans
  Yönetilen bir veritabanının erişilebilir olması yeterli değildir. Yönetilen bir veritabanı tutarlı şekilde beklendiği gibi performans göstermelidir. İş yükleri birim ve tür bakımından farklılık gösterdiğinde bile performansı garanti edebilecek veya koruyabilecek hizmet sağlayıcıları göz önünde bulundurun. İdeal yönetilen veritabanı sürekli kendi kendini yöneten performans ayarı gerçekleştirebilir. Daha az optimum düzeyde yönetilen veritabanları yine de müşteri uzmanlığı ve ayarlama gerektirecektir.

 • Güvenlik öncelikli yaklaşım
  Veritabanı sistemleriyle ilgilenirken risk kabul edilemez. Sağlayıcınızın Sistem ve Organizasyon Kontrolleri (SOC) 2 Tip II, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), New York Mali Hizmetler Departmanı (NYDFS) düzenlemeleri ve 23 New York Tüzük, Kurallar ve Düzenlemeler (NYCRR) 500 gibi standartlara uygun olduğundan emin olun, Değerlendirmekte olduğunuz tüm sağlayıcıların bu zor standartlara uyabilmesi gerekir.

 • Hizmet düzeyi anlaşmaları (SLA)
  Yönetilen veritabanları organizasyonlar için erişilebilirlikten daha fazlasını sağlamalıdır. İş yükü talepleri aynı zamanda tutarlı performans ve her zaman bulutta çalışan kaynakları yönetme, izleme ve değiştirme kabiliyeti gerektirir. Hizmetlerin performansını, kullanılabilirliğini ve yönetilebilirliğini kapsayan uçtan uca SLA'lar sunan sağlayıcıları arayın.

 • Kaydı izleme
  Araştırın ve soru sorun. Veri ihlalleri söz konusu olduğunda sağlayıcının sicili nedir? Sağlayıcının erişilebilirliği ve çalışma süresi nasıldır? Sağlayıcı sorunları ne kadar sürede belirleyebilir ve yüklemeler ve dosya aktarımlarından erişime kadar her şeyle ilgili sorunları çözmek için sağlayıcının standardı nedir?

Yönetilen veritabanı hizmet sağlayıcılarını değerlendirirken karar vermeden önce sorması gereken basit bir soru vardır: Gerçekte ne yönetiliyor? Organizasyonunuzun hangi tavizleri vermesi gerektiğine ve herhangi bir çalışma gerekip gerekmediğine bakın. Her bir sağlayıcıya otomasyon düzeyini ve organizasyonunuzun BT yönetimi ve işlemlerini nasıl etkileyebileceğini sorduğunuzdan emin olun. Şunları göz önünde bulundurun:

 • Güncellemeler ve yamalar otomatikleştirilebilir, ancak BT departmanınız zaman, uzmanlık ve planlama gerektiren veritabanını duraklatması yapmak zorunda kalacak mı?
 • Bulut tabanlı yönetilen veritabanları ölçeklenebilir ancak bu iş yükü sınırlamalarını etkileyebilir veya yazma değil sadece okuma desteği sunabilir.
 • Performans ayarlaması önemli ölçüde zaman ve uzmanlık gerektirir, ancak birçok bulut tabanlı yönetilen veritabanı sağlayıcısı, sağlayıcının değil kullanıcının ortamı ayarlamasını bekler.

Tüm yönetilen veritabanı hizmet sağlayıcıları aynı özellikleri sunmaz, dolayısıyla sağlayıcının neleri yöneteceğini ve organizasyonunuzun şirket içinde ne yapması gerektiğini teyit etmek için bunları dikkatlice kontrol edin.

Veritabanı yönetimi ve geliştiriciler: birleşik bir çözüm

Günümüzde geliştirme, iş büyümesine değer taşıyan şekillerde katkıda bulunur ve zaman zaman dağıtılmış uygulama yazılımı geliştirme ile ilgilidir. Bu, farklı hizmetleri yönetmek için kendi araçlarını, dillerini, veri modellerini ve potansiyel olarak farklı birçok veritabanını kullanarak kendi hızlarında çalışan ayrı ekipler anlamına gelebilir. Geliştiriciler, istediklerini yapabilmek, istediklerini kullanabilmek ve işleri daha hızlı yapabilmek için kendi araçlarını ve verilerini kullanmayı tercih ederler.

Bir bütün olarak organizasyon için bu, potansiyel sorunları gösterir. Ayrı silolarda bulunan veriler, yönetim kurulu genelinde tutarsızlıklar yaratarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeyi zorlaştırır. Geliştiriciler kendi projeleri ve zaman çizelgeleri üzerinde çalışırken, çalışmalarını sağlamlaştırmaya yardımcı olacak verilere erişimleri olmayabilir. Bunun nedeni, veritabanı tarafından işlenemeyen veri türleri veya erişimde tutarsızlık olabilir.

Birleştirilmiş sistem yetenekleri sunan yönetilen bir veritabanı (her geliştirme ekibinin istediği veri modelini ve erişim yöntemini destekleyen çok modelli, çok kiracılı, çok iş yüküne sahip bir veritabanı) hem geliştiricilere hem de organizasyonlarına yardımcı olur. Ayrıca operasyonel maliyetleri de düşürmeye yardımcı olur. Örneğin, JSON kullanan geliştiriciler, veri türüne göre kendi veritabanlarının dışındaki diğer veritabanlarına erişebilir. Kullanıcıların verilerine erişim şekli sınırlandırılmaz. Geliştiriciler ve diğer kullanıcılar SQL kullanarak JSON verilerini sorgulayabilir veya ilişkileri belirlemek ve verilerdeki bağlantıları keşfetmek için bir grafik sorgusu kullanabilir. Geliştiricilerin veri modellerini değiştirmeleri gerekiyorsa aynı veritabanını birleşik bir modelde tutabilirler. Elde edilmesi daha kolay olan içgörüler, organizasyon çapında daha hızlı karar alınmasını sağlar.

Neden kendi kendini yöneten veritabanını düşünmelisiniz?

Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı, yukarıda açıklanan avantajları sağlar ve şirketlerin iş operasyonlarını geliştirmesine ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için daha fazlasını sunar. Kendi kendine yöneten hizmet, yüksek düzeyde kullanılabilir veritabanları sağlar, belirli iş yükleri için konfigürasyon ve ayarlama yapar, gizli verileri korur ve gerektiğinde hesaplama kaynaklarını otomatik olarak ölçeklendirir. Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabaı, tam yaşam döngüsü yönetimi için çok modelli birleştirilmiş veritabanı ve makine öğrenimine dayalı otomasyon ile işletim maliyetlerini yüzde 90'a kadar azaltır.

Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı'nın nasıl operasyonel maliyetleri tamamen yönetip azalttığını görün.

Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı tanıtım videosunu izleyin
Oracle Kendi Kendini Yöneten Veritabanı tanıtımını izleyin