Oracle Solutions Hub

Start solving your next business need by exploring and selecting from proven cloud solutions, ready-to-deploy reference architectures, and specific use case designs.

Temel çözüm alanları

Oracle, yüzden fazla bulut hizmetinin yanı sıra önde gelen sektöre özel ve sektörler arası uygulamaları küresel olarak tutarlı tek bir bulut platformunda bir araya getirerek kullanıma hazır ve özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır.

Yapay Zeka (AI).

Oracle AI ve iş ortağı hizmetleri ile güvenli, ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve maliyet açısından rekabetçi bir yapay zeka altyapısında yapay zeka çözümleri oluşturun.

İş yükü taşıma

Şirket içi uygulamaları ve veritabanlarını minimum yeniden mimari veya süreç değişikliği ile buluta taşıyın.

Dağıtılmış bulut

Performans, yerleşiklik ve uyumluluğu optimize etmek için bulutlar arasında bile her yerde çalışacak çözümler planlayın ve oluşturun.