Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

JSON Tanımlandı

Veri kraldır. Ancak çeşitli verilerle nasıl çalışılacağını bilmek daha da önemli hale geldi. Programcılar, geliştiriciler ve BT uzmanlarının, doldurulmuş veri yapılarını herhangi bir dilden diğer diller ve platformlar tarafından tanınabilen biçimlere aktarmaları gerekir. JavaScript Object Notation (JSON), bunu mümkün kılan veri değişim formatıdır.

JSON hafif, daha az kodlama gerektiren ve daha hızlı işleyen, insan tarafından okunabilir metni nedeniyle geliştiriciler için bir veri formatı olarak popüler hale geldi.

JSON veri türleri ve örnekleri

JSON, ayrıştırma veya serileştirmeye gerek kalmadan JavaScript programlarında kullanılabilir. JavaScript nesne değişmezlerini, dizileri ve sayısal verileri temsil etmenin metin tabanlı bir yoludur.

JSON'un okunması ve yazılması nispeten kolaydır; ayrıca yazılımın ayrıştırılması ve üretilmesi kolaydır. Genellikle yapılandırılmış verileri serileştirmek ve bir ağ üzerinden, tipik olarak bir sunucu ile web uygulama yazılımları arasında değiş tokuş etmek için kullanılır.

Ayrıntılı düzeyde JSON, veri türlerinden oluşur.

 1. Dize
 2. Sayı
 3. Boole
 4. Boş
 5. Nesne
 6. Dizi

Dize

JSON'daki bir dize, ters eğik çizgi (\) kaçışıyla Unicode karakterlerinden oluşur.

Örnek


 { "name" : "Jones" }
 

Sayı

JSON numarası, JavaScript'in çift duyarlıklı kayan nokta biçimini takip eder.

Örnek

 {
 "number_1" : 210,
 "number_2" : 215,
 "number_3" : 21.05,
 "number_4" : 10.05
 }
 

Boole

Boole değerleri şu şekilde belirtilir: true veya false. Boole değerleri tırnak içine alınmaz ve dize değerleri olarak değerlendirilir.

Örnek

 { "AllowPartialShipment" : false }
 

Boş

Null (Boş), boş bir değerdir. Bir anahtara atanacak bir değer olmadığında, anahtar boş olarak kabul edilebilir.

Örnek

 { "Special Instructions" : null }
 

Nesne

JSON nesnesi veri türü, {} (süslü ayraçlar) arasına eklenen bir ad veya değer çiftleri kümesidir. Anahtarlar dizelerden oluşmalı ve virgülle ayrılarak benzersiz olmalıdır.

Örnek

 {
 "Influencer" : { "name" : "Jaxon" , "age" : "42" , "city" , "New York" }
 }
 

Dizi

Bir dizi veri türü, sıralı bir değerler koleksiyonudur. JSON'da dizi değerleri dize, sayı, nesne, dizi, Boole veyaboş olmalıdır.

Örnek

 {
 
 "Influencers" : 
 {
 "name" : "Jaxon", 
 "age" : 42, 
 "Works At" : "Tech News"
 }
 
 {
 "name" : "Miller", 
 "age" : 35
 "Works At" : "IT Day"
 }
 
 ] 
 }
 

Artık JSON ve veri türleri tanımlanmış ve tanımlanmış olduğuna göre, bunların nasıl kullanılabileceklerini inceleyelim.

JSON için en iyi kullanım örnekleri

JSON Eğitimi
Veritabanında depolanan JSON belgeleriyle çalışmaya yönelik yeni işlevleri keşfedin.

1. Kullanıcı tarafından oluşturulan verilerden bir JSON nesnesi oluşturma
JSON, geçici verileri depolamak için mükemmeldir. Örneğin, geçici veriler, bir web sitesinde gönderilen bir form gibi kullanıcı tarafından oluşturulan veriler olabilir. JSON, yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sağlamak üzere herhangi bir programlama dili için bir veri formatı olarak da kullanılabilir.

2. Sistemler arasında veri aktarımı
Bir web sitesi veritabanında bir müşterinin posta adresi vardır; ancak adresin geçerli olduğundan emin olmak için bir API aracılığıyla doğrulanması gerekir. Adres verilerini JSON biçiminde adres doğrulama hizmeti API'sine gönderin.

3. Uygulama yazılımları için verileri yapılandırma
Uygulama yazılımları geliştirilirken, her uygulama yazılımının bir veritabanına ve bir günlük dosyası yoluna bağlanmak için kimlik bilgilerine ihtiyacı vardır. Kimlik bilgileri ve dosya yolu, okunacak ve kullanılabilir olacak bir JSON dosyasında belirtilebilir.

4. Karmaşık veri modellerini basitleştirme
JSON, veri çıkarma sürecini tahmin edilebilir ve insan tarafından okunabilir hale dönüştürerek karmaşık belgeleri anlamlı olduğu belirlenen bileşenlere kadar basitleştirir.

JSON geliştiriciler arasında neden popüler?

JSON Geliştirici Kılavuzu
Depolama şemalarını değiştirmeden uygulama yazılımlarını nasıl değiştireceğiniz konusunda daha derin bir anlayış kazanın.

JSON, daha hızlı veri alışverişine ve web hizmeti sonuçlarına yardımcı olduğu için API kod programlamasında ve web hizmetlerinde ivme kazanmıştır. Metin tabanlıdır, hafiftir ve ayrıştırma için ek kod gerektirmeyen, ayrıştırılması kolay bir veri biçimine sahiptir. Web hizmetleri için, çok miktarda veriyi döndürme ve görüntüleme ihtiyacı, JSON'u ideal seçim haline getirir.

Belge veritabanı nedir?

Belge veritabanı, belge odaklı bilgileri depolamak, almak ve yönetmek için tasarlanmış ilişkisel olmayan bir veritabanı türüdür. Önceden tanımlanmış bir şemaya sahip olmak yerine, belge veritabanları, belgelerden oluşan koleksiyonlarda veri depolamaya izin verir. NoSQL veritabanları ve JSON veritabanları, belge veritabanı türleridir.

Belge veritabanları genellikle geliştiriciler arasında popülerdir çünkü verileri ilişkisel (yapılandırılmış) yerine bir belge modeli biçiminde (yarı yapılandırılmış) depolarlar. Belge veritabanları daha fazla esneklik sunar, çünkü geliştiricilerin şemaları önceden planlamaları gerekmez ve uygulama yazılımı kodlarında kullandıkları formatı kullanabilirler. Bu, bir SQL veritabanının dikkatli bir şekilde planlanmasının gerekli olmadığı anlamına gelir; bu, belge veritabanlarını, yazılım geliştirmede yaygın olarak görülen, hızla gelişen şemalar için yararlı hale getirir. Ancak bu hız, boyut ve özgüllük pahasına gelebilir.

İlişkisel bir veritabanı ile bir belge veritabanı arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda, geliştiriciler verilerle ne yapmayı planladıklarını dikkatlice düşünmelidir. Büyük miktarlarda organize olmayan verilerle çalışmak, genellikle bir belge veritabanı gerektirir. Yapılandırılmış verilerle çalışmak genellikle ilişkisel bir veritabanı gerektirir. Elbette, geliştiriciler her iki dünyanın en iyisine sahip olmak için bir birleşik veritabanı seçebilir.

JSON belge veritabanı nedir?

Farklı JSON veri türleri ve JSON odaklı sorgu dili kullanan uygulama yazılımları, JSON belge veritabanında depolanan verilerle etkileşim kurabilir. JSON belge veritabanı, JSON için yerel destek de sağlar.

JSON belge veritabanını tanımlayan özellikler:

 • JSON belge veritabanı, JSON belgeleri olarak depolamak ve sorgulamak için tasarlanmış ilişkisel olmayan bir veritabanıdır
 • Veritabanındaki JSON verileri metinseldir; ancak metin veri türü BLOB, VARCHAR2, CLOB veya 21c'de ikili JSON veri türü kullanılarak depolanabilir
 • Veritabanında depolanan JSON verilerine erişmek OCI, .NET ve JDBC dahil olmak üzere diğer veritabanı verilerine erişmeye benzer.
 • JSON belge veritabanındaki JSON verileri, verileri tanımlayan bir şemaya ihtiyaç duyulmadan depolanabilir, dizine eklenebilir ve sorgulanabilir

JSON belge veritabanıyla çalışma

Daha önce belirtildiği gibi JSON, belge alışverişi için standardı belirleyen hafif bir veri aktarım formatıdır. JSON verilerinin bir JSON belge veritabanında nasıl depolanacağına ve yönetileceğine bir göz atalım.

JSON verilerini saklama

JSON verileri bir JSON belge veritabanında depolandığında, veri türleri 21c'de VARCHAR2, CLOB, BLOB veya ikili JSON veri türü olan sütunlar kullanılır. Hangisinin kullanılacağı seçimi genellikle JSON belgelerinin boyutuna göre belirlenir. JSON verilerinin standart SQL veri türleri kullanılarak veritabanında depolanması, JSON verilerinin diğer veri türleri gibi işlenebileceği anlamına gelir.

JSON verilerini yönetme

JSON verileri, veri türünden bağımsız olarak bir JSON belge veritabanındaki tablolarla yönetilebilir ve değiştirilebilir. Hangi tablonun kullanılacağının seçimi genellikle JSON belgelerinin boyutuna bağlıdır. Veritabanının özelliklerinden biri, JSON verilerini kullanarak sütunları olan tabloları kolayca çoğaltabilmektir.

JSON belge veritabanı kullanım örnekleri

Daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunan uygulama yazılımları
İlgi çekici kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun ve birden çok dijital mülkle ilgili gerçek zamanlı öneriler sağlayın.

İçerik ve katalog yönetimi
Çok çeşitli öznitelikleri ve meta verileri işleyen içerik yönetimi ve ürün kataloğu hizmetleri geliştirin.

Entegre IoT uygulama yazılımları
Veri doğruluğundan ödün vermeden yeni içgörüler oluşturarak saniyede milyonlarca ekleme ve alma işlemini yapmak üzere tıklama akışı, izleme, günlük kaydı ve sensör sistemleri için entegre uygulamalar oluşturun.

Yerel bir JSON belge veritabanı, geliştiricilere daha fazlasını görüntüleme, oluşturma ve nihayetinde bilme yeteneği sağlar.

Bir veritabanındaki müşteriler yalnızca adlar ve adresler şeklinde tanımlanmakla kalmaz, onların ilgili özellikleri de değerler şeklinde atanabilir ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve daha ilgi çekici görevler için dizilerde görünebilir.

JSON verilerinin etkinliği, yalnızca onu destekleyen veritabanına bağlıdır.

JSON verileri ve kendi kendini yöneten bir veritabanı

Bir JSON belge veritabanı yalnızca JSON veri türleri için yerel destek sağlamaz; aynı zamanda kolay geçişlere, düşük kod geliştirmeye ve depolama ve yönetmeye olanak tanır ve şemada hiçbir değişikliğe izin vermez. Ya sunucusuz bir ortamda JSON'un avantajlarından yararlanmanın bir yolu olsaydı? Bir bulut belge veritabanı, %99,995 kullanılabilirlik sunarken otomatik sağlama, ölçeklendirme ve onarım ile JSON uygulama yazılımları geliştirmeyi kolaylaştırır.

Oracle Autonomous JSON Database'e girişi izleyin.