JSON Tanımı

Veri, en önemli varlıklardan biridir. Ancak çeşitli verilerle nasıl çalışılacağını bilmek artık daha da kritik hale geldi. Programcılar, geliştiriciler ve BT uzmanlarının doldurulmuş veri yapılarını herhangi bir dilden diğer diller ve platformlar tarafından tanınabilen formatlara aktarmaları gerekir. JavaScript Nesne Notasyonu (JSON), bunu mümkün kılan veri değişim biçimidir.

JSON; insanların okuyabileceği türde metin içermesi nedeniyle geliştiriciler arasında popüler bir veri formatı hale geldi. Seriden çıkarmaya gerek olmadığından bu biçim hafif, daha az kodlama gerektiriyor ve daha hızlı işleniyor.

JSON Veri Türleri ve Örnekleri

JSON, ayrıştırma veya serileştirmeye gerek kalmadan JavaScript programlarında kullanılabilir. JavaScript nesne sabit metinlerini, dizilerini ve skaler verilerini temsil eden metin tabanlı bir yöntemdir.

JSON, okuması ve yazmasının nispeten kolay olmasının yanı sıra yazılımın ayrıştırması ve oluşturması için de kolaydır. Genellikle, yapılandırılmış verileri seri hale getirmek ve bir ağ üzerinden (genellikle bir sunucu ile web uygulamaları arasında) aktarmak için kullanılır.

Ayrıntılı düzeyde JSON, veri türlerinden oluşur.

 1. Dizi
 2. Mantıksal değer
 3. Boş
 4. Sayı
 5. Nesne
 6. Dize

Dizi

Dizi veri türü, sıralı bir değerler koleksiyonudur. JSON'da dizi değerleri dize, sayı, nesne, dizi, mantıksal değer veya boş türünde olmalıdır.

Örnek


{

"Influencers" :  [ 
{
 "name" : "Jaxon", 
 "age" : 42, 
 "Works At" : "Tech News"
}

{
 "name" : "Miller", 
 "age" : 35
 "Works At" : "IT Day"
}

] 
}
	

Mantıksal değer

Maktıksal değerler true veya false olarak belirtilir. Mantıksal değerler tırnak içine alınmaz ve dize değerleri olarak kabul edilir.

Örnek


{ "AllowPartialShipment" : false }
	

Boş

Boş, boş bir değerdir. Bir anahtara değer atanmadığında bu değer boş olarak kabul edilebilir.

Örnek


{ "Special Instructions" : null }
	

Sayı

JSON sayısı, JavaScript'in çift kesinlikli kayan nokta formatını izler.

Örnek


{
 "number_1" : 210,
 "number_2" : 215,
 "number_3" : 21.05,
 "number_4" : 10.05
}
	

Nesne

JSON nesne veri türü, {} (küme parantezi) arasına eklenen bir ad veya değer çiftleri kümesidir. Anahtarlar dize ve virgülle ayrılmış değerler olmalı ve benzersiz olmalıdır.

Örnek


{
 "Influencer" :  { "name" : "Jaxon" , "age" : "42" , "city" , "New York" }
}
	

Dize

JSON'daki dizeler, ters eğik çizgi (\) kaçış karakteriyle Unicode karakterlerinden oluşur.

Örnek


{ "name" : "Jones" }
	

JSON ve veri türlerini belirleyip tanımladığımıza göre, şimdi bunların nasıl kullanılabileceğini keşfedelim.

JSON İçin En Sık Karşılaşılan Kullanım Senaryoları

JSON Eğitim Programı

Veritabanında depolanan JSON dokümanlarıyla çalışmaya yönelik yeni işlevi keşfedin.

JSON Kullanım Senaryoları

1.  Kullanıcı tarafından oluşturulan verilerden JSON nesnesi oluşturma

JSON, geçici verileri depolamak için idealdir. Örneğin, geçici veriler bir web sitesinde gönderilen form gibi kullanıcı tarafından oluşturulmuş veriler olabilir. JSON, yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sunmak için tüm programlama dillerine yönelik bir serileştirme veri formatı olarak da kullanılabilir.

2.  Verileri sistemler arasında aktarma

Bir web sitesi veritabanında müşterinin posta adresi bulunmaktadır ancak geçerli olduğundan emin olmak için adresin bir API üzerinden doğrulanması gerekir. Adres verilerini JSON formatında adres doğrulama hizmeti API'sine gönderin.

3.  Verileri uygulamalar için konfigüre etme

Uygulama geliştirirken her uygulamanın bir veritabanına ve günlük dosyası dizin yoluna bağlanmak için kimlik bilgilerine ihtiyacı olur. Kimlik bilgileri ve günlük dosyası yolu, okunacak ve kullanılabilir olacak bir JSON dosyasında belirtilebilir.

4.  Karmaşık veri modellerini basitleştirme

JSON, veri çıkartma sürecini öngörülebilir ve insanlar tarafından okunabilir bir JSON dosyasına dönüştürerek karmaşık dokümanları anlamlı olarak tanımlanan bileşenler şeklinde basitleştirir.

JSON Neden Geliştiriciler Arasında Popüler?

JSON, daha hızlı veri değişimi ve web hizmeti sonuçları elde etmeye yardımcı olduğundan ve ayrıca uygulama kodundaki nesneler ile serileştirilmiş temsilleri arasındaki empedans uyuşmazlığını azalttığından API kod programlama ve web hizmetlerinde ivme kazandı. Metin tabanlı ve hafif olmasının yanı sıra ayrıştırma için ek kod gerektirmeyen, ayrıştırması kolay bir veri formatına sahiptir. Web hizmetlerinde çok fazla veri döndürme ve görüntüleme ihtiyacı, JSON'ın ideal seçim olmasını sağlar.

JSON Geliştirici Kılavuzu

Oracle Database'de depolanan JSON dokümanlarıyla çalışmaya yönelik yeni işlevi keşfedin.

JSON Geliştirici Kılavuzu'na erişin

Doküman Veritabanı Nedir?

Doküman veritabanı, doküman odaklı bilgileri depolamak, almak ve yönetmek için tasarlanmış ilişkisel olmayan bir veritabanı türüdür. Doküman veritabanlarında önceden tanımlanmış bir şema bulunmaz. Bu veritabanları bunun yerine, dokümanlardan oluşan koleksiyonlarda veri depolamaya imkan tanır. NoSQL veritabanları ve JSON (doküman) veritabanları doküman veritabanı türleridir. Birleşik bir veritabanı olan Oracle Database, doküman deposu iş yüklerini yerel olarak destekler.

Doküman veritabanları, verileri ilişkisel (yapılandırılmış) format yerine doküman modeli formatında (yarı yapılandırılmış) depoladığı için genellikle geliştiriciler arasında popülerdir. Geliştiriciler şemaları, önceden planlama yapmak zorunda olmadığından ve uygulama kodlarında kullandıkları aynı formatı kullanabildiklerinden doküman veritabanları, ilişkisel veritabanlarına kıyasla daha fazla esneklik sağlar. Bu durum, SQL veritabanlarının dikkatli bir şekilde planlanmasının gerekli olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, doküman veritabanları yazılım geliştirmede yaygın olarak kullanılabilen, hızla değişen şemalar için kullanışlıdır. Ancak bu kullanışlılık hız, boyut ve özellikten taviz verilmesini gerektirir.

JSON Dokümanı Veritabanı Nedir?

Farklı JSON veri türleri ve JSON odaklı sorgu dili kullanan uygulamalar, bir JSON doküman veritabanında depolanan verilerle etkileşimde bulunabilir. JSON doküman veritabanları JSON için yerel destek sağlar.

Aşağıdaki özellikler bir JSON doküman veritabanını tanımlar:

 • JSON doküman veritabanı, JSON dokümanlarını depolamak ve sorgulamak için tasarlanmış ilişkisel olmayan bir veritabanıdır.
 • Veritabanındaki JSON verileri metin temellidir ancak metin, Oracle Database 21c'deki yerel JSON veri türü gibi ikili bir format kullanılarak depolanabilir.
 • Veritabanında depolanan JSON verilerine erişim, Oracle Call Interface (OCI), .NET veya Java Database Connectivity (JDBC) dahil olmak üzere diğer veritabanı verilerine erişime benzerdir.
 • Bir JSON doküman veritabanındaki JSON verileri, verileri tanımlayan bir şemaya ihtiyaç duyulmadan depolanabilir, dizine alınabilir ve sorgulanabilir

JSON Doküman Veritabanıyla Çalışma

Daha önce belirtildiği gibi JSON, doküman değişim standardını belirleyen hafif bir veri transferi formatıdır. JSON doküman veritabanında JSON verilerinin nasıl depolanıp yönetileceğine göz atalım.

JSON Verilerini Depolama

JSON verileri bir JSON doküman veritabanında depolandığında, doküman serileştirmenin kaldırılması gerekmeden olduğu gibi depolar. Oracle Database ile veri türleri VARCHAR2, CLOB, BLOB veya Oracle Database 21c'de Oracle'ın yerel ikili JSON veri türü olan sütunları kullanırsınız. Hangisinin kullanılacağına yönelik seçim, genellikle JSON dokümanlarının boyutuna göre belirlenir. JSON verilerinin standart SQL veri türlerini kullanarak veritabanında depolanması, JSON verilerinin diğer veri türleri gibi işlenebileceği anlamına gelir.

JSON Verilerini Yönetme

JSON verileri, veri türünden bağımsız olarak bir JSON doküman veritabanındaki tablolarla yönetilebilir ve işlenebilir. Hangi tablonun kullanılacağı genellikle JSON dokümanlarının boyutuna göre belirlenir. Oracle Database'in özelliklerinden biri, JSON verilerini kullanan sütunları olan tabloların kolayca çoğaltılabilmesidir.

Simple Oracle Document Access (SODA)

Oracle Database, şemasız uygulama geliştirmeyi desteklemek için tasarlanmış bir SODA API ailesi sağlar. Geliştiriciler bu API'leri kullanarak Oracle Database tarafından yönetilen JSON dokümanlarıyla SQL kullanmaya gerek kalmadan çalışabilir. SODA; REST, Java, Node.js, Python, PL/SQL ve OCI dahil olmak üzere çeşitli platform ve dillerde desteklenir. Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

MongoDB için Oracle Veritabanı API'si

MongoDB için Oracle Database API sayesinde geliştiriciler, MongoDB sürücülerini, araçlarını ve çerçevelerini kullanarak Oracle Database üzerinde MongoDB uygulamaları geliştirmeye devam edebilir. Geliştiriciler dizüstü bilgisayarda MongoDB uygulamaları oluşturabilir ve bunları Oracle Database'e dağıtabilir.

JSON Doküman Veritabanı Kullanım Senaryoları

Yerel JSON doküman veritabanı, geliştiricilere daha fazla görüntüleme, oluşturma ve bilgi edinme olanağı sağlar.

Veritabanındaki müşteriler sadece ad ve adres olarak tanımlanmakla kalmaz, aynı zamanda ilgili öznitellikleri değer olarak atanabilir kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve daha ikna edici etkileşimler için dizilerde görünebilir.

JSON verilerinin etkililiği sadece veriyi destekleyen veritabanına bağlıdır.

Daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunan uygulamalar İlgi çekici kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun ve birden fazla dijital mülkte gerçek zamanlı öneriler sağlayın.
İçerik ve katalog yönetimi Çok çeşitli öznitellikleri ve meta verileri işleyen içerik yönetimi ve ürün kataloğu hizmetleri geliştirin.
Entegre IoT uygulamaları Saniyede milyonlarca ekleme ve alma işlemini işleyerek veri doğruluğundan taviz vermeden yeni içgörüler elde etmek için tıklama, izleme, günlüğe kaydetme ve sensör sistemlerine yönelik entegre uygulamalar oluşturun.

JSON Veri ve Kendi Kendini Yöneten JSON Veritabanı

JSON doküman veritabanı yalnızca JSON veri türleri için yerel destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda veri depolama ve yönetme söz konusunda olduğunda kolay geçişler, az kodlu geliştirmeye olanak tanır ve şemada değişiklik yapılmasını gerektirmez. Oracle Database, Oracle Database 19c ile başlayan tüm dağıtımlar için yerel JSON ve doküman deposu desteği sunar.

Peki, sunucusuz ortamda Oracle Database'in avantajlarından yararlanmanın bir yolu olsaydı ne olurdu? Bir bulut doküman veritabanı, %99,995 kullanılabilirlik sunarken otomatik yetkilendirme, ölçeklendirme ve onarma olanaklarıyla tamamen yönetilen platform üzerinde JSON uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştırır.